Masonlar.org - Harici Forumu

Diger => Diger Konular => Masonluk Harici Sorular => Konuyu başlatan: Mozart - Haziran 10, 2010, 01:17:41 öö

Başlık: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Mozart - Haziran 10, 2010, 01:17:41 öö
Sayın Prof. Dr. Kerem Doksat'ın yazısını kırparak ekliyorum;

Hitler, dünya tarihine gelmiş geçmiş en faşist ve psikopat lider olarak bilinir… Çoğu kişi Hitler’in şizofreninin eşiğinde olan fanatik Alman milliyetçisi psikopat bir lider olarak tanır ancak gerçekte hiç kimse Hitler hakkında bildiklerinin kendilerine anlatılan resmî tarih senaryosundan başka bir şey olmadığını bilmez… Hitler, hakkında en çok komplo teorisi uydurulan tarihî liderlerden (kuklalardan) birisidir.

ABD’de sivri çıkışları ve dürüst kişiliği ile tanınan Teksas Üniversitesi tarih profesörlerinden Texe Marrs’ın Amerikan savunma politikası, stratejik silâh sistemleri konusunda 2002’de neşredilen Illuminati isimli kitabı Timaş Yayınları  tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştı. Dünyanın Illuminati adlı mistik bir tarikat tarafından yönetildiğinin anlatıldığı kitapta, Türkiye ile ilgili ilginç iddialar var…

Dünyayı 10 kişi yönetiyor ve bu 10 kişinin 300 kadar alt kadrosu verilen emirleri uyguluyorlar. Illuminati adı verilen bu çetenin hedef başkenti Kudüs olan tek bir dünya devleti kurmak. Bugüne kadar çeşitli komplo teorileri içeren birçok kitap yayınlandı. Illuminati, bu alanda yayınlanan hiçbir esere benzemiyor. Kitaptaki iddialar o kadar ilginç ki, neye inanıp, neye inanamayacağınızı şaşırıyorsunuz. Illuminati, 1575’te İspanya’da bulunan ve özellikle ruhanî kudret sâhibi olduklarını iddia eden bir dinî parti veya bu partinin üyelerine verilen isim. Yazar Texe Marrs, “süper zenginlerin yönettiği bir Dünya Komplosundan” bahsettiği kitabında, dünyaya hâkim olan bu güce bu adı uygun görmüş. Kitabın satırları arasına gömüldükçe ve sayfalar arasında ilerledikçe inanması güç iddialarla karşılaşıyorsunuz.

Yazara göre, dünyayı kendilerine “bilge adamlar” adını veren 10 kişi yönetiyor. Illuminati’nin güç şebekesi, dünyanın en güçlü kişilerinden, yatırımcılarından, şirket başkanlarından ve siyasîlerden oluşuyor. “İç çember” denilen en tepedeki 10 kişiye bağlı 300 kişi ise onların alt kadrosunda yer alıyor ve tâlimatlarını yerine getiriyorlar. 10 kişilik “bilge adamlar” grubunda Fransa’dan üç, ABD’den iki, Kanada, Avusturya, İngiltere, İspanya ve Güney Afrika’dan birer üye bulunuyor. Yazar, burada Fransa’nın üç üyelikle ilk sırada yer almasının yanıltıcı olduğunu, Kanada’nın bir üyesinin de ABD’nin üçüncü adamını tamamladığını belirtiyor.

Hedef tek dünya devleti kurmak
“İç çember” üyelerinin ortak özelliği Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg, Trilateral Komisyon, Masonluk, Kafatası ve Kemir Tarikatı, Aspen Enstitüsü, Malta Şövalyeleri, Opus Dei, Roma Kulübü, Bohemian Grove, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Federalleri üyesi olmaları. Illuminati Komplosu’nun hedefi, başkenti Kudüs olan bir dünya devleti kurmak. Kitabın, sonunda Illuminati piramidinin üstünde bulunan “bilge adamlara” hizmet eden isimlerden bir kısmı, unvanlarıyla birlikle verilmiş. Türkiye’den kimse yok!

Illuminati nasıl çalışıyormuş?

Yılda bir kez bir araya gelen Illuminati üyeleri, hedefledikleri dünya devletini kurmak için plânlar yapıyorlar. Bu plânların içinde çeşitli ülkelerde ekonomik krizler çıkararak ülkeleri sömürmek, savaşlar çıkarmak, “Daha Fazla Savaş” ilkeleri gereği savaşların sürekliliğini sağlamak, çeşitli hastalıklar icat etmek, (kitapta, AIDS ve HIV’in ABD’deki askerî araştırma laboratuarlarından dünyaya yayıldığı iddia ediliyor), nüfus azaltıcı çalışmalar yapmak, etnik temizliği desteklemek ve 11 Eylül örneğinde olduğu gibi terör yaratarak, “anti-terör yasaları” çıkarmak… Yazarın iddiasına göre, 11 Eylül saldırısı için FBI bâzı Araplar’ı kullandı ve bombaları temin etti. Illuminatı’nin ilkelerinden en önemlisi “Kaostan kaynaklanan düzen”. Illuminati, kendi düzenini çıkarmak için sürekli kaos yaratmak zorunda.

Dünyayı yöneten Yahudi Âilesi Rotschild’lar, Osmanlı devletinin plânlı olarak nasıl dağıtıldığı, Arap birliğinin nasıl parçalara ayrıldığı, 1. Dünya Savaşı, Kukla Diktatör Hitler, 2. Dünya Savaşı, İsrail devletinin kuruluşu, Kennedy Suikastı, MOSSAD suikastları ve 11 Eylül saldırıları olmak üzere 10 bölüm yer alıyor.

Bu bölümlerde yazarın savunduğu iddialar basit bir komplo teorisi gibi lâf dolması bilgilerle değil, fizikî kanıtlar ve şâhitler eşliğinde net bir biçimde ortaya koyuluyor. Öncelikle son yıllarda Türkiye’de hızla yükselen bir trend hâline gelen “Hitler hayranlığı ve Türk nasyonal sosyalizmi” gibi kavramların ortaya çıkmasına bir cevap olarak Hitler’in tarihî kimliğinin arkasında yatan karanlık bağlantıları kaba hatları ile müthiş…

Çoğu kişi Rotschild Âilesi’nin adını bile bilmez. Bu âilenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği “Yılın Zenginleri” bölümünde yer alır, ne de dünya jet-sosyetesinin partilerinde isimleri geçer… Ancak, birçok ülkenin diplomatı bu âilenin adını duydukları zaman beş dakika durmak zorundadır. Çünkü bu âile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünya bu Yahudi âilesinin çok gizli faâliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır… Çoğu kişi dünyada hiçbir âilenin böylesine bir gücü elinde tutabileceğine inanamaz. Çünkü bir âilenin böylesine siyasî ve ekonomik bir gücü nasıl elde ettiğini anlayamaz. Öncelikle, âile derken üç-beş kişilik çekirdek bir âileden bahsedilmiyor. Roschild âilesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu âile fertlerinin her biri dünyanın gelişmiş olan veya gelişecek olan ekonomilerine sâhip olan ülkelerinde çok derin faâliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır. Dünyada olan her siyasî ve ekonomik olan gelişmeyi İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsal görevleridir.

Âilenin geçmişi 16. yüzyıla dayanıyor. Âile İngiliz Kraliyet Sarayları’nda kralın yâverliğini yapan bir âile olarak ortaya çıkıyor önceleri… Kralın stratejik ve ekonomik danışmanlıklarını, izlemesi gereken siyasî tutumlarını ve dış politika stratejilerini bu âile belirliyor. Sâdece bununla da yetinmeyip, kraliyet saraylarındaki tüm ihâleleri kazanarak, bu ihâleleri başarıyla sonuçlandırıp, hatırı sayılır bir servetin de sâhibi oluyorlar. Bu ticarî faâliyetlerin yanı sıra, yaptıkları her ticarî ve siyasî faâliyetten yüklü komisyonlar da almayı ihmâl etmiyorlar…

İngiliz saraylarındaki kariyerleri sâyesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faâliyetini gerçekleştirip, İngiliz çiftçilerine de astronomik fâizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar ve 50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hâle geliyorlar. Faâliyet alanını iyice geliştirip, derinleştiren Rotschild Âilesi Avrupa’daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sâhibi olur hale geliyorlar. Sâdece İngiltere’de değil, Avrupa’nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek fâizle kredi vererek, altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice katlıyorlar. Ekonomik gücü aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rotschild Âilesi daha da karanlık ve kârlı bir işe girişiyorlar. İşin adı “savaşa giren devletlere fâizle borç vermek”.

Bu işin ilk icraatını İngiltere – Fransa savaşında gerçekleştiriyorlar… İngiltere’ye savaşa girmesi için sermaye olarak 35 ton altını fâizle borç olarak veriyorlar. İngiltere, Fransa karşısında yeniliyor ve Rotschild Âilesi’ne olan borcunu ödeyemiyor. Bunun karşısında borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı İngiliz Merkez Bankası yâni Bank of England ödenemeyen borç karşılığında Rotschild Âilesi’ne devrediliyor. Rotschild Âilesi İngiliz devletinin bu devir etme işlemini bir şartla kabûl ediyor: “İngiliz Sterlini’ni kendilerinin basması şartı ile”. İngiliz hükûmeti bu şartı o dönemde kabûl etmek zorunda kalıyor ve İngiliz Sterlini’ni basma yetkisi bir Yahudi âilesine veriliyor. Görünüşte ekonomi hakkında pek bilgisi olmayanlar için bu durum pek bir şey ifâde etmeyebilir…

Para basma yetkisini başka bir kuruluşa veya şirkete vermek demek, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığını da bu kuruluşa satmak demektir. Çünkü bir ülkenin bankası o ülkenin parasını basarken bastığı para karşılığında o ülkenin hazinesine değerli maden koymak zorundadır. Meselâ Türkiye Merkez Bankası, devlet matbaasında 20 TL basıyorsa eğer, devlet hazinesinde 20 TL değerindeki altını, elması veya petrolü koymak zorundadır. Aksi hâlde basılan para kâğıt parçasından başka bir şey olmaz. İşte Rotschild Âilesi’nin de yaptığı şey budur. İngiliz Sterlini’ni basarak İngiliz hükûmetine fâizle borç olarak vermiş ve karşılığında altın ve elmas almıştır. Bu şekilde bir yılda 12.000 ton altın kâr ettiği ekonomi tarihçileri tarafından bilinmektedir. Rotschild Âilesi’nin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika’daki kolonilerin savaşı olmuştur. Savaş sırasında Rotschild Âilesi çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemişlerdir.

Amerika’nın İngiltere’ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silâh yardımı yapılmış, İngiltere’nin bu savaşta yenilmesinin sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında kurulacak olan Amerika devletinin resmî para birimini basma yetkisi istenmiştir. İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan Başkan Washington ve ekibi bu kârlı teklifi hiç düşünmeden kabûl etmiştir ve böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan Doları’nı basma yetkisini alarak bir hayli kârlı bir işe imza atmışlardır.

Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere Amerika’dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır. İngiltere – Amerika savaşından yenik çıkan İngiltere, bu sefer Amerika’ya yardım ettiğini düşünerek Fransa’ya saldırmıştır. İngiltere, Rotschild Âilesi’nin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek bu savaşa girdiyse de, Rotschild Âilesi’nden umdukları desteği bulamamışlardır.

Rotschild Âilesi el altından Fransa’yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garanti etmek istemiştir. Bir taraftan da bu âile İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir. İngiltere – Fransa savaşı sırasında borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsaya oynayan halk İngilizler’in savaşı kazanacağını düşünerek girişimlerini arttırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rotschild Âilesi “İngilizler’in savaşı kazandığı” iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini borsaya oynamasını sağlamıştır. Ancak, generaller ve ordudan geriye kalanlar İngiltere’ye döndüğünde gerçekler ortaya çıkmış ve İngiltere’nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır.

Borsa nominal seviyesi, herkesin malını kurtarmaya çalışıp mal hisselerini geri almaya çalışmasından dolayı anormâl derecede yükselmiş ve böylece kâğıtları elinde tutan Rotschild Âilesi bu ticaretten en kârlı çıkan isim olmuştur. İngiliz tarihçilerin “Kara Eylül” diye nitelendirdiği bu olay ile Rotschild Âilesi âdeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir. Bu ekonomik faâliyetleri sonucu iyice gelişen Rotschild Âilesi, Kenan diyarında Tanrı’nın kendilerine vaât ettiği kutsal İsrail devletini kurmak için gerekli olan şablonu hazırlamaya başlamıştır. Osmanlı devletinin parçalanması için gerekli olan her şeyi yapmışlardır. Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri sürekli olarak finanse ederek Osmanlı’ya karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır. Böylelikle sudan bahanelerle Osmanlı’ya saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler, Osmanlı’nın askerî ve ekonomik güç bakımından iyice yıpranarak azınlıkların ayaklanmasını sağlamışlardır. Osmanlı devleti nereye koşacağını şaşırmış ve neticede azınlıkların ayaklanarak ayrı ayrı devletler kurmasına engel olamamışlardır. Osmanlı’nın en çok dış borcu Rotschild Âilesi’nin sâhibi olduğu Bank Of England bankasınadır. Osmanlı Devleti, Rotschild Âilesi’ne olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından, âile bunu fırsat bilmiş, Osmanlı’ya iğrenç bir teklifte bulunmuşlardır. Sultan 2. Abdülhamid ile görüşen Lord Baron Rotschild “Kudüs şehrinin, Filistin’in, Suriye’nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeni kurulacak olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında Osmanlı devletinin bütün dış borcunu silme ve Balkanlar’da, Afrika’da kaybettikleri toprakları geri verme” teklifinde bulunmuş, ancak Abdülhamid teklifi şiddetle reddetmiştir.

Abdülhamid, dinen böyle bir tutum sergileyerek büyük bir sevaba girmişse de, Osmanlı devletinin yıkılma sürecini hızlandırmıştır. Daha sonraları Enver Paşa,Abdülhamid’in bu tutumunu tarihî bir hata olarak değerlendirmiştir. Enver Paşa’ya göre Kudüs şehri ve Kenan diyarı Yahudiler’e geçici olarak verilmeli ve Osmanlı tekrar eski gücüne kavuştuktan sonra bu topraklar geri alınmalıydı. Ulu Önder Atatürk’e göre ise Osmanlı devleti böyle bir şey yapmış bile olsaydı yıkılmaktan kurtulamazdı çünkü Osmanlı üzerinde korkunç oyunlar oynanıyordu; üstelik devlet her kademesi ile âdeta kokuşmuş bir hâldeydi.

Özetleyerek anlatılan bu süreçlerden sonra Rotschild Âilesi 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasında çok aktif bir şekilde rol almış ve savaşın çıkması için gerekli olan tüm tezgâhı sağlamıştır. Rotschild Âilesi’nin hesaplarına göre 1. Dünya Savaşı ve Arabistanlı Lawrence’in faâliyetleri Araplar’ın birçok parçaya bölünmesi, İsrail devletinin kurulması için yeterliydi. Savaş gerçekleşmiş, Almanlar’ın önderliğindeki İttifak Devletleri grubu savaşı kaybetmişlerdi. Rotschild Âilesi’nin tüm hesapları tutmuş ve İsrail devletinin resmî kuruluşunun ilân edilmesinden başka bir şey kalmamıştı ortada. Ancak, tarihî rûyaya çeyrek kala, Rotschild Âilesi ayrıntılarda küçük bir hesaplama hatası yaptığını fark edememişti. İsrail devleti kurulmaya hazırdı tamam ama dağ ve ovalardan ibâret olan İsrail topraklarında kim yaşayacaktı? Sürekli olarak gelişmiş Avrupa kentlerinde yaşamış olan Yahudiler İsrail’de yaşamaya nasıl ikna edilecekti? Esas sorun buydu! Bu sorunun giderilmesi için Rotschild Âilesi radikal kararlar aldı ve yeni bir savaş için gerekli olan ortam hazırlanmaya başlandı.

KUKLA DİKTATÖR HİTLER’İN ORTAYA ÇIKIŞI VE 2. DÜNYA SAVAŞI

Almanya devleti Birinci Dünya savaşından âdeta bir enkaz hâlinde oldukça demoralize bir biçimde çıkmıştı. Devlet bütün ekonomik ve askerî gücünü savaş sonrasında kaybetmişti ve tüm bunlara ilâve olarak bir de çok ağır yaptırımlar içeren savaş tazminatı anlaşmalarına imza atmışlardı… Ancak Almanya’nın borçlu olduğu ülkelerin merkez bankalarının %85’i Rotschild Âilesi’ne âit olduğundan, Almanya sâdece Yahudi Rotschild âilesine borçluydu. Rotschild Âilesi Almanlar’ın bu yüklü borcun onda birini dahi ödeyemeyeceklerini adı gibi biliyordu. Rotschild Âilesi enkaz hâlindeki Almanya’ya Alman Merkez Bankası’nın kendilerine devredilmesi karşılığında dış borçlarının silinmesini teklif ediyordu ve Almanlar borcu ödeyemeyeceklerini bildikleri için teklifi kabûl etmek zorunda kalıyorlardı.

Aslında bu durum sonun başlangıcıydı. Bırakın savaşacak parayı ve silâhı, savaşta asker olarak kullanılacak erkek vatandaşı bile kalmayan Alman devleti enkaz hâlindeyken tekrar sivrilerek tüm dünyaya kafa tutacak gücü nereden ve nasıl bulabilirdi.

Bunun için ancak Tanrı’nın yardımı gerekirdi.

Ancak, onlar intikam için plân yapmadan Rotschild Âilesi onlar için çok gizli bir plân yapmıştı bile. Bu plâna göre sahte ama çok inandırıcı bir faşizm rüzgârı Avrupa’da esecek ve Yahudiler’e en ince ayrıntısına kadar plânlanmış bir şekilde şiddet ve baskı uygulanarak İsrail’e göç etmeye mecbur bırakılacaklardı. Bu plânın ilk parçası Almanya’nın ekonomisinin ayağa kaldırılması ve Almanya’nın hızla silâhlanmasının sağlanmasıydı. Almanya yıllar boyu A’dan Z’ye her konuda finanse edilmiş, 2. Dünya Savaşı’nda savaşmak üzere neredeyse çocukluktan askerler yetiştirilmiştir. Muazzam bir ekonomik ve askerî güce kavuşan Almanya’nın başına ise 1. Dünya Savaşı’nda er olarak savaşan fanatik milliyetçi Hitler getirilmiştir. İtalya ise Almanya’da başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve adına faşizm denilen rüzgârın etkisi altında kalmış ve iktidara Benito Mussolini gelmiştir. Mussolini’nin iktidara gelmesi Rotschild Âilesi’nin bir plânı değil, kendiliğinden gelişmiş bir olaydı ama bu durum onların ekmeğine yağ sürmüştü. Hitler iktidara gelir gelmez müthiş hitap yeteneği ve ürkütücü karizması ile Alman halkını yediden yemişe peşinden koşturmuştur. Hitler’in konuşmalarında ve toplantılarında ise şaşırtıcı bir biçimde ana hedef Yahudiler’dir. Hitler’in iktidara gelmesinden önce kardeş gibi bir arada yaşayan Alman ve Yahudi halkları birbirlerine hiçbir zararlarının dokunmamasına rağmen oluşturulan yapay kaos ortamı yüzünden birbirleri ile kanlı bıçaklı hâle gelmişlerdir. Savaştan önce Yahudi işadamlarına Nazi gençlerinin düzenlediği saldırılar, ev kundaklamalar ve cinayetler ortamı iyice germiştir. Zengin olan Yahudiler bir yolunu bulup Almanya’yı terk etseler de fakir olan zararsız Yahudiler bir yere gidecek paraları olmadığından oldukları yerde kalakalmışlardı.

O dönemler savaş dönemleri olduğundan Almanya’nın dışına çıkmak için büyük paralar ve bâzı önemli bağlantılar şarttı. Fazla gereksiz detaya girmeden, Hitler savaşı başlatmış ve Almanya’nın sahte intikam harekâtı başlamıştı. Almanya savaşın ilk yıllarında anormâl bir başarı göstermiş ve Fransa, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerin tamamını çok kısa sürede ele geçirerek Nazi ordularının gücünü ortaya koymuştur. Özellikle Paris kentine 2 saatte giren Nazi orduları İngiltere ve İspanya’nın iyice ürkmesine neden olmuştur. İngiltere’yi hava saldırıları ile darmadağın eden Nazi orduları bir taraftan da sözde Yahudi soykırımı yapmaya başlamıştır.

Yahudiler bir bir katledilmiş ve imha fırınlarında yakılmıştır. Ortada öyle korkunç bir ortam vardır ki, savaştan sonra bölgeyi teftişe gelen Amerikalı generaller bile uçaklarından iner inmez havadaki pis kokudan dolayı hava alanına kusmuşlardır. Havadaki pis kokunun nedeni ise sürekli olarak yakılan insan cesetleri ve çürümüş cesetlerdir. Savaştan sonra tam bir korku ülkesine dönen Almanya’da ortaya atılan iddialara göre neredeyse hiç Yahudi bırakılmamıştır.

Ancak, Sovyet araştırmacılar durumun hiç de öyle olmadığını, savaşta katledilenlerin sâdece %15’inin Yahudi olduğunu net ve çarpıcı belgelerle ispatlamışlardır. Bu belgelere göre, savaşta öldürülenlerin çoğu Çingene ve Polonyalılar’dı. Geriye kalan zengin Yahudiler Rotschild Âilesi’nin kurduğu paravan şirketler aracılığı ile Amerikan askerleri denetiminde gizlice Amerika’ya değil İsrail’e kaçırılmışlardır. İsrail’e getirildikleri dönemden İsrail devleti kuruluncaya kadar olan süreçte, tâbir-i câizse, Allah’ın dağında prefabrike usûlü yapılmış evlerde kalmışlar ve büyük zorluk çekmişlerdi. Kaçmak için girişimlerde bulunanlar ise Tevrat’ın emrettiği bir biçimde idam edilmişlerdir. Neticede yaratılan sahte milliyetçi bir hava ile sözde Yahudi soykırımı yapılmış, tüm dünyada Yahudiler’e yönelik şiddet eylemlerine girişilmiş ve Yahudiler İsrail’e göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Yâni Rotschild Âilesi 1. Dünya Savaşı’nda yarım bıraktığı işi 2. Dünya Savaşı’nda tamamlayabilmiştir. Aşırı dindar olan Rotschild Âilesi kendilerine göre Tanrı’ya olan sözünü yerine getirmişlerdir.


BAŞKAN KENNEDY’NİN ORTADAN KALDIRILMASI

2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan İsrail devletinde her şey 1960 yılında John Fitzgerald Kennedy’nin Amerikan Başkanı olmasından sonra değişmiştir. Kennedy Amerikan tarihinin en genç başkanıdır ve aynı zamanda Amerikan Başkanı olmuş ilk Katolik’tir. Kennedy’den önce Amerika’da Katolik bir başkan hiçbir zaman olmamıştır. John F. Kennedy’nin babası olan Joseph Kennedy de politikacı olup, aynı zamanda İngiltere Büyükelçiliği yapmış olan bir Katolik’ti. Ne babası, ne de Başkan Kennedy Yahudiler’le iyi geçinebiliyorlardı. Babası büyükelçilik yaptığı dönemde Londra’da Yahudiler’in boy hedefi hâline gelmiş ve çeşitli saldırılara mâruz kalmıştır. Kennedy de Amerika’da Başkan seçilmeden önce Sigmund Rotschild’in kendisine Başkan seçildiğinde Ortadoğu’da İsrail tarafını tutan bir politika izlemesi karşılığında milyonlarca Dolar’ı bulan seçim kampanyası masraflarını karşılayacaklarını belirtmiştir. Ancak, Kennedy böyle bir teklifin bir daha kendisine yapılmamasını rica etmiş ve kendisini hakarete uğramış gibi hissettiğini belirttirmiştir. Kennedy, İsrail lobisinin Amerikan devleti üzerindeki faâliyetlerinden anormâl derecede rahatsız bir politikacıydı. Kennedy’e göre lobilerin Amerika’daki faâliyetleri Amerikan bağımsızlığına vurulmuş bir darbeydi.


***

Bu yazı bana âit değil; piyasada bulunan bir kitap hakkındaki bir yorum.

Hezeyanî olduğunu düşündüğüm kısmı aşırı indirgeyiciliği ve Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg, Trilateral Komisyon, Masonluk, Kafatası ve Kemir Tarikatı, Aspen Enstitüsü, Malta Şövalyeleri (Hospitalier Şövalyeleri veya St. Jean Şövalyeleri), Opus Dei, Roma Kulübü, Bohemian Grove, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Federalleri listesinin komik derecede kondanse edilmiş bir çorba olması; dünyadaki bütün güç mihraklarının üyesi olduğu ve oradan seçilmiş 10 büyük seçkin kişinin muazzam gücü çok mübalâğalı. Bilhassa çok iyi tanıdığım masonluğun buraya yapıştırılması da kaçınılmazdı bittabi: Bunun hikâyesi http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati adresinden okunabilir. 33° üstâdlar dâhil, HKMBL’den İlluminati üyesi olduğunu hiç sanmıyorum çünkü bahsedilen hedefler tamamen antimasonik (şimdiden ikaz edeyim, bununla ilgili papağan tepkilerini mekâna koymayacağım; merak edenler için masonluğu da kaynağından anlattım kaç kere)! Ayrıca, Yahudi soykırımı da çok hafife alınmış; öldürülenlerin sayısı konusunda benim de bâzı kuşkularım var ama bu kadar da değil…

Hezeyanî olmadığını düşündüğüm kısmı ise ana fikri. Bir DDD olduğu, bunu WASP + ABG + Siyasî ve Dinî Siyonizm’in teşkil ettiğinden hiç şüphem yok. Hâttâ mevcut küresel krizin de tamamen bir tezgâh olduğundan, Büyük Kürdistan oyununun altında da aynı gücün yattığından, dünyayı bir elitler grubunun gizli kararlarla yönlendirdiğinden eminim.

Tek üzerinde düşündüğüm, Profesör Texe Marrs’ın hangi cür’et ve cesaretle bu kitabı yazdığı.

   Hâttâ bunun da “işin bir kısmı” olabileceği…

      Daha da ötesi, bizâtihi, olduğu ve birilerinin örtülü tehdidini taşıdığı!


Bu hânedan ve kurucusu Mayer Amschel Rothschild için http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family, http://tr.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild, http://www.rothschildarchive.org/ta/, http://www.rothschildfoundation.eu/, http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm, http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Rothschild_Grail.htm, http://www.us.rothschild.com/ gibi adreslerden epey malûmat toplayabilirsiniz.

Soros ve bu Rothschild Hânedânı ilişkileri http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rothschild.htm ve Türkçe olarak da http://www.stalinkaynak.com/soros1.htm mekânında mercek altına alınmış…

Marksizm, globalizm, liberalizm, yeni dünya düzeni hikâyelerinin altında da bunların yattığı iftiraları(!)http://www.iamthewitness.com/doc/The.Rothschild.Octopus.htm adresinde yazılı… Hepsi yalan ve iftira, asla inanmayın!

   Tabii ki bunların hepsi paranoyakça komplo teorileri!

      Ama Google Earth’de bu sülâlenin şatolarına yaklaşmaya kalktığınızda…

         Perdelenirsiniz!

            Deneyin…

               Sonra da, “acaba” demeyin!


Kaynak: http://www.keremdoksat.com/2010/06/02/israil%e2%80%99le-ne-oldu-veya-ah-o-gemide-ben-de-olmasaydim%e2%80%a6/
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: karahan - Haziran 12, 2010, 03:36:30 ös
Sn.Mozart

Bu kitabı okudum hatta belgeseli daha çekildi.Bence bu konu üzerine çok soru sorulabilir hele konu güç ise.
Dünyayı bugüne kadar kimler yönetmiş belki sorulması gereken asıl soru bu,her daim güç bir kralda yada imparatorda dahi olsa onlarda o güç için askere dolayısıyla ekonomik güce ve dolayısı ile bu gücü ellerinde tutan insanlara hep ihtiyaç duymuş.

Ülkenin sahibi kral dahi olsa aslında hep yöneten ekonomik gücü olandır.Bu aileninde yaptığı sadece bu bence ilk amacı yani,paraya karşı korkunç bir zaaf dehşet bir para kazanma becerisi peki sizce böyle bir para gücünü herhangi bir devletle paylaşırmı?bence imkansız belkide devlet içinde devlet dedikleri sistem budur.Devletler asker ve savaş gücü ile artık ilk planda gücü ellerinde tutaıyorlar ekonomik destek olmadan o yüzden kim ekonomik olarak güçlü ise yönetimde söz sahibi o oluyor.

Bu aile ile ilgili otobiyografik bir kitap okumuştum korkunç bir aile içlerinde işini layıkı ile yapamayan tek ferd ise italya kolu olmuş geri kalanlar harika işler yapmış onlara göre.Koskaca britanya imparatorluğunun adını bile nerede ise israil olarak değiştirmeyi dahi başarıyorlardı.

Bir son söz olarak bu aile tabiki tek başlarına herşeyleri yapabilecek güce sahip değillerdir o yüzden birbirinden karışık birbirleri ile alakalı görünmeyen bir sürü gizli dernek ve örgüt çalışmaları var.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: popperist - Haziran 12, 2010, 06:28:54 ös
İktidar, herkesin hülyasıdır. Aklı başında olmayanın iktidar arzusu aklı başında olmadığı içindir. Aklı başında olan ise, aklı başında olduğu için iktidarda olmayı arzular. Güçten vazgeçmek o kadar kolay değildir. Günümüzde güç, çoğunlukla para ile korelasyon gösterdiğinden de, ultra zengin dolar milyarderleri gerek işlerini aksatacak global dengeleri korumak, gerekse işlerini arttıracak global dengeler yaratmak için güç peşinde koşacaklar, parlementerler arkasında lobi faaliyetleri yürüteceklerdir. Bunlar doğaldır. Burada da bir dolar milyarderi olsaydı, o da bunun için uğraşacaktı.

Doğal olmayan şey ise, büyük milyarderlerin, salt ekonomik amaçlarla değil, birtakım politik, hatta metafizik amaçlarla da dünya dengeleriyle oynuyor olabileceğidir.

Ama birincisiyle ikincisini ayırmak, çoğu kez başarılamaz. Komplo eğilimli kişiler, zenginlerin işlerini korumak için lobi faaliyetlerine girişini, ülkelerin ekonomi departmanları ve bakanları, politikacılarıyla yakın ilişki kurmak istemelerini hep "mistik dünya hakimieti" olarak yorumlamak gibi bir hataya düşmüşlerdir.

Her şeyde olduğu gibi, bu gibi durumlarda da "açık ve seçik"liğin olması taraftarıyım. Türlü para babalarının, uluslararası siyasi dernekler ve topluluklarda üyelerinin, adamlarının olması metafizik-politik amaçlarla mı, yoksa ekonomik amaçlarla mı açıklanabilir? Bu bulanıklığın ortadan kaldırılması için daha detaylı bulgular gereklidir. Bununla beraber mistik siyasi eğilimler peşinde koşan zenginlerin, bu amaçlarını gizlemek için, faaliyetlerine ekonomik çıkar süsü vermesi de çok doğaldır. Bu nedenle sadece kendilerinin beyanları değil, bağımsız araştırmacıların ulaştığı belgeler de önemlidir.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: M1TO - Haziran 12, 2010, 10:29:58 ös
Türkiye ' de Texe Marrs ve Christopher Knight günlük gazetelerden fazla okunuyor bence herkesin kafasında bunların oluşması da bunun bir sonucu :):)Ha unutmadan bide Kurtlar Vadisi faktörü var :)

Saygılarımla
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: baron - Haziran 14, 2010, 01:59:09 öö
Yahu bu Texe Marrs kimdir?,okadar mı iyi tanıyorsunuz da onu yanlış yönlendirmelerle suçluyorsunuz.Ama tabı burada yazılanların nekadar doğru nekadar yanlış olduğu bilinmez...çünku bu konu hakkında onlarca ıddıa ortaya atılmıştır.sadece benim takıldığım konu Texe Marrs ın bir suçluymuş gibi nitelendirilmesi...


Saygılar...
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: M1TO - Haziran 14, 2010, 03:04:57 öö
sayin baron
tamam hukukla ilgileniyorum ama texe marrs in her dedigi yanlis bu adam asilmali demiyorum :) texe marrs saygin bir universite hocasi olablr ama o kitaplari yazdgi kimlik komplo teorsyenligi bu da kendi kitabindan alinti yani kendi kendini boyle nitelendiriyor :) ayrica texe marrs in cevirilen tum kitap ve makalelerini okudum.Ki emin olunuz ki bu okumalar diyalektik okumalardir!Ve size soyleyebilecegim her ne kadar dogru olanlar olsa da bu yazari okumak  zaman kaybi ve yazdiklari tamamen ekonomik cikar kaygisi ile yazilmistir...
Saygilarimla...
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: shakespeare - Mayıs 04, 2011, 11:25:17 öö
geçmişten günümüze kadar toplumları sürekli zeki , donanımlı ve de süper insanlar yönetmiştir
sevgiler...saygılar...
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Prometheus - Mayıs 04, 2011, 02:19:21 ös
Buna gülünür işte. Sanırım çok ince bir espri yapıldı.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Hacamat - Ağustos 04, 2011, 01:26:23 öö
Dünya bir şekilde yönetiliyor. Ama Doğru mu yönetiliyor? Denge sağlanıyor mu? ters olan,eksik olan birşeyler var sanki... Yanılıyormuyum?
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Masor1976 - Ağustos 04, 2011, 04:31:41 öö
Bu tip komplo teorileri insanın çok ilgisini çekiyor. Benim gibi  tarihi, sosyal bilimleri kısacası yazı okumayı  sevmeyen biri bile harıl harıl araştırma yaptı. Bu siteye giriş nedenim de bu araştırmaların sonucunda oluşan merak unsuruydu. Yani masonluk şeytani bir tarikat mıydı hakikaten de?

Ben bu tip komplo teorilerini araştırmaya başlamayan arkadaşlara önerim hiç bulaşmayın. Çünkü hayat sevincinizi, ümitlerinizi yok edebilecek düzeyde sizi ciddi bir paranoyağa çevirebilecek iddialar var. Gerek sunumları, gerek geçmiş ve günümüz tarihi olaylarından örneklemelerle inanmamanız olanaksız olduğu için şuurunuzu sarsabilirler.

Zaten bunlar gerçek ise bile böyle bir karanlık yapı var ise hiç bir fiziksel güç karşı çıkamaz ve yenilir. Stres yapıp sağlığınızı bozmanıza hiç lüzum yok bence. Örneğin insan beynini bir bilgisayardaki virüs gibi ele geçirebilecek teknolojileri var deniliyor. Siz ne kadar toplumu bilinçlendirseniz de adamlar frekans yollayarak insanların beyinlerine format atıp kendileri şekillendirebiliyorlar. İddialara göre ABD ordusu Irak'a girdiğinde Saddam'ın komando birliği ortalarda görünmedi. Bunu Irak'a girerken insanların beynini etkileyen frekanslar yayan cihazlar vasıtasıyla başardıkları iddiaları.. vb.

Kafayı yersiniz kısacası. Komplo teorisyenlerinin bu acizlik hisini yatıştırmak için ürettikleri panzehir ise mehdi ve İsa gelecek teorileridir. Yani insanlık olarak bu karanlık güçlere karşı elimizden hiç bir şey gelemez fakat Allah işe el atacak diye bekliyorlar.

Saygılarımla.

Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Mozart - Ağustos 21, 2011, 01:06:12 öö
(http://www.hizliupload.com/di-ESQZ.jpg)
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: 418 - Ağustos 21, 2011, 03:15:32 ös
Dünyayı yöneten abd'dir abd'yi kim yönetir derseniz abd kendisine has meclisi ve yönetim kadrosu vardır onlar yönetir...
zenginlerin rolü nedir ? abd kendi zenginini kollar abd halkının işsizliğini düşük tuttuğu için.... çıkarlarında abd'nin bu var....
insanlar gizemi seviyorlar her taşın altında birşey aramaları hep ilgimi çeker....

Saygılarımla,
418
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Hacamat - Ağustos 21, 2011, 04:44:54 ös
Her taşın altında ABD bir şey arıyor... sayın 418, bu da benim ilgimi çekiyor :) Neden ?
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: 418 - Ağustos 21, 2011, 04:55:32 ös
Sayın Hacamat,

abd süper güç buda yeterli bir açıklama sanırım....
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Hacamat - Ağustos 21, 2011, 05:05:06 ös
ABD su semenderlerinin bile nüfusunu sayıyor. Belgeselde izledim onlara çip takıyorlardı hatta...
O programı izlerken aklıma geldi. Parmak kadar su semenderine bunu yapan güç, bize neler yapmaz.
İyi de amaç ne ?
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: 418 - Ağustos 21, 2011, 05:14:14 ös
Sayın Hacamat,

ABD'nin amacının kötü olduğunu pek düşünmüyorum eğer kötü olsaydı şuan hayatta olmazdık... ,  türkiyedeki abd düşmanlığını anlamış değilim ,
çoğu arap ülkesindeki araplar sevmediklerini beyan ettikleri halde abd bayrağını yatına takıp denize açılıyor kendi ülkesinin bayrağı yerine...
politikacılarımızın abd sevgisi var fakat malesef ülkemizde bir antisemitism yaratılmakta amerikalılar için... bunu anlamıyorum :)
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Hacamat - Ağustos 21, 2011, 08:02:12 ös
yani;
sayın dörtyüzonsekiz,sizinle sohbet edilmediğini farkettim... biz neden bahsediyorduk. siz birden düşmanlık,bayrak yakma vs. mevzuyu farklı tarafa çektiniz. ben pes ettim.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: shakespeare - Eylül 20, 2011, 11:37:26 öö
dünya zaten birileri tarafından yönetilecek, önemli olan o birilerinin ne kadar bilgili , yetenekli , donanımlı , zengin ve köklü bir geleneğe sahip olmasıdır
tüm bu vasıflara vakıf ise o birileri
dünya daha kaliteli ve istenilen ölçütlerde yönetilir ve bu tüm insanlığın menfaatine olur
tam tersini düşünmek bile istemiyorum , sanırım insanlığın ömrü bir yıl olur...
sevgiler...saygılar...
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Mustafa Kemal - Eylül 20, 2011, 11:51:58 öö
Toplumda her birey mükemmel, bilgili, aydın, demokrat... Bir kusur yönetenlerde kaldı... Öyle mi?

Her millet hakettiği şekilde yönetilir diye bir laf vardır... Duyanınız var mı?
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: 418 - Eylül 20, 2011, 11:59:04 öö
Toplumu yönetenler uzaydan biryerlerden gelmediğine göre Sn. Mustafa Kemal'in yaklaşımında haklılık payı olduğunu düşünüyorum , türkiyede malesef aydın olarak gösterilen insanların aydın olabilecek kapasitede olmadığını düşünmekteyim... bunları o makamlara getirende milletin kendisidir...


Saygılarımla,
418
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Barbaros - Eylül 20, 2011, 03:11:52 ös
Komplo teorilerini okumaya ne hacet vardır kendinizi düşünün cevabı çıkıyor.

Bizimde büyüklerimizden kalan milyar dolar servetimiz olsa hatta iddia edildiği üzere rothschildlar gibi trilyon dolarımız olsa, bizde bu gücü tutmak için, hatta bu gücü gerek kendi çıkarlarımıza gerekse de inanç ve ideallerimize uygun bir şekilde kullanırdık. Kendimiz gibi güçlü dostlara ihtiyacımız olurdu. Vaktinde hepimiz kendi hayallerinde kendi kahramanımız olmadı mı :) Dışarıdaki insanlarda bizim için komplo teorileri yazardı. Bu da işimize gelirdi. İnsanlar ile aramıza bu komplolar perde örmeyi başaran yegane düşünce paraziti olurdu. Rakip olacaklar için korkutucu olurduk =)

Bence Dünya üst düzey zengin ve güçlü aileler tarafından kesinlikle yönetiliyor. Fakat başta Amerika olmak üzere tüm devletler kendi içerisinde bunlarla gizliden savaş veriyor yada verecek. Aksini düşünen var mı :)
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Mozart - Kasım 29, 2011, 02:55:59 öö
Yeni sorunsal; ilaç firmalarının bizler üzerinde ki oyunları varken nasıl sağlıklı yaşarız :)

İstesekte istemesekte yönetiliyoruz.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: agnusdei - Kasım 29, 2011, 11:08:32 ös
Yeni sorunsal; ilaç firmalarının bizler üzerinde ki oyunları varken nasıl sağlıklı yaşarız :)

İstesekte istemesekte yönetiliyoruz.

Bakın işte İlaç firmalarını kimse akıl edemiyor! özellikle 2. Dünya savşının 1. amacının bu olduğunu kim tahmin edebilirki..!
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Mut - Ocak 04, 2015, 02:49:06 ös
Yazınızı çok beğendim emeğinize sağlık.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Chosen - Ocak 04, 2015, 03:17:42 ös
Bence ABD bir çok rol oynuyor olabilir ama bence dünyayı     yönetme konusuna gelirsek ABD'nin dünyayı yönettiği felan yok. Evet (birileri) var Dünyayı yöneten ama bu bence ABD değil.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Chosen - Ocak 04, 2015, 03:20:44 ös
Üstelik Rotschild Ailesi Yahudi bir ailedir.Ve dünyanın en zengin ailesi arasında Rockefeller Aileside yer alır ve Rockefeller aileside yahudidir.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: ömer - Ocak 04, 2015, 03:44:21 ös
Eğer Rothschild ailesi Dünya'yı yönetiyor olsaydı, ikinci Dünya savaşında toplama kamplarına toplanan bütün Dindaşları, Irkdaşları onlarca eziyete maruz kalmazdı..
Ha buna rağmen gerçekten Dünya'yı yönetme gücüne sahip aile ise, ya Politik vede Siyasi anlamda bir çok şeye muktedir değillerdir, Yada kendi Irkdaş, Dindaşlarının hayatları pekte umurlarında değildi, değildir..
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: davut - Ocak 04, 2015, 11:22:04 ös
Dünyayı kim yönetiyor ?,

Elbette sorunun cevabı basit FED yönetiyor,

Fakat sorun burada FED ' i kimin yönettiği,

Çılgınca teoriler isimler, ama ortada net bir şey yok,

İnternette kaynağı belirsiz binlerce bilgi,

Doğruluğunu kim bilebilir ?

İlluminati çılgınlığına kapıldığınızı düşünüyorum ,

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Spock - Ocak 05, 2015, 12:26:43 öö
Dünyayı kim yönetiyor ?,

Elbette sorunun cevabı basit FED yönetiyor,

Fakat sorun burada FED ' i kimin yönettiği,

Çılgınca teoriler isimler, ama ortada net bir şey yok,

İnternette kaynağı belirsiz binlerce bilgi,

Doğruluğunu kim bilebilir ?

İlluminati çılgınlığına kapıldığınızı düşünüyorum ,

Saygılarımla,

FED'e bazı ailelerin sahip olduğu konusu komplo teorisyenlerince ortaya atılmış bir iddiadır. FED'in sahibi aileler değildir. FED'in sahibi, ABD bankacılık sistemi içerisindeki bankalardır. FED özerk yapıda bir KAMU kurumudur, yani aslında özel bir kurum bile değildir. FED yönetimini oluşturan Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri, ABD Başkanı tarafından 14 yıllık bir dönem için atanırlar ve görevde kalırlar. FED, ABD yasalarına uygun hareket etmekle sorumludur ve bunun denetleyicisi bizzat ABD Kongresi'nin kendisidir.

Evet, FED'in sahibi, ABD bankacılık sistemi içerisindeki bankalardır dedik ama bu "sahip olma" durumu "özel mülkiyet" ayrıcalığını bünyesinde barındırmaz. Yani, bankalar FED hisselerine sahiptirler ama bu hisseleri satamazlar. Ayrıca, tahmin edebileceğiniz üzere, büyük bankalar, küçük bankalara oranla daha fazla FED hissesine sahiptirler ama bu durum onlara daha fazla oy hakkı tanımaz. Sahip oldukları hisse adedine bakılmaksızın, her bankanın tek oyu vardır. Üstelik bu oy hakkı, örneğin ABD Başkanı tarafından atanan FED Başkanı ve Yönetim ve İcra Kurulu üyelerini değiştirmek, yerlerine başkalarını atamak, FED'in sorumlu olduğu işleri bozmak, vb. için kullanılamaz. Yani oy hakkı sadece daha küçük bazı mevzuat ve işlemlerde kullanılabilir.

Kısacası FED bir kamu kurumudur, ancak özerktir. "FED'in sahibi Siyonist aileler" diye bir şey yoktur.

Dünyayı kimin yönettiğine gelince... Dünyayı çok uluslu şirketler ve bunların kendi aralarında kurdukları ağ (network) ve konsorsiyumlar ve bunları destekleyen bazı sivil kuruluşlar, siyasi kanat, finans sektörü ve askeri kompleks yönetmekte. Medya, enerji, ilaç ve iletişim (telekomünikasyon) sektörleri bu bağlamda özel öneme haiz. Bu ağın tümüne birden günümüzde Illuminati adı verilmekte. Bu terimin kullanılmasının nedeni, bir başka konu başlığı altında irdelemiş olduğumuz Çağdaş Illuminati kapsamına giren örgütlerin (özellikle de bu örgütlerden birinin), "kimilerine göre" bu ağ ile içli dışlı olması, hatta bu ağı bizzat yönetmesi/kontrol etmesi.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Kadim - Ocak 05, 2015, 12:41:08 öö
Dünyayı kimsenin yönetmesine gerek yok, dünya zaten kurulu düzende kendi kendine işliyor.

Önemli olan Masonluğunda benimsediği Dünyanın içinde yaşayanları Yontarak dünyanın daha güzel bir yer olmasını sağlamak.

FED'in yada Şirketlerin Dünyayı etkilemesi ve yönetimi, şöyle bir şey oluyor sanırım; Dışa bağımsız bir kurum oluşturulursa. Kendi ülkemize ait ve kendi vatandaşlarımızın hisse sahibi olduğu şirketler ve bankalarımız burada hisse sahibi olursa. Biz de FED gibi bir şeyler yapabiliriz. Kısacası çevremizdeki ülkelerin ekonomilerini etkileyebilir onlara krediler açabilir kredi notları verebiliriz. Piyasaya para sokarak yada piyasadaki paraları toplayarak parasal faktörlerdeki değerleri oynatabilir ve borsaları sallayabiliriz.

Kısacası Hanedanlar Şirketleri, Şirketler Devletleri, Devletler Kurumları, Kurumlar Bireyleri, Bireyler Hanedanları yönetir gibi bir döngü oluşuyor.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Chosen - Ocak 05, 2015, 12:45:47 öö
Dünyayı kimsenin yönetmesine gerek yok, dünya zaten kurulu düzende kendi kendine işliyor.

Önemli olan Masonluğunda benimsediği Dünyanın içinde yaşayanları Yontarak dünyanın daha güzel bir yer olmasını sağlamak.

FED'in yada Şirketlerin Dünyayı etkilemesi ve yönetimi, şöyle bir şey oluyor sanırım; Dışa bağımsız bir kurum oluşturulursa. Kendi ülkemize ait ve kendi vatandaşlarımızın hisse sahibi olduğu şirketler ve bankalarımız burada hisse sahibi olursa. Biz de FED gibi bir şeyler yapabiliriz. Kısacası çevremizdeki ülkelerin ekonomilerini etkileyebilir onlara krediler açabilir kredi notları verebiliriz. Piyasaya para sokarak yada piyasadaki paraları toplayarak parasal faktörlerdeki değerleri oynatabilir ve borsaları sallayabiliriz.
Kadim kendine gel . Dünya'yı hiç yönetmeyenler olabilir mi hiç elbette dünya var olduğundan beri birileri hep yönetmiştir.Halada birileri tarafından yönetilmekte.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Kadim - Ocak 05, 2015, 12:49:39 öö
Kısacası Hanedanlar Şirketleri, Şirketler Devletleri, Devletler Kurumları, Kurumlar Bireyleri, Bireyler Hanedanları yönetir gibi bir döngü oluşuyor.

:)
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Chosen - Ocak 05, 2015, 01:03:13 öö
 :) ;)
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: davut - Ocak 05, 2015, 01:08:35 öö
sayın spock,

Elbette dünyamızı ve ülkemizi saran uluslar arası şirketler ve bunlarla ilişkilendirilen ve illuminati yapılanması olduğunu inkar etmek akıl  karı değil,

fakat bazı olayları insanların abarttığını ve alakasız olayları İlluminatiye bağlanmasını doğru bulmuyorum,

Çünkü kapitalist sistemlerde dostluk yoktur çıkarlar vardır,

Konu çıkarlar olunca dostluk ve inançlar yada ortak ideoji diye bir kavram ortada olmuyor,

FED konusuna gelince ;

FED tarihinin en büyük oyunu olan ekonomik krize girdim yalanı ile 10 yıl önce tüm dünyaya faizsiz dolar pompalayarak, günümüz küresel ekonomisinde  gelişmekte olan dünya ekonomisine yön veren aralarında Türkiye' nin de olduğu 12 ülkeyi tabir yerindeyse esir aldı ve  bu 12 ülke FED başkanının açıklamalarına  ve faiz arttırım kararlarına esir etti. Gelişmekte olan bu 12 ye askeri müdahale edebilecelek veya topraklarını işgal edebilecek askeri güç dünyada yok ama bunu FED başardı.Benim kastettiğim güç buydu,

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: davut - Ocak 05, 2015, 01:14:47 öö
Sayın Kadim,

Biz de FED gibi bir şeyler yapabiliriz. Kısacası çevremizdeki ülkelerin ekonomilerini etkileyebilir onlara krediler açabilir kredi notları verebiliriz. Piyasaya para sokarak yada piyasadaki paraları toplayarak parasal faktörlerdeki değerleri oynatabilir ve borsaları sallayabiliriz.

Basılan her paranın bir karşılığı olması gerekir,

 karşılıksız para basarsanız;

  ilk etapta enflasyonla karşılaşırsınız daha sonra paranızın değer kaybetmesi ve
 ekonomik  iflas

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Kadim - Ocak 05, 2015, 01:28:23 öö
Tabikide karşılıksız para basılmayacak sevgili davut.
Öncelikli olarak Basılan Türk paraları diğer dış ülkelere bazı şartlar ile kredilendirme olarak verilebilir ve Türk paraları ile alışveriş yapabilmeleri için gene bu ülkelerin bizim ülkemiz ile ekonomik anlaşma statüsünde bir bağ oluşturmasını sağlanır. İçeriye giren para Türk şirketlerini zenginleştirir ve dış ülkeleri ülkemize borçlu kılar. Bu basılan para geri dönerek Dış ülkelerden faiz, Türk şirketlerinden vergi alınarak daha çok para kazandırır ve Türk parası değer kazanır. Üstüne bu ülkeler tıpkı FED'in dünya ülkelerine yaptığı gibi Türkiye'ye gebe kalır ve ağzının içine bakarlar.

Ek olarakta, bonus kazanırız misal;
- Örneğin İngilizlerin, Arapların ekonomisini canlandırıp sonrasında gelişen olaylar zinciri gibi biz size para verelim siz bizim buradaki adamımız olun bize karşı birileri yanlış yaparsa siz yakın olduğunuz için siz saldırın biz düşünürüz saldırmayız dercesine yada çevlerindeki ülkelere gaz vererek sevgili din kardeşlerimiz bu ülkelere dalın misali...

- Yada Amerika'nın Arapları dolara boğduktan sonra siz bize petrol verin biz size para verelim demesi gibi ve bu ülkelerin üslerini askerlerini kullanarak kendilerine biat etmeyen ülkelere girip istediklerini alıp çıkmaları gibi.

Ne güzel demiş atalarımız; Parayı veren, düdüğü çalar...
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: davut - Ocak 05, 2015, 01:45:06 öö
Sayın Kadim,

Dünyada pek çok devlet Amerikan Dolarının saltanatını yıkmaya çalıştı,

Dolar ilk olarak tarihte altın dolar olarak yaşamaya başladı,

Altın karşılığı basılması gereken doların karşılıksız basıldığının anlaşılması üzerine uydurma Opec kririziyle petrol dolar olarak hayatına devam etmektedir,

Dünyada petrol bitmeden ve petrol zengini ülkeler Amerikaya biat etmekten vazgeçmediği sürece doların krallığı maalesef devam etmek zorunda,

Rusyada patlak veren ekonomik krizi değerlendirecek olursak petrol dolar hala dünyayı yönetmeye devam edecek,

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Kadim - Ocak 05, 2015, 01:56:31 öö
Petrol harici ticaret yapılabilecek bir çok şey mevcut. Doların saltanatı bizi ilgilendirmiyor ki, çevremizdeki ülkeleri etkileyip kendimize bağımlı kılalım yeter. Zamanla zaten ileriye dönük saltanat düzenine girebiliriz. Petrol alanlar ile petrol satanlar takılsınlar bir birleri ile.

Biz onlara bulaşmazsak onlarda bizlere karışmazlar. Bu ülkeler petrol üzerinden ticaret yapıyorlar ve bu ülkeleri yöneten şirketlerin çok büyük enerji şirketleri var. Bu enerji şirketleri nereye girmek istiyorlarsa Amerikayı yada çevre ülkeleri kiralayarak orada bir şirket kuruyor birilerini başına oturtuyor bunu yapamazsa gene kiralama yöntemi ile ülkelere giriyor istediklerini alıp çıkıyorlar.

Misal ekonomik statülere göre sıralamaya gidecek olursak, GSMH'ye bakarak Türkiye'den sonra yaklaşık 140 ülke var.

Bu 140 ülkenin en altındaki 50-60 tanesini kendimize bağlasak yeter. Ülke olarak onlara ulaşacak gemimizde var karasal araçlarımız da var, yeter ki devlet bunu sağlasın. Misal hangi ülkede ne ucuz ise gidelim onu alalım, bizde ne ucuz ise gidelim bunu onlara satalım. Ekonomisi düşük olan ülkelere ve şirketlere krediler verelim ve bu verdiğimiz krediler ile ülkemizdeki şirketlere ulaşmalarını sağlayarak ticaretin önünü açalım.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: muratmazman - Şubat 03, 2015, 02:19:12 ös
Bana göre arz fransız devriminden bu yana yönetir. Çünkü dünyanın artık bir çok halkı ananelerinden uzaklaşıp üreticinin arzına ayak uydurmak zorunda kalıyor. Folklörünü kıyafette yaşatan kalmadı denilecek düzeylerde ya kültürler, yıllardır modern dünya çağdaşlık adı altında 70den günümüze her odamızda bulunan televizyon ve bilgisayarlar hatta yanımızdan ayırmadığımız tv,pc,oyun konsolu akıllı telefonlar ile iletişimin şeklini bile arz belirliyor. Bunu her yönüyle ele alacak kadar bilgi sahibi değilim ama bir şekilde bunun belli aileler değilde arz edebilen herkesin daha doğrusu global arz yapabilenlerin dünyayı yönettiği söylenebilir.
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Spock - Şubat 03, 2015, 03:20:52 ös
Bana göre arz fransız devriminden bu yana yönetir. Çünkü dünyanın artık bir çok halkı ananelerinden uzaklaşıp üreticinin arzına ayak uydurmak zorunda kalıyor. Folklörünü kıyafette yaşatan kalmadı denilecek düzeylerde ya kültürler, yıllardır modern dünya çağdaşlık adı altında 70den günümüze her odamızda bulunan televizyon ve bilgisayarlar hatta yanımızdan ayırmadığımız tv,pc,oyun konsolu akıllı telefonlar ile iletişimin şeklini bile arz belirliyor. Bunu her yönüyle ele alacak kadar bilgi sahibi değilim ama bir şekilde bunun belli aileler değilde arz edebilen herkesin daha doğrusu global arz yapabilenlerin dünyayı yönettiği söylenebilir.

1950 öncesi "bilimin ittiği" arz belirliyordu. Şimdi piyasada "talebin çektiği" ihtiyaçlar belirliyor. Şu anda her şeyin tetikleyicisi talep. 

Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Metatron - Şubat 03, 2015, 05:51:03 ös
*Benim oyum Belli bir aile ya da kişiler tarafından yönetilmiyor, bunlar paranoyadır yönünde.

Nedeni ise;

Özellikle 2 dünya savaşı sonrası başlayan ekonomi politikaları ve 1980 li yıllarla ABD merkezli başlayan tasarruftan vazgeçilerek harcamaya dayalı ekonomik yapı, günümüzde oluşan ekonomik zorlukların ana sebebidir.

Kredi kartı çılgınlığı kolay elde edilebilir krediler. İnsanların kazandıklarından daha çok harcamalarına ve ömür boyu borçlu yaşamalarına yol açmıştır.

Bunun en önemli ve belki de yagane sebebi insanların ihtiyaç mi, gerekli mi diye sormalarından vazgeçerek "beni daha arzulanabilir" kılar mı sorusunun kendilerine sormalarıdır.

Özellikle sanayi devrimini yaşamamış ve/veya gelir farklılıklarının uçurum olduğu ve/veya göçmenlerin yoğun olarak göç ettiği ve asimilasyon konusunda başarısız olmuş ve kültürel farklılıkların sınıfsal ayrılıklara neden olduğu toplumlarda;  Özgüvensiz bir yaşam tarzının sonucu kalite veya gereklilik odaklı harcama yapmak yerine tamamı ile marka ve dışarıya güzel görünme çabasından kaynaklanan nedenler yüzünden yapılan özenti harcamalar, talebin ana unsurudur.

*****Talep odağı ne ise arz da o odak doğrultusunda olur, üretim ve ürün geliştirme bu talep odağına endekslidir. Ama günümüz modern üretim yapısında arz talebi karşılamak zorunda değil hatta markayı arzulanabilir kılmak ve karlılığı arttırmak amacı ile tabelin %20-%30 altında tutulur.(Küresel markalaşmış firmalar bu teoriyi gerçekleştirebilir. Ar-Ge ye önem veren firmalar.Talebi kendi markaları ile eşleştirmeyi başaran firmalar)

*****Bir tanesi elektronik bir tanesi de otomotiv şirketi bu stratejiyi çok iyi kullanıyor. Üretim kapasiteleri ve fabrika stokları yeterli olmakla birlikte hiçbir zaman piyasaya talebi karşılayacak oranda ürün sürmüyorlar. Doğal olarak markaları hem sürekli arzulanan imajı çiziyor hem de şirket karlılıkları sürekli yüksek oluyor.Ve her yeni ürün ve/veya model için beklenti yüksek, talep yüksek oluyor.Fiyatı da kendileri belirliyorlar.

Hepimizin yurt dışına giden eşi dostu arkadaşı vardır. Çektikleri fotoğraflarda anlattıkları hikayelerde hep x ülke de ki y isimli otantik ve ziyaret edilen ülkenin kültürel yemeğinden yediklerini anlatırlar. İtalya ya gidenler pizza yerler ve yedikleri yerler genellikle salaş tarzda işletilen yerlerdir. Ve genellikle muhteşemdirler :)

Peki bir soru; lahmacun ?

Türkiye de batılılaşmanın sembolü suşi dir. "Ben lahmacun yemem susi yerim" cümlelerini kim bilir kaç kişi kurdu. Yukarı da anlattığım sanayi devrimini yaşayamamış bir toplum olan Türkiye de, suşi yemek bir batılılalaşma sembolü olarak görülür. Lahmacun gericiliği  temsil eder. Suşi den gerçekten hoşlanıp hoşlanmaması önemli değildir. Suşi bir semboldür. Lahmacun kötü, suşi iyi.

Üretimden çok tüketen toplumlarda ki halkın genel anlayışı semer odaklı yaşam şeklidir. Gidilen üniversite alınan arabalar, kullanılan cep telefonları, satın alınan veya kiralanan evlerin seçimlerinde ana unsur "marka"ve"dışarıya bir "üst statü" de görünme çabasıdır.

Günümüz ekonomi sorunu "statü" endeksli yaşamın getirdiği zorluklar ve bu zorlukları ortadan kaldırdığı ve yaşamı kolaylaştırdığı öne sürülen sistemler olan kredi ve kredi kartlarına olan yoğun ilgi.Ve bu ödeme sistemlerinin düşüncesizce kullanılması.

Örnekler verelim,

iPhone alıyorsunuz. T.C. de 2800 ile 3200 tıl bandında fiyatları. Ne kadar kazanıyorsunuz ? 3000 TL lik telefon kullanıyorsunuz ama cebinizde nakit kaç para var ?

Ev alacaksınız. Evin değeri 625.000 TL olsun. Aylık kazancınızda 10.000 TL olsun. 225.000 TL nakitiniz olsun. 400.000 TL  için 10 yıllık kredi kullanacaksınız.Faiz oranı %0.86 olsun;

Aylık Taksit   5.357
Toplam Masraf   1.661
Faiz Oranı   %0,86
Toplam Maliyet   644.521 + 225.000= 869.521... 625.000 liralık evin fiyatı bir anda 869.000 TL oldu.

Gerçekten oldu mu ? 244.000 TL kar mı yoksa evinizi satarken minimum satış fiyatınız mı 869.000TL olmak zorunda ?

Evin değeri çevresine yol veya evin talep edilmesini arttıran bir unsur sebebi ile mi arttı yoksa sizin evi alırken kullanmış olduğunuz kredi faizinin eklenmesiyle mi arttı ?

Hepimiz Hansel ile Gratel masalını biliriz, Kötü Anne babayı çocuklarından vazgeçmeye ikna eder ve onları ormana bıraktırır. Geri dönüş yolunu bulamayan Hansel ile Gratel orman da kaybolurlar.Çocuklar ormanda şekerden yapılmış bir kulübe bulur ve bu kulübenin sahibi yaşlı kadın/cadı çocukları içeri çağırır ve onlara envai çeşit tatlı, şekerleme vs. ikram eder. Yaşlı kadın/cadının amacı iyilik değil, tam tersi çocukları şişmanlatıp yemektir.

Gelin hep birlikte bu masalı günümüze modelleyelim. Kötü cadı kim bulalım, bizleri kimler sömürüyor görelim. Cebimizde ki paraya kim göz dikmiş tespit edelim;

Gerçekten bir kötü anne var mı ?

Var ise kim ?

Bankalar veya finans kurumları mı ?

Kötü anneye karşı koyamayıp çocuklarını ormana bırakan baba kim ?

Devletler mi veya devletleri geçici süre ile yöneten hükümetler mi ?

Baba mı suçlu ?

Hansel ile Gratel kim ?

Halk mı, yani bizler miyiz ?

Peki Cadı kim ?

Şirketler mi ?

Başkaları için yaşayan, harcama yapan, borçlanan, tüketen, şiştikçe şişen, gerekli mi lazım mı diye sormayan bizler miyiz suçlu ?

Yoksa Bankalar, Hükümetler ve Şirketler mi suçlu ?

Nefsiniz sizin kendi Chimera nızdır.

Chimera yı yenmek için gerekli  Bellerophontes ise yine sizin kendi nefsinizdir.

Suçluyu büyük şirketlerde veya finans kurumlarında değilde, kendi içinizde arayın.

Yani akıllı davranıp kötü cadıyı fırına kapatmak sizlerin-bizlerin ellerinizde/ellerimizde.

İnsan kendi dünyasını kendisi seçer, kendisi yönetir.Kafasına silah dayanmıyorsa, tehdit edilerek bir şey alınıp sattırılmıyorsa, nefsine yenilip mantıksız davranıyorsa, suçlu kendisidir. Dünya değil.

Yok x cemiyeti yok y kişisi :) Saçmalık.. Bütçene göre harca. ....Kendin için harca..... İhtiyaç duyduğun için mi alıyorsun diye önce bir sor......Sonra dünyayı sen yönet !


Saygılarımla
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: İNSAN - Şubat 03, 2015, 05:52:20 ös
Ayrıntılara girmeden ankete bir kavşak da ben eklemek istiyorum :
...
Fikrimde dünya, birkaç kişi tarafından yönetilecek kadar küçük.
Ama düzenli değil.
Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye gönderdiği nasihatin bir kısmında ne diyordu ? :
''Oğul, dünya sandığın kadar büyük değildir ; onu bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür.'' diyordu.
Yani dünya bir aile veya grup tarafından yönlendirilecek kadar küçük olmasına küçük de ; lakin dağınık.

'' Dünya bir grup tarafından dizayn edilmeye çalışılıyor'' desek daha makul olur fikrimce.
...
Zira nazarımda, dizayn etmek başka, yönetmek başka.


Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: muratmazman - Şubat 03, 2015, 07:11:02 ös
Bana göre arz fransız devriminden bu yana yönetir. Çünkü dünyanın artık bir çok halkı ananelerinden uzaklaşıp üreticinin arzına ayak uydurmak zorunda kalıyor. Folklörünü kıyafette yaşatan kalmadı denilecek düzeylerde ya kültürler, yıllardır modern dünya çağdaşlık adı altında 70den günümüze her odamızda bulunan televizyon ve bilgisayarlar hatta yanımızdan ayırmadığımız tv,pc,oyun konsolu akıllı telefonlar ile iletişimin şeklini bile arz belirliyor. Bunu her yönüyle ele alacak kadar bilgi sahibi değilim ama bir şekilde bunun belli aileler değilde arz edebilen herkesin daha doğrusu global arz yapabilenlerin dünyayı yönettiği söylenebilir.

1950 öncesi "bilimin ittiği" arz belirliyordu. Şimdi piyasada "talebin çektiği" ihtiyaçlar belirliyor. Şu anda her şeyin tetikleyicisi talep.
Görüşünüze saygı duyuyorum. Ancak şu an yorum yapmaya çalıştığım anket dahi bir arz ama şıklarını arz eden belirliyor. Yani benim bir seçenek daha ekleyebilmem şu an ütopik. Şu an bu soruya cevaben ikiye ayrılabiliyoruz. Bir şekilde en yakını seçmeye çalışıyoruz ta ki yeni bir arz gelene dek.
Ayrıca "bilimin ittiği" arz çok açıklayıcı bir terim ayrıca teşekkür ederim.
 Saygılarımla
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Birisi - Nisan 27, 2016, 10:21:29 öö
Yani ekonomik olarak son dönemlerde yapılan en büyük tuzak, herhangi bir şey ortaya çıkarıp (moda akımı, herhangi bir teknolojik ürün veya uygulama vs.) sanki insanları bunu yapmak zorundasınız, yoksa çok geride kalırsınız, dışlanırsınız, sosyalleşemezsiniz, arkadaşlarınız arasında geride kalır sevilemezsiniz gibi düşünceleri aşılayıp insanları bunları almaya zorlarlar. Kısacası satın almanız gereken modayı yaratıp size satıp kısa bir süre sonra onun bir üst modelini versiyonunu yaratıp bunu tekrar size satıyorlar ve sizde hiç ihtiyacınız olmadığı halde bunları sırf toplumsal ve sosyal kaygılarınız yüzünden alıyorsunuz. Size bu kaygıyı aşılayanlar onlar olduğu gibi diğer karşı tarafa yani sizi bu modayı takip etmediğiniz taktirde dışlayacak olan kesime sizi dışlaması için gerekli düşünce sistemini aşılayan da yine onlardır. Ve bunu medya ile başarılı bir şekilde yapmaktalar.

Medya bu kadar güçlü mü demeyin, nasıl ki en basitinden hareketli bir şarkı dinlediğimizde bile adrenalin salgılayıp enerjik bir hale giriyorsak aynı şekilde aşırı derecede duygusal bir şarkı dinleyince de fazlasıyla hüzünlü bir hale girebiliyoruz. Dizilerde aile yapısını fazlasıyla değiştirmiş bulunmakta.

Bir balığı soğuk sudan alıp aniden sıcak suya koyarsan karşı çıkar ancak suyu fark edemeyeceği kadar yavaş yavaş ısıtırsan hiçbir şekilde karşı çıkmaz ve yaşamına mutlu bir şekilde yaşamaya devam eder..
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Nisan 28, 2016, 12:19:23 öö
Eski Türk filmlerin de, hepimizin gözüne çarpan bir olgu vardı:
İyler, hep iyi; Kötüler, hep kötüydü.Bu karakterler basitti ve ayrıca zihin yormuyor du.
Sadece filmler değil, toplum ve kültür de o kıvam da idi.Kısaca "A" a idi.

Bir an geldi; "A" a da olabilir; Olma ya da bilir, konumuna geldik.Peki nasıl geldik ?
Fizik yasaları, Sonsuz bilgi ağı (İnternet)
Basit zihin aktivitemiz, bu yeni cağ Codex'i karşısın da, error ile karışık, aydınlanma benzeri bir evrim sürecine girdi.Toplumu gözlemler isek, her konu da bir fikri olan kitleler hemen göze çarpar.
Her kez, Her olguyu ve gizemi çözmüş,anlatıcak adam arıyor kıvamın da.

Sade de gelir isek; Bu sonsuz olasılıklar dünya'sını kim yönetmek ister ki ?
Başlık: Ynt: ANKET! Dünya birileri tarafından yönetiliyor mu? - Rotschild Ailesi
Gönderen: Birisi - Nisan 28, 2016, 02:17:09 ös
Sayın Zig-Zag, dedikleriniz çok doğru, eski filmlerimizde gördüğümüz gibi iyiler ve kötüler var ve sonunda hep iyiler kazanıyor, ancak malesef günümüz yaşama şekilleri ve filmler böyle değil, hatta bazı filmlerde filmin sonuna kadar kim iyi kim kötü karar veremiyorsun yada neye göre iyi neye göre kötü? Örneğin işini fazlasıyla yapan bir işçi ne kadar yalancı düzenbaz veya kibirli olursa olsun şirket yönetimi için o iyi kişidir, bir başkası her açıdan iyi olsun sadece iş konusunda verim olarak diğerinden daha alt düzeyde olsun bu kişi kötü kişidir.

Kısacası eskiden iyiler-kötüler, dostlar-düşmanlar ve kazananlar-kaybedenler belliydi şimdi herşey tamamen algı üzerinden gidiyor ve neyin ne olduğu kimin gerçekte kim olduğu kimler tarafından yönetildiği belli değil. Tıpkı büyük bir firmanın ileride kendisine rakip çıkmasın diye yine aynı sektörde kendisine rakip başka bir firmayı yine kendisinin kurması ve kendi kendine rekabet etmesi gibi.