Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (E)  (Okunma sayısı 10185 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 19, 2010, 10:00:59 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay

E. A.
Entered Apprentice (İng.); “Çırak”.

Ebedî Maşrık  ; Bak: Sonsuz Doğu

Ebedîyyet  ; Bak: Sonsuzluk

Ecclesiam
Papa 7. Pius tarafından 1821 yılında yayımlanmış olan aforoz buyruğunun başlığı.

Ecnebî Mahfil  ; Bak: Yabancı Loca

Eden
İbranice: “Eğlence” ya da “debdebe”.

Edinburgh-Kilwinning El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Edinburgh Locası
Dünyadaki en eski mason localarından biri.

Edinburgh Sicil Dairesi El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Edward III El Yazması
James Anderson’un 1738 yılında yayımlamış olduğu “Yeni Yasa Kitabı”nda sözü edilen bir eski belge.

Edward VII
Masonluk tarihindeki en etkin krallardan biri.

Edwin
926 yılında Operatif Masonluğun İngiltere’nin York kentindeki ünlü tarihsel genel kurul toplantısını organize etmiş olan kişi.

Edwin Yükümlülükleri
“York Yasaları”nın yükümlülüklerine kimi masonik yazında verilen bir ad.

Eflâtun Akademisi  ; Bak: Platon Akademisi

Efsane
Tarihsel bir gerçekmiş gibi anlatılan, olağan dışı ya da inanılmaz nitelikte olaylar içeren, eski ve geleneksel öykü.

Ege Bölge Locası
Özgür Masonlar Büyük Locası’na bağlı olarak çalışan bir bölge locası.

Egemen
Bir masonik derece ya da görev unvanının diğerlerine oranla bir üstünlüğünün bulunduğunu vurgulamak üzere kullanılan bir sıfat.

Egemen Büyük Genel Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, ritin sonuncu derecesi olan yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) üyesi.

Egemen Büyük Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin, herhangi bir ülkedeki egemen otoritesi olan bir yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) başkanı.

Egemen Büyük Özverici
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 23. derece çalışmasında atölye başkanının ritüelik görev unvanı.

Egemen Grankomandör  ; Bak: Egemen Büyük Komandör

Egemen Komandörler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 27. derece oturumuna katılan masonların niteliği.

Egemen Mabet Komandörü ; Bak: Mabet Egemen Komandörü

Egemen Prens
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 16. derece oturumunda atölye başkanının görev unvanı.

Egemen Rozkrua Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 18. derece.

Egemen Şapitr
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15.-18. derecelerinde çalışan atölye.

Egemen Tribunal  ; Bak: Tribunal

Egemen Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derece çalışmasında şapitr başkanı.

Egemenlerin  Egemeni
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesinde atölye başkanının taşıdığı bir unvan.

Egeran, Enver Necdet
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1965.

Eglinton El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Egoizm  ; Bak: Bencillik

Eğitim Kesesi
Masonluğun bazı ileri ya da yüksek derecelerinde, simgesel derecelerdeki “dul kesesi” ile özdeş olan kese.

Eğitim Locası
Sadece masonik nitelikte eğitim vermek, masonları masonik konularda bilgilendirmek amacıyla çalışan loca.

Eğitmen
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 30. derece çalışmasında 2. nazırın görev unvanı.
2.   Bazı obediyanslarda, çeşitli locaları gezerek çeşitli masonik konularda bilgi ve eğitim veren kişi.

Ehal  ; Bak: Hikal

Ehriman  ; Bak: Mazdaizm

Ein Soph  ; Bak: Ansof

E. K. E. İ. R.
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti

Ekemen, Nafiz Zeki
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı 1973-1979.

Ekinoks  ; Bak: Gün Dönümü

Eklektik Birlik
18. yüzyıl sonlarında Almanya’da kurulmuş olan bir mason locaları federasyonu.

Eklektik Riti
18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyılın ilk yarısında, Almanya’nın güney ve batısında uygulanmış bir masonik sistem.

Ekmek
Tahıl unu hamuruyla yapılan yiyecek.

Ekmek ve Tuzun Paylaşılması
Simgesel olarak, “kardeş sofrası”ndaki ortamın ve burada yapılan işin niteliği.

Ekose

“İskoç” sözcüğünün Fransızcadaki karşılığının Türkçeye dönüştürülmüş biçimi.

Ekosizm
Masonluğun yüksek derecelerindeki en eski ve en yaygın çalışma şekli.

E. K. S. R.
Eski ve Kabuledilmiş Skoç Riti

Ekzoterik
Genel ve herkese açıklanabilen bilgi, öğreti ya da sistem.

El
İnsanın dokunmaya, tutmaya ve somut işler yapmaya yarayan organı.

El İşareti  ; Bak: Lems

El Yazmaları  ; Bak: Eski El Yazmaları

Elazar
Musa’nın kardeşi Harun’un oğullarından biri.

Elçilik Dereceleri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 16. ve 17. dereceleri.

Eldiven
Elin giyim öğesi. Masonluktaki simgesel derecelerde zorunlu masonik giyim öğelerinden biri.

Eleştiri
Bir düşünü, söz, çalışma, tutum, davranış ya da yapıtın, iyi ve kötü ya da olgun ve noksan yanlarının karşılaştırılmasıyla yapılan değerlendirme.

Eleusis Misterleri
Adını Atina yakınlarındaki Eleusis kentinden alan Antik Çağ Yunan misterleri.

Elhanan
İbranice: “Tanrısal sevecenlik”.

Eliezer  ; Bak: Elazar

Elif  ; Bak: Alef

Elisium / Elysium
Latince: “Mutluluğun olduğu yer”.

Ellinci Yıl Bijusu
Bir mason örgütünün kuruluşunun ellinci yıl dönümü ya da bunun katları dolayısıyla yaptırılan özel biju.

Elma Ağacı Tavernası
Londra Büyük Locası’nı kuran dört mason locasından birinin toplantı yeri.

Eloah
İbranice: “İnsanın içindeki Tanrı”.

Elohim / Eloim
İbranice: “Tanrısal güçler” ya da “tüm gücün kaynakları”.

Elu  ; Bak: Seçilmiş

Emanuel / Emmanuel
İbranice: “Tanrı bizimledir!”

E. M. B. Ü.
En Muhterem Büyük Üstat.

E. M. E.
Espace Maçonnique Européenne (Fra.); “Avrupa Masonluk Ortamı”.
Liberal Masonluk çevresinde sadece Avrupalı obediyansların katılımı ile 2002 yılında oluşturulmuş bir uluslar arası örgüt.

Emek
Bir işin yapılması ya da bir üretimin gerçekleştirilmesi için harcanan bedensel ya da zihinsel güç.

Emek Şövalyeleri
19. yüzyıl sonlarına doğru etkinlikleri görülmüş bir politik örgüt.

Emerek
İbranice: “Tanrı sözü” ya da “her koşul altında doğru kişi”.

Emerit
Masonlukta “emekliye ayrılmış olma” durumu.

Emet / Emeth
İbranice: “Doğru” ya da “hakikat”.

Emet Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 11. derecedeki bir masonun unvanlarından biri.

Emin
Genel masonik görev unvanlarından biri.

Emperyal Konsey
Şrayner (Shriner) Örgütü’nün dünya çapındaki egemen yönetici otoritesi ya da en yüksek yönetim organı.

Emulasyon  ; Bak: Eriştirme

Emunah
İbranice: “Bağlılık”, “sağlamlık” ya da “güvenilirlik”.

En Muh
En Muhterem

En Muhterem
Bazı büyük locaların uygulamalarında, tüzükler uyarınca büyük üstadın niteliği.

En Sof  ; Bak: Ansof

En Yüce
Özellikle dinsel nitelik taşıyan ritüellerin bazılarında Tanrı kavramının karşılığı.

Engel
1.   Bir masonun, üyesi olduğu ve toplantılarına katılmak zorunda bulunduğu bir masonik birimin, oturumuna gelemeyiş nedeni.
2.   Masonluğa Kabul Töreni’ndeki simgesel yolculuklarda, adayın ilerlemesini ve yürümesini güçleştiren öğeler.

Engelsizlik Belgesi / Levhası  ; Bak: Onama Belgesi
Enoş
Hz. Nuh’un babasının büyükbabası.

Enoş Dereceleri
Herhangi bir şekilde Enoş’a ve onunla ilgili öykülere değinen dereceler.

Enoş Harfleri
İlk kez Enoş tarafından icat edilerek kullanılmış olduğu söylenen eski bir alfabenin harfleri.

Enoş Kemeri / Kubbesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 13. derece atölyesi.

Enoş Riti
18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da kurulmuş olan bir mason riti.

Enoş Royal Arşı
Enoş Efsanesi üzerine kurulu olan bir Royal Arş derecesi.

Enoş Sütunu
Enoş Efsanesi’nde, Enoş’un, tüm bilgilerini üzerine işlemiş olduğu söylenen sütun.

Envar
Bir mason locasının görevlilerinden ilk beşi.

E. O. L.
Ex Oriente Lux (Lat.): “Doğu’dan ışık gelir.”

Epopt
Yunanca: “Görgü tanığı”.

Eques
Latince: “Şövalye” ya da “atlı”.

Equitas
Latince: “Eşitlik”.

Eranoi
Antik Çağ’ın Yunan uygarlıklarında, bir tür sosyal yardımlaşma amacıyla kurulmuş olan dernekler.

Erdem
İnsanın olgunluğunu, toplum ve diğer insanlarla uyumluluğunu, kendine yeterliliğini ve kendini aşma yetisini belirleyen çeşitli bireysel niteliklerinden her biri.

Erden, Fethi
Türkiye Granloju’nun granmetri (büyük üstadı): 1951-1953. İstanbul Granloju adını taşımış olan obediyansın granmetri: 1955-1956.

Erel, Mehmet Ali
Maşrık-ı Âzam-ı Osmanî’nin üstad-ı âzamı (büyük üstadı): 1912-1915. Şûrayı Âlîyi Osmanî ve Türkiye Yüksek Şûrası’nın âmir-i hâkimi âzamı: 1915-1926.

Erengül, Faruk
Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri:1997-1999.

Ergin Yaş
Bir kişinin “mason” olabilmesi için doldurmuş olması gerekli görülen yaşı.

Eriştirme
İngiliz Masonluğu Sistemi’nin simgesel derecelerindeki ritüelik öğretim ve bu öğretimin temel niteliği.
Eriştirme Gelişimi Locası
İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın tarihçesindeki en önemli ve ünlü localardan biri.

Eriştirme Kurulu
İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın Eriştirme Ritüeli’nin düzenlenmesindeki yetkili organı.

Eriştirme Riti
İngiliz Masonluğu Sistemi’nde simgesel derecelerde uygulanan bir çalışma şekline, bazı masonik yazında verilen ad.

Eriştirme Ritüeli
İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın, simgesel derecelerde uygulanmasını ön gördüğü ve önerdiği ritüel.

Erman, Sahir
Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri: 1985-1995.

Ermis Trismegiste
Eski Yunan kaynaklarında “Üç Kez Güçlü Hermes”.

Erteleme
Bir adayın (mason olmak üzere önerilmiş bir haricî ya da derecesinin yükseltilmesi söz konusu bir masonun), işlemlerinin bir süre için geri bırakılması.

Erwin von Steinbach  ; Bak: Steinbach

Es.
Eski

Es. B. Ü. / Es. Bü. Üs.
Eski Büyük Üstat

Es. S. Ü. / Es. Sa. Üs.
Eski Saygıdeğer Üstat.

Es. Ü.  M. / Es. Üs. Muh.
Eski Üstad-ı Muhterem

Esaret  ; Bak: Tutsaklık

Esas Noktalar  ; Bak: Asal Noktalar

Esirgemezlik
İçtenlikle ve duraksamaksızın kendinden verebilme niteliği.

Eski Ahit
Tevrat ile İncil’in birbirlerini bütünleyen tek bir kutsal kitap (Kitab-ı Mukaddes) olduğunu benimseyenlere göre, kutsal kitabın İncil’den önce gelen bölümleri.

Eski Belgeler  ; Bak: Eski El Yazmaları

Eski Büyük Loca
1751 yılında Masonluk İngiltere’de ikiye bölündüğünde kurulan “Eski Kuruluşlara Göre İngiltere Büyük Locası” (Grand Lodge of England According to Old Institutions) adlı obediyansın kısa adı.
Eski Büyük Üstat
Bir obediyansta daha önce büyük üstat olarak görev yapmış olan bir kişi.

Eski El Yazmaları
Spekülatif Masonluğun örgütsel gelişimi öncesinde kaleme alınmış ve elle yazılmış eski belgeler.

Eski Hür ve Kabul Edilmiş .....  ; Bak: Eski Özgür ve Kabul Edilmiş .....

Eski İskoç Riti  ; Bak: Ramsay Riti

Eski Kuruluşlara Göre İngiltere Büyük Locası
18. yüzyıl ortalarında Masonluk İngiltere’de ikiye bölündüğü zaman, İngiltere Büyük Locası’na tutumuna karşı çıkan masonların kurdukları obediyans.

Eski Landmarklar  ; Bak: Landmarklar

Eski Masonluk
Tarih öncesi çağların operatif masonluğu.

Eski Misterler
Eski çağların ezoterik ve yer yer gizli olan kurumlarından bazılarının öğretileri.

Eski Mükellefiyetler ; Bak: Eski Yükümlülükler

Eski Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar
Özellikle gelenekçi nitelikli Masonluğu benimseyerek uygulayan obediyanslara göre, topluluklarının niteliği.

Eski Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası  ; Bak: Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası

Eski Özgür ve Kabul Edilmiş Mimarlar
19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş bir tür mason riti.

Eski Saygıdeğer Üstat
Bir locada, geçmiş olan son dönemden daha önceki bir tarihte saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem) olarak görev yapmış bulunan bir mason.

Eski Toltec Riti
Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan bir paramasonik sistem.

Eski Üstad-ı Muhterem  ; Bak: Eski Saygıdeğer Üstat

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti
Dünyadaki en yaygın, toplam 33 derecesi olan bir mason riti.

Eski ve Kabuledilmiş Skoç Riti
Günümüzdeki Türkiye Yüksek Şûrası’nın Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti ile özdeş olmak üzere kullanmayı benimsediği ad.

Eski ve Primitif Rit
Bazı masonik yazında Düzeltilmiş Memfis Riti’ne verilmiş ad.

Eski Vecibeler  ; Bak: Eski Yükümlülükler

Eski York Masonları  ; Bak: York Masonları

Eski York Riti
Bazı masonik yazında York Riti’ne verilmiş olan ad.

Eski Yükümlülükler
Bir masonun ve mason örgütlerinin uymaları ve uygulamaları gereken kurallardan, 18. yüzyıl öncesinden kalma olanları.

Essenler / Esseniyenler
Günümüzden iki bin yıl kadar önce Filistin dolaylarında varlık göstermiş olan eski bir etnik toplum.

Eş Değerlik   (yüksek derecelerde)
Bir mason riti ya da sisteminde uygulanmakta olan bir derecenin, bir diğer mason riti ya da sisteminin belirli bir derecesinin karşılığı olması.

Eş Kenar Üçgen
Üç kenarı da eşit olan üçgen.

Eşarp
Masonluğun bazı derece ve uygulamalarında, bir omuzdan karşı kalçaya doğru verev bir şekilde takılan ve kordon yerini tutan kuşanım öğesi.

Eşitlik
Bir insanın bir diğer insan ile aynı düzeyde sayılması ve aynı haklara sahip olması.

Eşlik Etmek
İnisyasyon ve derece yükseltme törenlerinde, kimi görevlilerin, adaya yol gösterip yardımcı olması.

Eternalis
Latince: “İlksiz ve sonsuz”.

Etiket
Geleneksel ve görgüye uygun tutum ve davranış kurallarının tümü.

Etkin Loca
Çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdüren, önceden belirlenmiş olağan günlerinde toplantılarını yapan loca.

Etkin Üye
1.   Üyesi olduğu bir mason kuruluşunda, üyeliğin her türlü hakkını kullanabilen, masonik yükümlülükleri yerine getirme bakımından herhangi bir bağışıklığı söz konusu olmayan mason.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) üyesi olmanın yanı sıra, bu konseyde görev alabilen ve toplantılarda oy kullanma hakkı olan mason.

Euclid, Euklidies  ; Bak: Öklit

E. U.  M.
Evrenin Ulu Mimarı

E. U. M.’nı A.
Evrenin Ulu Mimarı’nı Anarak

E. U. M. O.
Evrenin Ulu Mimarı Onuruna

E. U. M. S.
Evrenin Ulu Mimarı Simgesiyle

E. U. M. Ş.
Evrenin Ulu Mimarı Şanına ya da Şerefine.

Euphrates  ; Bak: Fırat

Evcilerli, Salih
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2007-….
[Kitapta böyle ama ben bugün için bir düzeltme yapayım: 2007-2010]

Evlat
1. Bir masonun yetişkin olmayan oğlu.
2.   Bir mason kuruluşunun, eğitim ve yetiştirilmesi için gerekli olan harcamaları üstlenerek karşıladığı çocuk.

Evlenme Töreni  ; Bak: Masonik Nikâh Töreni

Evren
Var olan şeylerin tümü.

Evrenin Egemen Ulu Mimarı
Bazı mason kuruluşlarının ritüellerinde “Evrenin Ulu Mimarı” teriminin karşılığı.

Evrenin Ulu Geometricisi
Bazı derecelerin ritüellerinde, “Evrenin Ulu Mimarı” teriminin karşılığı.

Evrenin Ulu Mimarı
Masonluktaki en yüce kavram.

Evrenin Ulu Mimarı’nı Anarak
Evrenin Ulu Mimarı Onuruna
Evrenin Ulu Mimarı Simgesiyle
Masonik çalışmaların temel deyişlerinden biri.

Evrensel
Sözlük anlamı bakımından “tüm evrene yaygın” fakat kullanımı bakımından “tüm dünyaya yaygın ve tüm dünyayı içeren”.

Evrensel Ahenk Örgütü
1782 yılında Fransa’da Friedrich Anton Mesmer tarafından kurulmuş olan bir masonik örgüt.

Evrensel Dil
Masonluktaki benimseyiş uyarınca; simgesel nitelik taşıyan işaret ve sözcükler.

Evrensel Masonlar Birliği
İsteyen masonun, bireysel olarak katılıp üye olabildiği bir masonik örgüt.
Genellikle “LUF” olarak anılır.

Evrensellik
Tüm evrene ilişkin ya da tüm evrene yaygın olma durumu; evrenin her yerinde aynı olma, ya da evrenin hiçbir yanını bir diğerinden ayırt etmeme özelliği.

Evrim
Gelişerek değişme ve bu değişimle birlikte yetkinleşmeye doğru ilerleme.

Evvelki Üstad-ı Âzam  ; Bak: Önceki Büyük Üstat

Ex Oriente Lux
Latince: “Doğu’dan ışık gelir”.

Existens
Latince: “Yaşam” ya da “oluşum”.

Eytişim  ; Bak: Diyalektik

Eyüboğlu, Ertuğrul Kemal
Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri: 1971-1975

Eyüb’ün Kızları
Amerika Birleşik Devletleri’nde, genç kızların paramasonik nitelikli örgütlerin üyeliğine hazırlandığı bir dernek.

Ezoterik
İçrek, yani dışa kapalı ve kendi içine dönük, ya da apaçık olmayan.

Ezoterik Masonluk
Masonluğun yalnızca mason olanlara öğretilen ve gösterilen öğeleri.

Ezoterik Sistem; Ezoterizm
Bilimsel ve töresel nitelikteki bilgi ve görgülerin, kapalı bir topluluk içinde, aşamalı olarak verildiği sistem.


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:24:12 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Şubat 05, 2011, 03:32:53 öö
Yanıtla #1
  • Orta Dereceli Uye
  • **
  • İleti: 223
  • Cinsiyet: Bay

“Emmanuel’in Kitabi”(Pat Rodegast araciligi ile seslenen Emmanuel adli varligin sorulan sorulara verdigi yanitlardan olusan bir kitap)
Emmanuel’in anlamı ise sizi şaşırtacak: “Tanri Bizimle” demek...

 “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını Emanuel (Tanrı bizimle) koyacak.’ (Kutsal Kitap, Yeşaya 7:14).”
 “Emanuel, Tanrı bizimle. O üzgün olanlarla birlikte olmak için, üzüntümüzde yanımızda bulunmak için yeryüzüne indi.”

sözlüğü araştırınca fevkalade bilgilere ulaşılabiliyor ;pek çok kez duymama rağmen anlamını ilk kez öğreniyorum saygılar sevgiler
MAY THE FATHER OF UNDERSTANDING GUIDE US...


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
14997 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
8751 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
12967 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
8839 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
14530 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
11576 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
12146 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
17310 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
10684 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
9852 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan