Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Hiram Abif  (Okunma sayısı 30941 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 02, 2007, 11:32:51 öö
Yanıtla #10
 • Skoç Riti Masonu
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 3742
 • Cinsiyet: Bay

Sn. ONE,

ifade ettiğiniz Mabedin / Sarayın cinlerin yardımıyla yapıldığı düşüncenin karşısında bazı görüşler de mevcuttur. Şöyle ki;

"Hz. Süleyman babasının zama­nından devam ede gelen bir hü­kümdarlığın sahibi idi. Bu hükümdarlığı tesis ederlerken çeşitli sa­vaşlar yapmışlar, bu savaşlardan aldıkları ganimetler yanında sava­şan düşmanlardan esirler, köleler edinmişlerdi.

“Rabbinin izniyle, ya­nında iş gören CİNleri onun buyruğu altına verdik.” (Sebe/12)
“Dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören ŞEYTAN1ardan da onun buyruğu altına verdik.” (Enbi­ya/82)
“Süleyman'ın CİNlerden, insan­lardan ve kuşlardan müteşekkil ordusu toplandı.” (Nenıl/18)
“...Bina kuran ve dalgıçlık yapan ŞEYTANIarı, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına ver­dik.” (Sad/37-38)

Eğer emrinde böyle büyük bir güç mevcut olmasaydı, emeğe da­yalı işlerin yoğun olduğu o dönem­de Hz. Süleyman'ın yıllar sürecek binalar yapmaya girişmesi müm­kün olamaz. Ayrıca ticaret ve di­ğer el sanatlarının yoğun olarak ya­pılması mümkün olmazdı.

Tevrat metinlerinde Hz Süleyman'ın insanlar üzerindeki egemenliğini, o dönemin İsrail krallığının, insan popülasyonuna ait demografik yapı şu ifadelerle anlatılmaktadır.

" Babası Davut'un yaptığı sayımdan sonra, Süleyman da İsrail'de yaşayan bütün yabancılar arasında bir sayım yaptı. Yabancıların sayısı yüz elli üç bin altı yüz kişi olarak belirlendi. " (2.Krallar,2/17)
" İsrail halkından olmayan Hititler, Amorlular, Perizliler, Hivliler ve Yevuslular'dan artakalanlara gelince: "
" Süleyman İsrail halkının yok etmediği bu insanların torunlarını angaryaya koştu. Bu durum bugüne kadar sürmektedir. " (2.Krallar,8/7,8)
" Kral Süleyman adına halkı denetleyen iki yüz elli görevli de İsrail halkındandı. " (2.Krallar,8/10)

Hz. Süleyman'ın büyük bir ordusu vardı. Bu ordunun mühim bir bölümü atlılardan, atlı arabalardan oluşan birliklerdi.

" Ancak İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı, birlik komutanı, savaş arabalarıyla atlıların komutanı olarak görev yaptılar. " (2.Krallar,8/9)

Bunun yanı sıra iki insan topluluğunun karşı karşıya gelerek çarpışması şeklinde yapılan savaşlarda ele ge­çirilen Cinler bazı yorumculara göre (esirler veya Tevrat ifadelerindeki deyimle angaryacılar) bu savaşlarda kullanılmış olsaydı, asıl ordu bir­likleri daha çok yıpranırdı. Nemi Suresi 18. ayetinde verilen “Süley­man'ın CİNlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusu toplan­dı.” Cin, insan ve kuş sıralaması, or­dunun savaş düzeni hakkında bize, yukarıda serdettiğimiz Cinlerden kastın savaşlarda ele geçirilen esirler olabileceği ile ilgi­li fikirlerin isabetli olabileceğini ihsas ettirmektedir.

Bütün bu tespitlerden sonra, Süleyman’ın emrindeki cin ve şey­tan olarak isimlendirilen kölelerin insan üstü yaratıklar olduğunu ile­ri sürenlere karşı, şunları da ifade etmekte yarar vardır.

1. “Demir halkalarla bağlı” ifade­si günümüz filmcilerinin tarihi filmlerde köleleri hep boyunları ve ayakları bağlı olarak tipledikleri gi­bi, boyunları ayakları zincirlerle bağlı “insan” esirleri ifade ediyor olabilir. Yoksa insan üstü varlıkların zincire vurulması gibi garip bir yorum yapmak gerekirdi ki; bu mantıksız bir yorum olurdu.

2. “Dalgıçlık yapan” Şeytanlar ifadesi ise İnci ve Sünger çıkarmak için denizin derinliklerine dalan in­sanları anlatmaktadır. Dünyanın bir çok bölgesinde halen bu tip in­sanlar vardır ve geçimlerini bu yol­la temin etmektedirler. Kur’an’da denizin derinliklerinden çıkarılan inci ve mercan hakkında şu ayeti kerime geçmektedir. “Bu iki deniz­den de inci ve mercan çıkar.” (Rah­man/22)

3. “Süleyman ‘in Cinlerden, in­sanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu toplandı.” ayetinde cin­lerin, ordunun en ön safında yer al­ması onların bir nev’i yem olarak öne sürülerek hem onların bu yolla cezalandırılması sağlanmış ve hem de karşı ordu yıpratılmış oluyordu. Esasen bu Cinler insanüstü varlık­lar olsalardı arkadan “insan” birlik­lerinin sürülmesine gerek kalmaz­dı. Çünkü kılıç, ok, mızrak işlemeyen bir orduya karşı hiçbir ordu karşı koyamazdı.

Bütün bu esirlere Cin ve Şeytan denilmesi, onların ele geçirilen ya­bancı kavimlerden olmalarından ileri gelmektedir. Aynı zamanda bu köleler Hz. Süleyman’a karşı çıkan kafirler olmalarından dolayı bu sı­fatlarla isimlendirilmiş olsalar gerektir.

“Cin kelimesi insanlar arasında bir sınıf için de kullanılmaktadır. Hatta Şeytan kelimesi bile Kur’an’da bir çok defalar insanlar için kullanılmıştır. Fena insanlar­dan bir çok yerlerde Şeytanlar adı ile bahsedilmiştir (2/14; 3/175; 21/82 vs. olduğu gibi). Fakat Arap edebiyatında cin kelimesinin insan için kullanılması İslamiyetten ev­veldir. Musa Ibn Cabir’in, Cinlerim de kaçıp gitmedi, mısraı (Cin gibi olan arkadaşlarım da kaçıp gitme­diler) şeklinde tefsir edilmektedir. Burada cin kelimesinin insan ma­nasına geldiği açıkça görülmekte­dir. Tirmizi de (Araplar, işinde ça­buk ve zeki olan kimseleri Cinlere veya Şeytanlara benzetirler) der. İslamiyet'ten önceki şiirlerde Cin keli­mesinin, büyük ve cesur insanlar için kullanıldığını gösteren misaller vardır. Sonra Arap dilcileri cin keli­mesini “mu’zam al-nas” yani insanların ekseriyeti, yahut da beşeriye­tin kısmı küllisi olarak izah ediyor­lar.” [Mevlana Muhammed Ali, İslam Dini,s. 128,İstanbul, 1946]

Mantıken bir resulün emrine ŞEYTAN’ın verilmesi Kur’an espri­sine uygun düşmez. Çünkü Rasul ve Şeytan iki zıt kutuptur. İkisinin yan yana gelmesi Vahy’e gölge dü­şürür.

" Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. " (Enam-112)

Dolayısıyla Süleyman @’ın emrindeki şeytanları ele geçirilen esirler olarak yorumlanması bizce de en tutarlı yorumdur. Doğrusunu Allah bilir."

yukarıdaki yazının alıntı olduğunu ancak açıklamalarının gayet mantıklı olduğunu belirtirim.

saygılarımla...


Kasım 07, 2007, 12:53:35 öö
Yanıtla #11
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 209

sayın SkullG ....
Sarayın bir İnsanoğlu vasıtasıyla yapılmasının yanında, Cinler tarafından yapılması da olağandışı bir olay değildir elbet..
öncelikle  Cinler hakkında nasıl bir ilme sahipiz onu paylaşalım isterseniz..
Cinlerin "Elektrik enerjisi" olabileceğini hiç düşündünüz mü ?
bu bana gayet mantıklı geliyor !

http://api.fmanager.net/api_v1/xmlapi.php?do=gateway&dev-t=7JXC2ZNA38&with=mod=html,id=15644

bir de bu kısa filmi izleyelim...

saygılarla..
Gerçeğin çölü


Kasım 07, 2007, 12:56:59 öö
Yanıtla #12
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 654
 • Cinsiyet: Bay

Sayın ONE;

verdiğniz link yanlış anlaşılabilir bilhassa profilinize bakıp kimin davet ettiği görülünce daha da bir yanlış anlışılacaktır -her ne kadar ben Harun Yahya ya karşı olan (olumsuz) düşüncelerinizi bilsemde buradaki arkadaşlar bilmiyorlar :) -

 Konuya gelecek olursak süleyman mabedi nin İslam açısından bir önemi var mıdır?Sn ONE üç din tarafından kutsal görülen demiş kendisi açıklarsa sevinirim...
Çilesini çekmediğin dert senin değildir...


Kasım 07, 2007, 02:07:23 öö
Yanıtla #13
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 209

sayın LuckyEye2

konuya vakıf olmanız  ve de  düsüncelerimi de en iyi anlatabilecegini sandığım  video olarak onu buldum...
Harun Yahya konusuna girmek icin gerekli bölümün burası olmadigini dusunuyorum...

Süleyman Mabedine gelecek olursak..

Süleyman mabedi; Muslumanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa nın burada bulunması nedeniyle Muslumanlar  acisindan buyuk bir önem arz etmektedir.
Kudus olarak konuyu ele alirsak ,
Kudusun yüzyıllarca Müslüman egemenlikler tarafindan yonetilmis olması tarihi ve kulturel yönden  bu şehri  İslamiyet acisindan değerli kılmıştır .

Asıl önemli kılan neden ise Allah'ın insanları doğru yola iletmeleri üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğunun bu şehirde yaşamış veya en azından hayatlarının bir bölümünü bu şehirde geçirmiş olmalarıdır. Ayrıca bu peygamberlerden bazılarının mabed olarak kullandıkları mekanlar da bu şehirde bulunmaktadır...(Kudus = Kutsal )

Sevgilerimle..
Gerçeğin çölü


Kasım 07, 2007, 09:18:09 ös
Yanıtla #14
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

sevgili one süleyman mabedinin tam olarak nerde olduğunu biliyormusunuz.
müslümanlar için neden önemlidir?


Kasım 07, 2007, 09:39:04 ös
Yanıtla #15
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 209

sayın shemuel
Suleyman Mabedi gunumuzde Mescid-i Aksa nin bulundugu yerdedir.
Hala bir duvari ayakta bulunan aglama duvari ise gorunurdeki kalintilaridir..

(Hz Suleyman ile Sebe Melikesi Belkisin konusmasi )
Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (NEML SURESİ / 44)


bu ayeti de tefsir etmeme gerek yok degil mi  ...  o kadarinida anlamissindir sanirim  ;)

saygilar ....
Gerçeğin çölü


Kasım 07, 2007, 09:43:52 ös
Yanıtla #16
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

süleymanın cinleriyle günümüz internetinin ne alakası varki?
BAV dedikleri bumu  :D
Adamlar araştırıp buluyor icat ediyor.Bunlar gidip onların görüntülerini almışlar.
Süleyman,cin,şeytan,internet,uzay yok kara delik birbirine katıp kafalarına göre yorum yapmışlar.
Sevgili kardeşim ONE seni kandırmalarına izin verme


Kasım 07, 2007, 09:48:52 ös
Yanıtla #17
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

sayın shemuel
Suleyman Mabedi gunumuzde Mescid-i Aksa nin bulundugu yerdedir.
Hala bir duvari ayakta bulunan aglama duvari ise gorunurdeki kalintilaridir..

(Hz Suleyman ile Sebe Melikesi Belkisin konusmasi )
Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (NEML SURESİ / 44)


bu ayeti de tefsir etmeme gerek yok degil mi  ...  o kadarinida anlamissindir sanirim  ;)

saygilar ....
Sevgili ONE  konumuzun ayetle alakası yoktur Ayrıca süleymanın melikeleri bitmezki ;)

Benim sana sorum beth amikdaş Mescid-i Aksanın bulunduğu yerin neresindedir.Yanıdamıdır
« Son Düzenleme: Kasım 07, 2007, 09:50:25 ös Gönderen: shemuel »


Kasım 07, 2007, 09:55:41 ös
Yanıtla #18
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 209

sayın shemuel
siz "elektrik" i internet diye anladınız sanırım... ama olsun 
ben gene de açıklamaya devam edeyim...

Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik);
erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı.....(SEBE' SURESİ / 12)

ayet bundan 14 asir once indirildi ama günümüz insanlarının hala anlayamadıgı goruluyor.. ;)

"erimiş bakır madenini kullanan cinler "  !!

saygılar
Gerçeğin çölü


Kasım 07, 2007, 10:02:51 ös
Yanıtla #19
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 209

süleymanın cinleriyle günümüz internetinin ne alakası varki?
BAV dedikleri bumu  :D
Adamlar araştırıp buluyor icat ediyor.Bunlar gidip onların görüntülerini almışlar.
Süleyman,cin,şeytan,internet,uzay yok kara delik birbirine katıp kafalarına göre yorum yapmışlar.
Sevgili kardeşim ONE seni kandırmalarına izin verme


sayın shemuel
her iki yorumumdaki ayetlerinde izahı basittir...

hem birde bu BAV olayını nerden cıkardın ki  ...
filmlerini izleyen hemen BAV a dahil ediliyor sanki ;)
akıl alacak kimsem de yok ... endiselerin yersiz ...

saygılarr
Gerçeğin çölü


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
2989 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 19, 2008, 09:02:45 ös
Gönderen: MYSTICPROVOCATEUR
6 Yanıt
6592 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 24, 2008, 01:00:53 ös
Gönderen: Veritas
2 Yanıt
7654 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 09, 2013, 10:15:41 öö
Gönderen: karahan
1 Yanıt
5643 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 26, 2009, 01:10:17 ös
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
12452 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 09, 2011, 01:05:43 öö
Gönderen: Eagle35
Hiram Usta

Başlatan #MASON# Dunya Masonluk Tarihi

3 Yanıt
3658 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2015, 03:13:19 ös
Gönderen: peacewings