Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Masonluk ve Din-1  (Okunma sayısı 8652 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 07, 2010, 04:38:44 ös
 • Ziyaretçi

Masonluk ve din hakkında hazırlamış oldugum ödev ve sunumumun bir kısmını sizlerle de paylaşmak istedim.

I. Masonluk ve Dİn

>>Masonluk hakkındaki en popüler iddialardan birisi de masonluğun bir din olduğudur. Masonlar, masonlugun bir din oldugunu reddetmelerine ragmen insanlar büyük bir çoğunluğu masonlugu hala bir din veya bir mezhep olarak düşünmektedir. Üstelik masonluğun amacı din olma iddiası olsaydı bunu reddetmeleri gerekmezdi ve bu kimlikle ortaya çıkardı. fakat bu zamana kadar gelmiş tüm belgeler masonlugun bir din olmadıgını göstermektedir. 21 Haziran 1985 yılında, İngiltere Büyük Locası masonluk ve din hakkında bir rapor yayınladı.

Bu rapora göre;

"Giriş

Yetkili organımız masonluk ve din üzerine son zamanlarda yapılmış olan yorumlar ve bazı kiliseler tarafından masonlugun hristiyanlıkla uzaklaştırması imkanlarına dair yapılmış çalışmalara referansla aşağıdaki beyannameyi yayınlamaya karar vermiştir.

Temel Duyuru

Masonluk ne bir dindir, ne de dinin yerini tutar. Mensuplarınan bir yüce varlığa inanmalarını ister, fakat kendisi bir inanç doktrini sunmaz. Masonluk her dini inançtan insanlara açıktır. Loca çalışmaları esnasında din tartışmaları yapılmaz.

Masonlukla Din Arasında Karşılaştırma

Masonlukta din kavramını oluşturan aşağıdaki üç unsur yoktur

a-) Teolojik bir doktrin. Masonluk din üzerindeki tartışmalara izin vermeyerek bir masonik teolojik doktrinin ortaya çıkmasına engel olur.
b-)Kutsal görevler yüklemek
c-)Eserler, gizli bilgiler ve başka vasıtalar yoluyla kurtuluş vaadetmek. Masonluğun sırları tanışma usulleriyle ilgilidir, kurtuluş ile ilgili değil.

Masonluk, Dinin Lehinde Bir Tutuma Sahiptir

Masonluk dine karşı kayıtsız olmaktan uzaktır. Mensuplarının, dini akidelerine karışmaksızın kendi inançlarını takip etmelerini ve ismi ne olursa olsun Tanrıya karşı kendi vazifelerini üstlenmelerini diler. Masonluğun ahlaki öğretileri bütün dinler tarafından kabul edilebilir. bu şekilde masonluk dinin lehinde bir tutuma sahiptir."


A. Yüce Yaratıcı Kavramı

Yüce Yaratıcı'yı belirtmek için masonlukta "Yüce Yaratıcı, Kainatın Ulu Mimarı, Yücelerin Yücesi" gibi farklı kavramlar vardır. Bu farklı isimler, farklı inançtan olan insanları duada birleştirmeye yarar. hiç şüphesiz bu birleşme farklı inançtan olan insanların dualarında ihtilaf yaratmaksızın sadece kendi tanrılarına yönelmeleriinden ibarettir. Bir masonun tanrısı, kendi inandıgı dinin tanrısıdır.

(1723) Anderson yasalarının genel başlıklarından ilki "Tanrı ve Dine dair" olan kısmıdır. bu bölüme göre;

"Bir mason, sıfatının gereği, ahlaki yasasına uymak zorudadır ve eğer sanatı doğru anlıyorsa asla budala bir atheist ne de dinsiz bir Liberten olacaktır. Fakat eski zamanlarda masonlar, her ülkede o ülkenin ya da  ulusun dininden, bu her ne idiyse, olmak yükümlülüğündeydiler; şimdi ise özel kanıları kendilerine bırakılarak bütün insanların mutabık oldukları dinden olmaları yeterli görülmektedir. bu da onları ayırdeden sıfat ve bağlantıları ne olursa olsun, iyi ve doğru veya onurlu ve dürüst insanlar olmaktır. Böylece masonluk, aksi takdirde birbirinden ebediyen uzakta kalacak kişilerin arasında bir birlik merkezi, hakiki dostluğun kazandırılmasında bir vesile olur." ifadeleri yer alır.

B. Kutsal Kitaplar

Kutsal yasanın kitabı her zaman bir masonun kendi dinine ait olan kutsal kitaptır. Müslüman masonların kuranı, hristiyanların incilı, yahudilerin ise tevratı kendi kutsal yasanın kitabıdır. Kutsal yasanın kitapları her zaman loca çalışmaları içinde açık bulunur ve yanyana bırakılır. bu hareket masonluğun her dine ve kutsal kitaplarına eşit bir şekilde yaklaştıgını gösterir.

Masonlar görev ve sorumluluklarını kutsal yasanın kitabı üzerine yemin ederek üstlenirler. bu yeminle masonlar her üç kitaba olan saygılarını ve onları kabul ettiklerini gösterirler. Anglo saxon ülkelerinde loca çalışmalarında yalnızca bir kutsal kitap yemin kürsüsünde açık bulunur bu kutsal kitap incildir.  fakat eğer loca toplantısına farklı dine mensup bir mason katılırsa, öteki dinlerin kitapları da loca toplantısında açılır.

Burada asıl önemli olan şey bu kitapların tanrı tarafından gönderildiğine inanmak ve loca çalışmalarındaki tüm masonlar tarafından bunun kabul edilmesidir.


Kasım 08, 2010, 12:05:07 ös
Yanıtla #1
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Bu çalışma özgün olarak İngilizce hazırlanmış ve buraya Türkçesi aktarılıyor.

İngilizce hazırlanmış olması nedeniyle, bu bir ödev ya da tezcik olduğuna göre, olasıdır ki kaynakçası öncelikle İngilizce.

Bunda bir sorun yok... Sorun belli ki o kaynakça öncelitkle İngilizlerin düzenlemiş olduğu biçimde. İngilizlerin düzenlemeleri ise sanki tüm Dünya Masonluğu'nun tek ve tartışılmaz otoritesiymiş gibi davrandıklarında, üstelik bunda hayli başarılı da olduklarından, Evrensel Masonluk açısından yer yer yanılgıların ya da bübjektif düşünülerin ve tutumların doğmasına neden oluyor.

Bu arada, Masonluğun bir din olduğunu ileri süren hatta bunu kendine göre kanıtlayan bir antimasonik girişim olmuştur ABD'nde. Ben onu bu fdorumda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım.

Buna karşın masonluk elbette bir din değil. Bir inanç sistemi bile değil. Ancak bazı mason kuruluşlarının Masonluğu bir inanç sistemi görmekte olduklarını da göz ardı etmeyelim.

Şimdi ben yazının kapsamıyla bağlantılı eleştirilere geleyim. Bunların kimisi alıntıların eleştirisi, kimisi yazırın yazmış olduklarının.

Masonluk, Dinin Lehinde Bir Tutuma Sahiptir

Hayır efendim, değildir. Bazı mason kuruluşları öyle bir tutum benimsemekte olabilir. Hiçbir mason kuruluşu bunun tam tersine bir tutum benimsememektedir. Bu işin evrensel bakımdan doğrusu şöyledir: Masonluk, dinlere karşı yanssız/objektif bir tutuma sahiptir.

Bu farklı isimler, farklı inançtan olan insanları duada birleştirmeye yarar.

Böyle dendiği anda Masonluk bir din ya da inanç sistemi ile özdeşleştirilmiş olur. Ben derim ki: Bazı mason kuruluşlarında yer almasına karşı bazı mason kuruluşlarında dua diye bir şey yoktur.

(1723) Anderson yasaları

Bu Masonlukta yapılmış bir yanlışlıktır. Masonluğun 1723 tarhli anayasasnda Anderson'un rolü pek sınırlıdır. Onun olan, 1738 tarihlidir.

Bir mason, sıfatının gereği, ahlaki yasasına uymak zorudadır ve eğer sanatı doğru anlıyorsa asla budala bir atheist ne de dinsiz bir Liberten olacaktır.

İşte 1723 tarihli anayasanın üzerinde en çok tartışılmış olan yeri burasıdır. Budtala bir ateist olmayacak demek, akıllı bir ateist olabileceğini gösterir. Dinsiz bir libertine (özgür düşünceli kişi) olmayacak demek, bir dine bağlı olmakla birlikte özgür düşünceli bir kimse olabileceğinin belirtisidir. Bazı mason kuruluşları bu deyişi işte böyle yorumlamıştır.

Anglo saxon ülkelerinde loca çalışmalarında yalnızca bir kutsal kitap yemin kürsüsünde açık bulunur bu kutsal kitap incildir.  fakat eğer loca toplantısına farklı dine mensup bir mason katılırsa, öteki dinlerin kitapları da loca toplantısında açılır.

İncili orta yere koymakla Masonluğa resmen bir dinsel kimlik kazandırılmaktadır. Aslında İncil değildir konulan (bu bağlamda yazarın bir yanılgısı var) İncil ile Tevrat yani Yeni Ahit ve Eski Ahit bir arada kullanılır ve Eski Ahit'e yenisindren daha çok önem verilir. Sonra Müslüman masonların da ağırlığı söz konusu olunca buna bir de Kuran'ın lütuf edercesine eklenişi görülüyor. Bu olay ise Masonluktaki bir gelişim ve değişim değil, tümüyle politik bir tutumun ürünü. Arkasından sömürgecilik geliyor. Masonluğun sömürge ve dominyonlarda da şirin gösterilmesi gerek çünkü zaten oralarda kurulan locaların öncelikli amacı ana ülkenin bsiyasal ve ekonomik yararlarını gözetmek. Dolayısıyla İngiltere Birleşik Büyük Locası bi kutaplara beş kitap daha eklemiş 1930'lu yıllarda: Zend-Avesta, Tripitaka, Vedalar, Tao Te King, Bagavad-Gita... Bakmışlar ki yetmiyor,  Konfüçyüs'ün kitaplarının da konabileceğini belirtmişler. Kimi kandırıyorlar? Ardından ABD'nde çokmış olan bir sorun var; sonucu Mormonlar’ın Kitabı'nin da kabullenilmesi.

Peki bir de kitabı olmayan dinler var... Onlar ne olacak? Bir de kendi özgür buyrultusuyla Tanrı'ya inanan ama Kuran dışında doğrudan insanların yazmış olduğu din kitaplarını benimsemeyen büyük kitleler var; onlar ne olacak?

Masonluğu evrensellikten uzaklaştırıp, kendi güdümlerine almak için ellerinden geleni yapmışlar.

Bunlara karşılık bir de şu olgu var: Localarında hiçbir kutsal kitap bulundurmayan mason kuruluşları ile, isteyenin isterse kendi dinsel inancı ile bağdaştırabileceği, isteyenen özgür düşüncesi ile yorumlayıp değerlendirebiliceği bir yazısız BEYAZ KİTAP bulunduran localar.

Son tümce:

Burada asıl önemli olan şey bu kitapların tanrı tarafından gönderildiğine inanmak ve loca çalışmalarındaki tüm masonlar tarafından bunun kabul edilmesidir.

Hangi kitaplar Tanrı tarafından gönderildi?... Kuran. İslâm inancına göre onun öyle olduğunu kabul edelim ve Müslümanlara ters düşmeyelim. Başka?... Bu bakımdan İncil'in "Vahiy" bölümü bile sorgulanabilir. Tüm bu kutsal kitaplar insan ürünüdür; insanın dinsel düşüncesinden doğmuştur.  Şayet locada tüm masonlar bunun böyle olduğunu kabul etmek zorundaysa, benim deyişim: Öyle bir Masonlukta özgürlük yoktur; bağımlılık ve boyun eğme ya da kabullenmiş gibi görünerek iki yüzlülük ve yalancılık vardır.

Sayır R.e.S. bunları o ödevinde, bemin deyişimle tezciğinde yazamazdı. Çünkü benim anladığım kadarıyla hocası olan masonlar da böyle düşünüyor.

Hocaların düşünce ve eğilimlerine aykırı düşen bir ödev/tez, günümüzde ne yazık ki ülkemizdeki iki ya da üç üniversitede geçerli olabilir.

Dileğim bu eleştirilerimden sonra Sayın R.e.S.'nin moralinin kırılmaması. Burası bir forum ortamı ve elbette benim düşüncelerime karşı çıkan da olacaktır. Dolayısıyla devamını da bekliyorum.

Sevgiler.


 
 

ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Kasım 08, 2010, 03:22:39 ös
Yanıtla #2
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1741
 • Cinsiyet: Bay


İşte o BEYAZ KİTAP en kutsal olanıdır!...
Ben"O"yum,"O"ben değil...


Şubat 20, 2011, 09:51:07 ös
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Çok karmaşık konular. Masonluk da bu kadar gizemli bir örgüt olduğuna göre ne desek boş.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
8 Yanıt
14672 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 17, 2016, 06:51:04 ös
Gönderen: Tesla
1 Yanıt
7586 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 27, 2008, 02:54:49 ös
Gönderen: Isis
MASONLUK VE GUL

Başlatan bilmeliyimgalilei Evrensel Masonluk

2 Yanıt
7274 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 15, 2008, 01:22:06 ös
Gönderen: bilmeliyimgalilei
29 Yanıt
22279 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 16, 2011, 04:18:47 öö
Gönderen: Waldow
0 Yanıt
2820 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 07, 2010, 01:52:48 öö
Gönderen: R.e.S
25 Yanıt
16441 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 20, 2012, 09:52:24 öö
Gönderen: peacewings
18 Yanıt
11821 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 11, 2016, 01:00:33 ös
Gönderen: peacewings
6 Yanıt
6835 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2012, 11:48:48 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2849 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 12, 2012, 08:15:21 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
3078 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 16, 2015, 04:13:51 öö
Gönderen: karahan