Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Ermenileri Yoneten Yahudiler (mi?)  (Okunma sayısı 3349 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Nisan 18, 2008, 10:24:12 ös
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668Asırlarca Ermeni toplumunu yöneten Yahudi asıllı Pakraduniler'in hikâyesi günışığına çıkıyor...
   

Selanikli Sabetaycılar, İspanyol Maranolar ve İranlı Meşhedilerden sonra Ermeniler içinde de Yahudi orijinli bir unsurun 2 bin 700 yıldır varlığını sürdürdüğü ortaya çıktı. Pakraduniler (Bagratuni/Bagratids) adı verilen ve asırlarca Ermeni toplumunu yöneten cemaatin hikâyesi M.Ö 730 yılında başlıyor ve günümüze kadar uzanıyor. İddianın sahibi, araştırmacı-yazar Levon Panos Dabağyan. Yahudi asıllı Pakradunilerin M.S. 1045 yılına kadar Ermenileri acımasızca yönettiğini ifade ederken, iddialarına dayanak olarak dünyaca ünlü Yahudi tarihçilerinden Prof. Dr. Abraham Galante'yi gösteriyor. Galante, Pakraduniler veya Bir Ermeni-Yahudi Tarikatı adlı kitabında, Pakraduniler, varlıklarını Juda İmparatorluğu'nun sonlarından (M.Ö. 7. yüzyıl), 20'nci yüzyıla dek sürdürmüş olan Ermeni-Yahudi karışımı bir kavimdir. diyor.

Bizans�ın krallıklarına son verdiği Pakraduniler, Selçukluların hakimiyetine girdikten sonra yüzyılımıza kadar hayatiyetini cemaat içinde devam ettiriyor.

Hikâye milattan önce 730 yılında başlıyor. O tarihte, Ermeni Kralı Sannasar, Filistin'e yaptığı seferde İsrail Kralı Osee'yi öldürerek, 10 Yahudi kabilesini esir alır. Sonra onları Fırat'ın ötesine, Güney Ermenistan�a yerleştirir. M.Ö. 700'lerde, bu kez Babil Kralı Nabukadnezar, Mısır Kralı Necho ile Kudüs Kralı Yoachim'e karşı bir sefer açar. Söz konusu sefere, Doğu Ermenistan Kralı Hıraçya da büyük bir ordu ile katılır. Hıraçya'nın bu savaşta gösterdiği olağanüstü başarı, Nabukadnezar'ı fazlasıyla memnun eder ve esir aldığı 10 bin Yahudi'nin yarısını Kral Hıraçya'ya hediye eder. Bu esirler arasında İsrailoğulları'nın önemli şahsiyetlerinden Prens Şampat (Smbat/Shampat) da vardır. Şampat, kısa zamanda Hıraçya'nın takdirlerine mazhar olur. Devlet hizmetine alınıp, önemli mevkilere yükselir.

ESİRLİKTEN SOYLULUĞA

M.Ö. l5O'lerde soyunun Hz. Davud'a (as) dayandığını iddia eden ve adı Pakarad Şampa olan bir Yahudi, zamanın Ermenistan Kralı Vağarşak'a başvurarak saray hizmetine girebilme talebinde bulunur. Dikkat çekme ve kendini sevdirme açısından Prens Şampat�ı dahi gölgede bıraktığı kaydedilen Pakarad Şampa, Kral Vağarşak'ın en yakın bendeleri mevkiine erişir. Sonunda şaşırtıcı bir şekilde, Ermeni Kralları'na taç giydirme imtiyazı ile 10 bin süvariye komuta etme hakkını elde eder. M.Ö. 90-36'larda Ermeni krallarına Dikran II. (Büyük Dikran) İsrailoğullarına yönelik yeni bir sefer düzenler.

Bu sefer sırasında esir aldığı binlerce Yahudi'yi o da ülkesine götürür. Esirler arasından seçtiği Aşod adında bir asil Yahudiyi özel hizmetine alır. Bu olaylar sonucunda Ermenistan�a yerleşen ve zamanla nüfusları hızla artan esir Yahudiler, sürgün yıllarının sembol ismi Prens Şampat'ın hatırasını kendilerine rehber edinerek, teşkilâtlanıp millî varlıklarını koruyabilme mücadelesine girişirler. Zamanla Ermenilerin yönetimini ele geçiren Pakraduniler M.S. 1045'e kadar Ermenistan'da saltanat sürmeyi başarır.

26 YÜZYILDIR YAHUDİLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Kripto Yahudilik konusunda uzman olan Türkiyeli Yahudi Prof. Abraham Galante, Les Pacradounis ou Une Secte Armeno-Juive/ Pakraduniler veya Bir Ermeni-Yahudi Tarikatı / Baskı: 1933, Fransızca İst. adlı eserinde bu konuda hayli enteresan bilgiler veriyor: Pakraduniler varlıklarını Juda İmparatorluğu'nun sonlarından (M.Ö. 7. yüzyıl), 20'inci yüzyıla kadar sürdürmüş olan Ermeni-Yahudi karışımı bir kavimdir. Eğin'de, Erzurum-Sivas arasında, Marmara Denizi�nin Avrupa yakasında ve İstanbul Hasköy'de yaşamış oldukları bilinen Pakraduniler, 26 yüzyıldır Yahudi yönlerini sürdürmekte gösterdikleri kararlılık nedeniyle Portekizli Marano�lar, Selanikli Dönmeler ve İranlı Meşhediler gibi Yahudi kökenli topluluklar arasında sayılabilirler.

Dabağyan, Pakradunilerin kullandığıisimlerin Ermenilerden farklı olabildiğini söyleyerek; Ermeni tarihçi Gatoğigos Ğorenaziden şu nakilde bulunuyor: Simpat adını, Pakraduniler oğullarına verirler. Bu isim İbraniceden geliyor ve aslı Şampattır. Ermeniler arasında asırlarca pek revaç görmüş olan Pakrat, Simpat, Aşot, Kakik, İsrael, Tavit gibi isimlerin Ermeni menşeli olmadığı bariz şekilde meydana çıkmaktadır.

Dabağyan, Bizanslı tarihçi Pavstosun, 3. Asır'da bölgede iskan edilmiş ve kısmen Hıristiyan olmuş Yahudilerin miktarını 400 bin olarak verdiğini de kaydediyor.

NASSİ: DOMUZ ETİ YEMEZLER

Sabetaycılık, Ladino ve Kripto Yahudi cemaatleri konusunda uzman isimlerden araştırmacı-yazar Dr. Gad Nassi, Pakradunilerin 20. yüzyılın ilk yarısına kadar özel gelenekleriyle Sivas/Divriği ile Erzincan/Eğin (Yeni adı Kemaliye) arasındaki bölgede varlıklarını sürdürdüklerini belirtiyor. Nassiye göre cemaatin yayılımı, Arapkir, Kapadokya ve Kilikya/Çukurovaya kadar uzanıyor.

Nassi, Pakraduni soyundan gelenlerin fiziki görünüşlerinin Ermenilerden farklı olduğunu, kafa yapısı olarak Yahudiler gibi Dolikosefal olduklarını kaydediyor. Bir Yahudi-Ermeninin evinde vefat gerçekleştiğinde, evin içini tamamen değiştirdiklerini, evde asla su kullanmadıklarını, çünkü ölüm meleğinin kılıcındaki kanı bu suyla temizlediğine inandıklarını belirtiyor. 7 gün iş yapmayıp Yahudilerde olduğu gibi yas tuttuklarını da kaydediyor. Nassi, Pakradunilerin asla domuz eti yemediklerini, cumartesi günü çalışma yasağına uyduklarını, genelde cemaat içinden evlendiklerini ve soyadlarının da Yahudi kökenlerini anlatacak şekilde olduğunu ifade ediyor. Bunun da Ermeniler arasında Yahudiliğin bir uzantısı olarak değerlendirildiğini söylüyor. Nassi, Pakradunilerin, ticaret ve finans alanında çok becerikli olduklarını kaydederken, benzer bir grubun da geleneklerini koruyarak 19uncu yüzyıla kadar Gürcistanda Gürcüler içinde hayatiyetini devam ettirdiğini ifade ediyor.

RAFIZÎ ERMENİLER KİM?

Fransız Mareşali Horace Sebastiani, Türkiye Ermenileriyle ilgili 1814 tarihli raporunda Ermenileri normal Ermeniler ve Rafiziyyun/Rafiziler olarak ikiye ayırır. Dabağyan Osmanlı İmparatorluğunda Şer Akımlar kitabında bu raporu değerlendirirken, Fransızların Türkiye'deki etnik yapıya daha 1800'lü yılların başında bile ne kadar hâkim olduklarının anlaşıldığını ifade ederek şöyle tepki veriyor:

Selçuklular devrinde, Alparslan�ın saflarına geçerek, Bizans'a karşı savaşan ve sonradan İslam dinini kabul eden Ermenilerin büyük bir kısmı, bilâhere Alevi Mezhebi'ne geçmiş ve öyle kalmışlardır. (...) Demek ki, Mareşal Horace Sebastiani, Fransa�nın Türkiye üzerinde taşıdığı gizli emellerin tahakkuk sahasına aktarılacağı zaman, Osmanlı topraklarında yaşayan bilumum unsurlardan istifade edebilmek için Anadolu topraklarında yaşayanları da iyiden iyiye tetkik etmiş veya ettirmiş!

Ermeni asıllı Türk vatandaşı yazar Torkom İstepanyan ise Pakradunilerle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: Türk-Ermeni kardeşliğinin başlangıcı 11'inci yüzyıl ortalarına dayanır. 1064'te Pakraduni Ermeni Krallığına Bizanslılar tarafından son verilince, Bizans zulmüne dayanamayan Ermeniler Türklerin himayesine sığındılar. Bu devre onlar için huzur oldu. Vatanlarına sımsıkı bağlandılar. Türkler tarafından bunlardan� bazılarına Amiral lik unvanı verildi. Böylece ilk Türk-Ermeni dostluğunun temeli atılmış oldu. Bu kardeşliğin en güzel kanıtı da bugün dünyanın dört bucağına serpilmiş olan Ermeni toplumunun günümüze dek varlığını sürdüren Türkçe kökenli soyadlarıdır. Örneğin, Romanya doğumlu olduğu halde dünya Ermenilerinin Ruhani Reisi Gatogigos Vazgen I'in soyadı Balcıyan'dır.(Sorun olan Ermeniler / Suat Akgül, Ali Güler, Türkar Yay. İst. 2003. s: 402)

ERMENİ İSYANLARININ ARKASINDALAR (�)

Yazar Levon Panos Dabağyan, Ermenia meselesinin can damarını teşkil eden 1. Zeytun İsyanı'nın arkasında Fransa ve Vatikan'ın bulunduğunu, isyan ın düzenleyicilerinin Pakraduniler olduğunu ileri sürüyor. Dabağyan, Zeytunluların kökeniyle ilgili olarak şöyle diyor: Ani Beldesi�nin Bizanslılara geçmesinden ve Bizanslıların Ermeni katliamından sonra, Anadolu'nun muhtelif bölgelerine dağılan Pakraduni Hanedanı mensupları Haçin ve Zeytun havalisine yerleşmişlerdi. Dolayısıyla (Fransnın gönderdiği Katolik Ermeni) maceracı Leon, Ermenileri isyana teşvik için gerçekten en münasip bölgeleri seçmiş demekti. Zira, Pakraduni Hanedanı, zatenbirtakım entrikalara müsait ve gayri Ermeni bir unsur idi.

Dabağyan 1862 ve 1895'te iki kez denenen isyanın Türkiye'ye sadık Gregoryan Ermenilerin destek vermemesi üzerine akámete uğradığını kaydediyor. Pakradunilerin de hâlâ var olduğunu belirtiyor: Hâlâ varlar tabii; ama sayıları ne kadar, organizeler mi bilemem. Sanmıyorum. Ancak, bizde birine Pakraduni! dedin mi, bu hakaret için kullanılırdı. Çocukken birine kızdığımızda, Pakradunisin ulan sen!derdik. Onların ırklarından gelen bir zekâları, müztehzi bir bakışları, hesapçı, işini bilir bir yapıları vardır. Tarım ve zenaattan çok hep ticaretle, para/finans işleriyle uğraşmışlardır.


aksiyon


Nisan 28, 2008, 09:45:44 ös
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1665
 • Cinsiyet: Bay

ben bir psikolojik savaş yöntemcisiyim

geçen bizim köyde orman yanmış yakan yahudilermiş.köy kahvesinde konuşuluyordu.
geçen yere çöp adam gördüm adam yahudiymiş.
geçen yere tüküren bir adam gördüm adam yahudiymiş.Nisan 29, 2008, 12:20:34 ös
Yanıtla #2
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Millet bunları neresinden uydurup yazıyor anlamadım...Zaten aksiyon ne beklenirki...Bütün her tarafı Yahudiler yönetiyor.Anlamadığım bu Ermenilerin hiçmi aklı yoktur


Nisan 29, 2008, 12:42:07 ös
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Sn. shemuel,  eğer bugün Türkiye,  Gürcülerle hasım olsaydı, bu komplo teorisi  "Gürcüleri yöneten Yahudiler (mi?)" şeklinde olacaktı tahminimce.

Saygılarımla,


Nisan 29, 2008, 11:19:08 ös
Yanıtla #4
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 922
 • Cinsiyet: Bay

Millet bunları neresinden uydurup yazıyor anlamadım...Zaten aksiyon ne beklenirki...Bütün her tarafı Yahudiler yönetiyor.Anlamadığım bu Ermenilerin hiçmi aklı yoktur

:) Ah Samuelito ah.....
Taslar yerine oturabilecek mi ? İnşaasına basladıgımız yapı nasıl olur da yarım kalır ..


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
10 Yanıt
19838 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2015, 11:06:22 ös
Gönderen: BlueRay
3 Yanıt
6867 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 26, 2007, 10:01:46 ös
Gönderen: shemuel
0 Yanıt
2049 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2007, 02:16:33 öö
Gönderen: shemuel
16 Yanıt
9810 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 26, 2009, 05:26:07 ös
Gönderen: karahan
0 Yanıt
2625 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 01, 2007, 01:42:45 öö
Gönderen: shemuel
Müslümanlar ve Yahudiler

Başlatan LuckyEye Islam

0 Yanıt
2524 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 02, 2007, 03:24:35 ös
Gönderen: LuckyEye
0 Yanıt
1968 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 22, 2008, 06:31:29 öö
Gönderen: Isis
2 Yanıt
3926 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 05, 2012, 10:16:03 öö
Gönderen: shakespeare
59 Yanıt
56742 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 07, 2016, 09:22:02 ös
Gönderen: Alşah
5 Yanıt
5175 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 19, 2011, 02:32:50 öö
Gönderen: Asli