Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Meditasyon Nedir?  (Okunma sayısı 4319 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 19, 2008, 02:41:27 öö
  • Aktif Uye
  • ***
  • İleti: 574
  • Cinsiyet: Bay


Meditasyon bir şey üzerinde derin ve kapsamlı düşünmek demektir. Bir şeyin asıl gerçeğine kavuşmak amaç ve umuduyla, zihne dolan gereksiz fikirleri geri göndererek, o anda cevap beklenen sorunun açıklığa kavuşturulmasına çalışmaktır. Asıl hedeflenen amaç budur....Ancak her zaman bu gerçekleşmez.

Bu uygulama methodunun Hint Dinlerindeki ibadetlerin önemli bir kısmını teşkil ettiği söylense de, sadece Hint dinleri ile kısıtlı kalmamıştır. Söz konusu teknikler bir çok toplum tarafından kendi dinsel ve geleneksel anlayışlarına uyarlanarak kullanılmıştır. Meditasyon esnasındaki düşünme eylemi eforsuz bir eylem olarak tanımlanır.... Kendiliğinden bir akış içinde, belli bir ilham alınarak yeni şeyler öğrenme ve kavramaimkanı sağlanılabilir....Konunun bu yönü, çalışmanın sonuçlarıyla ilgili püf noktasını oluşturur.

Arzu edilen sonuçlarla karşılaşılıp karşılaşılmayacağını belirleyen nokta işte burasıdır. Bu noktada deneyimcinin ruhsal kültürünün ve teorik bilgi düzeyinin çok yüksek olması gerekir....
Bu konuya tekrar döneceğiz....

Meditasyon esnasında zihin ve beden serbest tutulur.Düşünce bir an için kendi konusunun dışına çıkma eylemi gösterirse, aklın müdahalesi ile sükuneti yitirmeden yeniden ilk konuya dönülür.

Burada esas olan sükunet içinde kalabilmek ve konuyla ilgili sezgileri alabilmektir.

Tufan öncesi uygarlıklarından olan Atlantis ve Mu uygarlıklarından tutun, eski Kristtof Kolomb öncesi uygarlıklarından olan Aztek, İnka, Mayalar'a avusturalya yerlilerinden, Afrika kabilelerine ve ordan da Avrupa ve Asya'daki toplumlara varıncaya kadardünyanın hemen her yerinde kısmen metodları değiştirerek ama temel metodlar aynı kalmak üzere, yaklaşık 100 civarında meditasyon yapma çeşidi vardır.
İslamiyet'in Tassavufi çalışmalarında ve özellikle de Sufi ekollerinde meditasyondan yararlanabilmek için , çok kapsamlı ve çok değişik teknikler geliştirilmiştir.
Bireylerin belli sırlara kavuşabilmelerine yardımcı olabilmek için bir zamanlar kullanılan bu teknikler, Sufi Oklullarında eğitilmekte olan öğrencinin üzerinde son derece yararlı sonuçlar meydana getirebiliyordu. Diğer toplumların insiyatik gizli yani batıni çalışmalarında olduğu gibi gerçekten de, bu teknikler Sufi okullarında bireyi özgür bir hale getirerek, bireyin kendisiyle , asıl benliği arasındaki köprüyü kurmasına yardım edyordu.
Ancak burada gözardı edilmemesi gereken çok önemli bir püf noktası vardır :
O dönemde uygulanan bu teknikler, bireyin içsel gelişmesinde, sırlara kavuşmasında ya da günümüz anlayışıyla ifade edecek olursak "kendini tanıması" ve "kendini bilmesi " yolunda yapılan çalışmalardan sadece bir tanesiydi... Meditasyonla birlikte uygulanan ve birbirini tamamlayan başka çalışmalar da vardı.

Ancak şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki o dönemlerdeki bu başarılı çalışmaların yürütüldüğü zamanlarda bile , bu çalışmalardan zarar görenler olmuştur. Ancak konunun bu yönü üzerinde yurdumuzda çok az durulmuştur.
Bu tekniklerin çok dikkatli uygulanması gerektiğini bilen o dönemin mürşitleri , müritlerini sürekli olarak kontrol ederlerdi... Zikir çalışmalarında hangi öğrencilerin ne zaman başlaması gerektiğini , ne kadar süre ile kaç günde kaç defa uygulanması gerektiğini ve bu çalışmalarda hangi öğrencinin hangi mantrayı kullanacağını büyük bir titizlikle belirlerdi. Zaman zaman tehlikeli bir gelişme farkettikleri an, belli bir süre o öğrenciye çalışma derhal bıraktırılırdı. Hatta uygun görmedikleri bazı öğrencilere çalışmaları asla yaptırmazlardı.

Eski devirlerdeki bütün toplumlar, konunun ciddiyeti üzerinde ve doğurabileceği arzu edilmeyen sonuçlarla öğrencilerin karşılaşmamaları için büyük bir titizlikle durmuşlardır.

Örneğin Buda, öğretisini çevresine aktarırken; anlayışta, düşünmede, konuşmada, davranış biçimlerinde, geçim düzeninde, manevi çabada, konsantrasyonda ve son olarak da meditasyonda yapılabilecek yanlışlara insanların dikkatlerini çekmiştir.
Temeli aynı olmakla birlikte birbirindn farklı 100 civarında meditasyon tekniklerinin bulunduğundan bahsetmiştik. Bunlardan belli bölümü zikre dayalı tekniklerdir. yani seçilen bir kelime ya da cümlenin meditasyon esnasında tekrar edilmesi prensibine dayanır... Sufiler de böyle teknikler kullanmışlardır.
Sufi okullarında Tanrı'nın isimleri en çok kullanılan mantralardı .
O ilk dönemin başarılı çalışmalarında bile çalışmalar sırasında zihinsel dengesi ozulmuş bir çok öğrenci vardır. Bunlara yolun mecunlarrı ismi verilmiştir.

Şimdi geçmişteki uygulamaları bir kenara bırakarak , günümüzdeki meditasyon uygulamalarının insanlar üzerinde meydana getirebileceği olumlu ve olumsuz etkilere bir bakalım.
Uygun teknik seçildiği taktirde meditasyonun insanlar üzerinde meydana getirdiği olumlu etkiler şöyledir:

- Vücut ve beyin üzerinde bir rahatlama etkisi.
- Sinir sistemini gerginlikten kurtararak daha dengeli bir zihinsel yapının oluşmasıyla, yaşam içinde karşılaşılan zorluklara dayanabilme ve bu zorlukların üstesinden gelme yeteneğinin gelişmesi.
- Zihinsel ve fiziksen enerjinin artışı.
- Sezgilerin kuvvetlenmesiyle içe doğuş tarzında bir takım bilgilerin kendiliğinden elde edilmesi.
Evet bunlar muhtemel olumlu etkiler olarak sıralanırlar.
Ayrıca düzenli olarak meditasyon uygulayan kişinin uykuya olan ihtiyacında bir azalma görülür ve daha az uyuyarak yaşamını sürdürebilir. Ancak şurası da gerçek ki herkeste meditasyon aynı etkiyi göstermez.
Aynı metod bir kimsede gerek zihinsel gerekse fiziksel yönde son derece olumlu gelişmelere sebebiyet verirken , yine aynı metod başka bir kimsede çok ciddi zihinsel bozukluklara sebebiyet verebilir.
Günümüzde bunun hatrı sayılır derecede örnekleriyle karşılaşılmıştır. Bunun en büyük sebebi herkesin kendisine has farklı psişik ve fizyolojik bir bünyeye sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle her meditasyon tekniği herkeste aynı sonucu vermez.
Meditasyondan yararlanabilmek için herkesin bünyesine uygun tekniği seçmesi şarttır.
Bu tekniğin seçilme işlemi meditasyonu yapacak kişi tarafından yapılamıyorsa, bbu seçimin meditasyoonu uygulatacak kişiler tarafından yapılması gerekir.
En riskli teknikler ise belirli bir mantranın tekrarına dayanan tekniklerdir. Mantraya dayalı teknikte en fazla dikkat edilmesi gereken nokta , mantra olarak kullanılacak kelimenin titreşimsel yapısıyla, o mantrayı kullanacak kişinin psişik yapısının uyum içinde olup olmadığını tespit etmektir. bu seçimi yapacak kişinin en az bir durugörü yeteneğinin olması gerekir. Bir zamanlar bu seçim işlerini gerçekleştirebilecek düzeyde öğretmenler vardı ancak günümüzde tamamen ticari bir boyutta ele alıınan yerlerde bu seçimin ne kadar sağlıklı bir şekilde yapıldığı da ayrı bir tartışma konusudur. Bu aynen tıp konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan birine beyin ameliyatı yaptırmak kadar tehlikeli bir olgudur. Mantra olarak seçilen sözcüğün o sözcük üzerine çok özel ve çok az sayıdaki insanın bildiği metodlarla pozitif enerji yüklenir. Bu yööntemin temeli sizlere aktarılan suya manyetik enerjilerin yüklenmesine benzer. Ve ondan sonra bu mantrayı başka birine verir daha sonra o da başlar bu mantrayı kullanmaya.
Ancak bu mantranın üzerine yüklenen enerji belli bir zaman sonra tükenmeye ve karşıtına dönüşmeye başlar....İşte en büyük tehlike çanları bu noktadan itibaren çalmaya başlar. Eğer zamanında fark edilmezse önüne geçilmeyen zihinsel bozuklukların ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Buraya kadar mantradan çok sözettik, mantrayı bu kadar güçlü yapan şey nedir diye düşündüğümüzde :
Mantranın gücü onun sesinde gizlidir. Seslerin bünyemiz üzerindeki etkilerini görelim:

Seelerin Majik Etkisi :

Ses enerjisiyle bedeniniz üzerinde olumlu bir etki meydana getirebilirsiniz. Her kelimenin ve her harfin kendine has bir titreşimi ve buna bağlı olarak da kendine has bir enerjisi vardır. Tüm inanç sisteminde karşımıza çıkan dua ve ilahilerin kullanılış gayesi sesin meydana getirdiği etkilerden yararlanabilmek içindir.
Entoloji ve Teozofi araştırmacıları bunu majik bir uygulama olarak eele alırlar ve adına Ses Majisi derler.

Seslerin Gücünden Siz de Yararlanabilirsiniz...

Evinizde rahatsız edilmeyeceğiniz bir odada sırtınız dik olacak şekilde oturun. Düşüncelerinizi kendi haline bırakın ve gevşeyin. Sonra derin bir nefes alarak aşağıdaki sesleri 3'er defa olmak üzere sesli bir şekilde tekrarlayın:
A
E
OU
O
İ

Size büyük bir denge, ahenk ve huzur sağlayacak olan bu metod, ayrıca iç organlarınıza gerçek anlamda bir masaj etkisinde bulunacak ve fizyolojik rahatsızlıklarınız üzerinde olumlu bir etki sağlayacaktır. Bu method ayrıca seslerle tedavi tekniklerinden biridir. Bu teknik yurt dışındaki bir çok hekim tarafından hastalarını tedavi etmek ve baskı altından kurtarmak için etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Gelelim harflerin titreşimsel özelliklerine ve bünyemizde yapmış olduğu fonksiyonlara:

A sesi, akciğerlerimiz üzerine ve beyne etki yapar. Bu hıristiyanların ruhani ayinlerde bolca kullandıklarıi huzur verici bir ses olarak bilinir.
E sesi, boğaza, ses tellerine ve güçlenmesi için tiroid üzerine etki yapar. her birisi arka arkaya üç defa çıkarılan bu sesler, ait olduğu dokular içinde, besleyici bir kan birikmesi sebep olur.
OU sesi, bütün karın organları üzerine etki yapar: Mide, karaciğer, karın alt kısmı ve ince bağırsakların çalışmasını düzenlediği gibi , onların peklikten kurtulmasına da yardımcı olur.
O sesi,ağır ve derin olarak çıkarıldığında, bütün göğüs kafesini titretir ve akciğerleri harekete geçirir.
Onun etkisi sadece bağırsaklara ve eğer onu ; sonuna kadara nefes verecek şekilde çıkarırsanız, cinsel güç üzerine etki yapar. Psişik süzeyle iç huzuruna, geniş bir konsantrasyona sebep olur ve insana dinamizm verir. Ona ikinci bir ses ekleyerek etkisini artırabilirsiniz : OM...
OM, Hindu yogileri tarafından kozmik ses olarak nitelendirilmiş bir sestir. Kafatası sinirlerini ve kubbesini titreştirir. eğer bu sihirli ses üzerine iyice konsantre olunursa, zihinsel fonksiyonlarınızın hissedilir derecede berraklaştığını farkedebilirsiniz.
İ: bu serinin son sesidir. Uzun bir şekilde hafifçe dudaklarda bir gülümseme meydana getirerek çıkarılması gereken "İ" sesini de üç kez tekrar ederek, bu seriyi bitiriniz.... Sevinç verici ve parıltılı olan bu ses , burun , boğaz ve bronşlara etki yapar. onun insana keyif verme meziyeti de vardır. eğer nefes yollarınız kötü bir durumdaysalar, balgam sökücü bir etki gösterir.

Gnoxis


Cok ilgi cekici bir konu bence meditasyon


Ağustos 19, 2008, 02:44:48 öö
Yanıtla #1
  • Aktif Uye
  • ***
  • İleti: 574
  • Cinsiyet: Bay

1- Meditasyon Nedir ?

İnsanların neden meditasyon yaptığıyla ilgili genelde temel fikir günlük yaşamımız sırasında devamlı olarak algısal veri girişine maruz kalmamız ve zihinlerimizin daima düşünme sürecinde aktif olmasıyla ilgilidir. Gazete okuruz, kitaplarla çalışırız., raporlar yazarız, sohbet ederiz, problem çözeriz vb. şeyler. Tipik olarak bu normal aktiviteleri yaparken devamlı bir zihinsel yoruma gireriz, bir çeşit içsel "Benim oyunum" gibi. Genellikle insanlar devamlı olarak girilen zihinsel düşünce aktivitesinin tümüyle farkında değildirler. Meditasyon tüm bu aktivitenin yatışmasına izin verir ve bu da sıklıkla zihnin daha barışçı, sakin ve odaklanmış bir hale gelmesiyle sonuçlanır. Aslında meditasyon farkındalığın tazelenmesini sağlar.

Meditasyon bir teknik yada pratik sayılabilir. Genellikle bir objeye konsantrasyonu içerir ve bu bir çiçek, bir mum, bir ses veya kelime veya solunum olabilir. Zamanla rastgele düşüncelerin sayısı azalma gösterir. Daha da önemlisi bu düşüncelere bağlanma ve onlarla özdeşleşmenin gittikçe daha da azalmasıdır. Meditatör bir düşünce serisine yakalanabilir ama bunun farkında olduğunda dikkatini yine yavaşça konsantrasyon objesine yöneltebilir. Meditasyon objesiz de olabilir. Örneğin sadece oturmayı içerebilir.

Meditasyon sırasındaki deneyimler muhtemelen kişiden kişiye kayda değer bir şekilde değişebilir yada en azından değişik teknikler kullanılması durumunda bu böyledir. Gevşeme, artmış farkındalık, zihinsel odaklanma ve açıklık ve bir huzur duygusu meditasyonun en yaygın yan ürünleridir.

Meditasyonun faydalarına dair birçok şey yazılmış olmasına rağmen en iyi davranış şekli meditasyon yaparken herhangi bir beklentiye sahip olmamaktır. Pozitif sonuç beklentisine sahip olmak genellikle meditasyon uygulamasında gereksiz gerginlik yaratır. Meditasyon içinizde olana gittikçe daha farkında, daha hassas olmayı içerdiğinden kendinizin hoş olmayan yanıyla yüzleşmek de meditasyonun bir parçası olabilir. Deneyimden bağımsız olarak meditatör deneyimin ve ona bağlılığın farkında olmalıdır. Sessizlik, zihin sakinliği, zihinsel berraklık, sevinç veya meditasyonun diğer reklamı yapılan yararlarını deneyimlemede başarısızlık yanlış uygulama yada kişinin uygun yada yeterli biçimde konsantre olmamasının işareti değildir. Önemli olan bireyin sükunet veya sevinci deneyimleyip deneyimlememesi değildir. Genel olarak önemli kabul edilen kişinin meditasyonda düzenli olması(hergün) ve meditasyon sırasında objeye konsantre kalmak için fazla zorlamadan makul bir çaba göstermesidir. Düzenli uygulama ile birey kaçınılmaz şekilde belli bir meditasyon pratiğinde artmış anlayış ve yeterlilik edinir. Bazıları konsantrasyon meditasyonunu, gün boyunca bireyin düşünce ve eylemlerinde sakin ama artmış bir farkındalığı sağlamaya çalıştığı düşüncesel meditasyona bir ön basamak olarak kullanırlar. Bazıları içinse meditasyon primer olarak spiritüel bir uygulamadır ve bazı durumlarda meditasyon uygulaması Hinduizm ve Budizm'de olduğu gibi bir dinsel pratiğe sıkıca bağlıdır.

2- Meditasyon, Gevşeme, Düşünme, Konsantrasyon veya Kendi Kendine Hipnoz'dan nasıl farklıdır?

Gevşeme: Meditasyonun doğal bir yan ürünüdür. Gevşeme birçok şekilde olabilir. Sıcak bir banyo almak veya rahat bir koltukta oturup televizyon seyretmek gibi. Meditasyon, farkındalığın ne yaptığının tümüyle farkında olunduğu aktif bir süreçtir. Düşünce sürecini aşma girişimindedir; halbuki gevşemenin pekçok formu hala düşünce sürecinin içindedir. Meditasyon bedenin gevşemesine izin verir ve zihinsel ve fiziksel olarak stresin etkilerini pasif gevşemeye göre potansiyel olarak çok daha büyük bir dereceye kadar dengeleyebilir.

Düşünme: Düşünceler oluşma sürecinde genelde enerji tüketirler. Devamlı düşüncesel aktivite özellikle de rastgele şekilde olursa zihni yorabilir ve baş ağrısına bile neden olabilir. Meditasyon düşüncesel aktivitenin bu kaba düzeyini aşmayı dener. Düzenli pratikle bireyler düşüncelerinin kendileri olmadığını ve düşünceden bağımsız bir farkındalığın var olduğunun farkına varırlar. Descartes ("Düşünüyorum öyleyse varım.") açıkçası düzenli bir meditatör değildi!

Konsantrasyon: Meditasyon konsantrasyonla başlar ama ilk konsantrasyon periyodundan sonra düşünce aktivitesi azalır ve farkındalığı odaklanmış halde tutmak daha kendiliğinden hale gelir. Bu noktada kişi konsantrasyon objesiyle çalışmaya devam edebilir yada etmeyebilir.

Kendi-Kendine Hipnoz: Meditasyon gibi en azından bir ilk obje konsantrasyonu periyodu içerir. Ancak hipnozda birey farkındalığını burada ve şimdi tutmaya yada süreçte bilinçli kalmaya çalışmaz. Onun yerine aslında bir çeşit yarı-bilinçli trans haline girer.

3- Farklı Meditasyon Teknikleri Nelerdir?

Meditasyon, genelde zihnimizde süregelen rastgele düşünce aktivitesinin ötesinde dikkatimizi yöneltip konsantre olduğumuz birşey içerir. Bu katı bir nesne veya bir resim, bir mantra, solunum yada yönlendirilmiş imgeleme olabilir. Kullanılan tipik nesneler bir mum alevi veya bir çiçek olabilir. Bazıları resimler kullanabilir, bu bir mandala (yüksek derecede renklendirilmiş simetrik resim) veya yüksek bir meditasyon durumundaki bir spiritüel öğretmen olabilir.

Mantralar akıcı, meditatif nitelikte seslerdir ve yüksek sesle veya içten tekrarlanabilir.

Yönlendirilmiş imgeleme kişinin meditasyon durumuna gelmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda imgeleme meditasyon durumuna eriştikten sonra çeşitli sonuçlar oluşturmak için de kullanılabilir.

4- Hangi Yöntem Benim için Doğru?

Herkes için doğru bir meditasyon tekniği yoktur. Bazı teknikler belli insanlar için daha iyiyken diğerleri başkaları için daha iyidir. Önemli olan şey sizin için yararlı olanı bulmaktır.

5- Meditasyonun Temel Kuralları Nelerdir?

Meditasyon için önerilen birkaç tavsiye niteliğinde yardımcı kural vardır - Hergün, tercihen aynı zamanda yapılması - Yemek sonrası yerine yemekten önce yapılması - Özel ve sessiz bir yer ayrılması ve sadece meditasyon için kullanılması - Düz ve dik bir şekilde oturulması. (sandalye kullanılabilir. )

6- Meditasyonla Dinler İlişkili midir?

Meditasyon, doğu dinlerinde Tanrı ile yada bireyin yüksek benliğiyle teması için temel bir pratik olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Hristiyanlıkta da meditasyonu çağrıştıran şeyler vardır. İncilde geçen "Göklerin krallığı içimizdedir." ifadesi gibi. Kiliseler de meditatif bir ortama sahiptir.

Meditasyon, içimizdeki barışçı, sakin, canlandırıcı ve anlamlı bir şeyle teması sağlar. Bireyin bunu "Tanrı", "Ruh", "İç Çocuk", "Teta - Dalga Aktivitesi", "Barış" veya "Sessizlik" olarak adlandırması çok önemli değildir. O oradadır ve kişi inancına bağlı olmaksızın ondan yararlanabilir. Dünyadaki insanların çoğu zaten meditasyon yapmıştır. Düşüncelerinizin yatışmasına izin vererek gevşemiş bir halde güzel bir gün batımını seyrediyorsanız bu meditasyona yakın bir şeydir. Eğer bir süre kitap okuduktan sonra onu bir kenara koyup bir ara verirseniz ve düşünmeden sadece birkaç dakika huzurlu ve sessiz biçimde oturursanız bu da meditasyona yakındır.

7- Meditasyonun Ahlaki Bir Anlamı var mıdır?

Birçok gelenekte meditasyon pratiği ahlaki nitelikleri güçlendirmek için bir araçtır. Bu geleneklerde meditasyonda ve genel olarak yaşamda zihnin sakinliği, huzur ve mutluluk yanlızca ahlaksal davranış kalıplarına uyma ile birlikte olursa mümkündür.

8- Meditasyon için Günün En Uygun Zamanı Hangisidir?

Meditasyon her zaman faydalı olmakla birlikte meditasyon yapan çoğu insan sabahın erken saatlerinin meditasyon yapmak için en iyi zaman olduğu konusunda fikir birliğine varmaktadır. Bunun kısmen nedeni olarakta erken saatlerde günlük yaşam karmaşasının henüz başlamamış olması bu nedenle de bir meditasyon ortamı yaratmanın daha kolay olduğu söylenmektedir. Sabah erken meditasyon yapmak meditasyonun enerji ve huzurunun bir kısmını günlük aktivitelerimize taşıma fırsatı da verir. Birçok insan akşam yemeğinden önce ve gece geç saatlerde de meditasyon yapar. Diğer bazıları öğlen meditasyon yapar. Bu zamanlarda kısa bir meditasyon bireyin birikmiş iş - günü stresini atmasına ve sonraki aktiviteler için tazelenmesini sağlar. Göz önüne alınması gereken önemli bir nokta günlük planın ne zaman meditasyona izin vereceğidir. Günün belli bir zamanının meditasyon için ayrılması düzenliliği sağlamaya yardımcı olur.

9- Niçin Bazı İnsanlar Müzik Eşliğinde Meditasyon Yapar?

Meditatif müzik meditasyon ortamı oluşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bazı insanlar meditasyonu göreceli olarak kolay bulmalarına rağmen oturup meditasyona başlamakta zorlanırlar. Müzik bunu daha kolay hale getirebilir. Bazı insanlar sıklıkla müzik eşliğinde meditasyon yaparken diğerleri sessiz meditasyonu tercih eder ve müziği kullanmazlar.

10- Gözlerim Açık mı Yoksa Kapalı mı Meditasyon Yapmalıyım?

Değişik gelenekler buna değişik yanıtlar verir. Gözlerinizi kapamak uyuklamaya neden olabilir. Eğer sizin için durum böyleyse onları biraz açmayı deneyebilirsiniz. Gözlerinizi açmak dikkat dağıtıcı olabilir. Eğer durum böyleyse gözlerinizi kapamayı deneyin veya boş bir duvara bakın.( Zen Stili ) Yada gözlerinizi yarım yada biraz daha fazla açıp odaklanmadan direkt aşağı doğru bakın ama başınızı dik ve çenenizi hafif içeride tutun. Bazen meditatörler göze yakın (1 metreden daha yakın) bir yere odaklanmadan dolayı başağrıları deneyimleyebilirler. Odaklanmış olsun yada olmasın bakış şekli gözlerdeki yorgunluğu ve baş ağrılarını önlemek için gevşetilmelidir.

Deneyin ve sizin için hangi tekniğin işe yaradığını görün ve seçtiğiniz teknikle devam edin. Eğer meditasyonda mum, çiçek yada başka bir görsel obje kullanıyorsanız burada tekniğin kendisi gözlerin en azından kısmen açık olmasını gerektirir.

11- Meditasyonun Fizyolojik Etkileri Nelerdir?

Meditasyonun en sık görülen fizyolojik etkileri azalan kan basıncı, düşük nabız, azalan metabolik hız ve çeşitli maddelerin serum düzeyi konsantrasyonlarındaki değişimlerdir.

12- Meditasyon Yaptığımda Bedenimde Ağrı Deneyimliyorum. Ne Yapmalıyım?

Meditasyon sırasındaki rahatsız edici duyumlar (kaşıntı, ağrı v.b.) birkaç nedenden ötürü oluşabilir. Bazen sebep sadece rahatsız bir duruştur. Duruşunuzun normal şartlar altında rahat olduğundan emin olun. Diğer zamanlarda sebep bedendeki duyumların meditasyonda daha dikkat edilebilir olmasıdır. Beden ve zihin sakindir ve siz bedensel deneyiminizde daha fazla detaya dikkat edebilirsiniz. Genellikle bu duyumları sadece gözlemlemek onları meditasyon objesi olarak kullanmak açısından ilginçtir. Bazen bu duyumlar duruşunuzda bir değişiklik yapmadan geçerler. Sakin bir bedenin sakin bir zihine yardımcı olduğunu hatırlayın.

13- Ne Kadar Süreyle Meditasyon Yapmalıyım?

Meditasyon ilk öğrenilirken genellikle 10-15 dakikadan fazla meditasyon yapmak mümkün olmaz. Bir müddet düzenli pratikten sonra kişi daha uzun zaman periyodlarında meditasyon yapabilecek duruma gelir. Birçok kişi 20-30 dakikalık bir süreyle günde 2 kez meditasyon yapar ama doğru süre ve sıklık her bireyin kararına bağlıdır.

14- Bir Öğretmene İhtiyacım Var mı?

Teorik olarak meditasyonu bir kitaptan öğrenmek mümkündür. Ancak meditasyon öğreten ve uygulayan çoğu insan bir öğretmenin bir meditasyon tekniği öğrenme ve doğru uygulamadaki yardımının paha biçilmez olduğunda birleşir. Yeni başlayan kişinin genelde öğretmenin cevaplayabileceği birkaç sorusu olur.
Aynı zamanda meditasyon grubu gibi bir grupla öğrenmek grup meditasyonunun faydalarının deneyimlenmesini sağlar. Birçok insan en iyi meditasyon deneyimlerinden bazılarını bir grupla meditasyon yaparken yaşadıklarını farkederler. Çünkü grup meditasyonunda kollektif bir enerji ve odak vardır. Çeşitli kişiler ve gruplar meditasyon öğretmektedir. Bazıları ücretlidir. Birçok değişik teknik öğretilir, bazıları daha spiritüel doğadadır; bazıları ise daha çok stres azaltılması ve zihne biraz huzur kazandırılması ile ilgilidir. Her zaman olduğu gibi önemli olan şey neyin sizde işe yaradığını bulmaktır.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
3242 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 25, 2016, 11:03:09 ös
Gönderen: Ve-nice
Lsd nedir?

Başlatan Einsof Kimya

2 Yanıt
56039 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 01, 2007, 03:22:36 ös
Gönderen: Einsof
Dininiz nedir?

Başlatan Piyon « 1 2 3 4 5 » Anketler ve Istatistikler

47 Yanıt
25608 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2017, 05:39:10 öö
Gönderen: night manager
14 Yanıt
9660 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 26, 2012, 12:37:48 ös
Gönderen: Dor
15 Yanıt
8264 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 21, 2007, 09:13:49 ös
Gönderen: Itzhak
0 Yanıt
2449 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 21, 2007, 12:16:26 öö
Gönderen: shemuel
2 Yanıt
11435 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 31, 2008, 04:09:01 ös
Gönderen: semsin
0 Yanıt
2516 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2008, 02:11:35 öö
Gönderen: poyraz06
0 Yanıt
5184 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2009, 04:08:16 ös
Gönderen: goksel475
5 Yanıt
11055 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 19, 2011, 02:00:30 ös
Gönderen: Maledictum