Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: HÜRRİYET KASİDESİ--Namık Kemal  (Okunma sayısı 2664 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aralık 18, 2010, 09:36:19 ös
  • Ziyaretçi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmettenUsanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianettenHakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymettenVücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnettenMuini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmettenHemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhrettenNedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanettenCihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melamettenFelekten intikam almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedamettenDurup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmettenEder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanettenKaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaettenDeğildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmettenZiya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyettenBiz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyettenBiz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşirettenBiz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezellettenNe gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayrettenKemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esârettenFelek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmettenAnılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadârettenVatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbettenMüberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümettenCivânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyettenNe mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyettenGönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıklettenNe efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esârettenSenindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmettenNe yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnettenSenindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfettenKilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten...

    Namık Kemal( 1840 - 1888  )

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
8 Yanıt
9532 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 27, 2010, 01:19:24 öö
Gönderen: beatbox
10 Yanıt
5350 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 11, 2010, 02:06:03 ös
Gönderen: Mozart
9 Yanıt
9924 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 05, 2012, 11:04:32 ös
Gönderen: NOSAM33
2 Yanıt
3697 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 17, 2009, 04:44:20 öö
Gönderen: de_hund
Kemal

Başlatan Universal Uyeler

1 Yanıt
2434 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2009, 12:53:50 öö
Gönderen: Universal
4 Yanıt
3537 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 06, 2010, 09:35:08 ös
Gönderen: Kaan
5 Yanıt
5738 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 09, 2019, 11:31:28 ös
Gönderen: smyrnali
3 Yanıt
14435 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 09, 2011, 10:53:08 ös
Gönderen: Lethe
2 Yanıt
4716 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 04, 2011, 01:38:24 öö
Gönderen: Masor1976
1 Yanıt
6176 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2015, 09:56:56 ös
Gönderen: Risus