Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Türkiye"de Öteki olmak  (Okunma sayısı 8142 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Nisan 06, 2012, 08:49:53 ös
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828


TÜRKİYE’DE ÖTEKİ OLMAK

Posted on 04/02/2012


Giderek muhafazakarlaşıyor, dindarlaşıyoruz.
 Sosyal yönden 10 yıl önceki durumumuzla bugünkü durumumuz aynı değil. 20 yıl önceki durumumuz da 10 yıl önceki ile aynı değildi.
 Bu değişimin en iyi farkına varanlar yurt dışında yaşayıp da 5-10 senede bir gelenler. Özellikle türbanlı, çarşaflı görünümünün aşırı ölçüde yükseldiğini gözlemliyorlar.
 Toplumdaki bu değişim, değerlere bakış açısını da değiştiriyor, kültürümüzü ve yaşam tarzımızı etkiliyor.
 Bu durumdan en çok etkilenenler de “ötekiler” oluyor. Çünkü onlara bakış daha da olumsuzlaşıyor.
 Kim bu ötekiler? Yani, toplumun dışladığı, kendinden görmediği kesimler hangileri?
 Ötekileri tanımlamak için kullanacağımız en doğru ifade herhalde “Etnik, dinsel, cinsel, siyasal kimliğini gizlemek zorunda kalanlar” olur.
 Ötekilerin kimisi gizlemese de geneli güvenliği için, dışlanmamak için buna mecbur kalır.
 Bir kısım ötekilerin ise gizlenme olanağı yoktur. Örneğin açık giyinenler, mini etekliler gibi ya da Romanlar-Çingeneler gibi..
 
- Ateistler-Dinsizler
 - Gayrimüslimler: Ermeniler, Rum’lar, Yahudiler
 - Sosyalistler-Komünistler
 - Eşcinseller
 - Çingeneler
 - Aleviler, Süryaniler, Yezidiler
 - Mini etekliler, nikahsız yaşayanlar
 
Hatta bu listeye Kürtleri de ekleyebiliriz.
 
Ötekiler, sadece devletten, hükümetlerden baskı görmemiş. Siyasal iktidarlar, devlet kurumları, Emniyet ötekileri ezdiği, hor gördüğü, 2. sınıf muamelesi yaptığı gibi asıl baskıyı halkın çoğunluğundan görmüş. Çevresinden, komşularından, okuldaki arkadaşlarından, askerlikte, iş hayatında hep farklı davranıldığını ve bunun olumsuz yönde olduğunu görmüş.
 Öteki olmak yada olmamak ötekilerin elinde olan birşey değil. Ayrıca kendi tercihleri olan konularda çoğunluktan olmak zorunda da değiller.
 Örneğin bir Ermeni vatandaşın çoğunluk olan Türklerden olması olanaksız olduğu gibi, olması da gerekmiyor. Türk nasıl Türklüğünden memnunsa o da Ermeniliğinden memnundur.
 Ya da bir sosyalist, çoğunluk gibi milliyetçi muhafazakar olmak zorunda değildir. O dünya görüşünün de, sahip olduğu ideolojinin de doğru olduğunu düşünmektedir ve başka bir düşünceye zorlanamaz. Ama ne var ki bu sahip olunan kimlikler onu yaşamda türlü olumsuzluklarla karşı karşıya getirir. En azından fırsat eşitsizliği yaratır.
 
Ötekileri anlayabilmek için empati yapmak, kendini onların yerine koyup yaşadıkları zorlukları algılayabilmek gerekir.
 Toplumun empati yapabilir düzeye gelmesi, ötekilerin sorunları için atılmış bir adım olacaktır ama ne yazık ki empatiden uzak bir toplumuz.
 Farklılıkları zenginlik olarak görmek ve sahiplenmeyi bir yana bırakalım, hoşgörü ve anlayışla yaklaşmaktan bile yoksunuz.
 Ve siyasi egemenlerin göstermelik el uzatmalarıyla çözülecek bir sorun da değildir bu. İçten, samimi ve geçici olmayan bir kucaklaşma gereklidir ki maalesef buna çok uzağız.
 
Ötekilikten daha beter durumu da var. Ötekinin ötekisi olmak.
 Örneğin hem gayrimüslim, hem ateist, hem komünist hem de eşcinsel olmak gibi.
 Böylesinin işi bütün ötekilerden zor. Böyle bir durumda herhalde bu ülke yaşanılmaz olurdu.
 Aşağıdaki dörtlük Serkan Engin tarafından çeşitli dillerde ötekiler için yazılmış. Ben 4 dili veriyorum:
 
BÜTÜN ÖTEKİLER BENİM
 
Alevi Eşcinsel bir Zenciyim
 Ateist Travesti bir Mohikanım
 Dersimli bir Laz, Lazistanlı bir Kürdüm
 Berlinli bir Pigme, Kongolu bir Germenim
 


Serkan Engin
 
Ê DIN GÎ EZIM
 
Ez reşike kî êlevî û hevgayim
 Ez Mohîkane kî travestî û bê xudê me
 Laz e kî ji Dersime, Kirmance kî ji Lazîstane me
 Pîgme kî ji Berlînê, Germene kî jî Kongolê me
 
MTEL MANJURAPE MA VORE
 
Alevi, bozobiç´i ar Afrikanuri vore
 Ateisti, travesti ar Mohik´ani vore
 Dersimuri ar Lazi, Lazonanuri ar kyurdi vore
 Berlinuri ar P´igme, K´ongonuri ar Almani vore
 
YES YEM POLOR AYLERI
 
Alevi yem, miyaseragan u sevamort
 Anhavad serapoğ mı, Mohigan mı
 Dersimi meç Laz mın yem, Lezkileri yergırum Kurt mı
 Berlinzi Pigme mın yem, Kongoyum Germen mı
 
—–
 
Genele egemen olanlar, lokalde “öteki” durumuna düşebilirler.
 Şu 1-2 yıl öncesine kadar türbanlıların üniversitelerde “ötekiler” olması gibi.
 
Vatanı olmayanlar, dünyanın her yerinde ötekiydi. Örneğin Yahudiler. Çingeneler ise hala her yerde öteki durumundalar.
 
Siyasi olarak tek parti döneminde Kemalist milliyetçiliğin dışında kalanlar ötekilerken, çok partili dönemde önce milliyetçi muhafazakarların, sonra Türk-İslamcıların dışındakiler öteki konumdaydı.
 Şimdi ise İslamcı muhafazakarların dışındakiler öteki durumunda.
 
İnsanları birbirinden uzaklaştıran, azınlıkları ötekileştiren başlıca 2 unsur vardır.
 Din ve etnisite.
 Dinin ürünü olan dincilik ve etnisitenin ürünü olan milliyetçilik, kendilerinden farklı olanı ötekileştirir.
 İkisi bir olduğunda ötekileştirme daha da keskinleşir.
 
Türkiye devriminin ilk yıllarında ve devrimin şuuruyla birlik anlayışı vardı. O nedenle anayasada ırkçılık yasaklandı, tüm vatandaşların sınıfsız-imtiyazsız eşit olduğu ilkesiyle yola çıkıldı.
 Ne var ki teorik olarak benimsenenler, pratikte uygulanamadı. Çünkü tabandan tavana gelişimin-değişimin düşüncesi değildi bu ve toplumun yapısı o düzeyde değildi. Hatta yönetici kadrolar, mebuslar, valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri bile bu anlayıştan uzaktı ve yasayla-zorlamayla ayrımcılığın engellenmesi mümkün değildi.
 Nitekim kısa süre içinde özellikle gerici feodal isyanlardan sonra topluma 3 farklı yapı olarak bakılmaya başlandı.
 1- Müslüman olanlar ve Türkçe konuşanlar
 2- Müslüman olanlar ama Türkçe konuşmayanlar
 3- Gayrimüslimler ve Türkçe konuşmayanlar
 Bu sıralamada 2.ciler Kürtlerdi, 3.ler ise Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. En fazla öteki olanlar tabi 3. sıradakilerdi.
 Ancak çok partili döneme geçildikten sonra, bilhassa 70′li yıllarda aynı Osmanlı’da olduğu gibi, 1. sıralama içinde yer alan Aleviler 3. sıradakiler kadar ötekileştirildi.
 Tek partili dönemde sadece Dersim Alevileri 3. sırada görülürken, bu defa tamamı 3. sıraya ötelenmiştiler.
 
Tabi bu kategorize resmi olarak yapılmasa da, uygulamada böyleydi. Kimi zaman baskılara ve asimilasyon teşebbüslerine, kimi zaman ise katliamlara kadar varan olaylara dönüştü.
 Örneğin 1928′de İstanbul’da talebe cemiyetleri “Vatandaş Türkçe konuş” kampanyası başlattı ve azınlıklara baskıya dönüştü. 1934′de Atsızcıların başlattığı Trakya olaylarıyla Yahudiler bu bölgeden göç etmek zorunda kaldılar. 2. Dünya Savaşından sonra başlatılan Varlık vergisinde yapılan yanlışlar, ödeme gücü olmayan azınlıkları çok olumsuz etkiledi. DP döneminde 6-7 Eylül olaylarında Rum ve Ermenilerin dükkanları yağmalandı, tahrip edildi.
 
DP döneminde zirveye çıkan bir başka ötekileştirme ise solcular,sosyalistler içindi. Öyle ki 6-7 Eylül olaylarının failleri olarak bile onlar tutuklandılar. Aralarında Aziz Nesin, Nihat Sargın, Kemal Tahir, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo gibi dönemin ünlü solcuları hapse atıldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın klişeleşmiş sözü “Bu kış komünizm gelebilir” diyerek komünist avına çıkıldı, sol üzerinde terör estirildi. Komünist olmayanlar bile sırf muhalif oldukları için komünist diye fişlendi, tutuklandı.
 Yine DP döneminde başlayan Kıbrıs meselesinden dolayı azınlıklar üzerindeki baskılar, 74′deki Kıbrıs müdahalesinden sonra yükselen milliyetçi hareketler nedeniyle azınlıkların büyük oranda göçüne neden oldu.
 
Ötekiler kiliseye giderken tedirgin oldular. Kapıları çalındığında kim o derken kaygı duydular hep.
 Bazıları çocuklarına 2. isim verdi. Evdeki ismi Aida ise sokaktaki ismi Ayla oldu belki.
 Onlar çocuklarının eve dönüşünü daha fazla merak ederek beklediler daima.
 Hele askere gönderdikleri oğullarını herkesten çok korkuyla uğurladılar, şafaklarını korkuyla saydılar.
 
Ermeni Garabet ve Ani Balıkçı ailesi de bu hisleri yaşadı oğulları Sevag’ın askerliğinin bitimine 18 gün kalana kadar.
 O kalan 18. günde aldıkları acı haberle yıkıldılar. Günlerden 24 Nisan’dı. Üstelik Paskalya bayramlarıydı.
 Sevag Balıkçı’nın askerliğini yaptığı Batman’da arkadaşıyla şakalaşırken kaza kurşunuyla öldüğü söylendi.
 Önce bu kaza bilgisine inandılar. Ama içlerini hep kurt kemirdi. “Acaba başka birşey mi?” diye düşündüler hep.
 
Mahkeme Sevag’ı vuran er Kıvanç Ağaoğlu’nu tutuksuz yargıladı.
 Daha önce kaza olduğuna tanıklık eden Halil Ekşi ifadesini değiştirdi ve Kıvanç’ın hedef alarak Sevag’a ateş ettiğini anlattı.
 Önceki ifadesine kendisini Ağaoğlu ailesinin zorladığını, korktuğu için öyle ifade verdiğini belirtti.
 Buna rağmen mahkeme tutuksuz yargılamanın devamında karar kıldı. Sonraki celse 13 Şubat’ta.
 
Sevag’ın ailesi çocuklarının neden öldürüldüğünü öğrenmek istiyor. Ermeni olduğu için mi öldürüldüğü de merakları arasında.
 Bunu düşünmeden edemiyorlar. Çünkü hayatları öteki olarak yaşamakla geçmiş.
 
Sevag ötekiyse sen kimsin?
 
Öyle yıkma kendini,
 Öyle mahzun, öyle garip…
 Nerede olursan ol,
 İçerde, dışarda, derste, sırada,
 Yürü üstüne üstüne,
 Tükür yüzüne celladın,
 Fırsatçının, fesatçının, hayının…
 Dayan kitap ile
 Dayan iş ile.
 Tırnak ile, diş ile,
 Umut ile, sevda ile, düş ile
 Dayan rüsva etme beni.
 
Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
 Namuslu, genç ellerinle.
 Kızlarım,
 Oğullarım var gelecekte,
 Her biri vazgeçilmez cihan parçası.
 Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
 Gözlerinden,
 Gözlerinden öperim,
 Bir umudum sende,
 Anlıyor musun?”
 
(Ahmet Arif -Anadolu şiirinden)
 
Serdar Kaangil


Nisan 06, 2012, 09:30:19 ös
Yanıtla #1
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Güzel bir yazı ilk bakışta dokunaklıda doğru noktaları olduğu kadar tek taraftan baktığı içinde çokta oturmamış.Öteki sözü literatüre okka gibi oturdu bu yazıda ise her tür ötekilik var hemen hemen dolayısı ile yoruma neresinden başlayayım bilemedim.

Ozaman şöyle yapalım işin kolayı belkide empati yapmak olur.Sizi evime davet etsem benim evimde siz öteki olursunuz muhakkak kendinizi öyle hissedersiniz.
Öteki olmak ait olamama yada olma duygusunun belirtisidir.Şu anda güneydoğuda milyonlarca kürdün bu duyguyu iliklerine kadar hissedip yaşadıklarına inanıyorum ben.Bir insan bir yere ait olma duygusunu yok ederse yada geliştiremezsse o toplumda öteki hemen olur zaten normal sonuç.

Yurt dışına çıkar çıkmaz alman yada fransız yada ingiliz olmadığınız için zaten ötekisiniz yadırganacak bir şey yok.
Bir gay klübe gitseniz ve gay olmaanız o ortamda zaten ötekisiniz.

örnekleri çoğaltabilirim ama sıkmamak adına gerek yok,zaten biz normal insanlar  rahat olabilmek için hep öteki durumuna düşmeyeceğimiz yerleri tercih ederiz.Başka bir muhutte bir kahveye bile gitseniz oradada hemen öteki olursunuz,o yüzden bizim hep laz bakkal amcamız,kasap arif abimiz,manav osman abiız vardır.

Daha kısaca ve özden anlatmak gerekirse olayı benim gözümden olay bana göre şudur.

İstanbul nüfusu 17 milyon

Ben 1
eşim ve 2 oğlum  etti 4
benim ve eşimin anne ve babası etti 8
benim ve eşimin kardeşleri etti 13
toplam kardeş çocukları ile bu rakam etti 23

bu rakam en yakınlarım bi okadarda akraba koy işi 50 ye bağla işte benim için bu 50 kişi harici geri kalan nüfus ötekidir.

Dolayısı ile bu öteki kavramı ile ne anlatılmak isteniyor verilmek istenen mesaj ne benim kafam pek basmıyor yada algıda bayağı zorlanıyorum,lakin çözemediğim zamanda bana çok gerizekalı bir durum olarak geliyor.İnsanlar boş zamanlarında bir yerlerindile önüne geleni ötekileştirip berikileştirerek birşeyler yapıyorlar ama be dostum bu yeni bir olgu değilki bir bak çevrene herşeyin net.

Sokakta yatan insanlar senin için öteki değilse evine alsana,t,nerana...neyse yav sıkıldım uzunda yazdım konunun içeriği her nekdar doğru gibi görüksede bence içi kocaman boş.

Şiir kısmı hariç

sn.tijide tebrik ediyorum toplumsal sorunlara bayağı duyarlı devamını bekliyorum.

saygılar
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Nisan 07, 2012, 12:25:47 öö
Yanıtla #2
 • Forum ve Uye Yoneticisi
 • Aktif Uye
 • *****
 • İleti: 882
 • Cinsiyet: Bay

Yazı bir taraftan ötekileştiriyi eleştiriken, diğer taraftan ötekileşmiş. Sayın Tij'in yazıların da ve paylaşımlarında bir ötekileşme mevcut zaten, tam durduğu nokta çerçevesin de yapıyor.

Diğer bir eleştirim de çok uzun paylaşıyor.

Herşeye rağmen ellerine sağlık.


Saygılarımla
« Son Düzenleme: Nisan 07, 2012, 12:32:21 öö Gönderen: Arais »
2050 de Türkiye çöl olacak ! Ağaç dikin, ağaç diktirin....
Sayğıdeğer üyeler, forumla ilgili her türlü soru ve sorun için lütfen tarafıma başvurunuz.


Nisan 07, 2012, 01:06:48 öö
Yanıtla #3
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3094
 • Cinsiyet: Bay

Dünyanın en berbat hissi ; yaşadığın toplumda ÖTEKİ OLMAK duygusudur birde , bunu birebir yaşamak o toplum içinde, nasıl  olduğunu HAYAL bile etmek i s t e m i y o r u m.  Saygılar   :'(
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Nisan 07, 2012, 10:53:10 ös
Yanıtla #4
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

Alıntı
.neyse yav sıkıldım uzunda yazdım konunun içeriği her nekdar doğru gibi görüksede bence içi kocaman boş.

Aslinda sayin karahan kendi kendisiyle bukadar celisecegine, bukadar kivranacagina karninda sancilarla gezecegine, yazida kendisinin hosuna gitmeyen seyleri daha acik yazsaydi belki daha iyi olurdu, hem bizde kendisinin meramini daha iyi anlardik.

Evet sayin karahan hosunuza gitmeyen neler?
Sizin gibi inanmayan Aleviler"mi?
Yoksa dininizce öldürülmeyi "hak eden" Escinsellermi?
Yoksa kendi topraklarinda bir yabanci gibi yasayan Kürtler"mi?
Bize hep "düsman" diye gösterilen ve büyüklerimizin küfür babinda söyledigi " Ermeni tohumu" gibi sözlerle assagladigimiz Ermeni"lermi?
Yoksa sizin gibi Allah"a inanmiyorlar diye ölümü "hak eden" ateistler,
                                                                                             sosyalisler,
                                                                                             komünistlermi?

Yoksa sistem temelinde kendinizi yillardir ezik hissettiginiz icinmi bügün olanlara bu gözle bakiyorsunuz ve "simdi sira bizde ve biz istedigimizi yapacagiz"mi demek istiyorsunuz?

Saygilarimla
« Son Düzenleme: Nisan 07, 2012, 10:57:51 ös Gönderen: Tij »


Nisan 07, 2012, 11:00:09 ös
Yanıtla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

.
Alıntı
Sayın Tij'in yazıların da ve paylaşımlarında bir ötekileşme mevcut zaten, tam durduğu nokta çerçevesin de yapıyor.

Sayin Arais cümlenizi biraz acarsaniz veya örneklendirebilirseniz sevinirim ve belki benimde bir iki cümleyle size kendimi acmam mümkün olur.

Saygilarimla


Nisan 07, 2012, 11:15:59 ös
Yanıtla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3094
 • Cinsiyet: Bay

Sayın karahan Öteki mantığınızla olaya bakıyorum ve aklıma bir soru takıldı;  bu tamamen hayali bir kurgu : Allah göstermesin İLİK nakline ihtiyacınız var ve bahsettiğiniz o 50 kişinin içinde size uyan bir denek yok ve  o denekte öteki olan bende olsun SİZCE ben nasıl karar vermeliyim İlik nakli için ?  Saygılar   ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Nisan 07, 2012, 11:23:52 ös
Yanıtla #7
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

Kardeslerim var benim
Sunni,
Alevi,
Yahudi,
Hiristiyan ve
Budist, vs.vs.
Ötekilerim var benim
Ayni dinlerden,
Mesheplerden.

Kardeslerim var benim,
Türkünden,
Almanindan,
Cinlisinden,
Arabindan,
Renklerden,vs.vs.
Ötekim var benimde,
Ayni irklardan
Ülkelerden,vs.vs.
Bilebildinizmi benim ötekimi?

Saygilarimla


Nisan 08, 2012, 12:23:07 ös
Yanıtla #8
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Alıntı
.neyse yav sıkıldım uzunda yazdım konunun içeriği her nekdar doğru gibi görüksede bence içi kocaman boş.

Aslinda sayin karahan kendi kendisiyle bukadar celisecegine, bukadar kivranacagina karninda sancilarla gezecegine, yazida kendisinin hosuna gitmeyen seyleri daha acik yazsaydi belki daha iyi olurdu, hem bizde kendisinin meramini daha iyi anlardik.

Evet sayin karahan hosunuza gitmeyen neler?
Sizin gibi inanmayan Aleviler"mi?
Yoksa dininizce öldürülmeyi "hak eden" Escinsellermi?
Yoksa kendi topraklarinda bir yabanci gibi yasayan Kürtler"mi?
Bize hep "düsman" diye gösterilen ve büyüklerimizin küfür babinda söyledigi " Ermeni tohumu" gibi sözlerle assagladigimiz Ermeni"lermi?
Yoksa sizin gibi Allah"a inanmiyorlar diye ölümü "hak eden" ateistler,
                                                                                             sosyalisler,
                                                                                             komünistlermi?

Yoksa sistem temelinde kendinizi yillardir ezik hissettiginiz icinmi bügün olanlara bu gözle bakiyorsunuz ve "simdi sira bizde ve biz istedigimizi yapacagiz"mi demek istiyorsunuz?

Saygilarimla


sn.tij

Başkasına ait bir yazı yayınladınız başkasına ait fikri doğru görüp onayladınız ve okuyan herkesinde onaylamasını ynında durmasını istiyorsunuz.Ben yazıya eleştiri getirdim size değil yazımın sonundada sizi tebrik ettim.Çeliştiğimi söylüyorsunuz lakin bana göre çelişki yok.Daha benim hangigözle baktığımı dahi anlayamamışsınız halbuki oldukça duru baktım olaya.Eğer siz cümlenizde öteki ile başlayan sözcükler kurarsanız bende içeriği icm yani bana göre öteki ne demek onu açıklamaya çalıştım ama eksik kaldı galiba.

Bana göre saydığım o 50 kişinin harici evet öteki ama senin anladığın gibi düşmanca öteki yada ötekiden kastınız gibi öteki değil nasıl olsunki hepimiz ötekilerle yaşıyoruz.

Ben alevi değilim ama alevi kültürünü hem bilir hem sever hem saygı duyarım.İnsanların ateist yada deist yada kominist hatta faşist olmaları bile beni ilgilendirmez arkadaş olmak yada muhabbet etmek için kıstasım olmaz hatta tercihim olur.Bana benimle aynı fikirde olan insan lazım değil hatta sizin ile bile bunun için muhabbet ediyorum fikirlerimiz örtüşmediği halde bu benim için şart değil.İnsan sadece zıttından öğrenebilir.Lakin muhabbet ederkende belki birazda yaşın verdiği olsa gerek seviye ve saygı isterim tıpkı şimdi sizden talep edeceğim gibi lütfen yazılarınızda hemen seviyenizi bozmayın karın ağrısı yada başka tabirlerle beni eziklemeye kalkışmayınız,yazıda beğenmediğinizi yine yazarak cevap verin hemen uslubunuzu çamura yatırmayın çünkü bu foruma yakışmıyor.

Sn.Nosam yazdıklarımı bir daha okuyun lütfen benim için öteki kavramı çok farklı insanın hayatta olmazssa olmazları ve öncelikleri vardır benim için olmazssa olmazlar vardır o 50 kişi öyledir ama ötekilerde benim düşmanım değil gerçekten şuna inanamıyorumki bunları yazmak zorunda bırarımdan anladıklarınız her ne kadar dehşet verici isede benim için ben yine kendime bakayım bu arkadaşlara bu yazıda böyle mesajlar verdi isem eğer hata sizin değil benim demektir.Demek bir yazının içeriğini bu şekle sokabilecek arkadaşlarında olduğunu düşünmeme lazınmdı.

Sn.Nosam merağınızı gidereyim ama herhangi bir dünya vatandaşına ilik lazım olsa ve sadece bende olsa zenci,yahudi,ateist,deist farketmez ben özde insana bakarım veririm.Alırkende tercihim olmaz.Merakınız giderildi ise şimdi sizden ricam sorduğunuz soruyu bir daha okuyun.

saygılar
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Nisan 08, 2012, 02:25:34 ös
Yanıtla #9
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3094
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Karahan polemiğe gerek yok karşınızdaki kişide ;iyi veya kötü okur yazarlığı olan biridir ve burda sorduğunuz soruya gelelim ne dediniz sayın karahan hatırlayalım 50 kişiden sonrası benim için ÖTEKİ demiştiniz o ötekiden biri olarak BASİT bir DAHA yazıyorum B A S İ T bir bir soru sordum .Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ayrıca, sokakta yatan kişiyi eve götürürmüsünüz ?  diye bir sual eylediniz sizce kim evine tanımadığı birini götürür ???
 ??? ??? ???

Sn.Nosam merağınızı gidereyim ama herhangi bir dünya vatandaşına ilik lazım olsa ve sadece bende olsa zenci,yahudi,ateist,deist farketmez ben özde insana bakarım veririm.Alırkende tercihim olmaz.Merakınız giderildi ise şimdi sizden ricam sorduğunuz soruyu bir daha okuyun.

NOT: Lütfen siz birde yazdığınız yazıyı bir daha okuyun bence .......
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
44 Yanıt
15146 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 05, 2019, 01:05:51 ös
Gönderen: ruzber
34 Yanıt
40250 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 09, 2015, 03:38:15 ös
Gönderen: Ati
2 Yanıt
3968 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 02, 2011, 12:24:51 ös
Gönderen: 418
49 Yanıt
21789 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 29, 2014, 11:29:47 öö
Gönderen: ABCDEF
15 Yanıt
9525 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 07, 2015, 01:28:57 ös
Gönderen: _SplendouR_
12 Yanıt
7005 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 15, 2011, 09:51:04 ös
Gönderen: 418
4 Yanıt
6153 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 03, 2010, 06:58:32 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2877 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 10, 2013, 04:13:06 ös
Gönderen: Tij
10 Yanıt
3830 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 27, 2014, 06:25:26 ös
Gönderen: KAM
23 Yanıt
6438 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 17, 2015, 08:13:44 öö
Gönderen: ADAM