Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: ParçacĂ˝k çarpýÞtĂ˝rmaya ‘dev’ adĂ˝m !!  (Okunma sayýsý 22930 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mayýs 08, 2007, 07:57:47 ös
 • Aktif Uye
 • ***
 • Ýleti: 788
 • Cinsiyet: Bay

DĂźnyanĂ˝n en bĂźyĂźk sĂźper iletken mĂ˝knatĂ˝sĂ˝, yer altĂ˝na indiriliyor. MĂ˝knatĂ˝s, Avrupa NĂźkleer AraĂžtĂ˝rma Merkezi CERN’in yeraltĂ˝ laboratuvarĂ˝ndaki BĂźyĂźk Hadron ÇarpýÞtĂ˝rĂ˝cĂ˝sĂ˝ ile parçacĂ˝k çarpýÞtĂ˝rma deneyi yapĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ saĂ°layacak.
Dßnyanýn en bßyßk sßper iletken mýknatýsý, evrenin sýrlarýnýn ortaya çýkarýlmasý çabalarýnda dÜnßm noktasý olabileceði dßÞßnßlen fizik deneyi için yer altýna indiriliyor.


YaklaÞýk iki bin tonluk devasa mĂ˝knatĂ˝s, Fransa-Ýsviçre sĂ˝nĂ˝rĂ˝nĂ˝n 100 metre altĂ˝ndan geçen 27 kilometre uzunluĂ°undaki tĂźnele yerleĂžtirilecek. MĂ˝knatĂ˝sĂ˝n Avrupa NĂźkleer AraĂžtĂ˝rma Merkezi CERN’e ait tĂźnele yerleĂžtirilmesi iĂžlemi sabahĂ˝n erken saatlerinde baĂžladĂ˝. Ýþlem, hiçbir sorun çýkmazsa yaklaÞýk 11 saat sĂźrecek.

Ýþlemin teknik koordinatörü Austin Ball, 16 metre yüksekliðinde, 17 metre geniþliðinde ve 13 metre boyundaki mýknatýsýn, yer altýnda 15 parçayla daha birleþtirileceðini söyledi.

AMAÇ EVRENÝN ÝLK ZAMANLARINI ANLAMAK

MĂ˝knatĂ˝s, CERN’in yeraltĂ˝ laboratuvarĂ˝ndaki BĂźyĂźk Hadron ÇarpýÞtĂ˝rĂ˝cĂ˝sĂ˝ LHC ile parçacĂ˝k çarpýÞtĂ˝rma deneyi yapĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ saĂ°layacak. Deneyin temel amacĂ˝, maddeyi oluĂžturan parçacĂ˝klarĂ˝ inceleyerek, evrenin iĂžleyiĂži hakkĂ˝nda daha fazla bilgiye sahip olmak.

BĂźyĂźk Hadron ÇarpýÞtĂ˝rĂ˝cĂ˝sĂ˝ LHC isimli parçacĂ˝k hĂ˝zlandĂ˝rĂ˝cĂ˝sĂ˝nda, atom çekirdeĂ°indeki protonlar çok yĂźksek enerjiyle çarpýÞtĂ˝rĂ˝lacak. Þimdiye kadar inĂža edilen en bĂźyĂźk ve en yĂźksek enerjili parçacĂ˝k hĂ˝zlandĂ˝rĂ˝cĂ˝sĂ˝ olan LHC’deki çarpýÞma sonucunda ortaya çýkacak parçacĂ˝klarĂ˝n evrenin iĂžleyiĂžindeki rolleri incelenecek.

LHC’de protonlar, tĂźnelin çevresine de yerleĂžtirilen sĂźper iletken mĂ˝knatĂ˝s parçalarĂ˝ tarafĂ˝ndan yĂśnlendirilecek. BĂśylece zĂ˝t yĂśnlerde dĂśnen iki proton ýÞýnĂ˝ Ăźretilecek. Bilim dĂźnyasĂ˝, çarpýÞmalar sonunda Ăžimdiye kadar keĂžfedilmemiĂž yeni parçacĂ˝klarĂ˝n açýða çýkmasĂ˝nĂ˝ bekliyor.

Deney, evrenin baĂžlangĂ˝cĂ˝nĂ˝ oluĂžturan BĂźyĂźk Patlama-Big Bang’den sonra ortaya çýkan bĂźyĂźk enerji yoĂ°unluĂ°unu tekrar yaratarak, parçacĂ˝klarĂ˝n yine ortaya çýkmasĂ˝nĂ˝ saĂ°layacak. BĂśylece fizik modellerinin temelini oluĂžturan ve parçacĂ˝klara kĂźtle ĂśzelliĂ°ini veren ‘Higgs’ parçacýðý da tekrar ortaya çýkarĂ˝lĂ˝p gĂśzlemlenebilecek.

CERN, 12 Avrupa ßlkesi tarafýndan 1954 yýlýnda kurulan ilk parçacýk araÞtýrma laboratuvarý.Vostede ĂŠ vostede. . Nunca perder o caducidade. .


Mayýs 08, 2007, 08:26:50 ös
Yanýtla #1

CERN 'den hergßn yeni haberler yayýlýyor ancak bu haberde bahsedilen açýða çýkarýlacak enerji çok yßksek miktarda amlaÞýlan bu enerjiyi nasýl kontrol altýnda boÞaltacaklar ilginç bir cevabý vardýr herhalde.


Mayýs 08, 2007, 09:29:48 ös
Yanýtla #2

CERN.arkadaslar ben suanda almanyadayým ve yarýn ýsvýcreye gececegým.CERNe.bu arastýrma 2004 yýlýndan ber býlýnmektedýr.ve defalarca yapýlmýstýr ve basarýlý sonuclar alýnmýstýr.bu nedenle dahada buyuttuler projelerýný.bu projenýn en buyuk guc kaynagý karsý madde adýný verdýklerý býr maddedýr.normal madde ýle tek býr farký vardýr.yukler zýt ýsaretlýdýr.ayrýca cok ama cok karasýzdýr ve en ufak býr maddde ýle býle hemen tepkýmeye gýrerler.mesela hava ýle.bu nedenle ozel kaplar uretýlmýstýr.proje ýle ýlgýle býlgý pek fazla verýlmemektedýr.ama karsý maddenýn 4.5 gramý turkýyeyý gun boyunca aydýnlatabýlmektedýr.new york sehrýný ýse 1 gram karsý madde ornedý gun boyunca aydýnlatabýlmektedýr.karsý maddeyý bulan daha dogrusu yaratan býlým adamlarýnýn amacý evrenýn baslangýcýnda gorulen buyuk patlama olayýný (býg-bang) fýzýksel acýdan anlamaktýr.tek amac bumudur dersenýz bnce hayýr.suan en buyuk enerjý kaynaklarýndan kabul edýlen uranyum %4 tepkýmeye gýrerken karsý maddede bu %100 dur.yaný mukemmle býr enerjý kaynagýdýr.insanlarýn yararýna kullanýlýrsa býlým kendý adýna cýgýr acacaktýr.(ancak gunumuzde bu noktaya gelýnememeýstýr.calýsmalr devam etmektedýr.)ancak tek býr korkuda var.karsý maddenýn savaslarda kullanýlmasý.o zaman ýnsanoglu kendý sonunu hazýrlar dýyor CERN yetkýlerý.ben karsý madde arastýrmasýný ve sn hiario nun bahsettýgý projeyý yakýndan býlýyorum.merak edýlen býr nokta varsa cvp werýrým.saygýlarýmla...


Mayýs 08, 2007, 09:43:14 ös
Yanýtla #3
 • Aktif Uye
 • ***
 • Ýleti: 788
 • Cinsiyet: Bay

sn.fraternisin sormuÞ olduðu sorunun cevabýný bende merak ediyorum,açýða çýkan enerji nasýl kontrol altýna alýnacak?? sßperiletken maddeler sayesinde mi??
« Son Düzenleme: Mayýs 08, 2007, 09:52:19 ös Gönderen: hiario »
Vostede ĂŠ vostede. . Nunca perder o caducidade. .


Mayýs 08, 2007, 09:49:32 ös
Yanýtla #4

edýgým gýbý ne kadar karsý madde ýle bu projeyý gerceklestýrcekler bugune kadar yetkýlýler tarafýndan tam olarak acýklanmadý.ama karsý madde ýcýn uretýlmýs cok ama cok ozel kutular vardýr.bu kutular madde degýldýr.cunku karsý madde,madde ýle anýnda tepkýmeye gýrer.cok kararsýzdýr.suanda projede kullacaklarý karsý maddelerý yaný guc kaynaklarýnýda ozel kaplar ýcerýsýnde bekletmektedýrler.bugune kadar defalarca kez karsý madde ýle projelÞer gerceklerstýrmýsler ve basarý elde etmýslerdýr.projenýn ayrýntýlarýný bn yarýn dahada ýyý ogrenmeye calýsacagým.o yuzden bu sorunuza yarýn cevap vermek ýsterým.ama beným gorusum bu ýs onlar ýcýn geregýndende basýt.onemlý olan nasýl kontrol altýna alýncagý degýl sonuc onlar ýcýn dahada onemlý.ama dedýgým gýbý yarýn CERN e gýdýyoruz topluca.o zaman sýze dahada yakýndan býlgý verme sansým olcak.saygýlarýmla!..


Mayýs 08, 2007, 09:51:53 ös
Yanýtla #5
 • Aktif Uye
 • ***
 • Ýleti: 788
 • Cinsiyet: Bay

"karÞý madde" olarak tanýmlanan bir element varmý??yoksa molekßlmß bu karÞý maddeler??Ürnek verirseniz sevinirim.
saygýlar.
Vostede ĂŠ vostede. . Nunca perder o caducidade. .


Mayýs 08, 2007, 09:53:54 ös
Yanýtla #6

Bu çalýÞma yaklaÞýk 3 ay Ünce yapýlmamýÞmýydý ?


Mayýs 08, 2007, 09:56:44 ös
Yanýtla #7

Birde Þu mucize uçak vardý onu bilen varmý yanlýÞ hatýrlamýyorsam boyu 60 m. aðýrlýk ise 250 kg. olmasý gerekir.


Mayýs 08, 2007, 10:00:19 ös
Yanýtla #8

CERN bugune kadar karsý maddenýn yapýsý ýle ýlgýlý býrkac cumle acýklamýstýr.bunlarda sudur:karsý maddenýn maddeden tek býr farký vardýr.cekýrdekte bulunan parcacýklarýn ýsaretlerý terstýr.onun dýsýnda madde ýle tum ozellýklerý gosterýrler.zýt ýsaretlý olmasý dolayýsýyla cok kararsýzdýr ve herhangý býr madde ýle tepkýmeye gýrebýlýr.madde ýle tepkýmeye gýrmesý ýle madde ve karsý madde býrbýrýný yok eder.zaten projenýn en dýkkat ceken noktasýda burasý.CERN ýn karsý madde ýle verdýgý býr dýger býlgý ýse cevre dostu olmasý.yaný cevreyý kýrletmýyor.suanda býlgýlerýn hepsý bu ve bunun gýbý býlgýlerden ýbaret.ama bn yarýn ozellýkle ogrenmeye calýscam.eger bazý yený býlgýler elde edersem sýzlerle paylascam.saygýlarýmla!..


Mayýs 08, 2007, 10:01:53 ös
Yanýtla #9
 • Ziyaretçi

Melekler ve seytalar kitabinda detayli bilgiye ulasabilirsiniz ;)


 

Benzer Konular

  Konu / Baţlatan Yanýt Son Gönderilen:
2 Yanýt
4762 Gösterim
Son Gönderilen: Kasým 16, 2007, 08:55:00 ös
Gönderen: shemuel
45 Yanýt
17646 Gösterim
Son Gönderilen: Mayýs 18, 2013, 11:16:30 öö
Gönderen: serdar-turk
4 Yanýt
5350 Gösterim
Son Gönderilen: Mayýs 02, 2008, 01:54:04 ös
Gönderen: ahu
0 Yanýt
3417 Gösterim
Son Gönderilen: Ađustos 13, 2008, 05:52:48 ös
Gönderen: Genius Loci
2 Yanýt
4253 Gösterim
Son Gönderilen: Ţubat 21, 2015, 02:32:51 ös
Gönderen: ARARAT
8 Yanýt
10828 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 27, 2008, 02:06:13 öö
Gönderen: Fraternis
6 Yanýt
6977 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 21, 2012, 12:44:59 öö
Gönderen: NOSAM33
0 Yanýt
3390 Gösterim
Son Gönderilen: Kasým 28, 2010, 12:50:37 ös
Gönderen: Mozart
2 Yanýt
3808 Gösterim
Son Gönderilen: Aralýk 09, 2010, 06:56:20 ös
Gönderen: calatrava
1 Yanýt
4844 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 20, 2011, 11:01:02 ös
Gönderen: moonlight