Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: BÜYÜK YASALAR OLAYI - (EKEİR – 39)  (Okunma sayısı 3994 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 02, 2010, 08:48:13 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayBu uzun bir bölüm olacak. Fakat öyle bir bölüm ki parçalanamaz. İlgilenenlerin, hele masonların dikkatle okumalarını öneririm.


Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin gerek 1801 yılında Charleston kentindeki ilk yüksek konseyinin gerekse 1804 yılında Paris’te Fransa Yüksek Konseyi’nin kuruluşları sırasında ileri sürülen iddia özetle şöyleydi:

«Prusya Kralı 2. Friedrich (Büyük Frederik) 1786 yılında “krallık buyruğu” niteliğini taşıyan bir bildirge yayımlamıştır. Yetkinleşme Riti’ne son vererek Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’ni kurmuştur. Prusya kralının bu buyruğu üzerine kendilerine ritin 33. ve sonuncu derecesi verilerek yetkilendirilen yedi mason tarafından, ritin yasaları ve tüzükleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, bunları hazırlayan masonlarca imzalanmış, 2. Friedrich tarafından da onaylanmıştır.»

Prusya Kralı 2. Friedrich bu işi hangi yetkiyle yapmış?... Buna kalkışması için hiç olmazsa Yetkinleşme Riti’nin 25. derecesinde, “Royal Sır Yüce Prensi” unvanını taşıyan bir mason olması gerekmez miydi?

Prusya Kralı 2. Friedrich’in 18. yüzyıl sonlarında Germen ülkelerindeki masonik örgütlerin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere çaba gösterdiği biliniyor; buna kimsenin bir diyeceği yok... Fakat, egemen yönetici organı Paris’te olan Yetkinleşme Riti’yle nasıl bir ilişkisi olmuş?... Bu ritin en yüksek derecesini nerede ve ne zaman almış?

Böyle sorular sorulamaz... O kraldır; istediğini yapar; dediği yapılır!

Demek ki bir diğer hükümdar, örneğin Avusturya İmparatoru 2. Joseph ya da -olacak şey değil ya- Fransa Kralı 16. Louis Prusya kralından önce davranmış olsaydı, bu kez onun dediği yapılacaktı.

Günümüzün anlayışıyla kabul edilemese de, o günlerde “geçerliliği tartışılmaz” bu olgunun belgelenişi ise olgunun kendisinden daha geçersiz görünüyor.

Ortada ne Friedrich’in buyruğu ne de onayladığı söylenen yasaları kapsayan herhangi bir özgün belge var… Ancak 1834 yılında bir belge üretilmiş... Friedrich’in aslı Lâtince olduğu ileri sürülen buyruğu, “Büyük Yasalar” olarak anılan Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin yasaları ile tüzükleri, bir de yüksek konsey üyelerinin kuşanımını betimleyen ek maddeler, bu belgede gösteriliyor.

Bu belgenin son bölümü özetlenecek olursa, hemen hemen şu sözlerle sona erdiği görülmektedir:

«Biz, aşağıda imzaları bulunan Egemen Büyük Genel Denetçiler, yukarıda belirtilen belgeleri, 1 Mayıs 1786 tarihli Büyük Yasalar’ı ve eklerini, tarikatın arşivlerinde dikkatle ve bağlılıkla korunmuş, hiç bozulmadan saklanmış olan resmi belgeleri inceledik ve kopyalarını çıkardık.

Biz, sözü edilen bu kopyaların, belgelerin özgün asıllarına bağlı ve yazım olarak aynı olduğunu güvenceliyoruz.

İnanca olarak, bunu 23 Şubat 1834’de imzalıyoruz.
Baron Freteau de Peny, 33o
Comte Thiebault, 33 o
Setier, 33 o
Marquis de Giamboni, 33 o
A.C.R. de Andrada, 33 o
Louis de Menes Vascos de Drummond, 33 o
Comte de Saint-Laurent, Egemen Büyük Genel Denetçi, 33 o
Lafayette, 33 o    ve bunun gibi    (MÜHÜR)  »

Aslının aynısı olduğu söylenen kopyasına göre; “özgün belge” 2. Friedrich’in krallık bildirgesiyle başlamaktadır. Bundan sonra yasalar ve tüzükler 18 madde altında toplanmıştır. Bu bölümün sonu, özetle şöyledir:

«Pek yüce Majeste Frédéric, bu adın ikincisi, Tanrı’nın bağışıyla Prusya kralı, Pek Güçlü Hükümdar, Büyük Koruyucu, Büyük Komandör, Evrensel Büyük Üstat ve Tarikatın Gerçek Savunucusu’nun katılımı ve onayıyla yasal olarak toplanmış olan 33. Derecenin Büyük ve Yüksek Konseyi’nde kararlaştırılmış, hazırlanmış ve onaylanmıştır.
Mayıs’ın ilk günü, Anno Lucis 5786 ve Hıristiyan zamanıyla 1786.»
   İmza   « .........(X)......... » -  « STARK »  - «..,,.....(X).......... » -
«.........(X)............ »  -  « H. WILLHELM »  -   « D’ESTERNO »  
«..........(X)............»  -  «WOELLNER »
Berlin’de, Krallık Sarayında, Mayıs ayının ilk günü, 1786 Şükran ve krallığımızın 47’inci yılında onaylanmıştır.
L.S.               İmza                  FREDERIC»  

Bu yasaların üç maddelik eklerinden sonra ve daha önce yukarıda çevirisini vermiş olduğumuz son paragrafından önce de şu yer almaktadır:

«33. Derece Yüksek Konseyi’nde, yukarıda belirtilen yıl, ay ve günde hazırlanmıştır.
   İmza   « .........(X)..,,..... »  -  « STARK »  -  « D’ESTERNO »  -
«...........(X)............ »  -  « H. WILLHELM »  -  «D..........(X)..........»
 -  «WOELLNER »
   ONAYLANMIŞTIR.
   L.S.                        İmza            FREDERIC»

[Kaynak: Paul Naudon, Histoire, Rituels et Tuileur des Hauts Grades Maçonniques, Paris, 1984]Bu belgeyi imzalamış olanların oluşturdukları bir kuruldan “yüksek konsey” olarak söz ettikleri hemen dikkati çekiyor.

Eğer böyle bir kurul gerçekten de 33. derecedeki masonlardan oluşan bir “yüksek konsey” niteliğini taşımışsa, 1801 yılında Charleston’da kurulmuş olan yüksek konseye “Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin ilk yüksek konseyi” denmesi yanlış olmaz mı?

Bu varsayımsal “yüksek konsey” herhangi bir kişiye bir başka yerde yüksek konsey kurmak üzere herhangi bir yetki belgesi (patent) vermiş mi?... Vermişse, böyle bir belge bugüne kadar neden ortaya çıkmamış?

Bu varsayımsal yüksek konseyin başka bir yerde yüksek konsey kurulması için yetki belgesi vermemiş olmasının gerekçesi Büyük Fransız Devrimi’ne bağlanamaz.

Kaldı ki, özgün olduğu söylenen bu belgedeki anlatıma bakılırsa, Berlin’de bir yüksek konsey kurulmuş. Peki bu yüksek konsey ne olmuş?... Çalışmalarını neden sürdürmemiş?... Neden kendine bağlı olarak çalışması gereken yüksek derece atölyelerini oluşturmamış?

Bu soruların yanıtı alınamayınca, ister istemez ortaya şöyle bir kanı çıkıyor:

Demek oluyor ki aslında böyle bir yüksek konsey yokmuş!

Demek oluyor ki bu belgeleri Prusya kralının onayına sunmak üzere düzenleyenler, kendilerini topluca “yüksek konsey” olarak nitelendirmiş.

Bu kişilerin oluşturdukları kurul olsa olsa bir tür “yasa hazırlama kurulu” olarak nitelendirilebilir. Kendi hazırlamış oldukları yasalara uyarak oluşturulmuş bir yüksek konsey değildir. Zaten, eğer Friedrich II onayladığı yasalara kendisi de uymuşsa, bir yüksek konsey kurulabilmesi için bundan 15 yıl kadar sonra Amerika’da Grasse-Tilly’nin yapmış olduğunu yapması gerekirdi.

Eğer Prusya Kralı 2. Friedrich’nin bu yasaları hazırladığı en azından başkalarına hazırlatarak onayladığı, böylece Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’ndeki “İlk Egemen Büyük Komandör” olduğu benimsenirse; en akla yatkın açıklama ancak şu olabilir:

«2. Friedrich, kendi yaptığı -ya da onayladığı- yasalar uyarınca kurmuş olduğu bu yeni ritin işlemlerini yürütmeye girişemeden öldü. Bu nedenle her şey ortada kalakaldı. Amerika’da Grasse-Tilly’den önce hiç kimse, bu işi başlatmak için kendini yetkili göremedi.»

Özgün olduğu söylenen bu belgenin kopyasını çıkaranlar, «..........(X)..........» biçiminde bıraktıkları imzalar için şöyle demişler:

«Bu işaretler, parşömen kağıdına yazılmış olan özgün belgenin pek çok kez sürtünme ya da deniz suyu gibi etkenlerle karşılaşmış olması yüzünden, okunamaz duruma gelmiş olan imzaları belirtmektedir.»

Berlin’deki “deniz suyu etkisi”(!) sözünü göz ardı ederek, varsayalım ki bu “özgün” denilen belgenin çok yıpranmış olduğu doğru...

Peki, nasıl olmuş da biri yasaların, diğeri eklerin sonunda olmak üzere iki ayrı yerde geçen imzalardan hep “aynı dört kişinin imzaları” okunamaz hale gelmiş?

Açıkçası şöyle olmalı:

Bu özgün ilk kopya olduğu söylenen belge düzenlendikten bir süre sonra, burada yer alan imzalardan dördü seçilerek silinmiş. Anlaşılan, daha sonraki bir tarihte bu belge üzerinde bunu imzalamış olan bu dört kişinin adlarının görünmesi uygun bulunmamış.

İşte bu olgu, özgün olduğu söylenen belgenin gerçekten de “özgün” olması olasılığını çok yükseltiyor. Belki daha da ileri giderek bunu “belgenin özgünlüğünün kanıtı” sayanlar da çıkabilir. Fakat bu belgenin 1834 tarihinde, yani tam 33 yıl sonra çıkarılmış olan kopyasının, aslına ne denli uyduğu gene de belirsizdir.

Şu işi bir özetleyelim:

Prusya Kralı 2. Friedrich tarafından 1 Mayıs 1786 tarihinde çıkarılmış olduğu söylenen bir buyruk ile, aynı tarihte onaylamış olduğu söylenen bir “Yasalar ve Tüzükler” söz konusu... Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin en değerli bu özgün belgesi ortada yok.

Bu varsayımsal özgün belge, imzalayanlardan dördünün adı silinmiş olarak bulunmuş. Bunun gerçekten de bir “özgün belge” mi, yoksa bir kopya mı olduğu pek belli değil. İşte bu belge “pek yıpranmış” olduğu ileri sürülerek ortadan kaldırılmış ya da saklanmış ama nerede ve nasıl korunduğu belli değil.

1834 yılında, Fransa Yüksek Konseyi’nin üyesi olan sekiz mason bu belgenin kendilerince doğruluğu onaylanmış bir kopyasını çıkarmış... Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin kuruluşuna ilişkin tek belge bu.

Masonların “dürüstlük” ilkesinden şaşmayacağı benimsenerek, eldeki bu kopyanın kapsamının “doğru” olduğu kabul ediliyor.

Bu kopyanın altını imzalamadan önce “DEUS MEUMQUE JUS” terimini kullanmayı da unutmamışlar!

Bu terim, ne anlamda kullanıldığı bakımından, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde öteden beri bir sorun olagelmiştir.

“Deus Meumque Jus”, Lâtince’deki sözlük anlamı bakımından Türkçe’ye çevrilecek olursa, bunun karşılığı “Tanrı ve Benim Hakkım” olarak verilir. Fakat bir “öz deyiş” niteliği taşıyan bu söz ile ne denilmek istendiği tam olarak belirgin değildir.

Bu öz deyiş, 18. yüzyılda Birleşik Alman Ordusu’nun bir dövizi olarak kullanılmıştır.

Fakat bunun bir geçmişi, daha da eski bir kökeninin olması gerektiği düşünülüp, konu biraz kurcalanacak olursa, Birinci Haçlı Seferi’ne kadar uzanılır.

O zaman da bu deyiş, kesin olmamakla birlikte Godfroi de Bouillon’a bağlanır. Daha önce bir başka başlık altında yazdıklarımı okumuş olanlar anımsayacak olursa, bu deyişi besleyen kaynağın Prieuré de Sion olduğu anlaşılır.

Gene bir başka başlık altındaki sunumda 18. yüzyılın ikinci yarısında Prieuré de Sion’un artık Masonluğun peşini bırakmış olduğunu belirtmiştim. Fakat Prusya Kralı 2. Friedrich’nin 1757 yılındaki “Leuthern Savaşı”nda yenerek ülkesinin üzerine konmayı kesinleştirdiği, Prieuré de Sion’un o tarihteki Büyük Üstadı Charles de Lorraine’den sonraları büyük övgüyle söz etmiş olduğunu da unutmayalım.

Charles de Lorraine’nin Töton Şövalyeleri Tarikatı’nın da büyük üstadı olduğunu, bu tarikatın üyelerinin Germen asıllı, örgütün de yüzyıllar boyunca öncelikle 2. Friedrich’in ülkesi Prusya’da yerleşmiş bulunduğunu, “Tötonik Haç”ın Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı dearecelerinde kullanılan bijularında yer aldığını göz önünde tutmalıyız.

Tüm bunlar bizi Prieuré de Sion ile 2. Friedrich arasında bir organik bağlantı kurmaya götürmez. Fakat Prieuré de Sion’un 1780’li yıllardaki büyük üstadının Avusturya İmparatoriçesi Marie-Theresa’nın oğlu Maximilan von Habsburg-Lorraine olduğu, onun daha önce anlatmış olduğum tutumu, 2. Friedrich’in de sanata -özellikle müziğe- düşkünlüğü göz önüne alınınca, Prusya kralının Prieuré de Sion’un o sıralardaki etkinliklerinden hiç de uzak olmadığını düşünmek fantastik bir kurgu sayılmaz.

Tarihçilerin öteden beri benimsedikleri bir kural vardır: «Özgün belge ortada olmayınca, ilk özgün kopya özgün belge sayılır.»

Peki, ya ilk özgün kopya da ortalıkta yoksa ne olur?

O zaman da ilk özgün kopyanın ilk özgün kopyası özgün belge sayılır.

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti, günümüzde dünya çapında en yaygın olarak uygulanan mason riti niteliğini taşıyor. Birkaç İskoç riti daha var ama yaygınlıkları ve etkileri bakımından öyle zayıflar ki, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti günümüzde tek başına “Ekosizm”i temsil ediyor; kısaca “İskoç Riti” olarak bile anılıyor ya da İskoç riti denilince akla sadece o geliyor.

Oysa dünyanın en yaygın mason riti işte böyle sakat bir temel üzerine kurulmuş.


Belgelenmiş olduğu üzere, Türk Masonluğu’nun bir döneminde çok önemli bir yer tutmuş olan bir mason, «İskoç Riti’nin içinde olmaktansa Masonluğun dışında kalmayı tercih ederim.» gibi bir söz etmiş ve bu sözü Türk Masonluğu’nun tarihine de geçmiş.

Acaba bu nedenle mi?ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Şubat 05, 2010, 12:09:15 ös
Yanıtla #1
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay


Bu yazıyı yazarken önemli bir noktayı atlamışım. Bunu sonra farkettim. Şimdi eklemek istiyorum.

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti'nin 1786 tarihli olduğu ileri sürülen anayasasında, her ülkede sadece bir tek yüksek konsey kurulabileceği, ancak Amerika'da iki yüksek konsay olabileceği belirtiliyor.

Gerçi 20. yüzyılda bu kural birçok ülkede çiğnenmiş, iki hatta üç yüksek konsey bulunan ülkeler görülmüş ve görülmektedir ama onu geçelim.

Amerika'daki ilk yüksek konsey 1801 yılında kurulduğunda, sonradan ikinci bir yüksek konsey daha kurulabileceği hiç kimsenin aklına bile gelmiyordu. Dikkat ederseniz ilk yüksek konsey Amerika'ya göçmüş olan özellikle Fransız kökenli kişilerce kurulmuştu. İkinci yüksek konseyi kuranlar ise Britanya kökenli olanlardı. Nitekim Amerika'daki ikinci yüksek konsey, İngiltere Birleşik Büyük Locası ile aynı tarihte, 1813 yılında kurulmuştu.

Soru şu: Prusya Kralı 2. Friedrih ile yanındakiler Amerika'daki gelişimin böyle olacağını nereden biliyorlardı?

Bunu bilmelerine olarnak yok. Oysa 1830'lu yıllarda artık Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti'nde hayli yol alınmıştı. Bu arada Amerika'da iki yüksek konsey, diğer ülkelerde ise sadece birer yüksek konsey vardı. Dolayısıyla yasaya bu kural konulurken, mevcut durum yansıtılmıştı.

Bu da Eski ve Kabul Edilmiş İskoç riti'nin öyle denildiği gibi 1786 yılında Berlin'de değil, 1801 yılında Amerika'da kurulmuş olduğunu kanıtlar.   

ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
7842 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 22, 2009, 11:00:38 öö
Gönderen: ADAM
2 Yanıt
4956 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2009, 01:12:50 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
5994 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 08, 2010, 02:23:19 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
7173 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 13, 2010, 08:54:06 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
4582 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 14, 2010, 10:16:41 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
5807 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 21, 2010, 10:30:45 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3003 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 31, 2010, 08:54:12 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
5569 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 03, 2010, 12:01:23 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2691 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 17, 2010, 08:12:22 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3576 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 30, 2011, 02:30:09 ös
Gönderen: ADAM