Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Rozkrua Tarikatı - 4  (Okunma sayısı 8654 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 07, 2009, 08:35:03 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Modern Rozkruacıların Amaçları


Modern Rozkrua Tarikatı (AMORC), 19 yüzyılın ikinci yarısında ilk kuruluşunu yaparken, amaçları özetle şöyle açıklanmıştı:

- Yaşamın gizemlerini ve sorunlarını çözümlemek için çalışmak;
- Doğanın gizemlerini araştırarak, gerçekleri ortaya çıkarmak;
- Kabala üzerine kurulu felsefe sistemlerini incelemek;
- Hermetizmi ve ilgili ekolleri incelemek;
- Eski çağlardan kalma olup bilim, sanat, edebiyat ve felsefeye ışık tutmuş olan “Simgecilik” (Sembolizm) İle derinlemesine ilgilenmek.

O zaman öyleydi ama yakın geçmişimizde bu kuruluşun ilkeleri şöyle özetlenmiştir:

“İnsanın benliğinde uyuşuk kalmış güçler vardır. Oysa insan, çok şeyler yapabilecek ve başarabilecek niteliktedir. Buyrultusunu olumlu olarak geliştirip uygun bir şekilde kullanabilenler, bu güçlerini uyarabilir ve yararlı bir şekilde değerlendirebilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için, düzenli ve disiplinli bir yaşam tarzı, inançlı ve bilinçli bir çalışma gereklidir.”


Modern Rozkruacıların Örgütlenme Sistemi

Modern Rozkruacıların öğetileri üç grup halinde, toplam dokuz derecelidir.

Birinci Grup:
1. Derece: Zelator (Çaba gösteren - Öğrenci)
2. Derece: Theoricus (Teorisyen - Kuramcı)
3. Derece: Practicus (Pratisyen - Uygulayıcı)

Çalışma birimleri College (Kolej) adını taşır. Ancak ilk üç derecenin toplantılarına düzenli olarak katılma zorunluluğu yoktur. Bir yeni Rozkrua Tarikatı üyesi, ilk dereceden başlayarak tarikatın öğreti kitapçıklarını alabilir ve ritüelik çalışmalarını (inisyasyonunu) kendi başına yapabilir. 1. derecede hazırlayacağı bir yazılı tez kabul edilirse 2. dereceye, 2. derecede hazırlayacağı çalışma kabul edilirse 3. dereceye yükseltilir. Tarikatın, birimsel toplantılar yaparak yürüttüğü çalışmaları 2. Grupta başlar.

İkinci Grup:
4. Derece: Philoshophus (Düşünür)
5. Derece: Adeptus Junior (Küçük Uzman)
6. Derece: Adeptus Senior (Büyük Uzman)

Bu grup, Rozkruacıların öğretilerinin hemen tamamının verildiği dereceleri içerir. Bu derecelerdeki çalışmalar, hem bireysel hem toplu bir şekilde yürütülür. 6. derecede başarı gösteren bir Rozkruacı, artık tarikatın asıl gizemlerine öğrenebilecek düzeye gelmiş sayılır ve öğretisel nitelikli son dereceye yükseltilir:

7. Derece . Adeptus Exemptus (Seçkin Uzman)

Üçüncü Grup:
8. Derece: Magister Templi (Tapınak Üstadı)
9. Derece: Chief Adept (Baş Uzman)

Bu son iki derece, artık bir öğretinin söz konusu olmadığı yönetimsel nitelikli derecelerdir. Bununla birlikte, tarikatın birçok incelik gösteren konusu 8. derecede görüşülür. 9. ve sonuncu derece ise aynı zamanda bir kolej başkanının unvanıdır. Bu derecedeki çalışmalar yalnızca kolej başkanlarının katılmasıyla yapılır.

Tarikatın, kolej başkanlarından oluşan egemen otoritesi Supreme Council (Yüksek Konsey) olarak anılır. Yüksek Konseyin başkanı ise Supreme Magus (Yüksek Bilgin) unvanını taşır. Gerek kolej başkanları, gerekse tarikatın genel başkanı, kendi istekleriyle görevlerini terk etmedikleri sünece, yaşam boyu görevde kalır.

Tarikatın birçok amblemi var. buraya en popüler olanını koyayım.

Bu özellikleriyle modern Rozrua örgütü görünüşü bakımından çağdaş mason örgütlerine pek benzemektedir. Ancak öğreti kapsamı ve inisyasyın yöntemleri pek farklıdır.

Rozkruacıların iddiasına göre tarikatın kökeni Eski Mısır’a uzanır. Bu sistemin Eski Mısır’da ilk monoteist dinin kurucusu olan Firavun Akhnaton (Amonhotep) tarafından kurulduğu kabul edilir. Genelde ise, Uzak Doğu’nun ezoterik ekol ve tarikatlarından esinlenilerek düzenlenmiş bulunan bir tür bireysel meditasyon tekniğini modernize ederek ve özellikle Batı ülkelerinin olanaklarıyla eğilimlerine uyarlayarak uygulamakta oldukları söylenebilir.


« Son Düzenleme: Ocak 25, 2011, 12:11:03 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Mart 12, 2010, 03:53:03 öö
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

Öncelikle bu biraz kenarda köşede kalmış yazı dizisi için sayın ADAM'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Rozkrua Tarikatı 4. sayfa hakkında, haddim olmayarak, bir kaç söylemek, eklemek istiyorum.

Öncelikle günümüzde sayın ADAM'ın da belirttiği gibi "Rozkrua" adını kullanan bir çok farklı cemiyet vardır fakat bunların en bilineni bu sayfadada bahsi geçen Ancient Mystical Order of Rosae Crucis'tir, yani kısaca AMORC. Gerek kütüphanesi, loca/üye sayısı bakımından eğer bu cemiyetlerden bir tanesinin kadim Rozkrua tarikatının geleneğinden geldiğini kabul edeceksek benim nazarımda gerçek Rosicrucian Order, AMORC'tur.

Fakat ben günümüzde Rosicrucian Order (AMORC anlayınız) sistemi hakkında bir kaç şey eklemek istiyorum (yanılıyorsam beni düzeltiniz lütfen) : Sayın ADAM'ında belirttiği gibi modern Rozkrua Cemiyeti dokuz dereceden oluşmaktadır fakat Sayın ADAM'ın belirttiği derece isimleri sonradan Rozkrua Cemiyetinden ayrılıp ökültizmin pratiğine yoğunlaşan Golden Dawn'ın derece isimleridir -dereceler Rozkrua'dan alınmıştır ve hatta üzerine +1 derece daha eklenmiştir fakat derece isimlerinin aynı olmadığını biliyorum. Az önce de belirttiğim üzere günümüz Rozkrua Cemiyetindeki dokuz derece daha sonra Altın Şafak tarafından örnek alınmıştır fakat Rozkrua'da "Tapınak Derecesi 1-2-3-4 vs." gibi giden dereceler aslen dört ana isimlendirme altında toplanır. Bunlardan ilki Postulant derecesidir. Latince Postulare yani sormak fiilinden türemiştir, daha sonrasında özellikle manastırlarda keşiş çömezleri ve herhangi bir tarikata girmek isteyen kimseler için kullanılmıştır. (Bu arada unutmadan modern Rozkrua Cemiyetinde her derecenin kapsadığı alt dereceler vardır yani her derece aslında bahsettiğim birkaç Tapınak Derecesini birden kaplar). İkinci derecenin ismi Neophyte'dir. Yine Latince bir fiil olan Neophytus'dan türemiştir, yeni başlayan, üyeliğin ilk basamaklarındaki kimseler için kullanılır. Üçüncü derece Initiate ki o da Latince Initiatusyani başlamak/girmek anlamına gelen fiilden türetilmiştir. Neophyte'den daha yüksek bir derece olan Initiate derecesinde kişi artık yavaş yavaş tarikatın sırlarına vakıf olmaya, daha yüksek düzeyde bilgileri özümsemeye başlar. Modern Rozkruacıların son derecesi Illuminati'dir. Hepimizin bildiği gibi dördüncü ve son derece yine Latince bir sözcüktür ve anlamı "Aydınlanmış Olan"dır.

İşte bu dört derece kendi altında tam olarak dokuz farklı tapınak derecesinden birkaçını kapsar, ve yukarıda da belirttiğim üzere Illuminati, dokuzuncu ve en son derecedir modern Rozkrua Cemiyetinde.

Öğretilerine gelince dokuz derecenin hepsinin konularını yazmak gereksiz olacağından baştan ve sondan bir iki örnek vermekle yetineceğim. Misal, modern Rozkruanın birinci ve ikinci tapınak derecesindeki öğretiler şunlardır:

          *  Structure of Matter
          * Positive and Negative as Vibratory Polarities
I.       * Rosicrucian Definitions of Electricity, Magnetism and Electromagnetism
          * Rosicrucian Classification of Elements
          * Material Alchemy

          *  Cosmic Consciousness
          * Our Objective and Subjective Consciousness
II.      * Mental and Sensory Illusions
          * Imagination and Memory
          * Physical, Psychic and Spiritual Influence of the Subconscious
          * Memory and Reasoning of the Subconscious
          * Psychology and Mysticism

Unutmadan ilave etmek gerekirse, birinci veya ikinci tapınak derecesine gelmeden önce elbette Neophyte aşamasını geçmeniz gerekmektedir. Yani önce uzunca bir süre Neophyte öğretilerini özümsedikten sonra ancak Tapınak Derecelerine geçebilirsiniz.

Dokuzuncu yani en son tapınak derecelerindeki öğretiler ise şunlardır:

          *  Macrocosm and Microcosm
          * The Four Principles: Earth, Water, Fire and Air
          * Symbolism of the Cross, Triangle, Square, Circle and Rose-Cross
IX.    * Mental Alchemy
          * Telepathy, Telekinesis, Vibroturgy
          * Cosmic Protection, Mystical Regeneration
          * Attunement with the Cosmic Consciousness

Tekrardan sayın ADAM'a bu önemli yazı dizisi için teşekkür ediyorum.

Saygılar.

Mart 12, 2010, 08:10:01 öö
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay

Asıl benim Sayın Ayn'a bu katkılı açıklamalarından ötürü teşekkür etmem gerekir. Benim özetle yazdıklarım, sadece çok daha önce forum alınında "paramasonik" denilen kuruluşlar üzerine bir sorunun ortaya çıkışından doğmuştu. Birçok forum üyesinin ilgisini çekmeyeceği için bu gibi ayrıntılara girmemiştim. Kuşkusuz, ezoterik nitelikli ve "Masonluğa benzer" olarak nitelenen ancak hangisinin ne ölçüde ve ne bakımdan benzer ya da benzemez olduğu da tartışmalı birçok örgüt ya da kurum, tarihin bir döneminde özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında iç içe girdi; birleşmeler, parçalanmalar, birinin içinden bir diğerinin doğması, kişilerin birbirini çekemeyişi gibi nedenlerle bir başkasının kuruluşu, kimisinin Ezoterizmin dışına çıkışı, kimisinin iyice mistik nitelikli bir öğreti oluşturmaya girişirken bir diğerinin daha çok sosyal nitelikler edinmesi gibi bir sürü karmaşık olay... 19. yüzyıl ortaları öncesinde bu gibi oluşumların merkezi Fransa, onun yanı sıra kısmen Almanya ve İngiltere iken, giderek bunların büyük çoğunluğu ABD merkezli oldu; dolayısıyla Amerikanlaştılar ve başta Kanada ile Avustralya olmak üzere diğer ülkelerde de (elbete bu arada Avrupa'da da) örgütlendiler.

Bunların hepsinin arasında AMORC kuşkusuz hayli özellikli bir yer tutuyor.  Sayın Ayn'ın sıralaması da çok güzel olmuş ama İngilizce bilmeyen forum üyeleri bunları anlayamayabilir. O yüzden ben Sayın Ayn'dan rica etsem de bu sıralamanın Türkçe karşılıklarını da verse; böylece forum üyelerinden ilgilenenler şu benim Rdzkrua Tarikatı demiş olduğum kurumun öğreti kapsamını biraz daha iyi anlayabilse...

Tekrar teşekkürler ve sevgiler.


    
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Mart 13, 2010, 01:58:22 öö
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Elbette o zaman I'den başlayarak kendimce Türkçe'ye çevirirsem;

-I-

*Maddenin yapısı
*Negatif ve Pozitif olarak Titreşimli Kutupluluk (biliyorum bu biraz garip oldu)
*Elektrik,Manyetizm ve Elektromanyetizmin Rozkrua Tanımı
*Elementlerin Rozkrua Sınıflandırması
*Maddi Simya

-II-

*Kozmik Bilinç
*Objektif ve Subjektif Bilinçlerimiz
*Zihinsel ve Duyusal İlüzyonlar
*İmajinasyon ve Hafıza
*Altbilincin Fiziksel ve Ruhsal Etkileri
*Altbilincin Hafıza ve Akıl yürütmesi
*Psikoloji ve Mistisizm

-IX-

*Makrokozmos ve Mikrokozmos
*Dört Prensip: Toprak,Su,Ateş ve Hava
*Haç,Üçgen,Kare,Daire ve Gül-Haç'ın Sembolizması
*Ruhsal/Zihinsel Simya
*Telepati,Telekinesis ve Vibroturji (Bunun Türkçe bir karşılığı yok fakat kabaca objeleri yaydıkları titreşimlerinin etkilerinden yola çıkarak anlama ve onların titreşimlerine hassas hale gelme sanatı diyebilirim)
*Kozmik Koruma ve Mistik Yenilenme
*Kozmik Bilince Uyum Sağlama

Bazı şeylerin Türkçe karşılıklarını tam olarak bulmakta sıkıntı yaşasam da elimden geldiği kadar Türkçe'ye çevirmeye çalıştım.

Saygılar.


Mart 14, 2010, 08:26:29 öö
Yanıtla #4
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 300
 • Cinsiyet: Bay

ayrıca 8. Derece: Magister Templi seçim hakkına sahiptir. Öne çıka bilicek insanları seçme gücü verilir. Yani dereceler içinde tek bu hakka sahip olan derecedir.


Ekim 18, 2010, 05:51:25 ös
Yanıtla #5
 • Ziyaretçi

Merhabalar,

Sn. ADAM ve Sn. Ayn'a bilgilendirici yazıları için kendi adıma çok teşekkür ediyorum.

Merak ettiğim iki şey var; birincisi, bildiğim kadarıyla Gülhaçlılar (AMORC) Türkiye'yi geçtim Avrupa'da bile faaliyet göstermiyorlar. Bunun sebebini bileniniz var mı? Avrupa'da bir kolları var mıdır veya başka isimle mi bulunmaktadırlar?

İkinci olarak da her iki topluluğa üye olmanın sakıncası var mıdır onu merak ediyorum. 17. yy'da iki tarafın da üyesi olanların olduğunu biliyorum fakat benim sorum tabii ki günümüz için geçerli :)

Saygılarımla.


Ekim 18, 2010, 06:21:01 ös
Yanıtla #6
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Bu sorunun yanıtı: "Evet!". Tüm Avrupa ülkelerinde değilse de, birçoğunda örgütleri var. Elbette bunların başını İngiltere çeker. Ardından Almanya gelir. Hepsi de genelde AMORC olarak anılır ama özelde o ülkenin dili de kullanılır; örneğin Almanya'da "Der Alte und Mystische Orden Rosae Crucis" adını taşımakla birlikte daha anlaşılır olması için buradaki Rosae Crucis yerine "Rosenkreuzer" dendiği de olur.

Çok yıllar önce Türkiye'de de bu örgütün uzaktan üyeleri bir grup (loca) kurmaya heveslenmişlerdi hatta bunun gerçekleştiği bile söyleniyordu ama sonrasının ne olduğunu en azından ben bilmiyorum. Kurulamamışsa, bunun nedeni herhalde örgütlenme kurallarından ileri gelse gerektir.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 18, 2010, 06:41:16 ös
Yanıtla #7
 • Ziyaretçi

Sn. ADAM ilgili yanıtınız için teşekkürler. Ben Rosicrucian Order AMORC resmi sitesine girmiştim (www.rosicrucian.org) orada üye başvurusu sekmesine tıkladığımda önüme çıkan ülkeler listesinde sadece Amerika kıtasındaki ülkeler vardı, ben o yüzden Avrupa'da yok sandım, şimdi anladığım kadarıyla Avrupa'daki kolların ayrı internet siteleri var, sadece Amerika'dakileri bir sitede toplamışlar.


Ekim 19, 2010, 06:32:29 ös
Yanıtla #8

Almanya sayfasina asagidan ulasabilirsiniz.


http://www.rosenkreuzer.de/
Bir güzel söz söyleme sanati varsa;birde güzel dinleme ve anlama sanati vardir..


Ekim 22, 2010, 05:47:52 ös
Yanıtla #9
 • Ziyaretçi

Yalnız bu noktada ben de kendi adıma şunu eklemek istiyorum. Bu ismi kullanan tüm cemiyetleri aynı kerteye koyamayız özellikle Ancient Mystical Order of Rosae Crucis konusunda bu cemiyetin tıpkı diğer bir çok Rozkrua mirasına sahip olduğunu iddia eden cemiyetlerden pek bir farkı yoktur diye düşünüyorum. Hatta bana kalırsa AMORC kadim Rozkrua'nın teurjik çalışmalarını da şöyle bir kenara koymuş onun yerine yönünü mistisizme çevirmiş gibi gözükmektedir.

Saygılar


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
93 Yanıt
57786 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 01, 2014, 03:17:53 ös
Gönderen: Dor
0 Yanıt
3575 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 02, 2009, 01:11:22 ös
Gönderen: ADAM
2 Yanıt
6270 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 05, 2010, 04:21:05 ös
Gönderen: Texan
0 Yanıt
2878 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 05, 2009, 02:06:29 ös
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
3050 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 19, 2019, 07:02:58 ös
Gönderen: ANARCHOSA
0 Yanıt
5819 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 19, 2010, 04:59:44 ös
Gönderen: sundance
2 Yanıt
18028 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 23, 2011, 05:52:15 ös
Gönderen: Süvariler
7 Yanıt
7176 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 02, 2013, 04:57:21 ös
Gönderen: imhotep
4 Yanıt
9056 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 02, 2013, 02:25:48 ös
Gönderen: Spock
Kluni Tarikatı

Başlatan Don Corleone Diger

2 Yanıt
5067 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 12, 2014, 04:39:31 ös
Gönderen: Don Corleone