Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Son Darbe  (Okunma sayısı 3840 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 30, 2016, 11:21:43 ÖS
Yanıtla #20
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3016
 • Cinsiyet: Bay

Finans piyasasına özellikle İMKB yapılan saldırıyı göz ardı etmemekte fayda var .Tekrar ölenlere ALLAH dan rahmet diliyorum ...
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Ağustos 09, 2016, 04:12:13 ÖS
Yanıtla #21
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR

TÜRKİYE BÜYÜK LOCASI


İstanbul. 23.07.2016


BÜYÜK ÜSTAT MESAJI

Kamuoyuna Duyuru

Biz Masonlar, mesleğimize yön veren Eski Yükümlülüklerimiz ve İlkelerimize uymayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu yükümlülük ve taahhütlerimizde bizlere şu görevler yüklenir:
"… İyi ve dürüst bir insan olacak, ahlâk kurallarına uyacaksınız.
- Barışsever olacak ve yaşadığımız ülkenin yasalarına uyacak, vatanınıza şerefle hizmet edeceksiniz.
-Devlete karşı girişilen hiçbir eyleme katılmayacak, ülkenin yararlarını, bağımsızlığını, dirlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev bileceksiniz.
-Devlet makamlarına saygılı olacak, gayretle çalışacak, şerefli bir hayat sürecek ve insanlara itibar edeceksiniz.
-Localarınızda din ve siyaset ile ilgili tartışmalara izin vermeyeceksiniz.
-K:.'lerinize saygı besleyecek, sahtekâr ve ikiyüzlüleri camiamızdan uzak tutacaksınız.
-İnsan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve görev eşitliğini, bilime saygıyı birer ilke olarak benimseyeceksiniz. K:.'leriniz arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeyeceksiniz…". 
Yukarıdaki ifadeler Masonlar olarak içselleştirdiğimiz ve görev alırken kutsal kitaba el basarak uymayı taahhüt ettiğimiz yükümlülükler olup,  bizlerin yol göstericisi ve yaşam düsturudur.
Bu prensiplerimizin ışığı altında, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak Ülkemizin Anayasal düzenine ve parlemanter demokrasiye karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyoruz. 
Ülkemizin bu badireyi de atlatarak en kısa surede Atatürk ilkeleri doğrultusunda millet egemenliğine dayalı laik, demokratik bir düzenin tekrar tesis edileceğine inanıyoruz. Keza tüm halkımızın sorumluluk duygusu içinde;  ülkemizde İnsan haklarının en üst düzeyde yerleşmesine yönelik laik, demokratik bir düzenin tesisi hususunda görevlerini yerine getireceklerine dair inancımızı da bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu menfur olayda yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, ülkemizde bir an önce millet egemenliğine dayalı, laik, demokratik bir düzenin tesis edilmesini temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla
Ömer Köker
Büyük Üstat 
Gnothi Seauton

Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Goethe


Ağustos 09, 2016, 08:45:15 ÖS
Yanıtla #22
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 415
 • Cinsiyet: Bay

Bu paylaşım daha önce, Sayın Spock tarafından, 24/07/2016 tarihinde

www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=19327.msg125319#msg125319

adresinde yapılmıştı
Nosce te Ipsum


Ağustos 09, 2016, 09:28:44 ÖS
Yanıtla #23
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay

Bu Forum üyeleri ve izleyicileri benim bu gibi konulara pek girmediğimi bilir.
Ancak madem o duyuru buraya aktarılmıştır; sanırım 17 Temmuz 2016 tarihli şu duyuruyu da aktarmak gerekir:

KAMUOYU DUYURUSU

Ülkemizin dört seçkin mason kuruluşu olan Kadın Mason Büyük Locası Derneği (Kadın Mason Büyük Locası -1991), Büyük Mason Mahfili Derneği (Özgür Masonlar Büyük Locası -1966),  Kadın Mason Derneği (Türkiye Kadın Süprem Konseyi - 2016) ve Mason Derneği (Türkiye Süprem Konseyi -1861), aşağıdaki ortak duyuru ile ilkesel duruşlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Ülkemizin birliğini ve bağımsızlığını, Anayasal Demokratik Sisteme bağlılığı ve bunun korunmasını, her türlü darbe girişimine şiddetle karşı durulmasının gereğini savunmakta ve bu bağlamda, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışmasına tüm güçleriyle karşı olduklarını kamuoyuna duyurmaktadır.

Kuruluşlarımız;

1.- Yalnız bizim değil, tüm insanların barış ve mutluluğuna yönelik çalışmalara katkı sağlayabilmek üzere kendisini aşamalı bir dizge içinde geliştirmeye çalışan üyelerinin bireysel yetkinleşmelerini amaçlamaktadır.

2.- Evrensel ve kurumsal ilkelerimiz uyarınca tüm insanların hak, özgürlük ve onuruna saygılıdır, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve yasalarına kesinlikle bağlıdır ve yasal dernek yapılanması içinde düşünsel çalışmalar yapmaktadır. Yasa dışı hiçbir kurum, cemaat ve örgütle kesinlikle ilişki ve/veya benzerliği bulunmamakta, tüm faaliyetleri Dernekler Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Valiliklerce bilinmekte ve denetlenmektedir.

3.- İlk üç dereceyi kapsayan Büyük Loca çalışmalarında “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ilkelerini benimsemektedir. 4-33 dereceleri kapsayan Süprem Konsey çalışmalarında ise, bu ilkelerin yanında, “Laik, İnsancıl, Bilimsel” bir bakışla daha mutlu ve daha adil bir dünya için bireysel ve toplumsal gelişime yönelik felsefe çalışmaları yapmaktadır. Üyelerinin yetkinlik arayışına cevap verebilmek için aklın özgürce gelişimine ve erdemlerle süslenmiş bilgelik arayışına önem vermektedir.

4.- Ülkemizde 155 yılı aşkın bir süreden beri evrensel bir masonluk yöntemi uygulamaktadır.  Sahibi tüm insanlığın binlerce yıl içinde ürettiği kültürel birikimdir.  Yönetsel yapıları tamamen bağımsızdır, hiçbir ülke ya da gücün etkisi ya da dolaylı yönlendirmesi asla söz konusu değildir. Uluslararası diğer mason kuruluşlarıyla aynı düzey, bağımsızlık ve saygınlıktadır. Pek çok uluslararası mason toplantısında, ülkemizin saygınlığına katkı sağlayan çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, 15 Temmuz 2016 ve sonrasında yurt dışından alınan pek çok demokrasiye destek mesajına yanıt olarak, 17 Temmuz tarihinde, Türkiye Süprem Konseyi tarafından, Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan 13 Avrupa ülkesinin Süprem Konsey Başkanlarına, demokrasi ve insan haklarına kurumsal ve ulusal bağlılığımızı teyit eden ortak bir mesaj gönderilmiştir.

5.- Kurumsal ya da ulusal ortamda yaptığı düşünsel çalışmalarda, din ve politika konularını gündeminin dışında tutmakta, bunları kişisel alanda kabul etmektedir. Tüm insanları ırk, renk, dil, din, felsefesel görüş, cinsiyet, kültür farklılıkları, inanç zenginlikleri açısından eşit saygınlıkta kabul etmekte, insan olmanın değerinin, farklılıkların uyumla var olmasıyla zenginleşerek güçlendiğini kabul etmektedir.

6.- Erdemli ve iyi insan, bilgelik yolunda yetkinleşmeye çalışan mason, saygın ve sorumlu yurttaş kimliklerini bir arada taşıyan üyelerinin, çağdaş ve katılımcı demokrasiye bağlılıklarını gerekli saymakta, Anayasal Demokrasimizin, ülkemizin birliğinin ve ulusumuzun dirliğinin onurlu savunucuları olmalarını öngörmektedir.

Bu durumda;

1.- Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve Anayasal Demokratik sistemimize yapılmış ve yapılabilecek olan her türlü saldırıyı reddediyor, Atatürk ilke ve devrimlerine, oldukça sancılı da olsa demokrasi deneyimimizin getirdiği olgunluğa, ulusumuzu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine çıkarma ülküsüne ve bu yolda yapılacak çalışmalara bilinçle destek veriyoruz.     

2.- Yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda daha özgür ve mutlu yurttaş, daha uygar ve çağdaş ülke, daha güvenli ve müreffeh yaşam, daha sevecen ve barışçıl insanlık, daha uyumlu ve yaşanabilir dünya beklentisinin tüm bireylerin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun gerçeğe dönüşebilmesi için evrensel insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün her aşamada yol gösterici olmasını savunuyoruz.

3.- Farklı dinsel, siyasal, toplumsal görüşlerin uyum içinde birlikte var olabileceği huzurlu ve güvenli bir Türkiye için tüm yurttaşlara görev düştüğüne inanıyoruz. Anayasal çerçeveye sadık ve saygılı olduğumuzu belirtiyor, yaşanmış olan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Çağdaş demokrasilerde destek, değişim ya da yönlendirmenin tek aracının, yurttaşların özgür iradesinin yansımasından kaynak bulan ortak akıl olması gerektiğini savunuyor; seviyeli, ölçülü, bilinçli ve insancıl katkılarla gelişen katılımcı demokrasinin erdemine inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
İstanbul, 22 Temmuz 2016

Mason Derneği 
Büyük Mason Mahfili Derneği
Kadın Mason Büyük Locası Derneği
Kadın Mason Derneği


Kaynak: http://www.gelisimselmasonluk.org/
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ağustos 09, 2016, 09:54:34 ÖS
Yanıtla #24
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 415
 • Cinsiyet: Bay

Sayın ADAM tarafından yapılan bu paylaşım da Sayın Spock'un paylaşımından hemen sonra aynı başlık altında

www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=19327.msg125321#msg125321

tarafımdan paylaşılmıştı.
Nosce te Ipsum


Ağustos 09, 2016, 10:56:28 ÖS
Yanıtla #25
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

Sayın @propulsion

Konu, ilgili konuyla birleştirilmiştir. Hatırlatmanız için teşekkür ederim.

Saygılarımla
Gnothi Seauton

Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Goethe