Masonlar.org - Harici Forumu

 

Anket

Sağlıkta tam gün yasa tasarısında,son yaşanan eczane krizinde kim haklı?

Yalnız Doktorlar haklı
Yalnız eczacılar haklı
Hem doktorlar hem eczacılar haklı
Hükümet haklı
Kararsızım

Gönderen Konu: Sağlıkta tam gün yasa tasarısında,son yaşanan eczane krizinde kim haklı?  (Okunma sayısı 10219 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 12, 2010, 04:14:34 ÖS
  • Ziyaretçi

   Bu hafta meclise gelmesi beklenen bir yasa tasarısı var sağlıkta tam gün çalışma yani artık doktorlar,üniversitedeki öğretim üyeleri part time çalışıp özel muhayenelerine gidemeyecekler.Bunun yerine tam gün hastahanelerde duracaklar maaşlarına belli oranda yüzde seksenler nispetinde iyileştirme olucak ve mesaiyeye kalabilecekler,böylece doktor açığı karşılanmış olucak.

   Doktorun ben senin derdinden anlamam bir de özel muhayeneme gel devri bitmiş olucak.Siz bu yasayla değişmesiyle kimleri haklı buluyorsunuz hükümeti mi? Doktorları mı?

   Diğer bir konu ilaç fiyatlarında düşme ve eczanelerin verdiği tepki hükümetin de  marketlerde bile ilaç sattırırım demesi.Hem eczacıların kar oranı düşüyor hemde ilaç fiyatları bu vatandaş için güzel ama eczacılar ilaç sektörünün eczacıların elinde kalan ilaçları yeniden fiyatlandırmadığını belirtiyorlar.Eczacıların bu diklenmesi sizce haklı mı?

   Peki sağlık emekçileri hak aramak için görevlerini bırakıp veya dükkanlarını kapatıp gösteri yapabilmeli mi onların yokluğunda hastahaneler nasıl işliyor.?

   Sağlık,temel ihtiyaçlar gibi konularda birlik olma odalaşma sendikalaşma nasıl olmalı.?Vatandaşların hakkı peki ne olucak.En sonda ulaşım krizi yaşanmıştı bir çok tren sefer yapmamış yolcular yolda kalmıştı.

   Bu bağlamda nerdeyse herkezle kavgalı olan hükümet oy kaybediyor mu?Gerçekten hükümet vatandaşın mı hakkını savunuyor.Hükümet nasıl yuzde kırksekiz alıyor.Biz bize kaba kuvvetini gösterenimi seviyoruz?......

« Son Düzenleme: Ocak 12, 2010, 04:16:38 ÖS Gönderen: amurdad »


Ocak 12, 2010, 04:19:59 ÖS
Yanıtla #1
  • Ziyaretçi


CNNTURK'UN HABERİ
Doktorlar ya hastanede ya da muayenehanede çalışacak. Yaklaşık iki yıldır tartışılan Tam Gün Yasa Tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı ile sağlık personelinin çalışma koşulları düzenleniyor.
     

Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı, Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'da yer alan "serbest çalışıp çalışmaması" ibaresini "tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri" şeklinde düzenliyor.

Tasarıya göre, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800;ünü geçemeyecek.

Bu ödemeler, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250, başhemşirelerde yüzde 200, diğer personelde ise yüzde 150 ile sınırlı olacak.

İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanacak.

Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu oranların yüzde 30;unu, diğer personele yüzde 20;sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Üniversite elamanları

Yükseköğretim Kanununa göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği ve kurumlarının onamasıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilecek. Yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirme halinde bu kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılacak.

Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere ise kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Tıp fakültelerinde de tam gün çalışma

Tasarı, Yükseköğretim Kanunu'nda da değişiklikler içeriyor. Buna göre, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Bu durumda, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları da tam gün çalışacak.

Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler.

Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlü tutulacak. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise haftada asgari oniki saat ders verecekler.

Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine karşılık geldiği YÖK tarafından belirlenecek.

Rektörlerin ders zorunluluğu yok

Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü bulunmayacak. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre, haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü olacak.

Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin kabul etmesi, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilecek.

Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam edecek. YÖK, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamayacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek veya vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmayacak. Ancak, bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülecek.

Üniversitelerde döner sermaye

Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve YÖK'ün onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilecek. Kurulacak döner sermaye işletmesinin başlangıç sermayesine ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlayabilecek.

Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, birimler itibarıyla ayrı hesaplarda izlenecek.

Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye, üniversite yönetim kurulu kararı ile artırılabilecek. Artırılan sermaye tutarı yıl sonu karlarından karşılanacak.

Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan yıl sonu karı, döner sermaye işletmesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirine ilave edilecek.

Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elamanları adına her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edilemeyecek.

Tıbbı cihaz alımı

Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın asgari yüzde 5;i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılacak. Bu oranı artırmaya üniversite yönetim kurulu yetkili kılınıyor.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, üniversite yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle de kullandırılabilecek.

Döner sermaye payları

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde; gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800;ünü geçemeyecek.

Bu oran, araştırma görevlilerine ise yüzde 500, bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600, araştırma görevlilerine ise yüzde 300 olarak uygulanacak.

Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü için yüzde 250;si, başhemşireler için yüzde 200;ü, diğerleri için yüzde 150;si, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200;ü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenecek. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25;ini geçemeyecek.

Mesai dışı çalışma

Nöbet hizmetleri hariç, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak da personele unvanlarına göre, yüzde 50 ile yüzde 20;sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılacak.

Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının onamasıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilecek.

Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Rektörlere ek ödeme

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600;ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300;ünü, genel sekreterler için yüzde 200;ünü geçemeyecek.

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250;sini, bunların yardımcıları için yüzde 100;ünü; tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500;ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300;ünü geçemeyecek.

Bu tasarının kanunlaşarak Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte kısmi statüde görev yapan öğretim üyelerinden, yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar, devamlı statüye geçirilecek. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılacak.

Tıbbi kötü uygulama

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda olacak. Söz konusu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda ise kurum bütçelerinden ödenecek.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da mesleklerini serbest yapan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeni ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptıracaklar.

Haftalık çalışma süresi

İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerde çalışan personel için haftalık çalışma süresi 37,5 saat olacak. Bu süre içinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu, limitleri ayrıca dikkate alınacak.

Söz konusu çalışma süresi içinde doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler yönetmelikle belirlenecek.

Nöbet ücretleri

Yataklı tedavi kurumları, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde, haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan ancak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) ücret ödenecek.

Ücretler, tasarıda hazırlanan gösterge rakamlarının, aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Ancak ayda 130 saatten fazla çalışma süresi için ödeme yapılmayacak. Ücretler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde, birlikte kullanılabilecek. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığı ve YÖK'ün görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelden, rütbelerine göre, öğretim üyesi tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatındaki dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar, tasarıda belirtilen oranları geçmemek üzere, orgeneral aylığının brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı, ayrıca ödenecek.

TSK'nın sağlık personeli ihtiyacı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, TSK Sağlık Komutanlığının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılacak.

TSK'ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve TSK Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde ya da belirli vakalar ve işler için, Sağlık Bakanlığı veya


Ocak 12, 2010, 05:06:53 ÖS
Yanıtla #2
  • Ziyaretçi

Bu güzel gelişmelere ek olarak yeşil kartları kaldırıp  yerine SGK sağlık güvencesi yapalım ki  tam olsun yoksa olmaz :)


Ocak 15, 2010, 01:19:39 ÖÖ
Yanıtla #3
  • Ziyaretçi

Hem güncel hem de sağlık sistemini damardan etkileyecek tasarıya bir yorum yapılmaması ilginç.....

Zannederim tabip odaları ve birliği tam gün yasasında doktorların tercihinin aksine hareket ediyor...

Şahsen, kim olursa olsun halkın ilaç alımında ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açacak hareketleri haksızdır. Bu hak ararken, başkasının hakkına zarar verme ve kendisini de haksız duruma düşürecek bir harekettir (eczacıların eylemi ve muhtemel doktorların yapacağı eylemler)..

Şahsi düşüncem, özellikle son durumda eczacılar odasının *SGK'nın tek tek sözleşme yapmasında* yürütmeyi durdurma çabası, tamamen haksız bir hareket -hukukidir ayrı konu- Bu işlemi çok daha önce ilk tasarılar yapılırken yapmaları gerkiyordu...  Şu an hükümet de aynı agresiflikte  ve hukuken vatandaş ihtiyacı olan ilacı sigortasından karşılanamayacak duruma düşerse , faturasını hem eczacılar hem hükümet öder....


Ocak 20, 2010, 09:08:27 ÖS
Yanıtla #4
  • Ziyaretçi

Dün bu konu ile ilgili, tam gün yasa tasarısına karşı doktorların eylemi gerçekleşti.

Daha doğrusu gerçekleşemedi, anladığım kadarı ile doktorların çok düşük bir oranı iş bırakma eylemine katılmış hatta, bir kaç ildeki tabip odası eyleme katılmayacaklarını açıklamış. Bana ilginç gelen, meslek odaları ile meslek erbabları arasında bir anlayış farkı mı var? Yahut meslek odaları ve birlikleri, işin fiiliyatından habersiz mi çalışıyor?

saygılar


Ocak 21, 2010, 12:16:47 ÖÖ
Yanıtla #5
  • Ziyaretçi

Henüz sadece 9 kişi oy kullanmış ama sonuçlara göre aramızda eczacı yada doktor olmadığı kesin:)

Yalnız Doktorlar haklı  0 (0%)
Yalnız eczacılar haklı  0 (0%)
Hem doktorlar hem eczacılar haklı  0 (0%)
Hükümet haklı  6 (66.7%)
Kararsızım  3 (33.3%)
 
Toplam oy: 9Ocak 21, 2010, 08:00:49 ÖS
Yanıtla #6
  • Ziyaretçi

Haklısınız sn merimac,

Zannederim çok ilgi çeken bir konu değil üyelerce. Ancak, benim şahsen tanıdığım doktorlar bu tasarıdan genel itibarla memnun, sadece yaptırım ve içerik kısmen eleştiriyorlar. Ek olarak da tabib odalarının aksine, daha sonradan yapılabilecek eklentilerin de dahil edilmesini yönünde düşünüyorlar.... Bilmiyorum şahsen siyasi-idaresel olması gereken tartışmaların medya ve meslek odalarının siyasi-hizipçi yaklaştığını düşünüyorum.... Gerçi şu durumda çok da yorum/tartışma yapılabilecek bir zemin de yok aslında.

saygılar


Ocak 22, 2010, 11:33:43 ÖÖ
Yanıtla #7
  • Ziyaretçi

   Böyle önemli bir konu veya güncel bölüm neden masonlar.org'ta ilgi çekmez bunu anlamak mümkün değil bende sizlere katılıyorum eskiden olsa herkez görüşünü yazardı..Forumda rasyonel olmayan şeyler daha çok tartışılır oldu.

Saygılarımla...


Ocak 22, 2010, 12:30:47 ÖS
Yanıtla #8
  • Ziyaretçi

saglıkta tam gün yasa tasarısında bir çok taraf var.kafalar karışık. çok boyutlu bir yasa . uluslar arası ilaç ve malzeme boyutu var, hükümet boyutu var doktorlar boyutu var ,eczane boyutu var, bütün bunların yanında halk,ssk emekli ,sigorta vs boyutu var , bütün bunların yanında haklılık demek yerine kim güçlü ona bakmak lazım. kararı sonuçta haklı degil güçlü veriyor. bekleyelim görelim. görelim bakalım.


Ocak 22, 2010, 05:46:01 ÖS
Yanıtla #9
  • Ziyaretçi

saglıkta tam gün yasa tasarısında bir çok taraf var.kafalar karışık. çok boyutlu bir yasa . uluslar arası ilaç ve malzeme boyutu var, hükümet boyutu var doktorlar boyutu var ,eczane boyutu var, bütün bunların yanında halk,ssk emekli ,sigorta vs boyutu var , bütün bunların yanında haklılık demek yerine kim güçlü ona bakmak lazım. kararı sonuçta haklı degil güçlü veriyor. bekleyelim görelim. görelim bakalım.

İşte simdi ne oluyorda ilaç fiyatları yarıyarıya düşüyor ne oluyorda doktora önce ssk hastanesinde kal deniyor bundan önce güçlülerin yönettiği iktidardan yoksa haklıların yönettiği iktidara mı gidiyoruz yani halk daha mı çok egemen...?(Ben tarafsızım..)


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
58 Yanıt
35535 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 24, 2015, 09:38:15 ÖS
Gönderen: ARARAT
0 Yanıt
1506 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 10, 2009, 12:28:31 ÖÖ
Gönderen: Mozart
0 Yanıt
1240 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 04, 2013, 07:35:36 ÖS
Gönderen: Etimolog
0 Yanıt
1048 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 28, 2014, 07:29:28 ÖS
Gönderen: MEDUSA