Masonlar.org - Harici Forumu

Masonluk Bilgidir. Bilimdir. Ilimdir. => Milletler Tarihi => Tarih => Yahudiler => Konuyu başlatan: shemuel - Mayıs 01, 2007, 01:45:25 ÖÖ

Başlık: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 01, 2007, 01:45:25 ÖÖBu bölümde 18. yüzyıldaki “aydınlanma” ile “uygar” toplumun cilası altına gizlenen, ancak Holokost sırasında çirkin yüzünü ortaya çıkaracak olan Antisemitizmi kısaca inceleyeceğiz. Rusya ve Doğu Avrupa’da Antisemitizm hiç yeraltına inmedi ama batı dünyasında durum farklıydı. Almanya’da Nazilerin yükselişinden önce Antisemitizmin en berbat vakalarından bazıları, ülkeleri Aydınlanma’nın doğum yeri olan Fransızlar tarafından başlatıldı. Örneğin 1840 yılında Şam’da bir Kapüsen keşişi ortadan kaybolunca, Yahudilere kan iftirası atanın Fransız konsolos Ratti-Menton olduğunu öğrenmek şoke edicidir. Suçlamalarına cevap olarak Suriye yetkilileri altmıştan fazla Yahudi çocuğu, ebeveynlerini itiraf etmeye zorlamak için tuttu. Birçok Yahudi tutuklandı ve işkence gördü. İkisi işkence altında öldü, birçoğu kalıcı bir şekilde sakatlandı; bir tanesi “itiraf etti”. Yahudi dünyası tepki göstermeseydi, Suriyeliler Fransız otoritelerinin baskısıyla bu Yahudileri asılsız suçlamalarla yargılayacaktı. Yahudi örgütleri İngiliz ve Amerikan liderler (Başkan Martin Van Buren dahil) aracılığı ile bir protesto başlattı, bu da Suriye’nin suçlamaları geri çekmesine yol açtı. (Kendilerini diğer Yahudilerle özdeşleştirmekten kaçınan Almanya’nın Reform Yahudileri protestoya katılmadı.) Fransız Antisemitizmi devam etti. 1886 yılında zehir saçan bir Antisemit kitap, La France Juive (Yahudi Fransa), Fransa’da en çok okunan kitap haline geldi. Arkasından Antisemit günlük gazete La Libre Parole geldi. Berel Wein Triumph of Survival adlı eserinde şöyle yazar (sh.233): “La Libre Parole en çok Fransız ordusunun subayları arasında popülerdi... Solun anarşistlerinin ve barışçılarının vurduğu, 1870 yılının Fransa-Prusya savaşının topyekun yenilgisinin küçük düşürdüğü Fransız ordusu asabi, kötü niyetli ve paranoyaktı. Başlıca düşmanlarından biri Fransız yaşamındaki “Yahudi etkisi” idi. Bu, askeriyeyi Antisemit bir olayın mantıklı adayı haline getiriyordu. Ortaya çıkması uzun zaman almayacaktı.” DREYFUS DAVASI Fransa’da “L’Affaire” (Dava) olarak bilinen Antisemit olay, 1894 yılında asılsızca casuslukla suçlanan ve Fransız Ordusu’nda bir yüzbaşı olan, ünlü Alfred Dreyfus’un vakasıdır. Gerçek casus Yahudi değildi (Esterhazy adlı bir albay) ama bu kısa zamanda ortaya çıkarıldığı halde, Fransız ordusu suçlamalarını Antisemit nedenlerden ötürü geri çekmeyecekti. “Gizli” belgeler üretildi, Dreyfus askeri bir mahkeme önünde kapalı oturumla ihanetten yargılandı ve hüküm giydi. Rütbesi söküldü ve Şeytan Adası’nda ömür boyu hapse mahkum edildi. 3 Ocak 1895’te Paris sokaklarında teşhir edildi ve kalabalık “Yahudilere ölüm” diye bağırdı. (Bu fiyaskoyu izleyenlerden biri Avusturyalı Yahudi bir gazeteci olan Theodor Herzl idi. Yahudi nefretinin “uygar” Fransızlarda böylesine yerleşmiş olması onu derinden sarsmıştı. Laik ve oldukça asimile olan Herzl işte o zaman ve orada, Yahudiler için tek güvenli yerin kendi toprakları –Yisrael Ülkesi- olduğunu anladı. Bu olay Herzl’i 1897 yılında Basel, İsviçre’de İlk Siyonist Kongre’yi toplamaya sevk etti ve kongre sırasında Dünya Siyonist Örgütü kuruldu.) Bu arada Dreyfus davasının haksızlığı bir tartışma yarattı. Fransa’nın en büyük yazarı Emile Zola, hükümeti adaleti saptırmakla suçlayan, J’Accuse (İtham Ediyorum) başlıklı, şaşırtıcı bir gazete makalesi yayımladı. Zola (Yahudi değildi) bu yüzden iftiradan hüküm giydi ve İngiltere’ye kaçmak zorunda kaldı. Dreyfus, yeniden mahkum olduğu başka bir adli haksızlığı takiben sonunda affedildi ve eski askeri rütbesine kavuştu. (Tam olarak temize çıkması 1906 yılını buldu!) I. DÜNYA SAVAŞI 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Francis Ferdinand Saraybosna’da Sırp bir milliyetçi tarafından katledildi. Bir ay sonra, aşağılayıcı taleplerinin reddi üzerine Avusturya-Macaristan Sırbistan’a savaş ilan etti. Kısa zamanda başka savaş ilanları izledi ve Avrupa’daki bütün önemli güçler savaşa girdi. Bir yanda İttifak Kuvvetleri, yani Fransa, Britanya, Rusya ve A.B.D.; diğer yanda ise İtilaf Kuvvetleri, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu vardı. Üç yıl süren I. Dünya Savaşı, 10 milyon insanın öldüğü, 20 milyon insanın yaralandığı inanılmaz derecede yıkıcı bir savaş oldu. Bunun başlıca nedeni savaşın patladığı sırada çok sayıda insan öldürebilen silahların geliştirilmiş olmasıydı. Askerlerin öldürmek için artık karşı karşıya gelmesi gerekmiyordu. Bu işi makineli tüfekler bir ağır toplar yapıyordu. Sonuç mahvediciydi. Yahudilere gelince, Avusturya ordusunda, Alman ordusunda, Rus ordusunda, Fransız ordusunda olmak üzere toplam 1.5 milyon Yahudi I. Dünya Savaşı’nda çarpıştı. Ait oldukları ülkelerin ordularında Yahudi Yahudi’ye karşı vuruştu ve 140.000 Yahudi öldü. İlginç olanı şudur ki, hiç kuşkusuz Holokost’u hazırlamış olan I. Dünya Savaşı 1 Ağustos 1914’te başladı, bu tarih de İbrani Av ayının 9’una tekabül ediyordu: Yahudi tarihindeki en kötü gün olan Tişa Be Av. Birinci ve ikinci Bet Amikdaş bu günde yıkılmış, daha önce de gördüğümüz gibi Yahudi halkının başına korkunç şeyler gelmişti. I. Dünya Savaşı Yahudiler için felaket niteliğinde olan bir tepki zincirini tetikledi. Tepki zincirinin iki önemli halkası Rus Devrimi ve Almanya’da Nazi Partisi’nin yükselişi oldu. Almanya I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğramasaydı Hitler asla iktidara gelemezdi. Yenilginin, Almanya’yı dizlerinin üstüne çökerten Versay Antlaşması ve savaşı izleyen dünya çapındaki buhran sonucunda Almanya ekonomik kaosa düştü. Peki, “aydınlanmış” Almanlar ekonominin kötü olmasından ötürü kimi suçladı? Yahudileri tabii ki. I. Dünya Savaşı’ndan yalnızca 22 yıl sonra çıkan II. Dünya Savaşı, daha sonra göreceğimiz gibi, birçok yönden aynı çatışmanın devamıydı. RUS DEVRİMİ Çarcı hükümet başta I. Dünya Savaşı’nda başarılıydı. Ancak savaş sürdükçe ölü sayısı ve askeri terslikler Rusya’nın başa çıkabileceğinden fazlasını oluşturdu. Çarcı hükümetin yıllar süren yoldan çıkmışlığı, Rusya’yı 1905 yılında başarısız bir devrime götürmüştü. Devrim 1917 yılında başarıya ulaştı (ama çarpışmalar 1921 yılına kadar devam etti). Çar azledildi ve 1990 yılına kadar iktidarda kalacak olan komünist rejim geldi. Rusya’nın en çok zulüm gören halkları arasında olan ve “dünyayı değiştirecek” hareketleri her zaman çeken Yahudiler, Rus Devrimi’ne etkin bir şekilde katıldı. (Daha önce komünist ideolojinin kurucusunun, Hıristiyanlığı seçen sonra da dini terk eden bir Yahudi olan Karl Marx olduğunu görmüştük.) Komünist Parti’nin sloganı “yeteneğine göre her birinden, ihtiyacına göre her birine” Yahudiliğin sosyal sorumluluk ve sosyal adalet öğretilerine mükemmel bir şekilde uyuyordu. Komünist Parti’ye katılan Yahudiler dindar değildi ama tikun olam’a (“dünyayı onarmak”) doğru dürtüleri ölmemişti. Dini ifade yokluğunda bu dürtü (Yahudilikte Mesihsel ütopya olarak tanımlanana doğru) Yahudi ruhlarına hakim olmuştu. Laik Yahudiler Rusya Devrimi’ne katıldı diye, shtetl’lerdeki dindar Yahudiler karmaşadan esirgendi anlamına gelmiyor tabii. Rus Devrimi sırasında çok sayıda Yahudi öldürüldü. Yine de Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeliyiz. Rus Devrimi’nin lideri Nikolai Lenin (1870-1924) Antisemitizmin kökünü kazımaya çalıştı. Çarcı hükümette böyle bir politika olduğu için şiddetle ona karşı çıktı. Dahası, Lenin Yahudiler olmasaydı Rus Devrimi’nin muhtemelen gerçekleşemeyeceğini gayet iyi biliyordu. Ne yazık ki Yahudi komünistler Marx’ın “din kitlelerin uyuşturucusudur” sloganını izledi ve Yahudiliği Rusya’da silmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Burada Yevsektsiya’nın (Sovyet hükümetinin Yahudilerle ilgilenen özel departmanı) Ekim 1918 tarihinde yayımlanan “Burjuva Kurumların Likidasyonu” adlı propagandasından bir alıntı bulacaksınız: “Yahudi cemaati şimdiye kadar kitleleri, onlara İbrani kültürünü dayatarak bilgisiz tutmayı isteyen mülk sahipleri sınıfının hakimiyeti altındaydı. Üst sınıflar çocuklarını devlet okullarına yolladığı halde, proletaryanın çocukları için sadece saçmalıkların öğretildiği karanlık ilkokullar ve sinagoglar sağlamıştır. Yetkili Yahudi cemaatine karşı mücadelede burjuvazi ile hiçbir uzlaşma yapılamaz.” Böylece Rusya’nın komünist hükümeti, Rusya’nın çarcı hükümeti gibi Yahudileri zorla laikleştirme politikasına girişti. (Adil olmak gerekirse, aynı şeyi Rus Ortodoks Kilisesi’ne da yaptılar.) Böylece Rusya Yahudileri miraslarından mahrum bırakıldı, bunun sonucunda da Yahudilik hakkında hiçbir şey bilmeyen muazzam bir Yahudi nüfusu ortaya çıktı. Bu insanlık tarihinde benzersiz bir olaydır: bir cemaatin bu kadar uzun bir süre boyunca bu kadar geniş çapta zorla din dışı bırakılması. (Sovyetler Birliği’ne özgü idi, daha sonra başka komünist rejimler tarafından, özellikle Çin, taklit edildi.) STALIN VE TROTSKY Lenin 1924 yılında ölünce iktidarı Joseph Stalin (1879-1953) eline geçirdi. 1935 yılında Rusya’yı harap eden bir dizi temizlik hareketi başlattı. Bu temizlik hareketleri öldürülmesini emrettiği insan sayısını ve çalışma kamplarında ölüme gönderdiklerini göz önüne alırsak, Stalin’i 20. yüzyılın ikinci büyük kitle katili haline getirdi (Mao Tze-tung’dan sonra). Stalin’in 25 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir (Hitler’in iki misli ama Mao’nun yarısı kadar). Holokost’tan sonra bile birinci sınıf Antisemit unvanına layık olarak, öldürülmeleri için 2-3 milyon Yahudi’yi Sibirya’ya sürmeyi planlıyordu. Ancak planını gerçekleştiremeden esrarengiz koşullar altında öldü. Ne var ki Rusya’nın komünist hükümetindeki bütün Yahudileri dışarı atmayı başardı. Bunların en ünlüsü Leon Trotsky (1879-1940) idi. Rus Devrimi’ndeki en önemli Yahudi olan Trotsky (gerçek adı Lev Davidovitch Bronstein) Kızıl Ordu’nun önde gelen örgütleyicilerinden biriydi. 1917 yılında Lenin ile birlikte Bolşeviklerin iktidarı ele geçirişini tasarladı. Lenin ölünce yerine geçme konusunda, o ve Stalin rakipti. Stalin kazandı ve Trotsky’yi önce savaş komiseri olarak devreden çıkardı, sonra partiden kovdu ve 1929 yılında Rusya’dan sürdürdü. Trotsky sürgünde 10 yıldan uzun bir süre boyunca yaşamayı başardı; 1940’ta Stalin’in emriyle Mexico City’de katledildi. AMERİKAN ANTİSEMİTİZMİ Şimdiye kadar Rusların öldürücü, açık Antisemitizmini ve Fransızların sinsi “entelektüel” Antisemitizmini ele aldık. Ya tolerans ülkesi Amerika’daki? 1913 yılında Atlanda, Georgia’da Leo Frank adlı bir Yahudi 13 yaşındaki Hıristiyan bir kızı öldürmekle asılsız olarak suçlandı. Amerika’nın güneyinde Antisemitizm o kadar kuvvetliydi ki bir zencinin bir beyaza karşı tanıklığı –bu ırkçı bölgede benzersiz bir olay- kabul edildi. Ama bu beyaz adam bir Yahudi idi tabii. Tuhaf olan şu ki katil zenci “tanıktı” ve bunu kendi avukatına itiraf etti ama gizli tutuldu. Gerçek bir tanık da vardı ama ancak çok yıl sonra ortaya çıktı. Frank suçlu bulundu ve ölüme mahkum edildi ama Frank’ın masumiyetinden emin olan Georgia Valisi John Slaton cezasını hafifletti. Derken korkunç bir şey oldu. Ayaktakımı Frank’ı hapisten kaçırdı ve linç etti. Linç sahnesinin fotoğrafı çekildi, kartpostallara dönüştürüldü ve çok sayıda sattı. Frank ancak 1986 yılında –73 sene sonra!- Georgia eyaletinin affına uğradı. Frank davası Bene Berit’in “Anti-Defamation League”i (iftiraya karşı cemiyet) kurmasına yol açtı. Cemiyet, Amerika’da Antisemitizme karşı mücadele eden önde gelen Yahudi grup haline geldi. Yapacak çok işi vardı, özellikle I. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra borsanın çöktüğü ve Amerika’daki durumun Yahudiler için alevlendiği 1918 yılında... Sion Yaşlılarının Protokolleri’nde belirttiğimiz gibi Amerika’da Antisemitizmin büyük kışkırtıcılarından biri, Protokolleri İngilizce’ye tercüme ettirmek ve Amerika’da mümkün olduğunca büyük sayıda dağıtmak için çok para harcayan Henry Ford idi. Protokoller A.B.D.de 1920 ve 1930’larda en çok satan ikinci kitap haline geldi (İncil’den sonra). Dearborn, Michigan’daki Ford Motor Company’nin fabrikasının otoparkında asılı bir afiş vardı: “YAHUDİLER AMERİKA’NIN HAİNLERİDİR. YAHUDİ OLMAYANLAR ONLARA GÜVENMEMELİDİR. YAHUDİLER KOMÜNİZMİ ÖĞRETİR, YAHUDİLER ATEİZMİ ÖĞRETİR, YAHUDİLER HIRİSTİYANLIĞI YIKAR, YAHUDİLER BASINI KONTROL EDER, YAHUDİLER PİS FİLMLER YAPAR, YAHUDİLER PARAYI KONTROL EDER.” Henry Ford tek başına değildi. Başkaları da vardı. Son derece Antisemit olan birçok muhafazakar Hıristiyan siyasi parti vardı. Örneğin William Pelley’in “Silver Shirts”ü. Gerald B. Winrod’un Antisemit gazetesi The Defender’ın 110.000 abonesi vardı. Bu Amerikan Antisemitler acemi faşistlerdi. Milliyetçilik maskesi altında, Amerika’nın ekonomik felaketlerinin arkasındaki nedenin Yahudiler olduğu fikrini savunuyorlardı: borsanın 1918’de çöküşünde olduğu gibi, çünkü ticareti ve bankacılığı kontrol edenler Yahudiler idi. Bu tür Antisemitizm aynı dönemde Avrupa’da hüküm sürenle rekabet halindeydi ama hiçbir zaman Avrupa’daki ölümcül sonuçları vermedi. Ancak bütün bu Yahudi nefreti, Hitler’in Almanya’da gücü eline geçirmesi için sahneyi hazırladı. Holokosttan kaçmaya başladıklarında Amerika’nın Yahudileri kurtarmak için bir şey yapmamasının başlıca nedenlerinden biri de budur. 


Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 11, 2007, 07:07:18 ÖÖ
Sayın Shemuel

Yahudiler'e saygı duymakla beraber, Yahudi Milleti'ni ve Musevilik'i sevmeyen, yani şu ya da bu şekilde antisemist biri olarak bu silsiledeki ilk yazımı yazıyorum.

Önemli husus çok yazınızı okudum ve karışık bir yazı yazacağım.

...

1840'taki olaylarda topu Suriyeliler'e atmanız kalp kırmamak için yaptığınız bir değişiklik. Sağ olun; ama, her ne kadar suçu Fransızlar'a yükleseniz de, keşke bu olaydan hiç bahsetmeseydiniz. Herkes bizi suçluyor, bir de Yahudiler'e zulmettiğimiz teranelerinin yayılmasına katkı sağlamayın. Ayrıca ilave etmek isterim ki Suriye'de binlerce ve çok daha acı olaylar yaşandı.  Hem klasik dönemde hem de Küçük Buzul Çağı'ndan -18. y.y'ın sonları- itibaren modern dönemde... Örneğin 27 Mayıs 1860'ta Şam'da çıkan olayların takibatı çok sert oldu -belirteyim Fransızlar yine sahnedeydi-, öyle sertti ki yüzlerce Müslüman ile Şam Valisi ve Alay komutanları dahil yüzlerce Türk memur sorgulandı ve kısa sürede çoğu idam edildi.

....

Ortadoğu'da Yahudi düşmanlığı 1918 ile başlamıştır. Cihan Harbi'nde Yahudiler ile kardeş olduklarını ilan eden Arap liderlerin önderliğinde kurulan yapay devletlerin, sonrasında İsrail'den yedikleri dayaklar biz Türkler'i bir açıdan memnun etmektedir; ancak 2003 sonrasında da antisemitizm Türkler arasında doğaldır ki ciddi bir yükselişe geçmiştir. Ayrıca İsrail'in bizim eski vilayetimizde toprak sahibi olması bizi rahatsız ediyor. İsrail'in bizim açımızdan tek iyi tarafı Arap entellektüellerin ihanetten pişman olmalarını artık seslendirmeye başlamış olmaları... Şunu anlamalısınız ki Alman ve Fransızların 6 milyon Yahudi'yi katletmesi İsrail gibi gayrimeşru bir otoritenin Filistin'i gasp etmesini meşrulaştırmaz. Fransa ve Almanya'da yaşam alanı bulmalıydı, denize de Benelüks'ten bir koridor verilirdi... Tek ahlaklı ve insani çözüm budur.

...

Küçük bir düzeltme: Soykırımdan ve hatta ırk yasalarından muaf tutulmuş Yahudi soyundan gruplar da vardı. Gürcistan Yahudileri, Cihan Harbi gazileri ve eşleri, donanmadaki subaylar... Tabi 6 milyon cinayeti inkar eden bir revizyonist değilim.

Holokost anlatımlarında itici olan bir nokta var. Niye sadece Yahudiler için ağlıyoruz? Vatanları için ölen 21 milyon kahraman Sovyet vatandaşı için ah vah edeni hiç duymadım görmedim; ama neden bu kahramanlar arasından diyelim 2 milyon Yahudi seçilir ve onlara ağıt düzülür? Neden sadece toplama kamplarında 3 milyon evladını kaybetmiş olan ve kullanım hakkı garanti edildiği halde maliyeti yanında beş para etmez bir limanı Almanlar'a teslim etmemek üzere atlı birlikleri ile savaşı göze alıp ölümü seçen kahraman Leh Ulusu soykırım filmlerinde hain işbirlikçi kişiler olarak sunulur?   

Daha da ileri gideyim... Irkçılıktan en çok Yahudiler şikayet ederken, neden hiç de ahlaklı bir gerekçeleri olmadığı halde gelmiş geçmiş en rezil ırkçı propaganda filmi olan GECE YARISI EKSPRESİ'ni sinema tarihine hediye ederler?.. Der Ewige Jude'yi hatırlatmayın; çünki ikisini de izledim, etki ve terbiye olarak Gece Yarısı Ekspresi'nin tırnağı etmez, Der Ewige Jude'ye Oskar verilmedi -ortak noktaları ırkçı propaganda olması-...

Ya da neden büyük Yahudi entellektüeller Musa Dağı'nda Kırk Gün gibi fanteziler üretirler?..

...

"Bu temizlik hareketleri öldürülmesini emrettiði insan sayýsýný ve çalýþma kamplarýnda ölüme gönderdiklerini göz önüne alýrsak, Stalin’i 20. yüzyýlýn ikinci büyük kitle katili haline getirdi (Mao Tze-tung’dan sonra). Stalin’in 25 milyon insanýn ölümünden sorumlu olduðu tahmin edilmektedir (Hitler’in iki misli ama Mao’nun yarýsý kadar)."

İnsaflı olalım, bu sayılara kıtlıktan ölen on milyonlar ekleniyor. Stalin ve Mao olmasaydı da benzer sayıda insanlar ölecekti. Stalin olmasaydı sayı bir iki puan düşebilirdi, kabul... Ancak Mao'nun yokluğunda belki insan kaybı bir kaç yüz milyon olacaktı ve kimse de bunlardan söz etmeyecekti. Mao harekete geçmeden önce Çin'de açlıktan ölmemek için insanlar yakınlarının cesetlerini değerlendiriyordu.

Hitler Dünya Savaşı nedeniyle ölen 50 ila 60 milyon kişiden sorumludur. Sizin dediğinize göre Hitler 12,5 milyonun ölümünden sorumlu. Bu tuhaf bir yaklaşım. Anladığım kadarıyla Hitler'in sorumluluğundan ayırdıklarınızı faizi ile birlikte Sovyet ve Çin liderleri arasında taksim ediyorsunuz. Yanlış anlaşılmamak için ifade edeyim ki ben aşırı sağcı görüşte bir insanım...

...

Türkiye açısından ve tüm Yahudi Milleti'ni ele aldığımı baştan beyan ederek, ve Lozan'da belirtilen Yahudi cemaatimizi de bu değerlendirmeden şimdilik ve canıgönülden muaf tutarak karşılaştırmalı görüşlerim:


...

Şimdilik bu kadar...

Not: Yazılarınızda çok güzel datalar var. Bu birçok doğru veri içeren yazılarınız için teşekkür ederim.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 11, 2007, 08:02:24 ÖÖ
Bir dinin butun inananlarini boyle bir uslup ile suclayamazsiniz. Yazinizin belli kisimlari silinmistir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 11, 2007, 08:46:11 ÖÖ
Sayın Mason,

Nasıl? Ne demek istiyorsunuz?

Onca yazı yazdım, gayet de saygılıydım...

Örneğin Tevrat'ta Yahudiler'in kendi araları dışında tefeciliğin teşvik edildiği bir gerçektir. Sildiğiniz onca şey arasından bunu niye bırakmadınız? Değerlendirilmesi gereken bir datadır.

Öteki yazdıklarım da benim gibi başka insanların değerlendirmeleri üzerine verilerdir. 

Bu görüşlerin de bilinmesi lazım. Sonra bakmışsınız tarihte felaketler ortaya çıkıyor... Hitler Musa'ya inandıkları için Yahudileri öldürmedi. Belki şaşıracaksınız ama gerçek bu...

Tavrınız sisli... Bazıları sizi "Safça" bir iyi niyetli ya da "Sinsi" bir şahıs olarak değerlendirebilir...

Tabi'i ki ben asla böyle bir şey düşünmüyorum...

Yine de kendimi "Yazık..." demekten alıkoyamıyorum...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 11, 2007, 09:03:09 ÖÖ
Sayın Mason,

Bir şeyi vurgulamam gerektiğini anladım:

Antisemitizmin konusu 19. yy'ın sonundan itibaren din değil ırk olmuştur. Bu nedenle de Karaylar Musevi oldukları halde Nürnberg Irk Yasaları'ndan me'zundurlar.

...

Birden aklıma geldi, peki neden Ermeni Konferansı ile ilgili bölümü de sildiniz? Orası da sildiğiniz birçok yer gibi dinle ilgili değildi...

Halbuki ne Barzani ne de Ermeni Soykırımı konferansçıları Tevrat'tan ilham alıp hareket ediyor...

Antisemitizmi gerçekten benim peygamberim senin peygamberini döver kavgası olarak mı biliyorsunuz?
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 11, 2007, 09:19:59 ÖÖ
Konu ile ilgili yorum yapmayacagim.

Saygi cercevesinde, ahengi bozmadikca elbette istediginiz yaziyi yazabilirsiniz. Yazilarinizda alinti varsa, kaynak bildirmeniz, saygin bir davranis olacaktir. Bazi yazilar hakaret icermesede, tamamen kiskirtici ve ahengi bozma niteligindedir. Bu tip yazilara musade edilemez. Ilimli bir uslup kullanarak dusuncelerinizi soylemeniz, size karsi yazilan yazilarinda, saygi niteligi tasimasini saglayacaktir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 11, 2007, 09:34:03 ÖÖ
Sayın Mason,

O zaman sildiğiniz yerleri silmeseydiniz ve benden alıntı isteseydiniz. İsrail'in Kürdistan'ı desteklediğine dair alıntı mı istiyorsunuz? Peki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir gibi bir cümle için de alıntı mı gerekli?

Tevrat'a ya da bir dine iftira etmedim. Tevrat'tan alıntılar yapıp burada yayınlasam, silmeyecek mi idiniz?..
 
Semitik dinlere (Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Bahailik, Sih...) antipatimi ifade etmem kışkırtıcı olarak kabul edilebilir... Kabul... Artık dinler konusunda yazarsam sadece alıntı yapar, başkalarının yazdıklarını forumlarınıza iliştiririm.

Saygılar...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 11, 2007, 09:46:13 ÖÖ
Sayin ElmasMehmet ,

Begenmemek yada sevmemek tabiki sizin dusuncenizdir ve dusuncenizi yazmakta her zaman ozgursunuz. Yanliz dusuncelerinizi yansitirken, sectiginiz kelimeleri daha dikkat ederek kullanmanizi sizden rica ediyorum. Sizin kutsal gordugunuz ve deger verdiginiz yargilara nasil davranilmasini istiyorsaniz, diger uyelerde sizden bu davranisi bekleyecektir.

Saygilarimla
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 14, 2007, 01:30:46 ÖÖ
 sayın mehmet

En başta şunu söyliyeyim yazılarınız harun yahya`yı aratmıyor.
Bu bölüm milletler tarihi eyer bir milletiniz varsa sizde tarihinizi yaza bilirsiniz. Sadece konu açmanız yeterli olur.
Emin olunki o zaman yazılarınız silinmeyecektir.

Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 14, 2007, 02:15:15 ÖÖ
aşırı sağcı olmak ülkesinin mefaatlerini düşünmek her vatandaşın hakkıdır.
miletinin kalkınması yolunda çaba sarfeden bir milliyetçi erdemli insandır.
Gırtlağına kadar borca batmış ülkesine azıcıkta olsa yardımı oluyorsa bir insanın işte gerçek milliyetçi ve sağcı odur.
Bu gün ülkemizi soyanlar İsraildeki yahudiler değil,
eğerki gerçekten sağcılık adına bir şeyler yapmak istiyorsanız içinizdeki çürükleri temizleyin.
Osmanlı sizin düşüncenizin tersine 1492 yılında Ispanyadan kovulan sefaradlara kapısını açmıştır. ya osmanlı yanlış yapmış yada siz yanlış düşünüyorsunuz.

sonuç olarak kabul etmeliyizki ne osmanlı kaldı nede roma kaldı.günümüzde amerikan imparatorluğu var, yarın ne olur Allah bilir.
Aklınıza,yüreğinize güveniyorsanız geleceğin impatoru siz olursunuz

not: lütfen unutmayınki insanlığa sayısız faydası olan bir çok Yahudi bilim adamı vardır.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 14, 2007, 07:45:34 ÖÖ
Sayın Samuel,

"En başta şunu söyliyeyim yazılarınız harun yahya`yı aratmıyor."

Önermeniz geçersiz. Karşılaştırmalı bir örnek vermeniz iddianızın ciddiyeti açısından elzemdir.

"Bu bölüm milletler tarihi eyer bir milletiniz varsa sizde tarihinizi yaza bilirsiniz."

Türk olduğum bariz... Hakkımdaki bu tip iddiaları Ermeni, Kürt ve muhtemel Yahudi birçok muhatabımdan duyduğum için şimdilik susuyorum.

Bilgilendirme: Eyer değil, eğer... Ek fiiller birleşik yazılır... Örnek: Yaza bilmek yanlış, yazabilmek doğru; olumsuzu yazamamak...

"Bu bölüm milletler tarihi eyer bir milletiniz varsa sizde tarihinizi yaza bilirsiniz. Sadece konu açmanız yeterli olur.
Emin olunki o zaman yazılarınız silinmeyecektir."

İsrail için ağıtlar düşüyorsunuz ve o ağıtlar düştüğünüz İsrail, Barzani ve PKK'ya "her" türlü desteği sağlıyor -yani ölen binlerce Türk genci ve dahi bebeğinin kanı üzerinde İSRAİL'in eli var-. Bu durumda Yahudi Milleti üzerine yazılan İsrail propagandası olan konulara, bir Türk olarak benim yazmam gereken şeyler olması doğaldır... Ha bu yazmam gereken şeyleri bu sitede Türklük adı altında yazmam gerekiyorsa ve bu sizi memnun edecekse aynı yazdıklarımı alır Türk Milleti başlığı altında yazarım... Madem silmeyeceksiniz, bu benim daha da işime gelir...

Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Supeluta - Mayıs 14, 2007, 01:08:41 ÖS
sn.ElmasMehmet,bilgilerinize,bildiklerinizi yazıya dökmenizdeki ustalığınıza hayran kaldım ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; tüm yazılarınızın altına imzamı atabilirim.
başarılar diliyorum,saygılar.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Asli - Mayıs 14, 2007, 04:25:26 ÖS
Sayin elmas bey,

yazilarinizi bende saskinlik ve tebriklerle okuyorum ama bence bu derece milliyetcilige kaymayi birakip biraz dine sarilmalisiniz. hersey vatan millet degildir. once haktir. hersey haktandir.

haksiz bir halk bitmistir. haksiz bir devlette bitmeye yuz tutacaktir. sscb gibi. yada suandaki kuzey kore gibi.

hakkidir HAKKA TAPAN milletimin istiklal.
bunu unutmayalim.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: SublimePrince - Mayıs 14, 2007, 04:49:53 ÖS
Topicde ikili tartismalar yasanacak gibi gorunuyor. Sayin Elmas Mehmet. SOylediklerinizin coguna katilsam da foruma gonderilen seyleri "propaganda" dan ziyade konu hakkinda bilgi olarak algilamaya calisirsaniz siniriniz daha cabuk yatisir.

Biz forum yonetimi ve emektarlari  olarak onceden bu konulari gorustuk, konustuk. Her ne kadar Sn. Shemuel burada Yahudilik hakkinda yazilar yaziyorsa siz de Turk irklari hakkinda Turkler konusunda yazilar yaziniz.

Asli Hanim, siz de din ile ilgiliyseniz, siz de Muslumanlik hakkinda yazilar yaziniz.

Bir topic icinde karsi ciktiginiz, dogru olmadigina inandiginiz/bildiginiz bir bolum varsa, bunu belirtiniz. AMa bunlar kisisel gorus ise o topicde belirtmek yerine biraz sabir gosteriniz. Aklimda birkac fikir var. Onlari Sn. Mason ile gorusecegim, ve o da onay verirse daha huzurlu bir forum ortami icin calismalara baslayacagiz.

Sevgiler, Saygilar.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 14, 2007, 09:03:18 ÖS
Sayın Hiario, tarafınızca müteşerrif oldum, sağ olun!

Aslı Hanım, siz de sağ olun...

Ne yalan söyleyeyim, beni epey mutlu ettiniz. Bütün gün sinirli sinirli dolanıp bir sürü iş hallettim, onu bunu azarladım, eve döndüğümde de hırsla burayı açtım; lakin, beklentimin aksine -sayenizde-, epey sakinleştim. :))

Not: Bu mesajı bitirene kadar telefondan dört kişiyi daha azarladım. :))
...

Aslı Hanım, ben din düşmanı ya da imansız biri değilim; ama dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür. Geride kalan konularda ise kendimden uzakta tutmaya çalışıyorum. Bu yöntem toplum için en faydalı olanı. Türk Milleti bu anlayış nedeniyle hem Türk hem de Müslümandır. Yani ekser Müslümanlığımız  sürekli cennet cehennemi düşündüğümüze dayanmaz.

Din hakkındaki bazı değişmez görüşlerim: Kültürel köken açısından da Müslüman olmak zorundayız; ayrıca Türk Ortodoks olan Türkler de Ortodoks olarak kalmak zorundadır. Din ya da mezhep değişikliğini Tengrizme dönülmediği sürece hoş karşılamam; zira ana babaya saygısızlık olarak değerlendiririm. İnsan isterse ate olsun; ama dinini mezhebini bırakmasın. Belirteyim ki Tengrici de değilim; çünki Türkiye'de somut bir altyapısı -tapınaklar, tören kültürü, kamlar (din adamları)...- yok

Sayın SublimePrince,

Uyarınızı dikkate alacağım. Ama alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Hadi tarzımı değiştirsem bile verimli yazılar yazabilir miyim, içimde yazı yazmaya istek kalır mı, kuşkuluyum...

Herkese bir asker selamı çakıp, herkesi selamlarım! Profesyonum askerlik değil; ama ma'lum: Her Türk Asker Doğar!

Not: Şu an sakinim. Hem bu yazımı bitirdim, hem de telefonda adam azarlama seanslarım bitti.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: SublimePrince - Mayıs 14, 2007, 09:22:39 ÖS
Sayın Hiario, tarafınızca müteşerrif oldum, sağ olun!

Aslı Hanım, siz de sağ olun...

Ne yalan söyleyeyim, beni epey mutlu ettiniz. Bütün gün sinirli sinirli dolanıp bir sürü iş hallettim, onu bunu azarladım, eve döndüğümde de hırsla burayı açtım; lakin, beklentimin aksine -sayenizde-, epey sakinleştim. :))

Not: Bu mesajı bitirene kadar telefondan dört kişiyi daha azarladım. :))
...

Aslı Hanım, ben din düşmanı ya da imansız biri değilim; ama dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür. Geride kalan konularda ise kendimden uzakta tutmaya çalışıyorum. Bu yöntem toplum için en faydalı olanı. Türk Milleti bu anlayış nedeniyle hem Türk hem de Müslümandır. Yani ekser Müslümanlığımız  sürekli cennet cehennemi düşündüğümüze dayanmaz.

Din hakkındaki bazı değişmez görüşlerim: Kültürel köken açısından da Müslüman olmak zorundayız; ayrıca Türk Ortodoks olan Türkler de Ortodoks olarak kalmak zorundadır. Din ya da mezhep değişikliğini Tengrizme dönülmediği sürece hoş karşılamam; zira ana babaya saygısızlık olarak değerlendiririm. İnsan isterse ate olsun; ama dinini mezhebini bırakmasın. Belirteyim ki Tengrici de değilim; çünki Türkiye'de somut bir altyapısı -tapınaklar, tören kültürü, kamlar (din adamları)...- yok

Sayın SublimePrince,

Uyarınızı dikkate alacağım. Ama alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Hadi tarzımı değiştirsem bile verimli yazılar yazabilir miyim, içimde yazı yazmaya istek kalır mı, kuşkuluyum...

Herkese bir asker selamı çakıp, herkesi selamlarım! Profesyonum askerlik değil; ama ma'lum: Her Türk Asker Doğar!

Not: Şu an sakinim. Hem bu yazımı bitirdim, hem de telefonda adam azarlama seanslarım bitti.
Sayin ElmasMehmet, size yaptigim bir uyari degil tavsiye idi :)
Anlattiginiz kisilik yapisini cok iyi biliyorum zira ben yapi olarak cok asabi bir insanimdir. Televizyon kumandasi tusa basma zamani ile ekranda o kanalin degismesi arasinda gecen sure icinde bile sinirlenebilmis televizyona) ve moralimi bozabilmis bir insanim :) Bu yapimdan dolayi artik araba kullanmayi bile biraktim. Benim buradaki bazi postlarim da sert postlardir, ama hic kimseyi kirmak amacli yapilmamistir :) Emin olun deneyin goreceksiniz. Tarzinizi degistirmenize gerek yok, icerigini degistirseniz yeter. Propaganda yerine spekulasyon yazsaniz mesela buradaki cogu insan ne demek istediginizi anlar ama bir itham yapmamis olursunuz ;)
Sakin olun... sakin... tamam, simdi oturun soyle... gecti.. tamam :D Yada size Mazlum'u gonderelim :)
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Supeluta - Mayıs 14, 2007, 09:24:24 ÖS
Yada size Mazlum'u gonderelim :)

 :D :D
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: just_McCann - Mayıs 14, 2007, 09:33:27 ÖS
I LOVE THIS SITE=)))) (INGILIZCEYI BILEREK KATLETTIM MAZUR GORUN)
sn elmas mehmet farkındaysanız goruslerınızle ılgılı pek bır yorumda bulunmadım bugune kadar.bılgınızı ve goruslerını bırz takıp ettım ama sunu soyluyebılırım gercekten her konuda arkanızdayım yazdıklarınızı cok ama cok begenıyorum.ama sıze bır tavsıyem var herkesın gorusune saygılı olun ve  bıraz sabırlı olun hemen sınırlenmeyın:) tek olumsuz yanınız bana gore bu.saygılarımla!..
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 14, 2007, 10:17:06 ÖS
Sn. McCann  en asabi artık ikimiz değiliz. ;) :D Aslında ElmasMehmet'te asabi biri değildir sadece tartışmaya açık. ;)

Saygılarımla!..
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: just_McCann - Mayıs 14, 2007, 10:23:25 ÖS
Sn. McCann  en asabi artık ikimiz değiliz. ;) :D Aslında ElmasMehmet'te asabi biri değildir sadece tartışmaya açık. ;)

Saygılarımla!..
katılıyorum aramıza hosgeldın sn elmas mehmet(asabilerın arasına) saka bır yana gercekten bılgılı bır ınsan ama bence dıger ınsanların goruslerıne hemen sınırlenmesın sadece benden ufak bır tavsıye.saygılarımla!..
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 14, 2007, 10:45:28 ÖS
Alıntı
Yada size Mazlum'u gonderelim  :)


 :) ;) :D
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Asli - Mayıs 15, 2007, 06:28:08 ÖÖ
-Aslı Hanım, ben din düşmanı ya da imansız biri değilim; ama dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür. Geride kalan konularda ise kendimden uzakta tutmaya çalışıyorum. Bu yöntem toplum için en faydalı olanı. Türk Milleti bu anlayış nedeniyle hem Türk hem de Müslümandır. Yani ekser Müslümanlığımız  sürekli cennet cehennemi düşündüğümüze dayanmaz.

Din hakkındaki bazı değişmez görüşlerim: Kültürel köken açısından da Müslüman olmak zorundayız; ayrıca Türk Ortodoks olan Türkler de Ortodoks olarak kalmak zorundadır. Din ya da mezhep değişikliğini Tengrizme dönülmediği sürece hoş karşılamam; zira ana babaya saygısızlık olarak değerlendiririm. İnsan isterse ate olsun; ama dinini mezhebini bırakmasın. Belirteyim ki Tengrici de değilim; çünki Türkiye'de somut bir altyapısı -tapınaklar, tören kültürü, kamlar (din adamları)...- yok-

Demissin.
Bir kere sunu anlamamissin. ben sana karsi dusunuyorum. senle ayni fikirde degilim.
bna milletten devletten once din gelir. gelmelidir. once haktir sonra hakikat.

bak demissinki, -dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür-
yani korktugunda Allah`i (c.c.) hatirliyorsun. baska zamanlarda aklindan bile gecmiyor. gercek muslumanligin bunun la ilgisi bile yok.

cok yanlis dusunuyorsun. muslumanlik sadece olumde yada savasta degil hatirlanacak birsey degildir. muslumanlik yasam bicimidir. musluman gibi yasar ve musluman gibi olursun.

bak benim bulundugum yerde, hakikaten musluman olanlar var, bu din kardesleri sofralarindaki yemekten, okullarina kadar muslumanlar. yani dini hyatlarina yerlestirmis ve dinin kurallarina gore yasiyorlar. boylede olmasi gerekir. en buyuk Allah tir. Devlet degil.

Benim bulundugum yerde, 2 cesit milliyetci var.
1- Kurtcular - Once Vatan Millet sonra din ve Allah cc. diyenler
2- Hilalciler - Once Allah ve Hak diyen. Sonra vatanina milletine baglilar.

Ben 2. secenektenim ve bundanda gurur duyuyorum. Nasil olurda bir insan, Allahindan once devletini ve miletini dusunur ki?
o devleti milleti kim yaratti saniyorsunuz? Ayiptir, gunahtir arkadaslar.

Yerin 7 kat altinda, sizi o devlet korumayacak. veya 7 kat ustunde cennetin kapilarini devlet acmayacak size.
Sehitlik, devlet icin olmek degil, Allah icin olmektir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Asli - Mayıs 15, 2007, 06:30:04 ÖÖ
ayrica birsey daha soylemek isterim. turkler ortodoks sa ortdoks kalsin demissin.

turk milelti muslumandir. musluman kalsin. turkiye amerika degildir. olmayacak.

fazla kozmopolit olmak, ic savas cikarir. huzursuzluk yaratir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: SublimePrince - Mayıs 15, 2007, 06:45:14 ÖÖ
-Aslı Hanım, ben din düşmanı ya da imansız biri değilim; ama dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür. Geride kalan konularda ise kendimden uzakta tutmaya çalışıyorum. Bu yöntem toplum için en faydalı olanı. Türk Milleti bu anlayış nedeniyle hem Türk hem de Müslümandır. Yani ekser Müslümanlığımız  sürekli cennet cehennemi düşündüğümüze dayanmaz.

Din hakkındaki bazı değişmez görüşlerim: Kültürel köken açısından da Müslüman olmak zorundayız; ayrıca Türk Ortodoks olan Türkler de Ortodoks olarak kalmak zorundadır. Din ya da mezhep değişikliğini Tengrizme dönülmediği sürece hoş karşılamam; zira ana babaya saygısızlık olarak değerlendiririm. İnsan isterse ate olsun; ama dinini mezhebini bırakmasın. Belirteyim ki Tengrici de değilim; çünki Türkiye'de somut bir altyapısı -tapınaklar, tören kültürü, kamlar (din adamları)...- yok-

Demissin.
Bir kere sunu anlamamissin. ben sana karsi dusunuyorum. senle ayni fikirde degilim.
bna milletten devletten once din gelir. gelmelidir. once haktir sonra hakikat.

bak demissinki, -dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür-
yani korktugunda Allah`i (c.c.) hatirliyorsun. baska zamanlarda aklindan bile gecmiyor. gercek muslumanligin bunun la ilgisi bile yok.

cok yanlis dusunuyorsun. muslumanlik sadece olumde yada savasta degil hatirlanacak birsey degildir. muslumanlik yasam bicimidir. musluman gibi yasar ve musluman gibi olursun.

bak benim bulundugum yerde, hakikaten musluman olanlar var, bu din kardesleri sofralarindaki yemekten, okullarina kadar muslumanlar. yani dini hyatlarina yerlestirmis ve dinin kurallarina gore yasiyorlar. boylede olmasi gerekir. en buyuk Allah tir. Devlet degil.

Benim bulundugum yerde, 2 cesit milliyetci var.
1- Kurtcular - Once Vatan Millet sonra din ve Allah cc. diyenler
2- Hilalciler - Once Allah ve Hak diyen. Sonra vatanina milletine baglilar.

Ben 2. secenektenim ve bundanda gurur duyuyorum. Nasil olurda bir insan, Allahindan once devletini ve miletini dusunur ki?
o devleti milleti kim yaratti saniyorsunuz? Ayiptir, gunahtir arkadaslar.

Yerin 7 kat altinda, sizi o devlet korumayacak. veya 7 kat ustunde cennetin kapilarini devlet acmayacak size.
Sehitlik, devlet icin olmek degil, Allah icin olmektir.
Oyle demissiniz de sevgili Asli hanim... Dinimizde basklarinin muslumanligini sorgulamanin yeri varmidir?
Ayrica ortodoksun anlamini da ogreniniz :)
Siz heralde direk Hristiyan anladiniz orada soyleneni. Ayrica her ortodoksda Amerikali degildir. Kaynaklarinizi sorgulayin ;)

Fazma kozmopolit olmak ic savas cikarmaz, guclendirir. Tabi toleransi olmayanlar arasinda cikabilir. Dinimiz toleransi emrederdi degil mi Asli hanim?
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 15, 2007, 08:33:31 ÖÖ
Alıntı
"Bir kere sunu anlamamissin. ben sana karsi dusunuyorum. senle ayni fikirde degilim"

Benim gibi düşündüğünüzü düşündüğümü nereden çıkarıyorsunuz? Sadece yazdıklarımı ilgiyle okuduğunuzu söylediğiniz için sağ olun dedim.

Alıntı
"bna milletten devletten once din gelir. gelmelidir. once haktir sonra hakikat."

Yalnız sizin ahlakınız Türk Milleti'nin ahlakı değildir. Bu postmodernizmle gelen yeni moda bir yaklaşımdır; hiçbir Türküm diyen dinini devletinden milletinden ayrı görmez ve tercih sıralaması yaparak devletinin önüne dinini koymaz. Ahlak akılla vardır ve Türk Milleti’nin fertleri akıllıdır. Akıl der ki: Devletim giderse, dinim de gider –bkz Irak’taki soykırım-.

Aksini yapanlar vatanlarına ihanet ettiklerinde ihanetlerini dindarlıklarıyla kutsayıp bundan nemalanmaya çalışanlardır. Ayrıca bilin ki dinim vatanımdan milletimden önce gelir diyen insanlar ihanetleri gerçekleştiğinde, önceden de hatırlattığım gibi, dinlerine de ihanetten kaçamazlar.

Hem farazi hem gerçek örneklerle açıklamaya çalışayım:

1) Diyelim ki bu ahlak anlayışında birisi var. Çok da sevilen bir şeyh olsun, habire ibadette, vaazda, "Allah! Muhammet!" diye diye ağlayıp duruyor. Kameraları gördüğü yerde insanlar kendisi gibi muntazam ibadet etmiyor bahanesiyle düşüp bayılıyor. Ayrıca bu adam Türkiye’de zulüm gördüğü bahanesi ile MOSSAD’ın korumasında İsrail’e hicret etmiş ve İsrail’de kendisine ait bir malikhanede hem tarikatini yönetip hem de mazlumları oynuyor. Ayrıca bu en dindar şahsın Irak ve Filistin’deki soykırıma karşı verdiği tek demeç yok. Aksine, dini milletinden önce geldiğinden, İslam düşmanları olan koruyucularının yardımıyla tarikatini güçlendirebildiği için, İsrail ve ABD’nin propagandasını yapıyor…

2) Sultan Vahdettin, Kuvva-yı Milliye Ordusu’nun karşısındaki Yunan Ordusu’nu hilafet ordusu ilan etmişti. Dinleri vatanlarından milletlerinden önce gelen insanlar da öyle kabul etmişlerdi.

Bu örnektekiler Kur-an’a göre Müslüman değildir, kafirlerden de kötüdürler ve İslam içine sızmış ajanlar ya da potansiyel tetikçilerdir. Bu lanetli gruba “Münafıklar” adı verilmiştir; yani Müslümanlar arasında nifak saçanlar. Kur-an’da bunların tavırları çok güzel anlatılmakta, muntazaman ibadetlerini yapmakta olmalarına aldanılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

Alıntı
“bak demissinki, -dine bağlılığım ölümlerde ve savaşlarda güçlüdür-
yani korktugunda Allah`i (c.c.) hatirliyorsun. baska zamanlarda aklindan bile gecmiyor. gercek muslumanligin bunun la ilgisi bile yok.”

Kaç yaşındasınız merak ettim. Hem anlayış kabiliyetiniz hem de üslubunuz çok genç olduğunuz izlenimi veriyor… Neyse…

Ölümlerden kasdim kendi ölümüm değil, yakınlarımın ölümü. Dinin işlevi medeniyetle ilgilidir, o acı anlarımızda iyi cenaze törenlerine, iyi tapınaklara –cami, kilise ve sair mekanlar- ve bize moral verecek iyi vaizlere ihtiyacımız var. O acıları son görevler ve vaizlerin fazlasıyla hafiflettiğine birebir şahidim de… Savaşlarda da korktuğumdan değil korkmadığımdan din önemlidir. Ölümün kollarına daha romantik bir şekilde atlayabilmek için… Bu haletiruhiye genel itibariyle bütün Türkler için geçerlidir. Savaş alanlarında ve anlarında ateler bile Allah’la Muhammet’le Besmele ile yola koyulur, elde değil, öyle bir milli kültürümüz var. Bu bağlamda korkma ile ilgili ithamınızı çok saygısızca edilmiş bir laf olarak değerlendiriyorum. Hayatımda çatışma ya da harekat sırasında korkan birini ne gördüm ne de duydum, tabi Türk Milleti için konuşuyorum… Öldükten sonra va’dedilen han hamam ve haremler için dindar olanlar mı daha soyludur; vazifesi, vatanı, milleti dolayısı ile dini uğruna şehit olanlar mı?.. Benim bildiğim gördüğüm İslam (tarihi örnekleri, Kuran ve Türk halkının yaklaşımı) şudur ki İslam ilki değil ikinci tip Müslüman’ı kutsamaktadır.

Bu arada aklıma iki yıl önce Irak’taki Şii ulemanın resmen yayınladığı dehşet bir fetva geldi. Fetvalar ciddi bürokratik işlemlerdir, bunu da hatırlatayım.

“İlgili fetvanın yaklaşık meali:

Mekke’deki Kutsal Cami’in avlusunda orada ibadet için bulunan binlerce müminin gözü önünde annesiyle  zina eden bir adamı ve bu adamın akla gelebilecek bu en rezil işi/günahı yaptıktan sonra gidip sınırı Irak’ta işgalcilere karşı savaşmak üzere geçtiğini düşünün; işte bu adam bu işgal yaşanırken Necef’te Kum’da ve benzer yerlerde bu işgale karşı hiçbir iş yapmadan hiçbir söz söylemeden sadece ibadet eden ulemadan Allah katında  daha soylu ve daha kutsaldır.”

Tabi din Irak’ı kurtaramadı batırdı, Şii Suni olmaktan önce millet olabilselerdi bugünki soykırımın muhatabı olmazlardı. İslam’ı bildiğim kadarıyla söylüyorum; bugünki Irak’ta cehennemlik insanların oranı Saddam Hüseyin dönemindeki cehennemlik insan oranından bin kat daha fazla…
 
Alıntı
“cok yanlis dusunuyorsun. muslumanlik sadece olumde yada savasta degil hatirlanacak birsey degildir. muslumanlik yasam bicimidir. musluman gibi yasar ve musluman gibi olursun.”

Ben fikirlerimi yazıyorum. Kimseye de şöyle yaşa böyle yaşama demiyorum. Allah ve Resulüne bağlılık beyan etmek benim gözümde yeterlidir, ötesi insanları bağlar; yeter ki Allah ve Resul’e bağlılık yanlış yorumlanıp gerçekler karşısında insanları yanılgılara düşürerek ihanet içine hapsetmesin. Düşünün ki bugün İslam dünyasındaki hainlerin ezici çoğunluğu dindarlık nutukları çekmektedir; iyi Müslümanlar –şeriatçılar da dahil- ise yükselmek için dini kullanarak propaganda yapmanın münafıklık olduğunu bildiklerinden ve böyle işler yapmaktan hicap duyduklarından meydan bu dindar hainlere kalmaktadır. Irak’a demokrasi geldi, dindarlık da geldi; İYİ Mİ OLDU?..
 
Alıntı
“Benim bulundugum yerde, 2 cesit milliyetci var.
1- Kurtcular - Once Vatan Millet sonra din ve Allah cc. diyenler
2- Hilalciler - Once Allah ve Hak diyen. Sonra vatanina milletine baglilar.”

Kurtçulara selamımı iletin. Hilalci adını taşıyanlara da söyleyin tövbe etsinler. :) Bu arada: Hilal Türklük'ün simgesidir, İslam'a sonradan malolmuştur. Kökeni Göktürkler'dir, Tengrici devirlerimizden... Madem dinleri milletlerinden önce geliyor söyleyin dini bütün arkadaşlarınıza Hilal kelimesini kullanmasınlar.

Alıntı
“Ben 2. secenektenim ve bundanda gurur duyuyorum. Nasil olurda bir insan, Allahindan once devletini ve miletini dusunur ki?
o devleti milleti kim yaratti saniyorsunuz? Ayiptir, gunahtir arkadaslar.”

Devletler milletler yaratılmaz insanlar tarafından kurulur. Yaratılan maddedir, devlet ve millet ise kavram.

Alıntı
“Yerin 7 kat altinda, sizi o devlet korumayacak. veya 7 kat ustunde cennetin kapilarini devlet acmayacak size.
Sehitlik, devlet icin olmek degil, Allah icin olmektir.”

Devleti için ölmeyi göze alamayan ve ibadet dolu bir YAŞAMI (!) seçen kişi, seçimi sonucu öteki dünyada ilelebet kapalı kalacağı cehennemini dünyadaki hayatına da taşır. BAKINIZ: IRAK

Fakat, postmodern ya da yeni sıfatlarından biri "Kalvinist" olan dindarlara, yani günümüz Türkiyesi'nin muhafazakarlarına, hatırlatmak isterim ki Klasik ve İlk İslam'ın anlayışında İslam topraklarının askerinin nefes alıp vermesi bile ibadettir. Ve hatırlatırım ki İhanet ibadet değildir...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 15, 2007, 01:53:40 ÖS
Sn. Elmas :D ;D

Çok güzel bir açıklama olmuş. :) Tebrik ederim!.. ;)
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: SublimePrince - Mayıs 15, 2007, 05:46:58 ÖS
Sn. Elmas...
Hayranlikla okudum. Postunuzda tek duzeltirseniz faydali olacak sey alintilar. Alintilari degisik renge boyasaniz veya alinti kodunun icine koysaniz cok daha rahat takip edilebilir.

Saygilar.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 15, 2007, 06:25:23 ÖS
Sn. Elmas Paşa:)

Evet alıntı aldığınız kişinin yazısını yahut kendi yazınızı renkli yazarsanız anlaşılması daha kolay olur. ;)Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 16, 2007, 01:42:48 ÖÖ
000000000000000000000000000000000000000000000000000:)))))))))))))))))
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 16, 2007, 01:50:07 ÖÖ
Bu site paylaşım sitesi tartışma sitesi değil
İnsanlar genelde burda masonluk hakkında sorular sorup , cevaplarını alıyorlar.
onun haricinde tartışmak isteyen varsa özelden yazabilir, aksi takdirde site amcından çıkmış olur.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 01:58:38 ÖÖ
Bu site paylaşım sitesi tartışma sitesi değil
İnsanlar genelde burda masonluk hakkında sorular sorup , cevaplarını alıyorlar.
onun haricinde tartışmak isteyen varsa özelden yazabilir, aksi takdirde site amcından çıkmış olur.

Eğer ki paylaşım siteleri arıyorsanız bulabileceğiniz çok yer var, benim şahsi fikrim burası paylaşım sitesi olduğu kadar bilgi ve fikir alışverişi yeridir de... Fikirleriniz doğrusunda saygı, sevgi çerçevesinde gücünüz yetiyorsa(akıl bakımından) muhattabınızla tartışabileceğinizi düşünüyorum. Unutmayın ki herkes copy-paste yapmaz. ;)
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 16, 2007, 02:20:27 ÖÖ
Bu site paylaşım sitesi tartışma sitesi değil
İnsanlar genelde burda masonluk hakkında sorular sorup , cevaplarını alıyorlar.
onun haricinde tartışmak isteyen varsa özelden yazabilir, aksi takdirde site amcından çıkmış olur.

Eğer ki paylaşım siteleri arıyorsanız bulabileceğiniz çok yer var, benim şahsi fikrim burası paylaşım sitesi olduğu kadar bilgi ve fikir alışverişi yeridir de... Fikirleriniz doğrusunda saygı, sevgi çerçevesinde gücünüz yetiyorsa(akıl bakımından) muhattabınızla tartışabileceğinizi düşünüyorum. Unutmayın ki herkes copy-paste yapmaz. ;)
TOPLUMDA HER ZAMAN İLERİ GERİ KONUŞAN VE ONUN BİR İKİ ŞAKŞAKÇISI VARDIR.
Tartışmak iyi bir şeydir ama konulaı saptırmadan
yazılara dikkat edin bizim burda konumuz israil yada kurulması planlanan kürdistan değil yada Amerikanın ortadoğu projesi biz bunlardan bahsetmiyoruzki.
böyle bir tartışma söz konusu ise site sahibi izin versin tartışalım
Amerikayı,İsraili ve stratejik ortakları Türkiyeyi her şey konuşulur ama yeri ve zamanı vardır.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 02:44:26 ÖÖ
TOPLUMDA HER ZAMAN İLERİ GERİ KONUŞAN VE ONUN BİR İKİ ŞAKŞAKÇISI VARDIR.

Bu yakıştırma yanlış bir yakıştırma kimse kimsenin şakşakçısı değildir, kınıyorum...

Tartışmak iyi bir şeydir ama konulaı saptırmadan

En önemlisi saygı ve sevgiyi bozmadan karşınızdakiyle fikir teatisinde bulunmaktır. Ama siz en başta konuyu saptırıyorsanız ve provokatifliğe yöneliyorsanız zaten o konunun sapmaması elde değildir. Buna da siz katlanmalısınız. Balık baştan kokar misali...

yazılara dikkat edin bizim burda konumuz israil yada kurulması planlanan kürdistan değil yada Amerikanın ortadoğu projesi biz bunlardan bahsetmiyoruzki.

Mevzuubahis zaten bu bahsettiğiniz değil, bu amaçlar bilinen şeyler. Sizin zaten bu konular hakkında söyleyecekleriniz varsa bir yahudi olarak söylersiniz. Ben kaçmayı yeğlerim, yok hayır ben tartışmam, ben hep doğruyum derseniz o sizin bileceğiniz birşeydir ve büyük bir gaflettir... Unutmayın ki Türkler ve Müslümanlar saydığınız bütün hepsine şuanda aşırı derecede tepkililer. Ayrıca açtığınız provokatif başlıkları site sahibine sormuyorsunuz da fikir teatisinde bulunmaya gelince neden soruyorsunuz? veya yazılarınızı kötüleştiriyorsunuz? Orasını anlayamadım!..
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 16, 2007, 02:53:54 ÖÖ
kardeşim sen önce elmasın yazılarını hepsini oku ondan sonra gel derdini anlat
ayrıca Türkler saygı duyulan bir millettir. ama müslümanlara gelince  aralarında Arapların ateş olsa düştüğü yeri yakacak gücü yoktur.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 16, 2007, 03:08:06 ÖÖ
Lutfen konu basligina bagli kalin ve konuyu kisisellestirmeyin.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 03:12:16 ÖÖ
kardeşim sen önce elmasın yazılarını hepsini oku ondan sonra gel derdini anlat
ayrıca Türkler saygı duyulan bir millettir. ama müslümanlara gelince  aralarında Arapların ateş olsa düştüğü yeri yakacak gücü yoktur.
Emin olun ki elimden geldiğince Sn. Elmasında sizinde yazılarınızı takip ediyorum. Şahsi kanaatimce ElmasMehmet'e daha çok katılıyorum. Başka katılanlar olurmu bilemem... Bahsettiğiniz gibi Türkler tabii ki saygı duyulan bir millettir. O yüzden yıllardır Yahudiler ve ABD bizi stratejik ortak olarak nitelendirmektedirler. Çünkü Türkiye'ye onlarda muhtaçlar. Araplara gelince Arapları sevmem genelde içten pazarlıklı ve hain olurlar, ama inanın ki kürtlerden yahut ermenilerden daha akıllı ve daha adamdırlar. :)
Konu hakkında daha fazla yorumda bulunmayacağım. Biliyorum ki sizin bu konularda hassaslığınız olabilir bu hassasiyetinizin suistimal edilmesini istemiyorsanız sizde etmemelisiniz, keza burada Yahudi olarak bildiğim kadarıya birtek siz varsınız çoğunluk Türk ve hassasiyetleri de göz önüne alınmalıdır. İnanın ki başka biryerde bu yazılarla ElmasMehmet'in kinden 1000 kat daha fazla tepkiyi, aşırı hakaret yahut küfüre varan şeyleri görebilirsiniz. Denemek bedava. ;)

Saygılarımla.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 16, 2007, 03:23:15 ÖÖ
Sayin Uyeler,

Site evrenseldir ve cogunlugun turk yada milliyetci olmasi siteyi milliyetci yapmaz. Azinlik olmasi sizlerden az konusmasi anlamina gelmez. Yukarida, konunun kisisellestirilmemesi icin ikaz etmistim. Mesajimin uzerine (onu gormemezlikten gelerek) kiskirtici ve hakaret iceren bir mesaj yazmissiniz.

Hicbir dinin genelline hain yada akilsiz diye hitap edemezsiniz. Size yada deger yargilariniza davranilmasini istediginiz gibi diger insanlarada davranirsaniz memnun olurum. Lutfen konu basligina bagli kalarak, kisiselles tartismalardan kacinin.

Bu sitede yahudiler bulunabilecegi gibi, ermeniler, kurtler, turkler ve her dinden, her milletten uyelerde bulunabilir. Hicbir kimse, inanclari yada irkindan dolayi farkli muameleye maruz kalmayacaktir. Amac, farkliliklarin, ahenk icinde bir arada saygi ile yasayabilmesidir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 03:38:30 ÖÖ
Sayin Uyeler,

Site evrenseldir ve cogunlugun turk yada milliyetci olmasi siteyi milliyetci yapmaz. Azinlik olmasi sizlerden az konusmasi anlamina gelmez. Yukarida, konunun kisisellestirilmemesi icin ikaz etmistim. Mesajimin uzerine (onu gormemezlikten gelerek) kiskirtici ve hakaret iceren bir mesaj yazmissiniz.

Ben kendimi milliyetçi yahut Atatürk'çü olarak nitelemiyorum. Keza Türkiye'de benden 1000 kat daha milliyetçi ve Atatürk'çü insanlar var, her insan(çoğunluk) kendi ülkesini sever... Bir  kişinin hassasiyeti varsa diğer tarafıda üstelik bu kişiler kendisinden fazlaysa dahada fazla dikkate almalıdır ve suistimal etmemelidir. Yoksa kendide suistimal edilir. yukarıdaki mesajınıza gelince ben o sıra mesaj yazıyordum sanırım o sıra yazdığınız mesajınızı göremezdim... Yazdığım mesajda da hiçbir hakaret ve kışkırtıcılık yoktur, neden bu konuda Shemuel uyarılmıyor merak ettim...

Hicbir dinin genelline hain yada akilsiz diye hitap edemezsiniz. Size yada deger yargilariniza davranilmasini istediginiz gibi diger insanlarada davranirsaniz memnun olurum. Lutfen konu basligina bagli kalarak, kisiselles tartismalardan kacinin.

Dikkat ederseniz bu ithamlarda önce Shemuel araplar hakkında bulundu bende onun ardından bir yazı yazdım... Ayrıca o yazıda bu konuyu kapattığımıda yazmıştım... Ben yalnızca inandığım doğruları söylerim, bu doğrular işinize gelmiyorsa da bildirebilirsiniz...

Bu sitede yahudiler bulunabilecegi gibi, ermeniler, kurtler, turkler ve her dinden, her milletten uyelerde bulunabilir. Hicbir kimse, inanclari yada irkindan dolayi farkli muameleye maruz kalmayacaktir. Amac, farkliliklarin, ahenk icinde bir arada saygi ile yasayabilmesidir.

Kesinlikle ama bazı şeyleri suistimal etmedikçe... Birisi bazı şeyleri suistimal ederse suistimal de edilir!.. Sonra çıkıpta ben haklıyım diyemez...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 03:42:56 ÖÖ
Konu kapanmıştır.

Saygılarımla...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 03:59:34 ÖÖ
"Mesajimin uzerine (onu gormemezlikten gelerek) kiskirtici ve hakaret iceren bir mesaj yazmissiniz. "

Bakın bu yazınıza hatta son yazdıklarınıza gerçekten darıldım. Burada sizden sonra en çok postları olan kişiyim şuana kadar herhangi bir kışkırtıcı ve hakaret içeren mesajlarımın ve seviyesizliğimin olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki seviyesizlik arıyorsanız Shemuel ve bugün yeni gelen bir üye olan Bozkurt'un yazılarına bakın olmadı başbakanımızın nutuklarına dinleyin. Olmayan ithamlarda bulumak insanları gerçekten üzer. Eğer sitenin sahibi olarak böyle birşey düşünüyorsanız zaten benim daha fazla yazmam da hiçbir anlam ifade etmez...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: SublimePrince - Mayıs 16, 2007, 05:17:25 ÖÖ
Iste boyle seylerin olmaamsi icin ikili tartismaya girilmemesi gerekiyor.
Olay SEN-BEN e dondumu insanlar kiriliyor. Sayin ittihatci, sizin de birazcik elestiriyi kaldirabilmeniz gerekir. Sayin mason sitenin shibi oldugu icin posta koymuyor, sitenin sahibi oldugu icin tartismalari kesmek icin kesin bir dil kullaniyor.

Size kiskirtici ve hakaret icerir gibi gelmeyen bir mesaj baskalarina gelebilir. Shemuel soyledi ben de onun uzerine soyledim demek, o soylediginizin hakaret oldugu gercegini degistirmez. Belki su anda bu yazdiginizdan alinacak biri yoktur sitede ama bir arap kokenli kisi gelse ve bu yazdiklarinizi gorse hakaret kabul etmeyecekmi? Sayin Mason'un bahsettigi sey budur. Yani evrensel derken, su anda burada bulunanlari degil gelecekteki uyelerimizi veya herhangi bir yerden rastgelebilecek birinden kasdediyoruz. Her ne kadar bir Arabin buraya gelip Turkler iki yuzludur, genelde hepsi rusvet yer demesi biz Turkler'e hakaret olacagi gibi, sizin de genelde Araplar icten pazarlikli ve hain olurlar demeniz hakarete girer. bunu sizden once baska birinin soylemis olmasi malesef bu gercegi degistirmez.

Topigi okudum, ilk uyari genel yapilmis. Konuyu saptirmayin ve kisisellestirmeyin denmis.
Sondan bir onceki mesajinizi o anda atsaydiniz, bu topigin icindeki son mesajinizi atmak zorunda klamazdiniz.

Hepimiz insaniz hata yapiyoru. Ben de sizin gibi cabuk alevlenen bir yapiya sahibim. Ama elestiriyi kabul etmek de bir erdemdir. Burada yazilanlari KISISEL algilamayiniz. Daha once de baska bir uyemiz kisisel algiladi olayi. Dikkat ettiysenizbu konu da obur konu da genelde Sn. Shemuel'in yazdiklarina karsiydi.

Eger yazilanlarda bir hata, duzeltilmesi gereken yer varsa, su kismi yanlis boyle boyle olmasi gerekirdi denilebilir. Ama sirf bir konu yaziliyor diye (bir hakaret, saygisizlik icermeyen) onun ustune gitmek yanlis olur.

Umarim ne demek istedigimi anlamissinizdir.

Saygilar.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 16, 2007, 06:41:24 ÖÖ
Sayin Ittihatci,

Sayin SublimePrince in aciklamalarindan sonra bir aciklama yapmam gereksiz olacaktir. Yanliz hitaplariniz bana kisisel olarak oldugu icin bu mesaji yazmam gerektigini hissettim.

Ikaz sadece size degil, diger uyelerede ayni derece yapilmistir. Ssadece sitedeki uyelerin irk yada dinleri degil, dunya uzerindeki butun farkliliklara saygi cercevesinde bakarak konuyu kisisellestirmeden yorumlarda bulunmanizi rica ettim. Bu rica sadece size degil herkesedir.

Sizin dogrulariniza elbette saygi duyulur. Yanliz dogrulariniz baska uyelerin dogrulari ile karsilastiginda, onceligi saygi ve anlayis almasi gerekir. Bu nedenle sadece siz degil butun uyelerin oncelikle kulandigi kelimelere ve hitap bicimlerine dikkat ederek yazilarini yazmasini isterim. Hakaret, suclama, kufur, iftira gibi soylemlere izin verilmez. Bu tarz soylemlerden uzak durdukca, her fikrinizi ve dogrunuzu elbette yazabilirsiniz.

Darilmanizi kessinlikle istemem. Seviyesizliginiz oldugunu dusunmedim. Konu ile ilgili bilgi vermek ve konu ile ilgili propaganda yapmak cok farklidir. Mesajlarin bilgi vermek amacli olmasini dilerim. Propaganda yapilmasi tepki toplayacak ve kisisel tartismalar baslatacaktir.

Sitede en cok mesaj atmis olan kisi olmaniz diger kisilerden ustun oldugunuzu yada daha fazla haklarinizin  oldugunu gostermez. Siteden gitmek her zaman sizin tercihinizdir. Kapiyi caldiniz, kapi acildi. Ayni sekilde actiginiz kapidan cikarak, kapiyi kapatabilirsiniz. Amaciniz bilgi ve paylasim ise her zaman aramizda yeriniz vardir. Yanliz mesaj sayisina gore, ezoterik bir sistem uygulanamaz. Sizden daha cok mesaj gondermis olan bazi kisilerin yaptiklari hatalar sonucu siteden atilmis olduklarini hatirlatirim.

Hicbir zaman amacimiz uye yada mesaj sayisini arttirmak degildir. Amac; kaliteli ve ahenk icinde bilgi paylasimidir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 16, 2007, 10:50:00 ÖÖ
Antisemitizmi anlayabilmek için antisemitlerin de düşüncelerini bilmek lazım. Antisemitik sitelere bir örnek:

http://judicial-inc.biz/1_master_supreme.htm

Haklılar ya da haksızlar diye hiçbir şey iddia etmiyorum; ama Ortadoğu konusundaki yaklaşımları nedeniyle bu Amerikalı antisemitlere karşı içimde bir sempati belirdi.

Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 03:44:07 ÖS
Alıntı
Ikaz sadece size degil, diger uyelerede ayni derece yapilmistir. Ssadece sitedeki uyelerin irk yada dinleri degil, dunya uzerindeki butun farkliliklara saygi cercevesinde bakarak konuyu kisisellestirmeden yorumlarda bulunmanizi rica ettim. Bu rica sadece size degil herkesedir.

Elbette ki ikazların sadece bana olmadığını biliyorum (nedense sayın üyeler dedikten sonraki bütün söylemleriniz bana idi) daha önceden uyarılan üye arkadaşlarımda vardı. Bildiğiniz gibi benide yine daha önceden sayısını bilemediğim ben diyeyim 3, siz deyin 5 kere uyarmışsınızdır. Peki ben ne yapmışımdır? Uyardığınız konuda 1 dakika düşünüp yada bakıp haklısınız demişimdir. Ama insan haklı olduğu yerdede haklıyım diyebilmelidir. Mesela şu zamana kadar uyarılarınıza pekala uyduğumu biliyorsunuz. Neden? Siz haklıydınız. Ama şu durumda ben haklıysamda haksızım diyemem.

Alıntı
Sizin dogrulariniza elbette saygi duyulur. Yanliz dogrulariniz baska uyelerin dogrulari ile karsilastiginda, onceligi saygi ve anlayis almasi gerekir. Bu nedenle sadece siz degil butun uyelerin oncelikle kulandigi kelimelere ve hitap bicimlerine dikkat ederek yazilarini yazmasini isterim. Hakaret, suclama, kufur, iftira gibi soylemlere izin verilmez. Bu tarz soylemlerden uzak durdukca, her fikrinizi ve dogrunuzu elbette yazabilirsiniz.

Elbette en önce saygı ve anlayış gelir, zaten ben yukarıdaki mesajlarımda da bunu Sn. Shemuel'e söyledim saygı, sevgi ve anlayış çerçevesinde fikir teatisi yapılabilir. Bir kişi bunlardan kaçılıyorsa zaten kesinlikle haksızdır. Shemuel'in Yahudilerin sütten çıkmış ak kaşık olduğu hakkında yazıları şu durumda insanların tepkisini çekebiliyor, yahut kürtler diye açtığı bir başlık, yahudileri veya
kürtleri sevmeyenler  devamlı ve bu mesajların sadece yanlış olduğunu söyleyenler de devamlı uyarılmak zorunda değil. Bende size bunu söylemek isterim...


Alıntı
Sitede en cok mesaj atmis olan kisi olmaniz diger kisilerden ustun oldugunuzu yada daha fazla haklarinizin  oldugunu gostermez. Siteden gitmek her zaman sizin tercihinizdir. Kapiyi caldiniz, kapi acildi. Ayni sekilde actiginiz kapidan cikarak, kapiyi kapatabilirsiniz. Amaciniz bilgi ve paylasim ise her zaman aramizda yeriniz vardir. Yanliz mesaj sayisina gore, ezoterik bir sistem uygulanamaz. Sizden daha cok mesaj gondermis olan bazi kisilerin yaptiklari hatalar sonucu siteden atilmis olduklarini hatirlatirim.


Bu sonuca nereden vardınız pes doğrusu!!! Elbette ki sitede fazla mesaj atmış bir kişinin diğer kişilerden üstün bir yanı yoktur bu zaten ssaçma birşey olur. Mevzuubahis postların sayısı değil. Bu beni ilgilendirmezde.. Çıkıpta benim heheheheh işte şukadar mesajım var, senin şukadar mesajın var diyecek karakterde de biri değilim. Orada mesaj lafının geçmesinde belirtmek istediğim ise bayağı mesajım olduğunu bunların arasında zamanında 1 kaç tane yanlışlıklar olduğu ama genelinde kendi fikrimce seviyeyi düşürmediğimi düşündüğümü söylemek istemiştim.


Alıntı
Hicbir zaman amacimiz uye yada mesaj sayisini arttirmak degildir. Amac; kaliteli ve ahenk icinde bilgi
paylasimidir.
Bu söylediğinize bende katılıyorum, zaten bundan farklı birşey de söylememiştim.


Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 16, 2007, 04:05:31 ÖS
Haklisiniz. Dusuncelerinize saygi duyuyorum. Sizin degerleriniz baskalari icin nasil degersiz olabiliyorsa, baskalarinin deger verdikleride, sizin icin degersiz gorunebilir. Onemli olan, O`na, diger insalarin deger vermesinden dolayi saygi  duyabilmek ve onlari incitmeden konusabilmektir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 16, 2007, 04:09:31 ÖS
Haklisiniz. Dusuncelerinize saygi duyuyorum. Sizin degerleriniz baskalari icin nasil degersiz olabiliyorsa, baskalarinin deger verdikleride, sizin icin degersiz gorunebilir. Onemli olan, O`na, diger insalarin deger vermesinden dolayi saygi  duyabilmek ve onlari incitmeden konusabilmektir.
Sizde haklısınız. Teşekkür ediyorum.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 17, 2007, 09:30:10 ÖÖ
Sayin Shemuel,

Kisisel tartismanin bittigini ve saygi cercevesinde bilim konusulacagini dusunuyordum. Beni hayal kirikligina ugrattiniz.

Sayin Uyeler,

Eger bu duzeyde, kisisel tartisma devam ederse, tarafimdan yaptirim uygulanacaktir. Fikirlerinizi arastirma ve bilgiye dayali kaynaklar ile sunarak, saygi, anlayis cercevesinde goruslerinizi belirtiniz. Konunun uzamasini ve tarafimdan despotizm uygulanmasini asla istemiyorum. Lutfen sinirlari zorlamayin.

Saygilarimla
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 17, 2007, 12:42:05 ÖS
Sayın Mason;

Sizinde mesajları gördüğünüz üzere konuyu kapatmıştım. Hatta bu bölümde kim ne yazarsa yazsın ben birşey yazmayacaktım. Yalnız Shemuel'in son yazısı silinmiş o yazının en son bölümünde ne dediğini sizde görmüşsünüzdür. Yaptığı provokatifliğe rağmen ben kendisine yinede dirayetli bir şekilde cevap vermiştim!..

Saygılarımla.

NOT: Benim için konu kapanmıştır. Sn. Shemuel'in de kapatacağını ve propaganda yapmayacağını umuyorum.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: MASON - Mayıs 17, 2007, 12:53:22 ÖS
Amac konunun kapanmasi degil saygi cercevesine girmesidir. Olabildigince uyeleri ozgur birakmaya calisiyorum. Kisisel catismalardan uzak durabildikce, her turlu bilgi verilebilir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 17, 2007, 12:57:12 ÖS
Haklısınız. İkimizde daha dikkatli olacağız.

NOT:Shemuel küsmüsün? :)
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: King_David - Mayıs 18, 2007, 11:38:44 ÖS
Olayların tabiki kişiselleştirilmesi doğru değildir.
Yalnız sizden bir ricam var Yahudilik 4 semavi dinden biridir.Irk olarak tanımlanmamalı
arsıca bir ülkenin yapmış olduğu yanlış politikalar Dünya üzerine dağılmış ve yaşamını sürdüren İbranilere  mal edilmemeli.
Bence shemuelin tepkiside sadece bu nedendendir.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: King_David - Mayıs 18, 2007, 11:45:51 ÖS
Antisemitizmi anlayabilmek için antisemitlerin de düşüncelerini bilmek lazım. Antisemitik sitelere bir örnek:

[url]http://judicial-inc.biz/1_master_supreme.htm[/url]

Haklılar ya da haksızlar diye hiçbir şey iddia etmiyorum; ama Ortadoğu konusundaki yaklaşımları nedeniyle bu Amerikalı antisemitlere karşı içimde bir sempati belirdi.dediğiniz site sadece israilin yanlış politikalarına bir tepki
insanların gaz odalarına gönderilmesini önermiyor
sizce insanların sadece etnik kimliğinden dolayı yok edilmesi doğru bir olaymı?
ayrıca içinizde sempati belirten Amerikelı antisemitistlerin Türkleride pek sevmediğini bilmenizi isterim.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: SublimePrince - Mayıs 19, 2007, 12:10:46 ÖÖ
Olayların tabiki kişiselleştirilmesi doğru değildir.
Yalnız sizden bir ricam var Yahudilik 4 semavi dinden biridir.Irk olarak tanımlanmamalı
arsıca bir ülkenin yapmış olduğu yanlış politikalar Dünya üzerine dağılmış ve yaşamını sürdüren İbranilere  mal edilmemeli.
Bence shemuelin tepkiside sadece bu nedendendir.

Yalniz Shemuel kendi aciklamasina gore kendisi Yahudi degil, ibrani dir. Ve yaptigi aciklamalar yahudiligi degil kendi deyimiyle ibranileri acikliyor. Dogrumudur?
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: King_David - Mayıs 19, 2007, 12:21:15 ÖÖ
shemuelin Yahudi olup olmaması yada ibrani olması önemli değil
Yazıları okudum diğer arkadaşlar bile Yahudiliği bir ırk olarak tanımlıyorlar.
Yahudilik bir ırk değil bir dindir
Ben onu anlatmaya çalışıyordum
yanlışım varsa düzeltin.

shemuel size Yahudi değilim demişsede şaka yapmıştır.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 19, 2007, 12:45:35 ÖÖ
Sayın David,

Yahudilik, İbranilik ırktır, millettir, soydur. Tabi'i ki Irk konusu Aşkenazlar ve sair gruplar değerlendirilirken tartışmaya açılabilir, ırkın tanımı da tartışılarak bu konu geliştirilebilir... AMA YAHUDİLİKTEN KASIT DİN DEĞİLDİR. Türkçedeki ayrımına göre: Yahudilik milleti tanımlarken, Musevilik dini tanımlar...

Verdiğim site dediğiniz gibi soykırımı savunmamakta, Yahudi soykırımının bir Yahudi yalanı olduğunu iddia etmektedir ki bu inkarı ben bile yapmadım, gerçekten de 5,5 ila 6 milyon Yahudi soyundan gelen insan Alman ölüm fabrikalarında, ve başka yer ve şekillerde (örneğin Babi Yar'da, Almanların kuklası Hırvatların elinde vs...) öldürülmüştür.

Ben antisemitsem -ki öyleyim-, bu adamlar haydi haydi antisemittir. Antisemit Yahudi karşıtı demektir. Modern antisemitizmin tamamı ile Klasik antisemitizmin önemli bir kısmı soy düşmanlığı üzerinde yükselir -İspanyol Engizisyonu-; konu modernizmde (17. yy'dan günümüze) din değildir, konu İbrani soyunun ihanetler ettiğinde diğerlerinden çok daha fazla göze batmasıdır, zira ihanetleri en olmadık zamanlarda ve olanca şiddetiyle ortaya çıkmaktadır, ya da en azından öyle algılanmaktadır.

Türk Milleti bu ihanetin şokunu PKK ve benzerlerini destekleyen İsrail ve yine aynı odakları destekleyen Yahudi soyundan gelen kendi etkin ve yetkin politikacıları, aydınları ve işadamları ile yaşamaktadır.

VURGULAMAK İSTERİM Kİ: YAZDIKLARIM TEMENNİ YA DA PROPAGANDA DEĞİLDİR. SADECE OLANIN TESBİTİDİR.

Not:

Soru: Ne zaman antisemit oldum?

Cevap: 2003'te canım yandığında.
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: King_David - Mayıs 19, 2007, 02:39:16 ÖÖ
İsrail PKK ve benzeri örgütleri desteklemez.Tespitleriniz yanlış siz İsraili bölücülükle suçluyorsunuz önce komşularınıza bakın ve onların samimiyetini iyi tespit edin.
İsrailin kendisi birleşememişken başkalarını nasıl bölebilirki?
PKK eğitimlerini filistin kamplarında yapıyorsa arkasında İsrail hariç her ülkeyi düşüne bilirsiniz
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 20, 2007, 04:41:56 ÖÖ
Biraz alakalı, biraz alakasız...

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ds15.htm
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 20, 2007, 05:02:05 ÖÖ
Biraz alakalı, biraz alakasız...

[url]http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ds15.htm[/url]

her yazılana inanmayın
İsrailin PKK ya destek vermesi için bir sebep yoktur.
İsrail kendi iç sorunlarını çözememiş bir durumdayken başkalarının iç sorunlarına karışamaz.
büyük ihtimal diyeceksinizki kürtler burda kendi ırkıyla birleşip büyük ibrani devletini kuracak (vaad edilmiş topraklara Türkiye toprakları girmiyor)
bütün bunlar komplo teorilerinden başka bir şey değildir.
bende size bir site vereyim sizde orayı gezin insanlar ne güzel uyduruyormuş görün.

http://www.sinanoglu.net/fikir_meydani/showthread.php?t=8606

ağzı olan konuşuyor,eli olan yazıyor
işte bu yüzden tenolojinin gelişmesi hoşuma gitmiyor
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: ElmasMehmet - Mayıs 20, 2007, 05:09:30 ÖÖ
Sayın Samuel,

Verdiğim link 1941'de Alman algılaması ile günümüz Türk algılaması arasında paralellik kurulabileceğini düşünmem üzerine buraya konulmuştur.

Ayrıca İsrail sebebi olsa da olmasa da PKK'ya, Talabani'ye ve Barzani'ye; kısacası bütün silahlı Kürtler'e destek vermektedir. Beni sebebi var mı yok mu ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren destek verip vermemesidir... Sizin dediğiniz gibi sebebi yoksa, sebepsiz yere destek vermesi  görüşlerimi ziyadesiyle güçlendirmektedir. Zira Yahudiler'in ihanetinin daha fazla tepki çekmesinin nedeni, önceden de belirttiğim üzere, ihanetlerinin beklenmedik bir anda ortaya çıkıyor olarak algılanmasındandır. Ki tekrar vurgulayayım: Sizin dediğiniz üzere "PKK'yı desteklemesine sebep yok" ise bile PKK'yı desteklemektedir, ki bu iyice hastalıklı düşman bir tavrın tescilidir.

Sizin linkinize binaen: Sadece susuyorum ("Susmak" fi'linin şimdiki zaman 1. tekil şahıs çekimi).
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: shemuel - Mayıs 20, 2007, 05:46:07 ÖÖ
elinizde kesin bir ıspatı olması lazım
İsrail sizin dediğiniz şekilde bir eyleme kalkışmış olsaydı işte kıyamet orda kopardı.
İsrail PKK ya destek verecek ve  Türk Ordusuda kenarda seyredip armut toplayacak.
üstelik ben ortada bir ihanet göremiyorum

Gerçekten inanın ben sizin yazılarınızdan bir sey anlamıyorum, şunu untmayınki sebepsiz hiçbir şey olmaz.
1941 Alman algılaması ile günümüzün ne alakası var.
sizden bir ricam var linklerinizi Türkçe gönderirseniz sevinirim.bu saate Türkçeyi zor okuyorum
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: just_McCann - Mayıs 20, 2007, 10:11:49 ÖÖ
Bu site paylaşım sitesi tartışma sitesi değil
İnsanlar genelde burda masonluk hakkında sorular sorup , cevaplarını alıyorlar.
onun haricinde tartışmak isteyen varsa özelden yazabilir, aksi takdirde site amcından çıkmış olur.

sn shemuel sıze katılmıyorum.elbette sıte masonluk hakkında sorular sorup cevaplar almaktır.temel amacı masonluk hakkında ınsanları bılgılendırmek yanı paylasımdır.ancak paylasımın oldugu yerlerde tartısmalarında olması mumkundur.bugune kadar bır cok konuda karsılıklı tartısmalar oldu.ancak hepsı bellı bır saygı ıcerısınde oldu ve asla formun kalıtesını dusurmedı.tartısmaktan kastım ınsanların kalbını kırmak yada ortamı gerecek sozler solemek ve hatta sadece senın soledıgıne koru koru baglanmak degıldır.
mesela sn HAMLET bana ataturk konusunda senın tabu dusuncelerın var demıstı.ama HAMLET senı yınede sevıyorum=)
anlatmak ıstedıgım su.formda herhangı bır topıc altında ınsanlar dusuncelerını veya savundukları bılgılerı bellı kurallar cercevesınde paylasacaktır.yerı gelcek tartısacak yerı gelcek bırbırlerını aydınlatacaktır.
BILGI PAYLASIMININ OLDUGU YERDE TARTISMANIN OLMASI COK NORMALDIR.
ayrıca formun konularında sadece masonlukla ılgılı soru ve cevaplarda yokrut sn shemuel.
merak etmeyın sıte amacından uzaklasmayacaktır sızın ıcınız rahat olsun.
SAYGILARIMLA!...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: HAMLET - Mayıs 20, 2007, 10:35:56 ÖÖ
Alıntı
mesela sn HAMLET bana ataturk konusunda senın tabu dusuncelerın var demıstı.ama HAMLET senı yınede sevıyorum=)

Gozlerim yasardi :P Beni sizler yarattiniz... ablaniz kurban olsun size...

Not: Ben degil Ablaniz :P :D

saol arkadasim yaa... politik yada dini konularda bircogunuzla ayni fikirde olamasamda, durmadan bazi konularda tartissakta hepinizi ve siteyi cok seviyorum. Inanmayacaksiniz, Sayin MASON u bile seviyorum. O durmadan ozel mesajlarda, Yilisma diye beni ittirsede. ben onu cok seviyom :D Tabi oyle bi laf demedi ama olsun... Ittihatciyi bile sevdigime gore, seni zaten severim illuminati. merak etme... :D

Ayrica fasulyedenim ben unutmayin. Daha bingildagim bile kapanmadi benim :D Normale donmek icin onu bekliyorum...
Başlık: Re: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Ittihatci - Mayıs 20, 2007, 01:22:12 ÖS
Alıntı
Ittihatciyi bile sevdigime gore

Ne yani beni beğenmiyörmüsün? :D
Başlık: Ynt: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: NOSAM33 - Eylül 15, 2012, 04:48:06 ÖS
Alıntı
Ne yani beni beğenmiyörmüsün?Sayın Ittihatci ; yazı yazmayı nerde öğrendim merakımı celp etti ?


NOT:Bu konudaki diğer Uslüpteki yazıların seviyeleri  dikkatimi çektiği için gündeme aldım sene 2007  :'(

Alıntı
Gozlerim yasardi Beni sizler yarattiniz... ablaniz kurban olsun size...

Not: Ben degil Ablaniz

saol arkadasim yaa... politik yada dini konularda bircogunuzla ayni fikirde olamasamda, durmadan bazi konularda tartissakta hepinizi ve siteyi cok seviyorum. Inanmayacaksiniz, Sayin MASON u bile seviyorum. O durmadan ozel mesajlarda, Yilisma diye beni ittirsede. ben onu cok seviyom Tabi oyle bi laf demedi ama olsun... Ittihatciyi bile sevdigime gore, seni zaten severim illuminati. merak etme...

Ayrica fasulyedenim ben unutmayin. Daha bingildagim bile kapanmadi benim Normale donmek icin onu bekliyorum...Gönderen: HAMLET


 ??? ??? ???
Başlık: Ynt: Antisemitizmin Yüzü
Gönderen: Melina - Ocak 11, 2013, 11:33:52 ÖS
Öz bilgilerimden ( özetle) çıkarım yapmak istedim; Musevi düşmanlığı, Tarihin derinliklerinden gelmektedir. Hz. İsa'yı çarmıha Musevilerin gerdirdiğine inanan Hristiyan gruplar tarih boyunca Musevilere karşı şiddet eylemlerinde bulunmuş, ayrımcılık yapmışlardı. Bunun Orta Çağ'daki en uç örneği, İspanyol engizisyonu'nun Musevilere karşı tutumu olmuş, bu dini terk etmeyenler zorla İspanya'dan çıkarılmıştı. XİX. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle Orta Avrupa'da yükselen milliyetçilikle beraber anti-semitizme ırkçı bir nitelik de eklendi, özellikle Almanya ve Avusturya'da zengin Musevi kesim milliyetçi akımların hedefi haline geldi.
sonunda 1933'te Almanya'da nasyonel sosyalistlerin işbaşına gelmesi ile anti-semitizm doruğa çıktı.

Önce Museviler ayrı gettolarda yaşamaya zorlandı, daha sonra ll. Dünya Savaşı'na kadar pek çok Musevi ülkeden ya sınırdışı edildi ya da göçe zorlandı. savaş sırasında ise Almanya'nın çeşitli yerlerinde ve Alman işgalindeki ülkelerde -özellikle Polonya'da- kurulan toplama kamplarında milyonlarca Musevi soykırıma tabi tutuldu. Savaş sonrasında ise Musevilere bir ulusal yurt kurmak amacıyla 1948'te İsrail devleti kuruldu ve anti-semitizm daha başka bir biçim kazandı.