Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Öðrenci Haklarý Neler olabilir ? ( Biliþim ve Teknoloji )  (Okunma sayısı 8837 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Haziran 05, 2011, 10:29:14 ös
 • Ziyaretçi

Öðrencilere biliþim ve teknoloji anlamýnda saðlanabilecek haklar sizce nelerdir ?
Katýlýmýnýzý bekliyorum arkadaþlar..


1-Öðrenci kampüs içinde kesintisiz wireless hizmetine sahip olmalýdýr.

2-Öðrenci önceki yýllarýn sýnav sorularýna elektronik ortamda ücretsiz sahip olmalýdýr.

3-Öðrenci herhangi bir ders veya sýnav programý deðiþikliðinde sms ile bilgilendirilmelidir.

4-Amfi ve mekanlarýn programlarý elektronik olarak þeffafça görülebilir ve öðrenci tarafýndan sms ve internet  yolu ile rezervasyon yapýlabilir olmalýdýr.

5-Üniversitelerde teknoloji noktalarý olmalý ve teknolojik sorunlar ile ilgili bu noktalar çözüm üretmeli.

6-Bilgi iþlem bölümü altyapýsý öðrenciler tarafýndan da geliþtirilebilir olmalý,öðrencilerin bilgi becerilerinden faydanýlmalý bu konuda olumlu yaklaþým sergilenmeli.

7-Öðrencilerin kendi düþüncelerini ifade edebileceði forum,portal tarzý paylaþým platformlarý desteklenmeli.

8-Websitelerinin yanýnda sosyal medya üzerinden de öðrenciler için bilgilendirilme saðlanmalý.

9-Akademisyenler öðrencileri tarafýndan puanlandýrma sistemi üzerinden belli periyotlarda deðerlendirilmeli ve bu deðerlendirmeler þeffaf olarak üniversite yönetimine ve öðrencilere sunulmalýdýr.

10-Üniversitede yapýlacak etkinliklerde her öðrencinin bir oy hakkýnýn olduðunu ve bilgi iþlem paneli üzerinden oylamanýn yapýldýðý sisteme geçilerek demokratik bir seçim için adým atýlmalýdýr.

11-Dersler için yapýlan webinerler yaygýnlaþtýrýlmalý , ders içeriðinin geniþ haline internet üzerinden de eriþilebilir olmalý..

12-Öðrenci okuduðu bölüm ile paralel olarak diðer üniversitelerin ayný bölümlerinde süren eðitim hakkýnda internet üzerinden detaylý bilgiye sahip olabilmeli, diðer üniversitelerin ayný bölümlerindeki öðrenciler ile fikir alýþ veriþi yapabileceði altyapý YÖK tarafýndan saðlanmalýdýr.


Haziran 05, 2011, 10:41:03 ös
Yanıtla #1
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 647
 • Cinsiyet: Bay

Ne acı ki, söyledikleriniz tebessüm ettirdi. yazdıklarınız çok güzel benim ilave edeceğim, öğrencilerin aç karnı doyurulsun, maddi sıkıntı çekmesinler ve yasaklar konmasın, geri kalanını onlar halleder. İnanıyorum ki bizlerden çok daha yaratıcıdırlar.  Onlara sonsuz bir güvenim var.

Saygılarımla...
Bir yere ait olmayý hiç istemedim. Ya kendim olurum yada baþkalarýnýn arkamdan övgüleri ile ölmüþ olurum.


Haziran 06, 2011, 12:17:16 öö
Yanıtla #2

6. sınıftan lise sona kadar tüm öğrencilere laptop dağıtılmalı
sevgiler...saygılar...
yenilmek te iyidir, mühim olan her seferinde yenilsende , daha iyi olarak yenildiðini bilmektir


Haziran 22, 2011, 09:53:37 öö
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Teþekkürler dostlar cevaplarýnýz için..


Haziran 22, 2011, 01:19:39 ös
Yanıtla #4
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 877
 • Cinsiyet: Bay

Bu yazýlanlarýn pek çoðu zaten yapýlýyor. Ben devlet üniversitesinde okuyorum yazdýklarýnýzýn en az 8 tanesi uygulanýyor.


Haziran 22, 2011, 01:29:06 ös
Yanıtla #5

tüm üniversite öðrencilerine eðitim sürecinde rahatça kullanabilmeleri için çok cüzzi ücret karþýlýðýnda ( mesela ayda 1 lira) aylýk 4gb lýk kullaným hakký olan usb modem( výnn, vodem, jet) verilmeli ve bu net kullanýmý sadece universal çalýþmalarda kullanýma açýk olmalý
sevgiler...saygýlar...
yenilmek te iyidir, mühim olan her seferinde yenilsende , daha iyi olarak yenildiðini bilmektir


Haziran 22, 2011, 01:38:23 ös
Yanıtla #6

1- Girecek internet sitesi bulamadýktan sonra wireless ne iþe yarar acaba?

2- Býrakýn eski sorularý, bazýlarý girecekleri sýnavlarýn sorularýna bile ulaþabiliyor zaten. Soruya ulaþamayanlar da cevap algoritmasýný buluyor.

3- Her öðrenciye cep telefonunu da devlet versin o zaman... Ya yoksa cep telefonu çocuðun...

4- Derse rezervasyonla girmek mi kastediliyor? "Ben tahta önü bir loca istiyorum, 4 kiþilik, masa da donatýlsýn" filan gibi mi?

6- Mesela Bilgi Ýþlem altyapýsýný ziraat, filoloji, felsefe, ilahiyat öðrencileri düzenlesin gibi mi? Neden? Çok mu sýkýldýk sistemden...

8- Mesela facebook Ank.Ünv. sayfasý... Ya arkadaþlýk isteðimi kabul etmezse??? Ya da twitter'da rektörü veya dekaný mý izlemek gerekecek?

12- YÖK??? Hani þu kaldýrýlmasýný herkesin isteði YÖK'ten beklenenle rmi var hala?

Kusura bakmasýn kimse. Fikirler, talepler çok mantýksýz deðil, ancak bir sorun var. Üniversitelerimiz bu maddeler hayata geçtikten sonra dünya çapýnda bilim merkezleri olabilir mi gerçekten? Yoksa bunlar makyaj olarak mý kalýr?

Prometheus güzel noktalara deðinmiþ. Yurt yok (tarikattan deðilsen), karnýn aç, öðretim üyelerinin kalitesi felaket, rektör çýkýyor "gösteri yaparsan atarým" diyor... Sorun bunlar... Sýnav tarihi sms olarak gelince bu sorunlardan hangisi çözülecek sizce?

Bir ihtiyaçlar hiyerarþisi vardýr, bilirsiniz. Bir alt seviyedeki ihtiyaçlar tatmin edilmeden, üst kata geçemezsin. Daha giriþ katý delik deþik... Maalesef, ama gerçek bu... Dilerim önce giriþ katý hallolur, sonra üst katlardaki makyaja da sýra gelir.

Saygýlarýmla.Bir kavramýn tarihini bilmediðiniz sürece
Kavramýn kendisini idrak edemezsiniz


Haziran 22, 2011, 03:30:16 ös
Yanıtla #7
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 647
 • Cinsiyet: Bay

Üniversite de öyle öðrenciler görmüþtüm ki, inanýn düþününce bile moralim bozuluyor. Banyo küvetinde yatýp kalkanlar vardý. Bazen otobüs parasý yetiþmediði için, yolun 25 km sini yürüyüp otobüse binenler vardý. Ýnsan onurunu zedeleyen bu þeyler kalkmadýkça, laptop vermek neyi deðiþtirir ki?
Hadi býraktým siyasi guruplarýn ve polisin baskýsýný. Bu, sadece insani ihtiyaçlarýn kaldýrýlmasý bile devrim olur.
Gerisini inanýn gençler halleder. Sadece onlarý dinlemeyi öðrenmeliyiz.


Saygýlarýmla...
Bir yere ait olmayý hiç istemedim. Ya kendim olurum yada baþkalarýnýn arkamdan övgüleri ile ölmüþ olurum.


Haziran 23, 2011, 12:53:29 öö
Yanıtla #8

Bilimsel,çaðýn gereklerine uygun bir eðitim sisteminin olmadýðý yerde öðrenci haklarýyla deðil; dayatýlaný ezberleyip yarýþlara katýlmakla uðraþacaktýr. Bu durum memurluða-müdürlüðe-hademeliðe terfi ettiðinde de deðiþmeyeceðinden "hak"sýz yaþantýsýný devam ettirecek, uslu bir vatandaþ olacaktýr.  Selamlar..
ars longa, vita brevis...


Haziran 23, 2011, 11:22:28 ös
Yanıtla #9

nano teknoloji nin egemen olduðu çaða girmekteyiz , hiç deðilse üniversitelerimiz bunu kaçýrmasa
sevgiler...saygýlar...
yenilmek te iyidir, mühim olan her seferinde yenilsende , daha iyi olarak yenildiðini bilmektir


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
19 Yanıt
8498 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2008, 11:56:18 ös
Gönderen: de_hund
19 Yanıt
8090 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 02, 2008, 10:02:27 ös
Gönderen: phoenix
12 Yanıt
4251 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 26, 2008, 01:31:23 öö
Gönderen: blossom
4 Yanıt
2180 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 23, 2008, 08:17:29 ös
Gönderen: ahu
2 Yanıt
2101 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 06, 2013, 04:13:51 ös
Gönderen: Melina
57 Yanıt
19949 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 27, 2013, 06:44:40 ös
Gönderen: yazbenide
0 Yanıt
1365 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 04, 2011, 10:47:32 öö
Gönderen: oasis
2 Yanıt
3768 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 25, 2011, 05:43:51 ös
Gönderen: Felix Steiner
9 Yanıt
2652 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 30, 2014, 10:06:40 öö
Gönderen: Spock
2 Yanıt
1526 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 15, 2015, 12:21:33 ös
Gönderen: akcanmd