Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Dünyada Olmak Ama Dünyaya Ait Olmamak  (Okunma sayısı 27147 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 10, 2008, 12:31:56 öö
Yanıtla #20
 • Ziyaretçi

"Çoðunluðunun düþündüðü doðrudur"  tezini asla savunamayýz. Hayata realite bakýþ açýsý dýþýnda, felsefi bakýþ açýsýda vardýr ve bence bunlar yetiþkin olan her bireyde mevcuttur. Uzaylý olduðunu düþünen insandan hareketle, "bence" bu tip insanlarýn felsefik bakýþ açýlarý çalýþýrken mantýklarý pekte saðlýklý deðildir...

Sevgilerimle


Ocak 10, 2008, 12:39:29 öö
Yanıtla #21
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668

"Çoðunluðunun düþündüðü doðrudur"  tezini asla savunamayýz. Hayata realite bakýþ açýsý dýþýnda, felsefi bakýþ açýsýda vardýr ve bence bunlar yetiþkin olan her bireyde mevcuttur. Uzaylý olduðunu düþünen insandan hareketle, "bence" bu tip insanlarýn felsefik bakýþ açýlarý çalýþýrken mantýklarý pekte saðlýklý deðildir...

Sevgilerimle

Mantik ile felsefe zaten ortusmez. Cunku felsefe mantik demek degildir bilirsiniz. Felsefe tek bir bilim dali da degildir.Yani her bilimin veya teorinin kendine has felsefesi vardir. Aristo bilimlerin formulleyicisi olarak felsefeyi gosterir. Diyorum ya, ona bakarsaniz ben Felsede'ki bir cok seye inanmiyor olabilirim kendi mantigima gore. Ama inanmamam reddetmem anlamina gelmez, yeri gelir okur, yeri gelir cesitli yerlerde referans olarak gosteririm.

muhabbetle
« Son Düzenleme: Ocak 10, 2008, 12:45:07 öö Gönderen: Kirlangic »


Ocak 10, 2008, 12:44:45 öö
Yanıtla #22
 • Ziyaretçi

Felsefi düþünce ile lisede iken çok ilgilenmiþtim. Felsefe hocam ve yakýn arkadaþlarým ile saatlerce konuþur, tartýþýrdýk... Felsefik düþünce yapýlarýný tartýþtýðýmýz kadar kendimizde fikirler atardýk ortaya. Zamanýnda kurulmuþ fikir yapýlarý olduðuna inanýyorum ve saygý duyuyorum. Ýnanmak "mantýk" ile, imkansýz görünüyor zaten...
Sevgilerimle,


Ocak 10, 2008, 01:03:00 öö
Yanıtla #23
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668

Felsefi düþünce ile lisede iken çok ilgilenmiþtim. Felsefe hocam ve yakýn arkadaþlarým ile saatlerce konuþur, tartýþýrdýk... Felsefik düþünce yapýlarýný tartýþtýðýmýz kadar kendimizde fikirler atardýk ortaya. Zamanýnda kurulmuþ fikir yapýlarý olduðuna inanýyorum ve saygý duyuyorum. Ýnanmak "mantýk" ile, imkansýz görünüyor zaten...
Sevgilerimle,

Sizin de ifade ettiginiz gibi zamaninda kurulmus fikir yapilarina ornekler vermek gerekirse, mesela renkler, cisimlerin isimleri, dillerin olusmasi. Kiyafetlerin her millete ozel olarak  nasil hasredildigi ...Simdi herksin bildigi ve soyledigi genel bir konsensus veya genel anlayis dedigimiz mavi rengine neden ben de mavi diyorum veya demek zorundayim? Maviyi mavi diye adlandiran kisi neye gore mavi demis? Veya dini kiyafetler haricindeki geleneksel kiyafetler nasil ve neye gore hasredilmis, su millet bunu giysin mi denmis? vs...

muhabbetleOcak 10, 2008, 01:07:24 öö
Yanıtla #24
 • Ziyaretçi

Lise zamanýma döndüm Sevgili Kýrlangýç... Geç bir saat olmasý hasabiyle uykuya geçeceðim fakat bu konuþmaya kaldýðýmýz yerden devam etmek arzusu içerisindeyim. Sizede uyarsa tabii...
Sevgilerimle,


Ocak 10, 2008, 11:08:59 öö
Yanıtla #25

Sn. Üyeler,

Deðerli katýlýmlarýnýz ve konuya olan ilginiz için teþekkür ederim.Forumumuzda felsefe tartýþabilecek nitelikte ve zihin yapýsýnda üyelere sahip olmak ve felsefi konularýn bukadar ilgi görmesi mutluluk verici.Zaten bu nitelikler forumumuzu diðer forumlardan sizleride diðer forumlardaki üyelerden farklý  kýlýyor.Felsefe ile ilgilenen kiþileri hep derin deniz dalgýçlarýna benzetirim.Derin denizlere dalabilmek cesaret iþidir.Ödülü ise kimsenin göremediklerini görebilmek ,kimsenin keþfetmediði þeyleri keþfedebilmektir.Zihin gözünüzün ufkunun sonsuz olmasýný dilerim.Yazýlarýnýzý büyük bir keyifle takip ediyorum.

Saygýlarýmla,
Omnia mors aequat


Ocak 10, 2008, 11:13:56 öö
Yanıtla #26
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Sn. Üyeler,
.Felsefe ile ilgilenen kiþileri hep derin deniz dalgýçlarýna benzetirim.Derin denizlere dalabilmek cesaret iþidir.Ödülü ise kimsenin göremediklerini görebilmek ,kimsenin keþfetmediði þeyleri keþfedebilmektir.
Saygýlarýmla,
sevgili MYSTICPROVOCATEUR derinlere inmek güzelde birde bunun sonunda vurgun yemek var yada köpek balýklarýna yem olmak :)


Ocak 10, 2008, 11:15:37 öö
Yanıtla #27
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

malesef ben þu ana kadar yargýlayacak birini bulamadým ;)


Ocak 10, 2008, 12:36:21 ös
Yanıtla #28

Alıntı
sevgili MYSTICPROVOCATEUR derinlere inmek güzelde birde bunun sonunda vurgun yemek var yada köpek balýklarýna yem olmak

Sevgili Shemuel,

Dalmayý bilmeyenler yada bilipte tedbirsizlik yapan dalgýçlar vurgun yer.Bu durumada felsefik açýdan bakýlacak olursa vurgun yiyen tedbirsizlðin sonuçlarýný realite olarak görür ve akýllanýr.Yani sonuç olarak hiç birþey yapmayan insana göre bir kazaným elde etmiþtir.Derini merak etmiþ,görmek için eylemde bulunmuþ fakat eylemi iyi planlamadýðý için baþarýlý olamamýþtýr ancak dikkatli planlama yapmasý gerekliliðini öðrenmiþtir.Yani hiçbirþey yapmayana göre 1 adým öndedir. ;)

saygýlarýmla,
Omnia mors aequat


Ocak 10, 2008, 12:40:07 ös
Yanıtla #29
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 562
 • Cinsiyet: Bay

Sayýn Mysticprovocateur; söyledikleriniz benim aklýma bu konu üzerine epey uzun düþünmüþ Gnostikler'in düþüncelerini getiriyor. Bugün Gnostikler hakkýnda karþýma ilginç bir þekilde bir kaç kez konuþma fýrsatý çýktý.

Derler ki yolcu  yanmakla yol yanmaz. Sözlerinize tasavvufi bir bakýþ açýsýyla yaklaþmak gerekirse ben insanýn içerisinde bir kor halinde yanan bir ateþ olduðuna inanýyorum. Mansur'u Ene'l Hakk dedirten iþte bu kordur. Ýçimizde bir yerlerde bir Tanrýsal öz olmalý. Hiç müziðin varlýðýný düþündünüz mü? Bana bazen Tanrý muhteþem bir besteymiþ gibi gelir, kendiliðinden oluþmuþ. Neden müzikten bahsediyorum, dünya üzerinde her canlý ses çýkarabilmekte her canlý bir þekilde insanýn yaptýðýna benzer, ilkel þeyler yapabilmektedir. Fakat yaratýcýlýk, hesap yeteneði korkunç bir þekilde insana mahsus. Bu bence þüphesiz bir þekilde ilahi bir armaðan. Ýçindeki Tanrý'yý uyandýrma çabasý.

Sýk sýk dünyaya ait olmadýðýmý düþünüyorum fakat bu Radiohead'in "i don't belong here" tadýndaki depresif sözlerinin ifade ettiðinden farklý bir düþünce. Ýnsanýn içerisinde uyanmayý bekleyen bir öz var gibi. Bir süre sonra Tanrý'yý anlamaya baþladýðýnýzý hissettiðiniz olmuþtur ya da ona korkuyla kölelik hissi haricinde bir bað hissettiðiniz zamanlar. Bir laf vardýr; bu dünyada ölüp dirilmeyen, öteki dünyada nasýl dirilecek. Ýþte bu laf, dünyada yaþayan ama Dünya'ya ait olmadýðýný hisseden bir kiþinin; maddi yüklerinden kurtulup içindeki Tanrýsal özü uyandýrmasýna iþaret eder bana kalýrsa. Yine benzer bir söz; bu dünyada yanan (burada ki yanmak tasavvufta geçen aþk ile yanma hali) öbür dünyada yanmaz.

Konu aslýnda benim açýmdan çok geniþ, tarihi, dini ve dille alakalý bir konu bu sebepten fikirlerimi özetlemekte güçlük çekiyorum fakat size þunu söyleyebilirim ki söylediðiniz duruma inanýyorum.
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
10 Yanıt
8744 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 01, 2017, 05:40:52 ös
Gönderen: gfeenatre
2 Yanıt
4253 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 21, 2015, 02:32:51 ös
Gönderen: ARARAT
9 Yanıt
23056 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 18, 2013, 09:58:36 ös
Gönderen: Makbenah
6 Yanıt
4312 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 23, 2011, 09:08:34 ös
Gönderen: baron
7 Yanıt
2661 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 27, 2013, 07:12:41 ös
Gönderen: Tij
4 Yanıt
2544 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 11, 2014, 01:42:22 ös
Gönderen: kerberos
2 Yanıt
1386 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 05, 2015, 09:41:48 ös
Gönderen: Risus
0 Yanıt
1257 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 10, 2015, 02:25:47 ös
Gönderen: Nestor
4 Yanıt
1671 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 25, 2015, 02:49:54 ös
Gönderen: ARARAT
8 Yanıt
2374 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 25, 2015, 11:28:11 ös
Gönderen: ruzber