Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Fetullah Gülen Kimdir?  (Okunma sayısı 126211 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 22, 2009, 07:41:54 öö
Yanıtla #140
 • Ziyaretçi

FETHULLAH GÜLEN GRUBU:
1-AMACI:
Devletin tüm sistemlerinde İslam hükümlerini egemen kılarak teokratik bir İslam diktatörlüğünü kurmaktır.
Fethullah GÜLEN laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirip, yerine şer'i yasaların hakim olduğu İslam devletini kurmak için okullarında beyinlerini yıkadığı gençlik ile oluşturacağı toplumu kullanmayı planladığı tespit edilmiştir.
Fethullah GÜLEN, demokratik usuller ile ılımlı İslam görüntüsü ile kamufle edilmiş yöntemi,
Toplumun önemli bir kısmı tarafından kabul görmesine neden olan yurt içi ve yurt dışındaki okulları vasıta olarak kullanması,
Papa ile görüşerek sadece Türkiye'de değil, Dünyadaki Müslümanları yönetmeyi amaçlayan ruhani liderliğe olan ilgisi,
Siyasi parti, kişi ve bazı devlet kadroları tarafından kabul görmesi nedeniyle hedefine ulaşmada devlet rejimini istismar etmesi,
Dini ve siyasi yapısını sürekli canlı tutan kaynağı belirsiz finans desteği ile,
Ülkemizdeki en güçlü ve etkin irticai yapılanma olarak değerlendirilmiştir.
2-STRATEJİSİ:
Fethullah GÜLEN, İslamcı ideolojik bir yaklaşımla, bulunduğu legal yolu muhafaza ederek, sahibi olduğu etkin mali gücü ile;
A- Bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dersaneleri kullanarak eğitilmiş gençlerden oluşan bir taban oluşturmak,
B- Devletin bütün kadrolarında, bütün bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatında kadrolaşmak,
C- Yurt dışında Türkiye�de kurulacak siyasal islama sempati ile bakacak bir gençlik oluşturmak istemektedir.
Çizilen hoşgörü ve barış tabloları ile bazı devlet çevrelerini etkileyen Fethullah GÜLEN, hedefine ulaşıncaya kadar kamuoyu faaliyetlerine destek verdiği imajını yaratarak, toplumun gerçeği görmesinin önünü, ılımlı görünüşü ve demokrasi şemsiyesine sığınarak kesmektedir.
Cumhuriyet düzenine "Kefere düzeni" diyen bu şahıs, bugün bu düzeni ister görünerek, bazı kesimleri bu davranışına inandırabilmektedir.
Fethullah GÜLEN oluşturduğu öğrenci seçme ekipleri ile köy ve semtleri dolaşarak zeki ve becerikli öğrencileri seçmekte, sağladığı imkanlar ile kendisine bağlamaktadır. Fethullah GÜLEN�in düşünceleri öğrencilere evlerde, okullarda, kamplarda beyin yıkama metotları ile öğretilmektedir. Bu toplantılarda Atatürk, devrimleri ile toplumun İslam�dan ve inançtan uzaklaştırıldığı için Deccal (Ahir zamanda ortaya çıkacak fitnenin başı) olarak tanıtılmaktadır.
Fethullah GÜLEN sahip olduğu imkanlar ile semavi dinlerin temsilcileri ile başlattığı diyalog vasıtası ile �Dünya Dinler Birliği� adı altında bir oluşuma zemin hazırlamış ve bu oluşum yönünde İslam Dini�nin temsilcisi olma yönünde uluslararası alanda izlenen ve karşılıklı çıkarlara dayanan bir stratejinin ilk sayfalarını da açmıştır.
Fethullah GÜLEN faaliyetlerinde gösterdiği gizlilik, taraftarlarının kendisine bağlılığı, etkili, kararlı ve merkeziyetçi yönetimi ile ülkemizin en güçlü irticai yapılanmasıdır.
Fethullah GÜLEN şeriat düzeni hedefine ulaşmak için özellikle gençlik kesimini sabırlı bir yöntem ile kendisine bağlamayı hedefleyen bir strateji takip ederek, bunlar vasıtasıyla toplumun bütününe hakim olmayı ve diğer yönden yürütme ve yasama erklerini hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlayan bir politika izlemektedir.
3-TEŞKİLAT:
Zirvede Fethullah GÜLEN olmak üzere, silsile yolu ile bir yere kadar inen bir yapılanmayı kapsamaktadır.
Tarikatın başı: Fethullah GÜLEN,
Danışman Kadrosu,
Şehir imamları,
Esnafı organize eden imamlar,
Semtlerden sorumlu imamlar,
Ev düzeyinde görevli imamlar,
Bireyleri kontrol eden imamlar,
Fethullah GÜLEN öğrencilerin örgütlenmesine özel bir önem vermektedir. Fethullah GÜLEN yapılanmasının özünü teşkil eden Işık evlerinde tecrübesiz öğrenciler, kendilerini Fethullah GÜLEN�e tam bir teslimiyete götürecek eğitimden geçmektedirler.
4-YURT İÇİ FAALİYETLERİ:
Fethullah GÜLEN grubunun faaliyetleri bütün yurt sathında yaygın bir görünüm arz etmekte ise de, özellikle Samsun-Adana hattının batısında kalan illerde, üniversite çevrelerinde ve Doğu�da Erzurum İli�nde yoğunlaşmıştır.
Fethullah GÜLEN Grubu yurt sathına yaygın 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane ve yaklaşık 500 öğrenci yurdunun yanı sıra biri İngilizce olmak üzere 17 yayın organı, ortalama 250 bin tirajlı gazete, TV İstasyonu, ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo istasyonu, faizsiz finans kurumu, bir sigorta şirketini denetimi altında bulundurmaktadır.
Fethullah GÜLEN Grubunun özellikle eğitim alanında zaman zaman devletten de ileri imkanlara sahip olduğu gözlenmektedir. Fethullah GÜLEN Grubu, planlı, programlı, sinsi çalışmalarının önünde tek engel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini görmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı uyguladığı politika, hoş görünme, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bazı politikacılardan alınmış tavizlerle polisi güçlendirme, böylece denge sağlama, etkinleştiği polis camiasını gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanma şeklindedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirme amacıyla sızma politikasını sessiz ve derinden devam ettirmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasına sızma çalışmalarının yanı sıra subay ve astsubay çocuklarını kendi okullarına ve dershanelerine kaydettirmeye, yetiştirilen bu çocukları askeri okullara sokmaya çalışmaktadır.
Fethullah GÜLEN tarafından, silahlı kuvvetler içinde yapılanabilmek ve ileride etkinliğe kavuşabilmek amacıyla yeni projeler üretilmeye başlanmış, bu çerçevede askeri okullarda okuyan öğrenciler önce fiili hedef olarak belirlenmiş, kültür düzeyi yüksek, kendine bağlı, türban takmayan bayanların askeri öğrenciler ile tanışmaları ve evlenmelerinin sağlanabilmesi için gerekli vasatı sağlayacak bir yapılanmaya gitmiştir. Fethullah GÜLEN, bu yöntem ile 10 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde söz sahibi olacağı bir konuma gelmeyi planlamaktadır.
5-YURTDIŞI FAALİYETLERİ:
Fethullah GÜLEN, planlı bir şekilde yurtdışı örgütlenmesine yönelmiştir.
Bu yönelişte:
Sosyo ekonomik ihtiyaçları fazla olan yeni Türk Devletlerinde taban oluşturmak,
İran�ın Şii propagandasının etkisini kırmak,
Finans ihtiyacını karşılayacak olan ticari şirketlerinin ticari atılımlarını sağlamak,
Bu devletlerde ihtiyaç duyulacak bürokratik kadroları yetiştirmek,
Türk İslam Birliğini oluşturmak, gayeleri güdülmüştür.
Dünya İslam Birliğini sağlamak amacını güden Fethullah GÜLEN, Türk ve Müslüman olmayan ülkelerde de faaliyet göstermektedir.
Bu faaliyetlerinin amacı:
Kendisine bağlı bürokratik kanalların oluşturulması,
Globalleşmenin sonucu oluşan bilgi transferini hedefi doğrultusunda kullanma,
Kendisine bağlı kişilerin refah düzeylerini artırmak ve etki alanlarını genişletmektir.
Fethullah GÜLEN grubu, 1992 yılında başlattığı yurtdışı açılımı sonucu 35 ülkede:
6 üniversite ve yüksekokul,
236 lise,
2 ilkokul,
8 yabancı dil ve bilgisayar merkezi,
6 üniversiteye hazırlık kursu,
21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurumunu faaliyete geçirmiştir.
Yurtdışındaki okulların kuruluş amaçları:
Kuruldukları ülkelerde ileride devleti yönetecek nitelik ve nicelikli kadroları yetiştirmek,
Bu kesimin Türkiye�de kurulacak İslami Devlete sempati ile bakmasını sağlamak,
Uzun vadede Türkiye�de kurulması planlanan siyasal İslam�a uluslararası alanda siyasi destek sağlamak,
Fethullah GÜLEN, hükümetin bilgisi dahilinde Papa 2 nci Jean Paul�un daveti üzerine 9 Şubat 1998 tarihinde Vatikan�da Papa ile görüşmüştür. Görüşme İslam ve Hıristiyan Dünyalarını temsilen dinler arası diyalog zemininde oluşmuş ve Fethullah GÜLEN, uluslar arası platformda Türkiye�de İslami kesimin lideri olarak gösterilmiştir.
6-FİNANS KAYNAKLARI:
Fethullah GÜLEN yoğun ve kapsamlı faaliyetlerini yürütebilmek için geniş finans kaynaklarına sahiptir. Bu finans kaynakları genel olarak bilinmekle birlikte diğer irticai gruplara oranla mali ilişkilerini büyük bir gizlilik içinde yürütmektedir.
Fethullah GÜLEN müminlerin zengin olmalarını şart olarak görmektedir. Ancak, şahısların tek tek çok zengin olmalarından ziyade büyük sermayeli, ancak çok ortaklı şirketlerin kuruluş şeklinde bu görüşünü uygulamaya koymaktadır. Çünkü çok zengin olan kişi dünya işleri ile uğraşmaya önem vererek hedeflere ulaşma yolundaki çalışmalarını aksatacaktır.
Fethullah GÜLEN grubunun büyük bir gayrimenkul varlığı vardır. Bu gayrimenkullerden yüksek rakamlara varan kira geliri elde etmektedir. Örneğin gruba bağlı Akyazılı Vakfı'nın 23 ilde çok miktarda konut, dükkan, büro, okul, mağaza, dershane, yurt binası bulunmaktadır.
Fethullah GÜLEN grubunun siyasi partilere siyasi destek sağladığı yolunda duyumlar mevcuttur.
1997 yılı Eylül ayında kendisine bağlı Asya Finans Kurumu, devletten 553 milyar Türk lirası teşvik almıştır. Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde finans desteği için siyasi partileri ve bürokratları kullandığı, böylece bu kişiler vasıtasıyla devlet imkanlarından yararlanmasına göz yumulduğu sonucuna varılmıştır.
Fethullah GÜLEN eğitime finans sağlamak amacıyla kendisine bağlı kişi ve kuruluşlardan vergilendirme adı altında aylık ve yıllık aidat toplamaktadır. Özellikle Fethul1ah GÜLEN'in Kazakistan'daki okulları için Denizli�deki taraftarlarınca 1 milyon dolarlık kaynak aktarıldığı, Afyon, Malatya, Kayseri ve İzmir illerinde de bu yolda faaliyetler yürütüldüğü bilinmektedir.
Fethullah GÜLEN grubu yurt dışındaki üniversite, orta dereceli okul, ilkokul ve dil eğitim merkezlerinden büyük gelir elde etmektedir. Bu gelirlerin bu kurumların finansmanı ve geliştirilmesinde kullanıldığı düşünülmektedir.
Işık Sigorta, Asya Finans gibi büyük kuruluşların gelirleri,
İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) ve Genç İşadamları Derneği (GİAD) bünyesindeki işadamlarının bağışları da Fethullah GÜLEN�in finans kaynakları arasında büyük bir yer tutmaktadır. Ayrıca televizyon, radyo, gazete, dergi gibi yayıncılık alanından da büyük gelir sağlanmaktadır.
Fethullah GÜLEN'in çalışma sisteminde "imkanlar nispetinde maddi yardım yapmak, yapamayacaksa bedenen çalışmak" kuralı mevcuttur. Bu bedeni çalışma karşılığında ücret almaması veya ucuz bir ücret alması maliyeti düşürmektedir.
Dış güçlerin Fethullah GÜLEN'e verdikleri yurt dışı desteği karşılığında, onu kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmelerinin kuvvetle muhtemel olduğu unutulmamalıdır.
7-FETHULLAH GÜLEN�İN SİYASİ HEDEFLERİ:
Fethullah GÜLEN ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis etmiş, bu nedenle mevcut sistemi yıkma yerine, devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflemiştir.
Bu nedenle tüm devlet organlarında yerel yönetimlerde sivil sektörde örgütlenmeyi hedeflemiştir.
İleride devlet yönetimini kontrol altına alabilmek için kısa vadede tüm kadrolara yandaşlarının getirilmesi veya bu kadroları işgal edenlerin kendisine bağlanmasını hedeflemektedir. Uzun vadede ise tam bir kontrol sağlayabilmek amacıyla eğitim sektöründe yoğun bir faaliyet göstererek teşkilatlanma ve kadrolaşmayı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.
Ilımlı ve modern imajı ile siyasi partiler ve hatta Atatürkçü laik kesim içinde desteğini artırmaya çalışmaktadır.
Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi�nde yandaşlarının mutlak çoğunluğu elde etmelerini sağlarken, hedeflediği teokratik diktatörlüğe yumuşak geçişi sağlamak için Başkanlık sistemini desteklemektedir. Fethullah GÜLEN hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı, laik demokratik, sosyal hukuk devletini ortadan kaldırarak şeriat devleti kurmayı hedeflemektedir.
Fethullah GÜLEN tüm dinler ve uluslar ile iyi ilişkiler kurarak onlardan gelecek karşı girişimleri engellemeyi hatta kendini desteklemelerini sağlamayı düşünmektedir. İleride kuracağı şeriat devletini desteklemek üzere birçok ülkede ileride yönetime gelecek gençleri yetiştirmektedir.


KAYNAK ; Nurettin Veren "Kuşatma" İsimli kitabından


Şubat 22, 2009, 01:55:59 ös
Yanıtla #141

Sizler konuşa durun adamlar dünyada süper güç oluyorlar.
Nedir alıp veremediğiniz? Sizlerin bu tarz düşüncelerine çok karşıyım. Bir kişiyi eleştirmek için önce o kişiyi iyi tanımanız gerekir. Kimileri medyanın işine gelen haberleri baz alarak burada Fethullah Gülen'i kötüler, kimileri de aile yapısı olarak buna uygunluğu sebebiyle iyimser davranır. Nihayetinde hepiniz işinize geldiği gibisiniz. İçinden gelerek bu adamın izini süren ve onun yolundan gitmek isteyen nice zenginler var. Bunlarında mı beyinlerini yıkadılar? Bakıyorum da olaylara yalnızca öğrenci açısından yaklaşıyorsunuz. Zamanında bu cemaate bende katıldım(7 yıl önce), ne zaman ki sıkıcı geldi, Fethullah Gülen'in kasetlerini dinlemeye başladık o zaman bıraktım, ağlıyordu çünkü ama rol değil hissederek belli oluyordu. Tabi onları o yaşta bize dinletmeleri hala saçma geliyor. Ailem bırakma dediği halde bıraktım. İradeden de değildir, dışarıda gezmek, eğlenmek daha çok hoşuma gidiyordu :D Bazen düşünüyorum, belki bırakmasaydım şuanda çok daha güzel yerlerdeydim. Belki de bıraktığım için beni daha güzel günler bekliyor, okulumdan çok memnunum. Ama unutmadığım nitelikleri var ki benim için oradaki abiler en güzel abilerdir. Birisi tıp okuyordu, birisi de eczacılık fakültesi. Öyle çok iyi durumları da yoktu, hatta durumları zordu diyebilirim. O kadar işin içinde bize matematik, fizik anlatıyorlardı hemde karşılıksız, ben bıraktığım halde herhangi bir karşılık aldılar mı? Hayır. Hepsini özledim. Allah onlardan binbir kere razı olsun.

Sondan başlayarak bir şeyler söyleyeyim ben de :

ilk olarak ; "karşılıksız" olduğuna emin misiniz? siz bıraktınız karşılık alamadılar,sizle birlikte o ÖRNEK ABİLERİNİZDEN ders alan kaç kişi vardı? kaçı şu an ABİ oldu? ve SİZ; şu an gezip tozmakla meşgulsünüz ancak "Allah razı olsun diyorsunuz" ne malum yarın sizin de o yola giren bir zengin ya da ders veren bir ABİ olmayacağınız ?

içten ağlayınca insan illaki dini yönden samimi midir ? günahsız mıdır, örnek insan mıdır ? peşinden ne yaptığını sorgulamadan gidilesi bir insan mıdır ?

alıp veremediğim nedir biliyor musun ? o eczacı tıpçı abilerinin öğrenciyken kulüplere,konseylere,birliklere bilmem ne olup heryeri
ümmet yapmasıdır, meslek sahibi olunca da ne olurlarsa olsunlar bir rant şantiyesi kurup koloniler halinde heryere mikrop gibi yayılmalarıdır.masumane dedikleri şeylere değinmiyorum bile...

mason ya da masonluk hayranı bir harici değilim ama masonlara attıkları tüm iftiraları kendileri yapan bu iyilik timsalleri kimse kusura bakmasın hiç de anlattıkları gibi melek değillerdir.
Bilgi , en kutsal güçtür !


Şubat 22, 2009, 02:28:11 ös
Yanıtla #142
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 877
 • Cinsiyet: Bay

Ben bir ogrenciyim devletin yurdunda kalıyorum yurttaki arkadaslarımızla fikir kavgaları yapıyoruz geceleri. Örn: bir arkadasımız Fettullah Gulen alehtari bir kac cumle sarf etti ve buna karsilik baska bir ogrenci onu son derece ayıpladi arkadasımızı sanki peygambere kufretmıs gibi yargıladi yani burdan ne anlıyoruz Fettullah Gulen sempetizanları ve onun yolunda gidenler onu bir mesih gibi goruyor ve tapıyor.


Şubat 23, 2009, 12:13:21 ös
Yanıtla #143
 • Seyirci
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 20

İlkokul mezunu bir imamın ülkenin - yargısı emniyeti eğitimi - dahil her alanında faaliyet göstermesi ne üzücü


Şubat 23, 2009, 01:13:55 ös
Yanıtla #144
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1665
 • Cinsiyet: Bay

Bay Amon düşünün artık Türkiye'nin ve bunun okullarının olduğu ülkelerin düştüğü durumu.
Türkiye'deki yargı Özbekistan'daki yargı kadar cesaretli olmadığı açık şekilde görülmektedir.

İlkokul mezunu bir imamın ülkenin - yargısı emniyeti eğitimi - dahil her alanında faaliyet göstermesi ne üzücü

Bay SkullG; Özbekistan'da bu okullar yargı tarafından kapatılabiliyorsa, Türkiye'deki Cumhuriyet Baş Savcıları niye kapatamıyor dershaneleri, okulları, yurtları? Cumhuriyet değerlerine aykırı olarak kapatılamaz mı?
Siz de hatırlarsınız ki Nuh Mete Yüksel fethullah gülen hakkında çok dava açtı, uğraştı. Sonra Nuh Mete Yüksel'in sahte görüntüleri çıktı, adamın ayağını kaydırdılar, kimse de sahiplenmedi, silindi gitti.
Siz bir hukukçu olarak bu olayın hukuki yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
saygılarımla


Mart 13, 2009, 12:41:08 öö
Yanıtla #145
 • Ziyaretçi

İlkokul mezunu bir imamın ülkenin - yargısı emniyeti eğitimi - dahil her alanında faaliyet göstermesi ne üzücü

Zaten mantıksal olarak düşünürseniz Fethullah Gülen'in aldığı eğitim (ki 3 seneden az okula gitmiştir), zeka ve vizyonuna sahip bir bireyin, böyle milyon dolarlara hükmeden, tüm dünyaya yayılmış bir organizasyon kurup yönetebilmesi mümkün değildir.

Fethullah Gülen Türkiye Cumhuriyeti için ABD tarafından uygun görülen ılımlı islam modelinin vitrinindeki insandır. Masum ve mazlum yüz ifadesi, insanları kolayca etki altına alabilen sesi ve konuşma tekniği ile bu modelin başındaki kukladır.
İslam dini bu dünyada çekilen yoksulluk, açlık, hastalık gibi tüm dünyevi sıkıntıların, tanrının bir lütfu olduğunu ve karşılığının ise sonsuz cennet olduğunu söyler. Tek bir şartla; isyan etmeyecek ve her türlü sıkıntının allahtan geldiğini kabul edeceksiniz. Eh, halk böyle bir düşünce yapısına sokulunca politikacılar için ülkeyi yönetmek de daha kolay oluyor haliyle. Düşünsenize, enflasyon yüksek ve ekmek alacak paranız yok. (Başbakan masum, Allah öyle istedi). Çocuğunuz hasta ama sosyal güvenceniz tedavi masraflarını karşılamadığı için tedavi ettiremiyorsunuz ve yavrunuz göz göre ölüyor (Sağlık bakanı masum, allah öyle istedi. Hem çocuk cennete gidecek, daha ne istiyorsun).
Bu yüzdendir ki Fethullah hem CIA paralarıyla güçlendi, hem de yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin kendisine verdiği imtiyazlarla palazlandı.

Fethullah Cemaatinin içini çok iyi biliyorum. Hatta Fethullah'ın akrabalarından bile tanıdığım insanlar var. İnanın bana, din, iman vs bu adamların umurunda bile değil. Herkes bu güce ortak olmak, çoluk çocuk, ailece bu güçten faydalanmaktan başka birşey düşünmüyor.
İslamı en ciddi terör kaynağı olarak lanse eden ABD'nin, Fethullah Gülen gibi islamı kullanarak demokratik ve laik  rejimi devirmek amacıyla suçlu bulunan bir insanı himaye etmesini açıklayabilecek biri varsa, buyursun, forum herkese açık


Mart 13, 2009, 10:52:36 öö
Yanıtla #146
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1741
 • Cinsiyet: Bay

Bence butür oluşumların tek hedefi,gerçek islam ile inananların arasına,müslümanlık ve sünnet adı altında arap,abbasi geleneklerini,bağnazlığı,körü körüne iteati yerleştirmek yoluyla gerçek islamın ve Kur'an ın inanalara verdiği mesajları engellemek,Allah'ın inanalardan istediklerinin anlaşılmasının önüne geçmektir.Dinini öğrenmek isteyen samimi inananların dinin kaynağına,yani İslama ve Kur-an'a yönelmeleri,inançlarını bu doğrultuda sorgulayıp ayetlerin gerçek anlamlarını anlamaya çalışmaları gerekmektedir.
Gerçek yazılıdır ve herkese farklı zamanlarda ayrı mesajlar vermektedir.Özellikle Kur-an insanın ruh haline ve içinde bulunduğu duruma göre değişebilen mesajlar içermektedir.Ben bu anlamda Kur-an'ın herkes için ayrı,ayrı yazıldığını ve içeriğinin zamana,insana ve insanın o andaki ruh haline göre değiştiğine inanıyorum.Dolayısı ile benim inancıma göre,Kur-an'ı ,kimse birbaşkası için tevhil edemez,herkes herdaim ancak kendisi yorumlayabilir.Bu nedenle butür oluşumların,insan ile gerçek arasında engel teşkil ettiğine inanıyorum.Saygılarımla....
Ben"O"yum,"O"ben değil...


Mart 19, 2009, 01:13:24 öö
Yanıtla #147

Saidi Kurdinin eserlerini Türkiye yasalarına uyarlayan  kart-kurtcuların islami versiyonu


Mart 19, 2009, 11:55:57 öö
Yanıtla #148
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668

TRca'nin yazisina ilaveten, birakin sehir imamlarini, ulke imamlari hatta kita imamlari bile var. Mesela Kuzey Amerika kitasinin imami ayri, Ingiltere dahil Avrupa kitasinin imami ayri :D


Mart 27, 2009, 09:16:14 ös
Yanıtla #149
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 386

"Ermeni olan dedesinin pasinlerli Ibrahim bey'in hizmetkarligini yaptigi yillarda, Rus isgali sirasindaki ermeni ayaklanmasinda Ibrahim bey ve ailesi ermeni hizmetkarlarinin tasallutuna ugrayinca, Ibrahim bey hizmetkarini ve onun ailesinin bir bolumunu oldurur. Ardindan, intihar eder. Olaydan sag kurtulan Fethullah gulen'in babasi, 18-19 yaslarindayken, ispire gelir ve yerlesir. Fethullah GULEN: Musluman adi alir ve bir Turk kizi ile evlenir. gulen'in babasinin, 'Oyle bir evlat yetistiriyorum ki, bunlari kendi dinleri ile vuracak' dedigi de rivayet olunur." (E.M.H., 2 Haziran 1999) Cumhuriyet'ten Deniz som, 16 haziran 1999 tarihli"Vaziyet"te okuyuculardan Veli Yildirimin agzindan su bilgileri aktariyor: "ABD'de Turkiye'deki 'Sizinti' Dergisinin karsiligi olan 'The Fountain' isimli bir dergi var. Bunu Washingtondaki Katolik universitesi'nden Cizvit papazi Sidney Griffith ve Abdulaziz Sachadina. Bunlardan Griffith, bir ara Gulen'i New Jersey'de ziyaret etmis. Sachedina ise Tanzanyada dogmus;Hindistan,iranve kanad'da okumus; Siilik davasinda hizmet icin uzun yillar ABD, kanada, urdun, pakistan ve Afrika-Avrupa ulkelerinde ders vermis; halen de Virginia universitesi'nde profesor olarak gorev yapan bir kisi. Sachedina, mesaisinin bir bolumunu ABD'deki Stratejik ve Uluslararasi Arastirma Merkezinde (CSIS)'din, politika ve insan haklari uzmani olarak calismaya ayirmis; ayni zamanda, 'Mehdilik' konusunda uzman kabul ediliyor ve bu konudaki konferanslariyla da taniniyor. 1962'de Georgetown Universitesi bunyesinde kurulan CSIS, dunyanin muhtelif ulkeleri ve bolgeleri uzerinde politik-ekonomik arastirmalar yapiyor ve hazirladigi senaryolari ABD yonetimine ve sirketlerine sunuyor .CSIS'in Orta Dogu Masasi'ndaki yoneticilerden biri olan Edward R.M.Kane Kahire,Bagdat,Beyrut,Tripoli, Dakar ve Ankarada CIA gorevlisi olarak da calismis. Dolayisiyla, CSIS ile CIA arasinda baglanti kurmak mumkun."Som, Yildirimin bilgilerini aktardiktan sonra, su yorumu yapiyor: "The Fountain'in son sayisinda 'The Restoration of Balance' (dengenin onarimi) baslikli bir yazi var; yazari, M.Fethullah Gulen. Yoneticisi olarak Isa saracin, murahhas aza olarak Cherly Pearson'in ve genel koordinator olarak Mustafa K.Sungurun gorundugu derginin yazi kadrosunda, kimligi acikca belirtilmemis bir kisi daha bulunuyor; M.F.Sahin.bilindigi gibi, Fethullah Gulen, bazi yazilarinda Abdulfettah Sahin adinida kullaniyor. Turkiyedede satilan The Fountain, Internet ortaminda da mevcut ve'islamiyette yeni bir ses' olarak Gulenin gorusleri veriliyor. Fethullah Gulen ABD'de 'tedavi oluyormus' diyorlar,'entegrasyon tamamlaninca' donecektir." Gulenin, "sahabe efendilerimize cinnet derecesinde sevgisi vardir" seklinde tanimladigi babasi Ramiz, cocuklarina, Sahabelerle hic ilgisi olmayan isimler vermistir: Fethullah, Sibgatullah ve Mesih. Gulenin babasinin ogullarindan birine, samimi Musluman ailelerde rastlanmayan ve ama Yehova Sahitlerinin propoganda yayinlarinda sik sik kullanilan"Mesih" adini vermis olmasi dikkat cekicidir.(Ankara Emniyet Muduru Cevdet Saral ve ekibince hazirlanan Fethullah Gulen Raporu, s.18'e atfen,star gazetesi, 14 haziran 1999) Nedendir bilinmez, Fethullah Gulen babasinin Alvar koyunden ayrilmasi ile ilgili olarak "Kucuk Dunyam" kitabinda hic bir aciklamada bulunmamaktadir. Oysa bu, son derece ciddi ve aciklama gerektiren bir konudur.Gulenin suskunlugu akla,"neleri ve nicin gizledigi" sorusunu getirmektedir. (Ankara Emniyet Muduru Cevdet Saral ve ekibince hazirlanan Fethulleh Gulen Raporu, s.20'ye aften, star gazetesi, 14 haziran 1999) Cumhuriyetten Deniz Som, 22 haziran 1999 tarihli "Vaziyet"te, okuyuculardan Veli Yildirimin agzindan su bilgileri aktariyor: "Turkiyedeki 'Sizinti' dergisinin ABD deki karsiligi olan 'The Fountain'in ust yonetiminde gorevli kisilerden biri de Islam-Hiristiyan iliskileri ve ortadogu konularinda uzman olan Ibrahim M. Abu Rabi .Rabi ayni zamanda ,Hartford Universitesinde 'Mcdonald Centre for the study of Islam and Christians'da gorev yapiyor... Said-i Nursi'nin talebesi oldugu soylenen Vatikan dinler arasi enstitusu'nden Kardinal Thomas Michel ve ABD'deki Georgetown Universitesinden Barbara Stowasser, Istanbula geldiklerinde Fethullahcilarin konugu olmuslar. Gulenin Vatikanda Papyi ziyareti sirasinda acikladigi, Sanli Urfada uc dini bir araya getirecek bir okul acma dusuncesinin de ABD de hazirlanan planlar dogrultusunda degerlendirilmesi gerekiyor. Kurtulus Savasinda Istanbulda faaliyet gosteren Misyonerler ile Islamcilarin isbirligi incelenirse, gunumuzdeki senaryolar daha iyi anlasilacaktir.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
7229 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 29, 2011, 08:30:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
5188 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 03, 2008, 01:54:29 öö
Gönderen: Mozart
10 Yanıt
5771 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 27, 2008, 11:04:35 ös
Gönderen: Isis
2 Yanıt
13892 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 29, 2011, 11:48:57 ös
Gönderen: Masor1976
Fethullah Gülen

Başlatan oya « 1 2 » Islam

14 Yanıt
15989 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 30, 2011, 10:37:25 öö
Gönderen: Eser
17 Yanıt
7733 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 29, 2011, 01:15:33 ös
Gönderen: Prometheus
0 Yanıt
3103 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 09, 2012, 10:20:00 ös
Gönderen: Tij
1 Yanıt
9242 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 28, 2012, 12:47:54 ös
Gönderen: peacewings
2 Yanıt
2088 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 16, 2013, 10:32:59 ös
Gönderen: Tij
27 Yanıt
16148 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 03, 2015, 10:18:48 ös
Gönderen: ABCDEF