Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: 2015  (Okunma sayısı 1951 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 01, 2015, 08:37:24 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay

Bu Forumda, 2015 ylýnýn ilk iletisi olarak, þöyle demek istiyorum:


Dilerim ki, bu yeni yýlýn günleri, gerek bu Forumun üyeleri ve izleyicileri, gerek tüm masonlar ve yakýnlarý, gerek Masonluðun sempatizanlarý ve Masonluða karþý bir  antipatisi olanlar, gerek ülkemizin tüm insanlarý, gerek baþka ülkelerin insanlarý ve hatta ülkesizler, gerek þu dinden ya da bir diðerinden olanlar ile hiçbir dini olmayanlar hatta dinlere hepten karþý çýkanlar için, özetle tüm insanlýk için, sona ermiþ 2014 yýlýnýn dertli, sýkýntýlý ve üzüntülü günlerini geride býrakmýþ olsun ve aratmasýn.

Umarým bu yeni yýl, giderek yitirilmekte olduðu izlenimi veren anlayýþ, sevgi, barýþ, saygý ve toleransý geri getirme yolunda bilimsellik, akýl ve bilgelik ile yönlendirilmiþ olumlu adýmlar saðlar.


   
ADAM OLMAK ZOR ÝÞ AMA BUNUN ÝÇÝN ÇALIÞMAYA DEÐER.


Ocak 01, 2015, 12:52:25 ös
Yanıtla #1
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 736
 • Cinsiyet: Bay

Yitirilmekte olanýn sadece anlayýþ, sevgi, barýþ, saygý ve tolerans deðil, onun ötesinde akýl, bilgi, bilim ve erdemler olmasýna raðmen, umudumuzu yitirmememiz gereken bir 2015 olmasýný diliyorum. Tüm forum üyelerinin Yeni Yýlýný kutlar, akl-u hikmet yolundan ayrýlmayacaklarý, bilgilerini olumlu yönde artýracaklarý ýþýk dolu bir yýl olmasýný dilerim.
Live long and prosper.


Ocak 01, 2015, 01:39:44 ös
Yanıtla #2
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 415
 • Cinsiyet: Bay

Ben de hem Sayýn ADAM hem de Sayýn Spock'un paylaþtýklarýna katýlýlyor ve 2015 yýlýnýn;

-2014 ve daha öncesinin tüm olumsuzluklarýnýn tamamýnýn uzaklaþtýðý
-Daha özgür
-Aklýn ve bilimselliðin hayatýmýzda daha çok yer ettiði
-Daha çok hoþgörünün ve sevginin olduðu
-Daha çok saygýnýn olduðu
-Ýnsan haklarý ve demokrasinin daha da ön planda olduðu
-Paylaþýmýn daha hakça ve daha eþitçe olduðu
-Daha kardeþçe yaþanýlan bir dünyanýn olduðu

bir yýl olmasýný dilerim.

« Son Düzenleme: Ocak 01, 2015, 01:49:00 ös Gönderen: propulsion »
Nosce te Ipsum


Ocak 01, 2015, 01:59:49 ös
Yanıtla #3
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 731
 • Cinsiyet: Bay

Birbirimizi kutladýk, kucakladýk; umut ve sevgi dolu sözcüklerimizi ilettik.
Ancak sabah uyandýðýmýzda bütün sorunlarýmýzýn, kanayan yüreklerin acýsýnýn, ezilmiþ ve baskýya uðrayan insanlarýn yanýbaþýmýzda olduðunu tekrar gördük.
Yeni yýlýn, bir öncekinden daha iyi olmasý için çabalamalarýmýzdan ve umutlarýmýzdan baþka bir þey yok elimizde.

Her þeye raðmen yeni yýlýn sevgi, güzellik ve bilgelikle dolu olmasýný dilerim.


https://www.youtube.com/watch?v=dTkP8DsKaJo
« Son Düzenleme: Ocak 01, 2015, 02:17:05 ös Gönderen: asimov »
Özgürlük zeka demektir, sevgi demektir. Özgürlük sömürmeme, yetkeye boyun eðmeme demektir. Özgürlük olaðanüstü erdem demektir.
Jiddu Krishnamurti


Ocak 01, 2015, 02:54:37 ös
Yanıtla #4
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Yeni Yýlda ;
                 Hastalarýn ÞÝFA bulduðu
                 ÃÃžSÝZ insanlarýn Aþ ve Ýþ bulacaðý
                 ADAM gibi ADAM' larýn çoðaldýðý 
                 SOSYALÝST bir düzenin hüküm süreceði ADÝL bir DÜNYA dilerim ...   8) 8) 8)
« Son Düzenleme: Ocak 01, 2015, 03:34:54 ös Gönderen: NOSAM33 »
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Ocak 01, 2015, 03:15:08 ös
Yanıtla #5
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 518
 • Cinsiyet: Bay

Hem forum üyelerimizin hem de tüm insanlýðýn  olumlu dileklerinin gerçeklemesini istemekle beraber,2015 yýlýnýn daha aydýnlýk bir yarýnlarýn oluþmasýnda önemli bir basamak olmasýný dilerim..
Görmek, varlýðýn yükseliþidir.


Ocak 01, 2015, 04:01:30 ös
Yanıtla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1789
 • Cinsiyet: Bay

       Ben klasik olarak; yeni yýlýn tüm insanlýða huzur ve mutluluk vermesini diliyorum.
       Saygýlar-sevgiler
« Son Düzenleme: Ocak 01, 2015, 04:25:08 ös Gönderen: ADAM »
"Vur ama dinle beni"


Ocak 01, 2015, 04:43:19 ös
Yanıtla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 232
 • Cinsiyet: Bay
  • Twitter

Geçenlerde baþka bir konuya da yazmýþtým, bugünde aynýsýný kullansam sanýrým bir þey olmaz.

Herkesin dünyalýyým dediði, ýrklarýn deðil insanoðlunun ön plana çýktýðý, doða ile barýþýk, baðnazlýk ve yobazlýktan uzak, barýþ refah ve huzur ile saðlýk dolu nice senelere...
Benim Ülkem Dünyadýr,
Tüm Ýnsanlar Benim Kardeþimdir,
Ýyiyi ve Doðruyu Yapmak Benim Dinimdir.

Kadim Her Daim Buradadýr.!

www.Masonlar.org


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
1244 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 28, 2014, 06:57:13 öö
Gönderen: MysticMind
1 Yanıt
1814 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 10, 2015, 09:31:35 ös
Gönderen: BlueRay
2 Yanıt
1142 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 28, 2015, 06:58:05 ös
Gönderen: Nestor
3 Yanıt
2556 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 07, 2015, 06:16:19 öö
Gönderen: Risus
0 Yanıt
1320 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 02, 2015, 03:14:32 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
961 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 21, 2015, 07:43:30 ös
Gönderen: Metatron
0 Yanıt
1206 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 05, 2015, 11:21:07 ös
Gönderen: propulsion
0 Yanıt
1118 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 06, 2015, 12:03:12 öö
Gönderen: propulsion
0 Yanıt
1319 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 06, 2015, 02:10:44 ös
Gönderen: propulsion
4 Yanıt
1932 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 08, 2015, 10:41:52 öö
Gönderen: chimera