Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Qlippoth/Klifot (Dion Fortune)  (Okunma sayısı 3785 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 12, 2009, 08:53:46 ös
  • Ziyaretçi

Qlippoth/Klifot

1.Daha önceki bir bölümde Klifot'tan şer ve ters Sefirottan bahsetmiştik.Her ne kadar bu korkunç formları düşünmek bile
tehlikeli ise de artık onları ayrıntılarıyla inceleyebiliriz.

2.Madem bu formlar üzerinde düşünmek bile tehlikeli,o zaman neden onları etüt etmek zorundayız diye sorulabilir.Yüzümüzü
çevirmemiz ve bu şer güçlerin bilincimizde biçimlenmesini engellememiz daha doğru olmaz mı?Bu soruyu cevaplandırmak için
sahip olduğumuz en eksiksiz ve güçlü maji sistemine sahip olan Abramelin'in ilkelerine bakabiliriz.Abramelin'in sistemine göre operatör
uzun bir arınma ve hazırlık safhasından sonra yalnızca meleksel güçleri değil aynı zamanda şer güçleri de çağırır.

3.Abramelin'in sisteminde bir çok insanın canı yanmıştır.Bunun nedenini tahmin etmek zor değildir.Çünkü bu kişilerin günlüklerini
okuduğumuzda sistemi tümüyle takip etmediklerini,ruh hallerine göre,şuradan bir seremoni,buradan bir çağrı ritüeli alıp uyguladıklarına
tanık oluruz.Sonuç olarak Abramelin sistemi benzersiz bir biçimde tehlikeli bir formül olarak ünlenmiştir.Oysa eksiksiz bir biçimde
uygulandığında bilhassa güvenli bir formüldür.Çünkü çağrılan kuvvetlerin laboratuvar koşulları diyebileceğimiz şartlar altında
tepkileriyle uğraşır ve onları nötralize eder.

4.Bir sefiranın pozitif yönü ile çalışmak isteyen herkes onun ayrıca bir negatif yönü olduğunu unutmamalıdır.Kuvvetlerin dengesini
koruyamadıkça negatif yan üste çıkıp operasyonu etkisi altına alabilir.Her majikal operasyonda negatif yönle mutlaka mücadele edilmesi gereken bir aşama vardır.
Negatif yönle mücadele edilmezse operatör kendi açtığı çukura yuvarlanır.Güvenilir bir majikal kural der ki bir gücün ters etkisiyle baş edecek gücünüz yoksa
onu asla çağırmayın.

5.İsterseniz Mars'ın (Geburah) vahşi enerjisini Mars güçlerini aşırı uçlara gidip zalimliğe ve yıkıcılığa yol açmasını engellemek için önce kendinizi arındırıp disipline
etmeden kendi doğanıza çağırın bakalım,ne olacak? Eğer insan doğası hakkında en ufak bir bilginiz varsa,herkesin iyi yanlarının kötü tarafları olduğunu da
bilirsiniz,örneğin bir insan canlı ve enerjik ise zalim ve baskıcı olma ihtimali de vardır.Sakin ve alicenap ise herkesin dilediğini yapmasına izin verme ve atalete kapılma
gibi bir hataya da düşebilir.

6.Klifot'a şer ve ters sefira demek yanlış olmaz.Çünkü bunlar kozmik şemadaki bağımsız ilkeler ve etkenler değildirler,fakat Kutsal Mevkiiler'in dengesiz ve yıkıcı
yönleridirler.Aslına bakılırsa iki ağaç değil tek ağaç vardır.Klifot bir yüzünde sefira bulunan madalyonun öteki yüzüdür.Ağaç'ı majikal sistem olarak kullanan kişinin
Klifot kürelerini bilmekten başka çaresi yoktur,çünkü mutlaka onlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

7.Bir tek Atzilut planında bir Sefira ile ilişkili sadece tek bir Erk ismi vardır bu da tanrısallığın ismidir.Başmelek'in karşısında iblis durur ve melekler ordusunun
karşısında ise iblisler ordusu,sefirotsal kürelerin karşısında ise cehennemi ikametgahlar bulunur.

8.Öğrenci,okültistlerin pozitif şer ve negatif şer dediği şeyleri birbirinden iyi ayırt edebilmelidir.Bu ezoterik felsefede çok önemli bir noktadır ve öneminin fark
edilmesindeki başarısızlık ciddi sonuçlara yol açan pratik başarısızlıklara neden olur ve inisiyenin bütün hayatını ve çalışmasını kötürümleştirir.Aslına bakılırsa bir nebze
özgür irade veya öz hakimiyet geliştirmek isteyen herkesin başına gelen bir şeydir bu.Burası çok az anlaşılan bir noktadır,fakat dünyaya bakışımızı,karar yeteneğimizi ve
davranışlarımızı hemen etkilediği için pratik açıdan çok önemlidir.

9.Pozitif şer evrimin zıt yönünde hareket eden bir kuvvettir.Negatif şer henüz alt edilmemiş bir atalet veya nötralize edilememiş bir harekettir.Örnek vererek tanımlara
açıklık getirelim.Olgun bir aklın doğal tutuculuğu bir reformcu için şer sayılır; gençliğin doğal put kırıcılığı ise sistemin idarecilerine göre şerdir.Bununla birlikte eğer toplumun
sağlıklı bir hali korumasını istiyorsak bu birbiriyle çatışan kuvvetlerin hiçbirinden vazgeçemeyiz; bunların ortasında ne toplumu çözen ne de onun atalete kapılıp çürümesine izin veren
istikrarlı bir ilerlemeyi yakalarız.Toplumsal refah için vazgeçilmez olan bu etkenlerden herhangi biri kontrol dışına çıktığı zaman zararlı olacaktır.

10.Demek ki aşırıya kaçmıyorlarsa bunlardan hiçbirini toplumsal bir kötülük olarak değerlendiremeyiz.Dolayısıyla,ezoterik felsefeyle baktığımızda muhafazakarlığı reformcu açısından negatif şer,put kırıcılığı ise muhafazakar açısından negatif şer olarak değelerlendirebiliriz.

11.Pozitif şer ise bambaşka bir meseledir.Onun aşırıya kaçıp kör anarşizme dönüşen putkırıcılığın veya yine aşırıya kaçıp toplumun genel refahının aleyhine çalışan bir kastlaşmaya dönüşen
muhafazakarlığın doğasına benzediği söylenebilir.Veya idari mekanizmanın etkililiğini yıkan bir politik yozlaşma biçiminde de görülebilir ya da örgütlü fuhuş veya çocuk istismarı gibi beden siyasetinin sağlığına zarar veren bir şey de olabilir.

12.Muhafazakar güdü ile köktenci güdünün her ikisi de bakış açılarına sempati besleyenleri kendine çekecek ve bunların taraftarları çok geçmeden siyasi partiler halinde örgütlenecektir.Bu partiler kendi başlarına kötü olmayıp yalnızca karşı tarafın gözünde kötüdürler.Halk bazen onu,bazen öbürünü destekleyerek bunları birbirini telafi eden etkenler olarak gördüğünü kanıtlar.Aynı şekilde toplumun suçlu ve yozlaşmış kesimi de kendilerini örgütlemek isteyeceklerdir.Şimdi muhafazakar ve köktenciler,sırasıyla Hesed ve Geburah'a benzetilebilir.Suç örgütlenmesi Geburah'a karşılık gelen Klifot'tur,bunlar Yakıcı ve Savaşçı kuvvetlerdir.Hesed'in klifot'u ise bu suçlu örgütlere geçiş verenler yani ''yıkıma icazet verenler''dir.

13.Negatif şer denge ilkesinin pratik sonucudur.Denge birbirleriyle muhalif güçlerin denklik durumunun bir sonucudur,bu güçler sürekli olarak ipin bir ucunu kendilerine doğru çekmelidirler.Bu güçlerden herhangi
birini iyi,diğerini kötü diye etiketleme yanlışına düşmemeliyiz.Bunu yaparsak en büyük sapıklık olan düalizme düşeriz.

14.Bütün dinlerin eğitimli ve aydınlanmış tefsircileri düalizmi sapıklık olarak görürler.Işık ile karanlık,ruh ve madde arasında bir çatışmaya ve bu çatışmanın sonucunda tanrının zaferiyle ve bütün muhalif güçlerin tümden
yok olmasıyla sonuçlanacağına inananlar yalnızca cahil kesimdir.Protestan Hristiyanlık Lucifer'in Işık Taşıyıcı'sı Satan'ın düşmüş bir melek olduğunu Tanrı'nın onun insanlıkla ilişkisini engellemediğini unutma hatasına düşmektedirler.Şerle kökünden keserek veya tümden yok ederek değil fakat onu sindirerek ve uyumlu hale getirerek.

15.Bütün hesaplamalarımızda ve kavramlaştırmalarımızda birbirini telafi eden sefiraların direncini ve bunlara denk gelen sefirotun etkisini hesaplamalıyız.İlahi ve Cehennemi,sefirotsal ve klifotsal iki ağaç,Göksel Ağaç'ın altına
bir ayna konmuş gibi ona ters yönde uzanan bir ağaç tasvir ederek resmedilebilir.Biri yukarı,diğeri aşağı doğru yükselir.Bu glifleri tek bir yüzeyin iki tarafına işlenmiş olarak düşünürsek daha net bir anlayışa varırız.Öyle ki Geburah
ile Gedulah (Mars'la Jüpiter) arasında bir sarkaç salınsa,bu sarkaç geri hareketini kürelerin diğer yönünden ters sefiralar arasından yapacaktır.Eper sarkaç Geburah (Şiddet) yönüne çok fazla salınırsa Yakan ve Yıkan kuvvetler
Nefret küresine gidecektir; Merhamet yönünde çok fazla salınırsa Yıkıma İcazet Verenler kısmına savrulacaktır.Bu isimlerde çok fazla anlam gizlidir.

16.Mistik bize amacının herhangi bir toprak karışımı olmadan ruh dünyasında çalışmak olduğunu söyler ve bu yüzden sadece Tanrı ismini zikreder.Okültistin buna yanıtı şudur: Sen topraktan bir bedende olduğun sürece bir toprak
çocuğusun ve senin için topraksız ruh yoktur.Tanrı'nın sevgisini davet ettiğinde o sana ancak bir kurtarıcı aracılığıyla gelir.Kurtarıcı küresi Tifaret'tir ve başmeleği şifacı Rafael'dir.Biz kurtarıcıyı hangi emaresiyle tanıyoruz? Ruha ve bedene
şifa vermesiyle değil mi? Kurtarıcı'nın aksi Zourmiel , Kavgacılar'dır, ''sürekli birbirleriyle çarpışan yüce kara devler''.Hristiyanlığın daha acımasız öğretilerinde örneğin intikamcı ve çıkarcı Jehovah'ın hükümranlığındaki sonsuz ödülün tersi olarak
İblis hükümranlığının sonsuz cezası fikrinde bu düşüncenin etkisini görmez miyiz? Eğer bunlar birbirleriyle çarpışan düalist muhalif güçler değilse,nedirler? Modern dinler iyi bir şeyin fazlasının zarar olduğunu görmeme hatasını işliyorlar.

17.Kuvvetin eksiksiz dengesi yalnızca Pralaya'a,Tanrıların Gecesindedir.Denge halinde kuvvet,statik,potansiyel asla dinamizme geçmeyen birbirlerini nötralize etmiş,atıllaşmış kuvvetlerdir.Dengeyi bozun,kuvveti eylem için serbest bırakırsınız
değişim gerçekleşir,büyüme,evrim ve örgütlenme meydana gelir.Mükemmel dengede hiçbir ilerleme mümkün değildir.O bir dinlenme halidir.Kozmik Gece'nin sonunda dengenin bozulduğu söylenir,böylece dışa akan bir güç oluşur ve tekamül bir kez
daha yola koyulur.

18.Evrenin dengesi bir mengenenin sıkıca tutuşundan ziyade bir sarkacın salınımına benzer.Hareketsiz değildir.Bir duruşta bile her zaman küçük bir titreşim,zıt kuvvetler arasında bir itiş çekiş söz konusudur.Duruş anı bir ataleti değil,bir istikrarı, gem vurulan
gücü gösterir.

19.Bu durum ağaç üzerinde ipin iki ucunu çeken merhamet ve sertlik sütunlarında görülür.Geburah (Sertlik) Gedulah'ın (Merhamet) karşısından çeker.Binah (Form) Hokmah'ın (Kuvvet) karşısından çeker.Bu karşılıklı çekiş sona erse,ipi çeken bir insanın ip
koptuğunda yere yıkılması gibi,evren çöker.Yaptığımız her şeyde çekişimize karşılık veren bu direncin şer olmadığını bilmeliyiz; o kullandığımız gücün karşısına çıkan zorunlu öteki kutuptur.

20.Daha önceki bir bölümde işaret edildiği üzere her klifot öncelikle ona tekabül eden sefira'nın evrim yolundaki dengesiz kuvvetin taşmasından çıkar.Keter'in kuvvetlerinin Hokmah'ı oluşturmak için aktığı ve ikinci yol'un henüz oluşum halinde olup tümüyle tesis
olmadığı bir an vardır.Bu anda Keter dengenin dışına çıkmıştır dışarı akıyordur ve henüz telafi edilmemiştir.Bakıma muhtaç çocukluktan çıkmış fakat bir yetişkin veya kendine hakim hale gelmemiş ergenlerin patolojik geçiş aşamasında,bu süreci açık bir biçimde görürüz.

21.Klifot'un ortaya çıkmasına neden olan şey işte bu dengesiz kuvvetin kaçınılmaz aşaması,geçişin patolojisidir.Buradan şu sonuç çıkar ki kötülük sorununun çözümü ve dünyadan silinmesi onun bastırılması,kökten kesilmesi ve yok edilmesiyle değil,ama onun telafi edilmesiyle,
geldiği yere emilmesi ve orada sindirilmesiyle olacaktır.İkinci muhalif güçler'in ortaya çıkışına neden olan Keter'in dengelenmemiş kuvveti Hokmah (Hikmet) küresinin faaliyetinde eşit bir artışla nötralize edilmelidir.

22.Öyleyse her sefira'nın evrim sürecinde dönem dönem ortaya çıkan geçici dengesiz kuvveti duyarlı varlıkların bilincinde şer düşünce formlarının örgütlendiği merkezdeki çekirdeği yapılandırır veya bir şekilde dengesizleşmiş kör kuvvetlerin operasyonunun genel hattını belirler.
Her iki ahenksizlik kendine bir yer arar.Buradan şu sonuç çıkar ki bir zamanlar hem saf hem iyi bir tabiata sahip olan bir kuvvet fazlalığı telafi edilmezse asırların akışı içinde yüksek derecede örgütlü ve gelişmiş bir etkin ve dinamik şerre dönüşebilir.

23.Bütün bunları netleştirmek için yine bir örneğin yardımına başvuralım.Tifaret,Kurtarıcı'nın tecelli etmesinden önceki bir dönemde artık bitkin ve yıpranmış olanı temizlemek,atalete hareket kazandırmak için gerekli bir Geburah kuvveti taşması olacaktır.Bu gerçekleşir gerçekleşmez
Kurtarıcı Geburah'ın şiddetini telafi edecektir.İsa, ''Yeni bir yasa veriyorum size.Artık göze göz,dişe diş demeyin...'' demiştir.Geburah'ın telafi edilmemiş şiddeti bize Eski Ahit'in kıskanç Tanrısını ve o Tanrının dengesiz ismi ile gerçekleştirilen dini infazları vermiştir.O,Geburah'ın Klifot'udur
bütün zalim ve baskıcı doğa onun yakınıdır.Evrende karşıt bir güçle dengelenmemiş bütün kuvvet taşmaları bütün alınmamış intikamlar bütün tatmin edilmemiş zalimliğe duyulan şehvet bu küreye gider.Söz konusu kuvvetler ne zaman bir ifade kanalının açıldığını görse oraya koşar ve onun
aracılığıyla vuku bulurlar.Sonuç olarak,zalimliğe geçit veren kişi,çok geçmeden,yalnızca kendinin gelişmemiş ve biçimsiz tabiatından gelen itkileri ifade etmediğini fakat tıpkı aşırı sağanaktan çıkan bir dere gibi büyük bir gücün onu öz hakimiyetini yitirene ihtiyatı elden bırakana ve çok tedbirsiz bir hareketle kendini yok edene kadar bir patlamadan ötekine sürüklendiğini keşfedecektir.

24.Ne zaman kendimizi herhangi bir saf gücün yani ikincil güçlerle ve güdülerle saflığı azaltılmamış bir gücün kanalı haline getirsek,ardımızda,bizim aracılığımızla kendine bir yol bulan sefirotsal veya klifotsal güçlü bir akış olduğunu görürüz.Tek bir düşünceye saplanıp kalmış bir dini fanatiğin olağanüstü gücü de buradan gelir.


Haziran 01, 2014, 01:24:54 ös
Yanıtla #1
  • Orta Dereceli Uye
  • **
  • İleti: 341
  • Cinsiyet: Bayan

Kilifotsal küreler incelemesine girdiğimde bu yazı karşıma çıktı. Her ne kadar eski bir paylaşım olmuşsa da bir iki satır ilave edemeden  geçemedim. İnanıyorum ki  Mistik Kabalayı  incelemiş olanlara bu satırlar yabancı gelmeyecektir.
     
       " Hayatta tükenmiş olan her şey dışkı olarak atılır. Makrokozmik dışkılama Malkut'un  altında bulunan Klifotsal kürelere doğrudur. Buradaki kozmik dışkı, dengeye ulaşmadığı sürece örgütlü form planlarına geri dönemez.
Dolayısıyla, Klifotsal dünya cehennem değil, araftır. Burası evrim tarafından atılmış parçalanmış formlardan taşan örgütsüz güç rezervuarıdır.  Daha aşağı bir plandaki kaostur."

Bence Klifot'an bahsetmek, korkunçluğundan ziyade onu incelemek yararımızadır.
     
Sevgi ile kalın


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
5 Yanıt
6258 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 03, 2014, 11:50:46 öö
Gönderen: hypatia
35 Yanıt
18470 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 23, 2014, 07:10:36 ös
Gönderen: Ares
1 Yanıt
1738 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 24, 2012, 10:37:01 ös
Gönderen: abezethibou