Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Otz Hayim  (Okunma sayısı 8484 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 21, 2009, 03:22:10 öö
 • Ziyaretçi

* Dion Fortune'un Mistik Kabala adlı kitabından alıntılar ile Otz Hayim/Hayat Ağacı'ndaki sefiraların açıklamaları.


KETER

ÜNVANI : Keter,Taç (İbrani imlası Kaf,Tav,Reş)
MAJİKAL İMGESİ : Profilden görünen sakallı kral.
AĞAÇ ÜSTÜNDEKİ YERİ: Üstsel Üçgen’de Denge Sütunu’nun tepesinde.
SEFER YETZİRAH METNİ : İlk yol,Takdire Şayan veya Gizli Akıl (En yüksek Taç) olarak adlandırılmıştır; çünkü
o,başlangıcı olmayan İlk İlke’nin idrakine kuvvet veren ışıktır.Ve hiçbir yaratılmış varlık onun özüne
varamayacağı için İlksel İhtişam’dır.
SIFATLARI : Varoluşların varoluşu.Gizlenmişlerin Gizlenmişi,Kadimlerin Kadimi,Günlerin Kadimi.,İlksel
Nokta,Dairenin İçindeki Nokta,En Yüksek,Dev Yüz,Beyaz Baş,Baş Olmayan Baş,Makroprosopus,Amen,Lux
Occulta,Lux Interna,O.
TANRI İSMİ : Eheieh
BAŞMELEK İSMİ : Metatron
DÜNYEVİ ÇAKRASI : Raşit ha Gilgalim,İlk Hareket İlk Girdap,Sahamsara Çkr.
RUHANİ DENEYİMİ : Tanrı ile birlik.
ERDEMİ : Aydınlanma,büyük çalışmanın tamamlanması.
ZAAFI : ………………..
MİKROKOZMOS TEKABÜLÜ : Kafatasının üst kısmı,Sah,Yehidah,İlahi Kıvılcım,Bin Yapraklı Lotus
SEMBOLLER : Nokta,Taç,Svastika.
TAROT KARTLARI : Dört As.
ASALARIN ASI : Ateş güçlerinin kökü.
KUPALARIN ASI : Su güçlerinin kökü.
KILIÇLARIN ASI : Hava güçlerinin kökü.
TILSIMLARIN ASI : Toprak Güçlerinin kökü.
ATZİLUT RENGİ : Parıltı
BRİYAH RENGİ : Saf,beyaz parlaklık
YETZİRAH RENGİ : Saf,beyaz parlaklık
ASİYAH RENGİ : Altın noktalı beyaz.
Keter hakkında biraz bahsetmek gerekirse ;
1.Keter’de herhangi bir form yoktur,o saf varlıktır.Kişi onun,var olmayan’dan yalnızca bir derece farkıyla ayrılan
potansiyellik olduğunu söyleyebilir.
2.Keter,Bir’dir ve bilinçte onun için imge görevi görecek ve kutupluluk oluşturacak herhangi bir düşünümden
önce var olmuştur.Onun,hiçbir etkileşim olmadan tek başına var olarak,tezahür ettiği bilinen bütün yasalarına
aşkın olduğunu bilmeli ve buna inanmalıyız.Fakat Keter’den bahsederken bilinmelidir ki Keter bir zat değil bir
varoluş durumudur ve bu var olan töz hali tümüyle atıl olmalı,faaliyet tecelli eden Hokmah ile başlayana kadar
faaliyetsiz saf varlık olmalıdır.
3.Yehova ve Şeytan bizim kozmosumuzda sonsuza kadar savaşacaklardır ve çatışmaları bir nihayete
varamayacaktır.Zihnimizi saf varlık halini herhangi bir sıfat veya nitelik atfetmeden Keter’i kavrayacak şekilde
eğitmemiz gerekir.Onu,henüz formların prizmasıyla farklılaşmamış kör edici bir beyaz ışık olarak
düşünebiliriz;ya da hiçlik olduğu halde bütün her şeyin potansiyelini içinde barındıran yıldızların arasındaki
karanlık olduğunu düşünebiliriz.Bu semboller üzerine düşünüldükleri zaman Keter’in anlaşılmasında herhangi
bir kesin felsefi tanımdan daha fazla faydalı olur.Çünkü Keter’i tanımlayamaz ancak ona işaret edebiliriz.

HOKMAH

ÜNVANI : Hokmah,Hikmet (İbrani imlası Het,Kaf,Mem,He)
MAJİKAL İMGESİ : Sakallı erkek
AĞAÇ ÜSTÜNDEKİ YERİ : Merhamet sütununun tepesinde
SEFER YETZİRAH METNİ : İkinci Yol,Aydınlatan Aklın yoludur: O Yaratılış’ın Tacı Birliğin İhtişamıdır.Her başın
üstündedir ve Kabalacılar ona İkinci İhtişam der.
SIFATLARI : Yetzirahın Kuvveti,Ab,Abba,Üstsel Baba,Tetragrammaton
BAŞ MELEK : Raziel
DÜNYEVİ ÇAKRA : Mazlot,Zodyak
RUHANİ DENEYİMİ : Tanrı’nın yüz yüze görüsü
ERDEMİ : Adanma
ZAAFI : ………………
MİKROKOZMOS TEKABÜLÜ : Yüzün Sol Kısmı
SEMBOLLERİ : Lingam,Fallus,, İhtişamın İç Cübbesi, Dikili Taş, Kule, Yükseltilmiş Erk Asası, Düz Çizgi
TAROT KARTLARI : İkililer
ASALARIN İKİLİSİ : Egemenlik
KUPALARIN İKİLİSİ : Sevgi
KILIÇLARIN İKİLİSİ : Tesis Edilmiş Barış
TILSIMLARIN İKİLİSİ : Uyumlu Değişim
ATZİLUT RENGİ : Saf mavi
BRİYAH RENGİ : Gri
YETZİRAH RENGİ : İnci grisi,Alacalı
ASİYAH RENGİ : Kırmızı,mavi,sarı puanlı beyaz.
Hokmah hakkında biraz bahsetmek gerekirse;
1.Az önce Keter’in töz olarak tümüyle atıl durumda olduğunu ve tecelli eden Hokmah olmadan faaliyetsiz saf
varlık durumunda olduğunu belirtmiştik.Hokmah sefirasına gelmemizle birlikte faaliyetin tecellisi de ortaya
çıkmıştır.
2.Hokmah dinamik bir sefiradır ve onun enerjisi dışa akan sınırsız bir enerjidir dışa akan diyoruz çünkü Hokmah
enerjinin muhafaza edildiği bir sefira değildir o enerjinin geçiş kanalı olan bir sefiradır.
3.Hokmah örgütleyici bir sefira değildir.O daha ziyade Evren’in Uyaranı’dır ve üçüncü sefira Binah’a akan
taşma,tecelli Hokmah’tan gelir.Binah ise ilk örgütleyici ve ilk stabilize eden sefiradır.Çift sefirotlardan hiçbiri
eşine bakılmadan anlaşılmaz bu sebepten ötürüdür ki Hokmah’ı anlayabilmemiz için Binah sefirasını bilmemiz
gerekmektedir.
4.Binah ve Hokmah arketipsel Pozitif ve Negatif,ilksel erkeklik ve dişiliktir.
5.Hokmah’la temas edebilmek için dinamik kozmik enerjinin saf halinin hücumunun deneyimlenmesi gerekir
fakat bu enerji öylesine devasıdır ki ölümlü insanlar için bunu kaldırabilmek çok zor olabilir.

BİNAH

ÜNVANI : Binah,Kavrayış (İbrani imlası Bet,Yod,Nun,He)
MAJİKAL İMGESİ : Olgun kadın
AĞAÇTAKİ YERİ : Üstsel üçgende Sertlik Sütununun başı.
YETZİRAH METNİ : Üçüncü Yol Takdis eden Akıl’dır ve İmanın Yaratıcısı denilen Hayat Öncesi irfanın
temelidir.Kökleri AMN’dedir ; İmanın ebeveynidir, iman ondan gelir.
SIFATLARI : Ama,Karanlık Kısır Ana,Aima,parlak doğurgan Ana.Khorsia.Taht.Marab, Yüce Deniz.
MİKROKOZMİK TEKABÜLÜ : Yüzün sağ tarafı.
SEMBOLLERİ : Yoni (Sankskiritçe vajina) Kteis (Yunanca vajina) Vesica Piscis,Kupa ve Kadeh.Gizliliğin dış
cübbesi.
TAROT KARTLARI : Üçlüler
ASALARIN ÜÇLÜSÜ : Tesis Edilmiş Kuvvet
KUPALARIN ÜÇLÜSÜ : Bereket
KILIÇLARIN ÜÇLÜSÜ : Keder
TILSIMLARIN ÜÇLÜSÜ : Maddi İşler
ATZİLUH RENGİ : Kırmızı
BRİYAH RENGİ : Siyah
YETZİRAH RENGİ : Koyu Kahve
ASİYAH RENGİ : Pembe Puanlı Gri
Binah hakkında biraz bahsetmek gerekirse;
1.Hokmah’ın Evren’in eril potansiyelini temsil etmesi gibi Binah da Evren’in dişil potansiyelini temsil
eder.Bunlar Pozitif ve Negatif,Kuvvet ve Form’dur.Her iki sefira kendi sütununun başındadır Hokmah
Merhamet Sütunu’nun başındayken Binah Sertlik Sütunu’nun başındadır.
2.Binah’ın gezegeni Satürn’dür.Ve bazen yüce deniz denilen Yüce Ana Binah kuşkusuz ki bütün canlıların
anasıdır.O,hayatın tezahüre geldiği arketipik rahimdir.Hayata bir form sunarak hizmet eden her şey Binah’ın
aracıdır.
3.Binah’ın,Yüce Ana’nın neden Sertlik Sütununun başında yer aldığından bahsetmek gerekirse;az önce de
söylenildiği gibi hayata bir form sunarak hizmet eden her şey Binah’ın aracıdır.Fakat hatırlanması gereken şu
husus vardır ki formla sınırlandırılmış olan hayat her ne kadar bu form içerisinde evrim geçirme ve örgütlenme
özgürlüğüne sahip olsa da örgütlenmemiş hayata göre sınırlanmış bir konumdadır.Form hayatı zapt eder ve
böylece onun örgütlenmesini mümkün kılar.Serbestçe dolanan enerjinin açısından baktığımızda ise forma
hapsedilmek yok olmaktır çünkü form acımasız bir şiddetle disipline eder.
4.Bedensiz ruh ölümsüzdür.Onda yaşlanan veya ölen herhangi bir şey yoktur fakat bedenlenmiş ruh ölmeye
mahkumdür.Yani Yüce Ana Hokmah’ın dinamik faaliyetinin ölümüdür.Hokmah kuvveti Binah’a akarken ölür
çünkü Binah kuvveti forma sokar ve onu disipline eder.İşte bu nedenden ötürüdür ki Binah Sertlik Sütunu’nun
başındadır.
5.Bununla birlikte bilmemiz gereken bir diğer çok önemli husus da daire çizen evrende Hokmah veya Binah’ın
tesirli olduğu dönemlerin sırasıyla olduğudur.Yani Evren’in bazı dönemlerinde Binah bazı dönemlerinde
Hokmah egemen olmuştur.Fakat Keter,Yüce Tecelli Ettiren ve Yüce Tezahür Etmemiş Olanı tezahüre getirmeye
devam eder ve Evren’e yeni kuvvetler gelir.Böylece etki ve tepki yeniden başlar.
6.Kabala bize bilge bir öğreti sunar ona göre bütün Sefirot kutsaldır Malkut Keter kadar yıkıcı Geburah
koruyucu Hesed kadar kutsaldır.

HESED

ÜNVANI : Hesed , Merhamet (Het,Sameh,Dalet)
MAJİKAL İMGESİ : Tacı başında tahtında oturan güçlü kral
AĞAÇTAKİ YERİ : Merhamet Sütunu’nun ortası
SEFER YETZİRAH METNİ : Dördüncü yola Birleştiren Kap Olan Akıl denir ; böyle denmesinin nedeni onun
bütün kutsal güçleri barındırmasıdır.O’ndan en yüce özleriyle bütün ruhani erdemler taşar.Hayat Öncesi
Tecellinin (En Yüksek Taç) gücüyle bu erdemler birbirlerinden çıkarlar.
SIFATLARI : Gedulah,Sevgi,Soyluluk
DÜNYEVİ ÇAKRA : Zedek,Jüpiter
RUHSAL DENEYİMİ : Sevginin Vizyonu
ZAAFI : Katılık,riyakarlık,açgözlülük,diktatörlük
MİKROKOZMOSTAKİ KARŞILIĞI : Sol El
SEMBOLLERİ : Katı Cisim,Piramit,Orb,Asa,Eşit Kollu Haç
TAROT KARTLARI : Dörtler
ASALARIN DÖRTLÜSÜ : Kusursuzlaştırılmış Eser
KUPALARIN DÖRTLÜSÜ : Haz
KILIÇLARIN DÖRTLÜSÜ : Kavgadan Uzaklık
TILSIMLARIN DÖRTLÜSÜ : Dünyevi Erk
ATZİLUT RENGİ : Koyu leylak
BRİYAH RENGİ : Mavi
YETZİRAH RENGİ : Koyu mor
ASİYAH RENGİ : Yeşil noktalı koyu mavi
Hesed (Gedulah)’tan bahsetmek gerekirse ;
1.Üç Üstsel Sefira ile onlarından sonra gelen ilk sefira çifti arasında mistiklerin Abis dedikleri bir uçurum
vardır.Bundan sonra gelen altı sefira kabalistlerin mikroprosopos dedikleri Küçük Yüz’ü Adam Kadmon’u yani
Kral’ı oluşturur son sefira Malkut ise Kral’ın Gelini Kraliçe’dir.Yani elimizde Baba (Keter) Kral ve Gelin
vardır.Hayat ağacının bu bölümlenmesinde derin bir sembolizm gizlenmiştir.
2.Makroprosopos ve mikroprosopos arasındaki uçurum,Abis,iki farklı planda egemen,iki varoluş türü arasına
bir ayrım çizgisi çeker.Görünmez sefira Daat bu Abis’te yer alır ve ona Oluşum Sefira’sı demek yanlış
olmaz.Daat’a ayrıca Kavrayış denir bu kavrayış Algılama,Takdir Etme ve Bilinç olarak yorumlanabilir.
3.Makroprosopos ve mikroprosopos gizil ve fiili olana işaret eder.Cüzi aklımızın algılayabildiği kadarıyla ise fiili
tezahür Mikroprosopos’la başlar ve onun da varlığa gelen ilk tezahürü Hesed’de olur.
4.Hokmah’ın Yüce Verici olması gibi Hesed’de Koruyan,Muhafaza eden Sevgi Dolu Baba’dır.Hesed,Geburah’ın
şiddetini merhameti ile dengeler.Hesed inşa ediciyken Geburah parçalara ayrıştırıcıdır.
Not:Karşıt çiftlerdeki sefiralar bir diğerini açıklamakta çok yararlı olduğundan dolayı Geburah ile
karşılaştırıyoruz.
5.Son olarak da bu sefiranın ve Geburah’ın majikal imgelerini karşılaştırırsak.İkiside Kral imgesidir fakat Hesed
(Gedulah)’inki tahtında oturan Geburah’ınki ise savaş arabasındaki Kral’dır yani Yasa Koyucu ve Savaşçı.


Kasım 21, 2009, 03:25:02 öö
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

GEBURAH

ÜNVANI : Geburah,Kuvvet,Şiddet,Sertlik (Gimel,Bet,Vav,Reş,He)
MAJİKAL İMGESİ: Savaş arabasında güçlü kral
AĞAÇ ÜSTÜNDEKİ YERİ : Sertlik Sütununun ortası
SEFER YETZİRAH METNİ : Beşinci yola ‘’Kökten Akıl’’ denir.Çünkü o Birliği kendini Binah’la veya Hokmah’ın
yani Bilgeliğin hayat öncesi derinliklerinden taşan Akıl’la bir kılmayı temsil eder.
SIFATLARI : Din:Adalet,Pahad,Korku
DÜNYEVİ ÇAKRA : Madim,Mars
RUHANİ DENEYİM : Güç Görüsü
ERDEM : Enerji,Cesaret
ZAAFI : Zalimlik,Yıkım
MİKROKOSMOZ TEKABÜLÜ : Sağ Kol
SEMBOLLER : Pentagon,Kılıç,Beş yapraklı Tudor Gülü,Mızrak,Kamçı,Zincir
TAROT KARTLARI : Beşliler
ASALARIN BEŞLİSİ : Kavga
KUPALARIN BEŞLİSİ : Zevkte Kendini Yitirme
KILIÇLARIN BEŞLİSİ : Yenilgi
TILSIMLARIN BEŞLİSİ : Dünyevi Bela
ATZİLUT RENGİ : Turuncu
BRİYAH : Kırmızı
YETZİRAH : Açık Kırmızı
ASİYAH : Siyah Noktalı Beyaz
Geburah’tan bahsetmek gerekirse ;
1.Öncelikle söylememiz gereken Geburah 10 Sefira içerisinde en az anlaşılmış ve bu yüzden de en önemli
sefiradır.Eğer Kabalist öğreti üzerine basa basa 10 Sefiranın 10’unun da kutsal olduğunu söylemese Hristiyanlar
arasında bilhassa bu sefirayı Hayat Ağacı’nın şer bir yanı olarak görecek çok kişi vardır.Gerçekten Geburah’ın
dünyevi çakrası olan Mars gezegenine de astrolojide kötücül denir.
2.Bununla birlikte çıt kırıldım aptalca iyilikçi felsefenin ötesinde eğitim görmüş olanlar Geburah’ın elinde
doğruluk kılıcıyla halkını korumak için savaş arabasında savaşa giden ve adaletin gerçekleştiğinden emin olan
kral olduğunu bilir.Tahtında oturan kral barış zamanında halkına babalık yapan Hesed kalplerimizin sahibi
olabilir; fakat saygımızı isteyen savaş arabasıyla savaşa giden kral Geburah’tır.
3.Bununla birlikte çok önemli bir nokta ise bu paragrafta anlatılmaktadır
‘’……İYİNİN YAPAN VE İNŞA EDEN OLDUĞU KÖTÜNÜN İSE YIKAN VE PARÇALARA AYIRAN OLDUĞU
SÖYLENİR.BU İLKEYE GÖRE KANSERİ VE ÖRNEĞİN BİR MİKROP ÖLDÜRÜCÜ İLACI SINIFLANDIRMAYA
KALKTIĞIMIZDA SÖZ KONUSU FELSEFENİN NE KADAR YANLIŞ OLDUĞUNU HEMEN GÖRÜRÜZ.OYSA GİZEM
OKULLARININ DAHA DERİN VE FELSEFİ ÖĞRETİLERİNDE KENDİ BAŞINA İYİ VE KÖTÜ DİYE BİR ŞEY
OLMADIĞINI ONLARIN ŞARTLARA BAĞLI OLDUKLARI ÖĞRETİLİR.YANİ ŞER YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ
YERDEKİ KUVVETTİR.YA VAKTİ GEÇMİŞ YA DA ZAMANINDAN ÖNCE GELEN…
’’
4.Son olarak tekrar hatırlatılması gereken ise Yıkıcı Geburah Korku ve Şiddetin Efendisi en az Sevginin Efendisi
Hesed ve Güzelliğin Hanımı Netzah kadar gereklidir.

TİFARET

ÜNVANI : Tifaret,Güzellik (Tav,Pe,Alef,Reş,Tav)
MAJİKAL İMGESİ : Soylu Kral,Çocuk,Kurban Edilmiş Tanrı
AĞAÇTAKİ YERİ : Denge Sütununun ortası
SEFER YETZİRAH METNİ : ‘’Altıncı Yol’a Arabulucu zeka denir.Çünkü onun içinde tecellilerin içe akışı çoğalır;
çünkü kutsamaların bütün haznelerine birleşmelerini sağlayan tesirlerin akmasını sağlar.’’
SIFATLARI : Zoar Anpin,Küçük Sima,Melek,Kral,Adem,Oğul,İnsan
DÜNYEVİ ÇAKRA : Şemeş,Güneş
RUHSAL DENEYİMİ : Eşyanın uyumunun görüsü,Çarmıh gizemleri
ERDEMİ : Yüce çalışmaya adanma
ZAAFI : Gurur
MİKROKOSMOZDAKİ KARŞILIĞI : Göğüs
SEMBOLLERİ : The Lamen,Gül Haç,Haç,Küp
TAROT KARTLARI : Altılar
ASALARIN ALTILISI : Zafer
KUPALARIN ALTILISI : Neşe
KILIÇLARIN ALTILISI : Kazanılmış Başarı
TILSIMLARIN ALTILISI : Maddi Kazanç
ATZİLUT RENGİ : Açık gül pembesi
BRİYAH : Sarı
YETZİRAH : Parlak somon pembesi
ASİYAH : Altın Amber
Tifaret’ten bahsetmek gerekirse ;
1.Bize Tifaret’in gizlerini açacak 3 anahtar vardır.İlki Orta Sütun’un ortasında bulunan Tifaret’in bütün ağacın
denge merkezi olmasıdır.İkincisi, o daha aşağıda bir Keter daha yukarıda bir Yesod’dur.Üçüncü olarak Tifaret
kuvvet planları ile form planları arasında bir dönüşüm noktasıdır.Kabalistik terminolojide de ona verilen isimler
bunu göstermektedir; Tifaret Keter’den baktığımızda çocuk,Malkut’tan baktığımızda Kral; kuvvetin dönüşümü
açısından bakıldığındaysa kurban edilmiş tanrıdır.
2.Makrokozmik olarak yani Keter açısından Tifaret Hesed ile Geburah’ın dengesidir ; mikrokozmik olarak yani
kişilik üstü psikolojisi açısından Keter ve Yesod özellikleri taşıyan bilinç türlerinin odaklandığı noktadır.Hod ve
Netzah da kendi sentezlerini Tifaret’te bulurlar.
3.Netzah Doğal kuvvetler ve elementsel temaslarla,Hod seremonik maji ve okült bilgisiyle,Yesod psişizm ve
eterik bedenle ilgilidir.Geburah ve Gedulah’ın desteğindeki Tifaret ise görücülüğü bireyselliğin daha yüksek
psişizmini temsil eder.Kuşkusuz ki her sefiranın kendine özel ve nesnel yanları,psikolojideki etkeni ve evrendeki
planı vardır.
4.Tifaret’in altındaki dört sefira kişiliği yani aşağı benliği temsil eder; Tifaret’in üstündeki dört sefira bireysellik
yani yüksek benlik demektir.Keter ise İlahi Kıvılcım,Tezahürün Çekirdeği’dir.Fakat Tifaret bu sebeplerden ötürü
Sefirot üzerinde yalıtılmış bir sefira gibi görünmemelidir çünkü Tifaret bir bağlantı ve odaklanma noktası geçiş
merkezidir.
5.Tifaret’in en güzel açıklaması ekzoterik dinin ağaç üzerinde Tifaret’ten yukarı çıkmayacağının
söylenmesidir.Yani ekzoterik din ağaç üzerinde üstsel üçgende yer alan sefiraların bize açıkladığı yaradılış
gizemlerini açıklamaz.

NETZAH

ÜNVANI : Netzah,Zafer
MAJİKAL İMGESİ : Çıplak güzel kadın
AĞAÇTAKİ YERİ : Merhamet Sütunu’nun altı
SEFER YETZİRAH METNİ : Yedinci yol Okült Akıl’dır.Çünkü o zekanın gözleri ve imanın temaşasıyla algılanan
bütün akli erdemlerin muhteşem saltanatıdır.
SIFATLARI : Sağlamlık
TANRI İSMİ : Yehovah Tzaboath,Orduların Efendisi
BAŞ MELEK : Haniel
DÜNYEVİ ÇAKRA : Nogah,Venüs
RUHSAL DENEYİMİ : Muzafferane güzelliğin görüsü
ERDEMİ : Bencil olmama
ZAAFI : Zina,Şehvet
MİKROKOZMOSTAKİ KARŞILIĞI : Bel,kalçalar ve bacaklar
SEMBOLLERİ : Lamba,kuşak ve gül
TAROT KARTLARI : Yedililer
ASALARIN YEDİLİSİ : Cesaret
KUPALARIN YEDİLİSİ : Yanılsamalı Başarı
KILIÇLARIN YEDİLİSİ : İstikrarsız Çaba
TILSIMLARIN YEDİLİSİ : Gerçekleşmemiş Başarı
ATZİLUT RENGİ : Amber
BRİYAH : Zümrüt
YETZİRAH : Parlak yeşile çalan sarı
ASİYAH : Altın noktalı zeytuni
Netzah;
1.Netzah,Venüs Küresi,en iyi Hod ile karşılaştırılarak anlaşılabilir çünkü bunlar daha aşağı bir planda kuvveti ve
formu temsil ederler.Netzah kuvvet ve formun harekete geçirdiği içgüdüleri ve duyguları temsil ederken Hod
somut aklı temsil eder.Bu ikisi makrokozmosta kuvvetin formun içinde somutlaşma sürecinin iki düzeyini
gösterirler.Netzah’ta kuvvet hala serbest bir yapıdayken Hod’da ilk defa kesin olarak bir form alır.
2.İçgüdülerimizin temelleri bizdeki Netzah etkenidir.Bu içgüdülerin her biri aklileştirilmemiş özleriyle bir
bebeğin dudaklarına uzanan her şeyi emmesi gibi kendilerine uygun reflekslere dönüşürler.
3.Netzah’tan yani Venüs Küresinden bahsederken cinsellik ve Afrodit kültünden bahsetmemek olmaz.Afrodit
tapınaklarında aşk sanatı azimle geliştirilmişti buradaki rahibeler küçük yaşlardan itibaren bu sanatın
inceliklerini öğrenmek üzere yetiştiriliyorlardı fakat bu sanat sadece tutkuları uyandırmaktan ziyade onları
bilincin her seviyesinde tatmin etmek: bedenin fiziksel duyularının tatmini değil,ruhsal,entelektüel
kutuplaşmanın ve manyetizmanın değiş tokuşuydu.Bu durum Afrodit kültünü basit duyumsallık düzeyinin
üzerine çıkarmıştır ve bu durumda onlara neden çok büyük saygı beslendiğini ve herkesi kabul ettikleri halde
onlara neden asla * denmediğini açıklar.Bu rahibelerin işleri becerikli sanatlarının aracıyla insan ruhunun
belli ihtiyaçlarına hitap etmekti.Biz film şov veya müzikle arzuları uyarma sanatında Yunanlıların aklına
gelmeyecek derecede ilerleme göstermemize rağmen insan ruhunun ihtiyaçlarına dahil henüz hiçbir şey
bilmiyoruz.İşte bu yüzden cinsel hayatımız hem psikolojik hem de sosyal anlamda tatminden uzaktır.


Kasım 21, 2009, 03:28:02 öö
Yanıtla #2
 • Ziyaretçi

HOD

ÜNVANI : Hod,İhtişam
MAJİKAL İMGESİ : Hermafrodit
AĞAÇTAKİ YERİ : Sertlik Sütunu’nun altı
SEFER YETZİRAH METNİ : Sekizinci yola Mutlak ve Eksiksiz Akıl denir,çünkü o ilkselin aracısıdır,dayanacağı ve
sarılacağı bir kökü yoktur ; kendi özüyle tezahür ettiği Gedulah’ın gizli yerlerinden başka.
DÜNYEVİ ÇAKRASI : Kokab,Merkür
RUHANİ DENEYİMİ : Şaşaanın Görüsü
ERDEMİ : Doğruluk
ZAAFI : Yanlışlık,riyakarlık
MİKROKOSMOZDAKİ KARŞILIĞI : Bel ve bacaklar
SEMBOLLERİ : İsimler,kısa cümleler ve önlük
TAROT KARTLARI : Sekizler
ASALARIN SEKİZLİSİ : Çabukluk
KUPALARIN SEKİZLİSİ : Terk edilmiş başarı
KILIÇLARIN SEKİZLİSİ : Kısaltılmış güç
TILSIMLARIN SEKİZLİSİ : Basiret
ATZİLUT RENGİ : Leylak-Mor
BRİYAH : Turuncu
YETZİRAH : Pas Kırmızısı
ASİYAH : Beyaz benekli , yeşilimsi siyah
Hod ;
1.Netzah ve Hod sırasıyla astral bilincin kuvvet ve form yanlarını temsil eder.İnsan bilinci bu kürelere doğru bir
gelişim gösterdiğinden dolayı kürelerin kozmik doğası ciddi biçimde insan zihninin etkileri altındadır.
2.Hod özellikle maji küresidir ; çünkü burası majisyenin çalıştığı alandır ; çünkü onun zihni formları
biçimlendirirken,iradesi bu formlara ruh verecek olan Netzah Küresi’nin doğal kuvvetlerini çağırır.Dikkat
edilmesi gerekir ki,astral planın kuvvet yönü olan Netzah temasları olmadan forma ruh verilemez.İradenin
gücü majisyenin Hod’da çalışmasını sağlarken,Netzah’a onu götürecek olan empati’dir çünkü Netzah
duyguların küresi olduğu için buraya temaslar empati ile yapılır.
3.Netzah’la temasa geçmemizi sağlayan şey nasıl ki içimizdeki Venüs ise Hod-Merkür-Toth ile de temasa
geçmemizi sağlayan şey de zihnimizdeki majikal kapasitedir.Eğer doğamızda hiç Venüs yoksa yani sevgi
çağrısına karşılık verme kapasitesi yoksa Netzah küresinin kapıları bize asla açılmaz ve onun inisiasyonunu asla
alamayız.Aynı şekilde eğer majikal kapasitemiz yoksa yani entelektüel hayal gücümüz yoksa Hod küresi bizim
içim kapalı bir küre olacaktır.Bir Küre içinde ancak o Küre’nin inisiasyonunu aldıktan sonra çalışabiliriz Gizem
Okulları’nın diliyle konuşacak olursak o Küreler’in güçleri bahşedildikten sonra.Gizem Okulların’da bu mesel
seremonilerle çözülmeye çalışılır fakat gözden kaçan nokta şudur ki insanda zaten mevcut olmayan güç
uyandırılamaz.Gerçek inisiyatör Hayat’tır.

YESOD

ÜNVANI : Yesod,Temel (İbranice imlası Yod,Samed,Vav,Dalet)
MAJİKAL İMGESİ : Çok güçlü,güzel,genç çıplak adam
AĞAÇTAKİ YERİ : Denge Sütunu’nun altı
SEFER YETZİRAH METNİ : Dokuzuncu Yol’a Arı Akıl denir,çünkü o Tecellileri arıtır.Temsillerinin tasarımlarını
doğrular ve düzeltir; ayrım ve eksiltme olmadan tasarlanmış oldukları birliği verir.
TANRI İSMİ : Şadday El Hay,Yaşayan Kudretli Tanrı.
BAŞ MELEK : Gabriel
DÜNYEVİ ÇAKRASI : Levanah,Ay
RUHANİ DENEYİMİ : Evren makinasının görüsü
ERDEM : Bağımsızlık
ZAAFI : Tembellik
MİKROKOSMOZDAKİ TEKABÜLÜ : Üreme organları
SEMBOLÜ : Parfümler ve sandaletler
TAROT KARTLARI : Dokuzlular
ASALARIN DOKUZLUSU : Büyük kuvvet
KUPALARIN DOKUZLUSU : Maddi mutluluk
KILIÇLARIN DOKUZLUSU : Umutsuzluk ve zulüm
TILSIMLARIN DOKUZLUSU : Maddi Kazanç
ATZİLUT RENGİ : Çivit
BRİYAH : Mor
YETZİRAH : Çok koyu mor
ASİYAH : Mavi benekli limon sarısı
Yesod ;
1.Yesod sembolizminin incelenmesi çelişik iki sembol setini ortaya çıkarır.Bir yanda Yesod’un evrenin güçle
tesis edilmiş temeli kavramını görürüz ; güçlü,çıplak güzel adam majikal imgesi,tanrı ismi
Şadday,Kudretli,güçlü melekler Kerubim,gizli ismi büyük kuvvet olan asaların dokuzlusuyla işaret edilen
budur.Oysa öte yanda elimizde Ay sembolizmi vardır ki bu sembolizm su elementinin baş meleği olan
Gabriel’in hükmü altında varlığın sürekli sıvımsı,akış halini gösterir.
2.Birbiriyle çatışan bu kavramları nasıl uzlaştıracağız? Cevap dokuzuncu yol için şunları söyleyen Sefer
Yetzirah’ta bulunur ‘’Dokuzuncu Yol Tecelliler’i arttırır.Temsillerinin tasarımlarını doğrular ve düzeltir;ayrım ve
eksiltme olmadan tasarlanmış oldukları birliği verir.’’ Bu kavram Yesod’a verilen ve ‘’Evren Makinesinin Görüsü’’
diye ifade edilen ruhani deneyim ile daha bir açıklığa kavuşur.
3.O halde burada kaosun akışkan sularının nihayet toplandığı ve Hod’da tasarlanan temsiller aracılığıyla
örgütlendiği fikrine varırız; bu temsillerin veya biçim verici imgelerin ‘’temsillerinin’’ nihai
‘’doğrulanması,düzeltilmesi ve birliğinin verilmesi’’ bu Sefira’nın görüsünü oluşturan ruhani deneyim olan
Evren Makinesi görüsüyle sonuçlanır.Yesod’un Evren Makinesi’nin Küresi olarak tarif edilmesi bu yüzden
caizdir.Eğer yeryüzü krallığı büyük bir gemiyse Yesod makine dairesidir.

MALKUT

ÜNVANI : Malkut,Krallık (İbranice Mem,Lamed,Kaf,Vav,Tav)
MAJİKAL İMGESİ : Tahtın üstünde oturan taçlı genç kadın
AĞAÇTAKİ YERİ : Denge Sütunu’nun altı
SEFER YETZİRAH METNİ : Onuncu Yol’a Işıltılı,Parlak Akıl denir;çünkü bütün başların üstündedir ve (üçüncü
yolda bahsedilen) Binah tahtında oturur.Bütün Işıkların İhtişamını aydınlatır.Yüzün Prensinden,Keter’in
Meleğinden tecelliye sebep olur.
SIFATLARI : Kapı,Ölüm Kapısı,Ölümün Gölgesinin Kapısı,Gözyaşlarının Kapısı,Adalet-Dua Kapısı,Kudretli
Olanların Kızlarının Kapısı,Eden Bahçesinin Kapısı,Aşağı Ana,Malkah,Kraliçe,Kallah,Gelin,Bakire.
TANRI İSMİ : Adonai Malek ya da Adonai Ha Aretz
BAŞ MELEK : Sandalfonl
DÜNYEVİ ÇAKRASI : Şolem ha Yesod,Elementler Küresi
RUHANİ DENEYİMİ : Kutsal Koruyucu Meleğin Görüsü
ERDEMİ : Ayrım Yeteneği
ZAAFI : Tamah,Atalet
MİKROKOZMOS TEKABÜLÜ : Ayaklar,Anüs
SEMBOLÜ : Çift Küplü Altar,Eşit Kollu Haç
TAROT KARTLARI : Onlular
ASALARIN ONLUSU : Zulüm
KUPALARIN ONLUSU : Kusursuzlaştırılmış Başarı
KILIÇLARIN ONLUSU : Yıkım
TILSIMLARIN ONLUSU : Refah
ATZİLUT RENGİ : Sarı
BRİYAH RENGİ : Limon Sarısı,zeytin yeşili,pas kırmızısı ve siyah
YETZİRAH RENGİ : Limon sarısı,zeytin yeşili,pas kırmızısı ve altın noktalı siyah
ASİYAH RENGİ : Yeşil çizgili siyah
Malkut ;
1.Hayat Ağacı’na baktığımızda kolayca anlaşılır ki Ağaç üçgenlerden oluşmasına rağmen herhangi bir üçgende
yer almayan tek sefira Malkut’tur.Kabalistler Malkut’un diğer bütün sefiraların tecellilerini ve etkilerini aldığını
dile getirir.Fakat Malkut her ne kadar bir üçgende yer almayan tek Sefira olsa da,birden çok renkle temsil
edilen tek sefiradır.Malkut 4 element Toprak,Ateş,Hava ve Su’yun karşılığı olarak 4 renkle temsil
edilir.Herhangi bir üçgende yer almamasına rağmen Hayat Ağacı’nın bütün faaliyetlerinin son ürününü temsil
eder.O evrimin nadiri yani en alt noktası dışa akan kuvvetin en uzak noktasıdır.Hayat geldiği yere dönmeden
önce bu noktadan geçmek zorundadır.
2.Ayrıca ayrımına varmamız gereken bir diğer nokta da Malkut toprak küresidir fakat burada Kabalistlerin
sadece yeryüzü küresini ima ettiği yanılgısına düşmemeliyiz.Burada kastedilen şey ayrıca maddenin psişik
yönüdür yani her türlü fiziksel fenomenin ortaya çıkmasına neden olan numeni ima ederler ve aynı şekilde 4
elementi de.
3.Malkut’la alakalı mutlaka hatırlanması gereken bir diğer noktaysa istikrardır.Malkut’un erdemi onun
ataletinde yatar.Bütün diğer sefiralar değişen ölçülerde hareketlidir hatta Orta Sütun bile fakat Malkut’ta kesin
bir istikrar vardır.
4.Son olarak Malkut’un tek komşusu Yesod’dur ve tüm Hayat Ağacında olduğu gibi burada da iki sefira
çalışmak için birbirlerine muhtaçtırlar…


Kasım 21, 2009, 04:40:13 ös
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Sayın Ayn ,

Kızmayın ama  çok sıkıcı buldum .


Kasım 21, 2009, 06:19:23 ös
Yanıtla #4
 • Ziyaretçi

Yok yahu neden kızayım, eğlenceli bulmak zorunda değilsiniz zaten :)


Kasım 26, 2009, 04:03:58 ös
Yanıtla #5
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 300
 • Cinsiyet: Bay

bilgi için teşekkürler... bilinmesi gereken detaylar var


Kasım 27, 2009, 06:24:14 ös
Yanıtla #6

Bence de çok güzel bir paylaşım olmuş, bu arada Yaradılış şemasını aklıma getirdi de. Gerçekten de bilinmesi gereken detaylar.

Tamam ya şimdi aklıma geldi Sefirot :)
« Son Düzenleme: Kasım 27, 2009, 06:27:15 ös Gönderen: Isabell »
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


Ocak 28, 2010, 04:42:34 ös
Yanıtla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 83
 • Cinsiyet: Bay

Bu değerli paylaşım için teşekkür ederim  syn. Ayn..  İnsanların gerçekten okuması gerek bir yazı.


Ocak 29, 2010, 05:02:30 ös
Yanıtla #8
 • Ziyaretçi

Sayın Ayn;
Ellerinize ve emeğinize sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş.
Saygılarımla.


Şubat 09, 2013, 10:59:58 ös
Yanıtla #9
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 864
 • Cinsiyet: Bayan

Benim ise, Ortaköy'de yer alan Etz Ahayim Sinagogunu aklıma getirdi nedense ..
« Son Düzenleme: Şubat 09, 2013, 11:23:27 ös Gönderen: Melina »
Adequatio intellectus et rei


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
1983 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 03, 2007, 10:25:49 ös
Gönderen: shemuel