Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Eski Türk sembollerinden Hilal (Ay) ve Yıldız  (Okunma sayısı 6803 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aralık 30, 2014, 10:43:17 ös

Sayın mbulut'un başlattığı ve oldukça ilgimi çeken bir konuya, naçizane katkım olması amacıyla, ben de bu başlık altında kutsal bayrağımızda kullandığımız ay ve yıldız sembolleri ile katkı yapmak istedim.

Sümer'lerden, Pers'lere, Roma'lılardan, Antik İsrail Krallığı'na kadar bir çok kültürde önemli yeri olan ay ve yıldıza Türk'lerde M.Ö 1. binyılda, Pro Türkleri olarak bilinen Chouların baş bayrağında rastlanır. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır. [1]

Chou'lann hükümranlığı M.Ö. 1050'den, M.Ö. 247 senesine kadar tam 803 sene sürecektir.[2]

Türk'lerin İslamiyetle henüz tanışmadıkları dönemlerde bastırılan Göktürk paralarının üzerinde de ay ve yıldız sembolünü kullandıkları yapılan kazılarla ortaya çıkarılmıştır.[3]

Osmanlılar döneminde bu sembollerin kullanılması konusunda ise ihtilaflı bir çok fikir ve araştırma ortaya sürülmüştür. Özellikle İstanbul'un fethedilmesinden sonra kullanıldığını öne süren araştırmacılar, bu sembollerin adeta bir Bizans mirası olduğunu savunurken diğer tarafta ise bu sembollerin binlerce yıldır Türk kültüründe kullanıldığı ve dolayısıyla Bizans mirasından ziyade Türk Kültürel mirası olduğunu savunmuşlardır.

Mehmet Fuat Köprülü'nün konu hakkındaki; "Bu açık, ancak, kökeni ne olursa olsun, bu semboller Asya'nın çeşitli yerlerinde ki Türk devletlerinde kullanılmıştır. Bundan dolayı hiçbir sebeple Bu sembolün Bizans'tan Osmanlıya devredildiğini söyleyemeyiz.[4]" sözlerinde haklı olduğu bence yadsınamaz bir gerçek.

http://www.ahmetakyol.net/wp-content/uploads/2013/12/Roma-%C4%B0mp.-Hadrian%C4%B1n-Bast%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1-Para-%C4%B0S.-76-138.jpg

http://www.ahmetakyol.net/wp-content/uploads/2013/12/S%C3%BCmerlerde-Ay-Y%C4%B1ld%C4%B1z-Motifi1.jpg

http://www.ahmetakyol.net/wp-content/uploads/2013/12/israil-paras%C4%B1.jpg

http://www.ahmetakyol.net/wp-content/uploads/2013/12/G%C3%B6kt%C3%BCrk-paras%C4%B1.gif

http://www.ahmetakyol.net/wp-content/uploads/2013/12/Osmanl%C4%B1-Paras%C4%B1.jpg

Kaynakça:

1- Orta Asya'dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Emel Esin, Kabalcı Yayınevi, 2004, sy.59
2- Tanrının Askerleri, Nazım Tektaş
3-  "1500 yıllık ay-yıldızlı TL". Radikal. 9 mart 2005. Erişim tarihi: 30 Haziran 2010.
4- Mehmet Fuat Köprülü, Gary Leiser (Trans.), Some Observations On The Influence Of Byzantine Institutions On Ottoman institutions, Türk Tarih Kurumu, 1999, p 118

Saygılarımla.
Vazife karşılığı olmayan hak mevcut değildir!
Mustafa Kemal ATATÜRK


Aralık 31, 2014, 12:17:20 öö
Yanıtla #1
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 518
 • Cinsiyet: Bay

Sn.animi et spirus öncelikle paylaşımınız için teşekkürler.Bahsettiğiniz gibi ay ve yıldız özellikle ay,güneş ile birlikte eski Türk mitolojilerinde sıkça karşılaşılan bir sembol olmakla birlikte,birçok anlam taşımaktadır.Güneş ve Ay hem ayrı ayrı hem birleşik olarak birçok eserde karşımıza çıkmaktadır.Karınca kararınca Ön Türk devletlerindeki Ay figürü üzerine bilgi paylaşmak isterim.Bilgilerden sonra kısa zaman içerisinde görsel olarakta katkı  sağlamak isterim.Saygılarımla.

''Yeniden doğuş mitolojilerinin ve sembollerinin temeli ay gizemciliğine dayanır.Yani ''yeniden doğuş'' fikrinin en arkaik arketipi ve simgesi aydır.İnsan en eski çağlardan bu yana sonsuz yaşamın sırrını bulmaya çalışmıştır.Ay'ın evreleri,ilk ayın görünüşü,büyümesi,dolunay,küçülmeye başlaması,üç gün yok olduktan sonra tekrar görünmesi,yeniden doğuş ve döngü kavramının geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır.

Neolitik çağlardan beri özellikle tarımın keşfinden sonra sular,yağmur,kadınların ve hayvanların doğurganlığı,bitkiler,erginlenme törenleri ve en önemlisi ölümden sonra hayat fikrinin gelişmesi,ilkel insanda Ay'ın dönemsel değişimleriyle bağlantılı olarak görülmüştür.İnsanların büyük çoğunluğu yaşamın devamlılığına inanma gereksinim duymuşlardır.

Özellikle göçer,avcı toplayıcı toplumlarda,zaman ay evreleri aracılığıyla ölçülür.Bunun sonucunda ay takvimleri ortaya çıkmıştır.Eski insanlar için bir ay sembolü,muska,ikonografi,simge vs. kozmik düzlemde etkili olan ay güçlerini tümüyle kendinde toplar.Yaşam gücünü çoğaltır,ölümden sonrasında da mutlu bir kader sağlar.Ay sürekli yenilendiği için canlıdır,tükenmez ve insana yeniden doğuş umudu verir.

Türk söylencelerinde Ay ve Ay ile bağlantılı ata ya da ata-hayvan büyük rol oynar.Türklerin kolektif bilinçaltında şekillenen ay hayvanlarından biri kurttur.Kurt kutsal tanrısal bir yaratıktır.Tanrı'nın yeryüzündeki sembolüdür.(Sizinde söylediğiniz gibi) Proto-Türk olarak kabul edilen Wu-sun(Chou) ve Göktürklerin kurttan türeme efsanesinde dişi kurt rol oynar.Tamamen yok edilen bir millet bu hayvan sayesinde yeniden doğar.Cengiz Han'ın atalarından Alan-Kowa çadırında yatarken,ay pencereden girmiş kendisini hamile bırakmış ve giderken de kurt kılığında çıkıp gitmiştir...

Oğuz Kagan destanında da Oğuz'a yol gösteren kurt erkektir.Türk söylencelerinde kurdun hem eril hem de dişil özelliği vardır.Yeniden doğuşla ilgili olan mitolojide dişi kurt doğurganlık,üreme ve dolayısıyla ana tanrıça arketipi özellikleri gösterir.Göç esnasında da yol gösterici lider olarak ise tarı arketipi formundadır.Bu ikili özellik ay gizemciliğinde de vardır.Tüm tarihsel-kozmik döngü inanışlarının çıkış noktası ay ve ay evrelerinin ritimleridir.Kadim  uygarlıklarda ay hem eril hem dişil özelliği olan bir gök cismidir.Karanlık yanıyla dişil,aydınlık tarafıyla eril yönü sembolize eder.Tıpkı bir ay hayvanı olan kurdun hem eril hem dişil özellikte olması gibi.

Gelelim Ay'ın Hilal şekline

Türk kozmolojisinde ay ile bağlantılı bir diğer hayvan boğadır.Aynı hilal şekli boğanın boynuzlarına benzetilir.Kadim toplumlardaki ezoterik bilgiye göre,ay Boğa Takımyıldızında yücelir ve kutsal hale gelir.

Türklerde boğa ve ay,zaman tanrısı olarak kabul edilir ve özellikle avcı-göçer toplumlarda ay takvimi kullanılırdı.Oğuz Kagan destanında Oğuz'un atası,eril özellikte olan boğadır.Oğuz'u doğuran ise dişil anlam yüklenen aydır.

Türk mitlerinde ay genellikle ''ay dede'' olarak nitelenir.Ay dede ile yedi başlı ejderhanı yani Yelbegen'in savaşını anlatan Altay masalları hem Türklerin kozmoloji anlayışı hem de astronomi anlayışıyla yakından ilgilidir.Aslında bu söylence kendi içinde ilginç masalsı bir gerçek barındırır.Altay Türk kültür çevresinde ay tutulmaları ejderhanın ayı yemesi şeklinde anlatılırdı.Bu sembolojik anlatımın çözümlemesi : Ay kendi ekseni etrafında hareketi sırasında,ekliptiği iki kere keser.Bu noktalar ay düğümleri olarak adlandırılır.Kadim toplumlarda,yükselen ay düğümü,kuzey ay düğümü veya ejderhanın başı olarak,alçalan ay düğümü,güney ay düğümü veya ejderhanın kuyruğu olarak adlandırılır.Ay tutulmaları bu kesişim noktalarında olur ve Altay Türkleri ay tutulduğu zaman ''Yine Yelbegen ( Yedi Başlı Ejderha) Ay'ı yedi '' der.Türkler ay tutulmasını kurt ile de ilişkilendirmişler ve tutulmanın kurtların aya saldırarak onu yemesi ile ilgili olduğunu düşünmüşlerdir.Ejderha ve kurt sembolizmi kullanılarak anlatılan mitlerdeki bu gizemli söylemler,''kutsal bilgiyi'' üzeri örtülü,sembolik bir dil kullanarak anlatır.Türkçe Kö-Luu adı verilen Ejderha Takımyıldızı,ikonografilerde ay ve güneş ile birlikte görülmektedir.

Dolunay şaman mitolojisinde güçlü şamanların atası sayılmıştır.Şamanlar inisiyasyon ritüellerinde 3 gün ölür ve sonra tekrar dirilir.İç organları çıkarılır ve yerine kaya kristalleri konur.Yeniden doğuş olarak adlandırılan bu ritüel,Ay'ın gökyüzünde 3 gün yok olması ve yeniden yeni ay olarak görülmesi ile alakalıdır.Şamanların sırra erme ritüelleri çok zorlu sınavları içerir.Her şamanın inisiyasyonunu sağlayan bir kartal anası vardır.Şamanların inisiyasyon yerleri,7 gök katı,mağaralar,yeraltı veya labirent gibi sembolik yerlerdir...Ata şamanlar aday şamanlara,soy bilgilerini,gizli dilleri,gelenekleri,şamanlara ait söz dağarcığını ve sözlü geleneği,mitolojileri öğretir.Ata şamanlar kadim astroloji bilgisine de sahiptirler ve savaş zamanlarını Ay'ın konumuna göre ayarlarlardı.Ay bu anlamda da yani ezoterik bilgi ve tarihi boyunca Türklerin en önemli yardımcısı ve yol göstericisi olmuştur.''


Ne ay,ne güneş varmış,insanlar uçarlarmış,
Uçanlar ısı verir,ışıklar saçarlarmış (Altay efsanelerinden alıntı)

http://turkkozmology.blogspot.com.tr/

Atalarımızın Gök Tanrı Dini Ergun Candan
Görmek, varlığın yükselişidir.


Ocak 01, 2015, 03:37:51 ös
Yanıtla #2
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 518
 • Cinsiyet: Bay

Sn.animi et spirus'un açmış olduğu bu güzel başlık altında,daha önce vermiş olduğum sözü yerine getirmek babında;Spiral şekilde kazınmış Ay döngülerini ve sonsuzluğu ifade eden bir petroglif


Ak Boğa ve Kara Boğa düalitesi.Kara Boğa yeraltı Ak Boğa yeryüzü ile ilişkilendirilir.Kara Boğa Ay'ın görünmeye karanlık tarafı,Ak Boğa Ay'ın aydınlık tarafını simgelemektedir.


Göktürk parası üzerindeki Ay-Yıldız sembolü


Çin'de bulunan Ay-Kün tamgalı taş.(MÖ 3000-2000)


İlhanlı parasındaki ''hükümdarlık'' ikonografisi.Hilal ve üzerinde ay hayvanı olan tavşan.
Görmek, varlığın yükselişidir.


Ağustos 07, 2015, 11:18:51 öö
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 404
 • Cinsiyet: Bay

Yıllar önce bir yerde ay ve yıldız sembolünün ying ve yanga karşılık geldiğini okumuştum ama bu konuyu destekleyen pek fazla delilleri yoktu.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
15 Yanıt
9385 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2007, 08:33:04 ös
Gönderen: just_McCann
1 Yanıt
3036 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 21, 2012, 12:15:10 ös
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
1672 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 27, 2017, 09:31:20 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
1409 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 12, 2014, 08:09:15 öö
Gönderen: edebiyat_ogr
7 Yanıt
11316 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 29, 2014, 02:27:23 ös
Gönderen: mbulut
3 Yanıt
9965 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 29, 2014, 02:15:25 ös
Gönderen: mbulut
6 Yanıt
5429 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 06, 2017, 08:57:21 ös
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
3386 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 31, 2014, 04:18:59 öö
Gönderen: Kajmeran
7 Yanıt
15130 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 31, 2014, 11:05:12 öö
Gönderen: ADAM
2 Yanıt
5013 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 31, 2014, 09:41:19 öö
Gönderen: mbulut