Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: -AHİRZAMAN-  (Okunma sayısı 12727 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 27, 2008, 11:12:02 öö
Yanıtla #30
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 562
 • Cinsiyet: Bay

Ahmed ismi İslam alimlerinin ezici çoğunluğunun kabul ettiği şekilde Hz. Muhammed'e işaret eder sayın bilmeliyimgalilei. Hz. İsa'nın, Saff suresinde Hz. Muhammed'i müjdelemekte olduğunu düşünüyorum ben de.
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo


Ocak 27, 2008, 12:43:29 ös
Yanıtla #31
 • Ziyaretçi

Sevgili Galilei, Saff suresi, 6 Hz. Muhammed' i Hz. İsa' nın müjdelediğini gösteriyor bence de. Zaten Hz. Muhammed' e Ahmed' de denildiği bilinir. Aslında İslam bilginleri tarafından herzaman şöyle söylenir: "Kur'an-ı Kerim gelecek hakkında bilgi veren bir kitap değil, Allah' ın kelamını kullarına veren mukaddes-i kitaptır."
Fakat her semavi dinde olduğu gibi ahir zamandan haber vardır Kur'an da. Bu sebeple ben Kur'an da bir delil var mı diye merak ediyorum Mehdi hakkında.
Sonuç olarak Mehdi bir peygamber olmayacak, sadece bir önder olacaktır....


Ocak 27, 2008, 10:45:08 ös
Yanıtla #32
 • Ziyaretçi

Hz. İsa, kendisinden sonra gelecek olan bu elçinin adının �Ahmed� olacağını müjdelemiştir. Kuran�ın geneline bakıldığında, ayetlerde Peygamberimiz (sav)�den bahsedilen ayetlerde �Muhammed� isminin ya da sadece �peygamber� ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Kuran�ın hiçbir yerinde Peygamberimiz (sav) için �Ahmed� ismi kullanılmamıştır. Bu isim Kuran�da yalnızca tek bir yerde ve gelecek bir elçinin müjdelendiği bir ayette geçmektedir. Bu durum, ayette geçen �Ahmed� isminin, Peygamberimiz (sav)'in yanı sıra, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi�ye de işaret ettiği kanaatini desteklemektedir (en doğrusunu Allahbilir).
Bu kısım bana mantıklı geldi sevgili veritas ve blossom.Aynı şekilde kuran ı kerimde Hz.Muhammed veya peygamber olarak isimlendirildiği yukarıda söylenmiş.Beni bu konuda düşündüren ise şu.Ahmed bildiğim kadarı ile Hz.Muhammed'in  ismi değil kendisine atfedilen bir sıfattır. yücelterek o'nu nitelemektir ve bildiğim kadarı ile isim ve sıfatları yani onu niteleyen isimler farklı olarak ele alınıyor

Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
Âbid: Kulluk eden, ibadet eden                         
Âdil: Adaletli                   
Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Alî: Çok yüce
Âlim: Bilgin, bilen
Allâme: Çok bilen
Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşir: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbâr: Kahredici, gâlip
Cevâd: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
Gâlip: Hâkim ve üstün olan
Ganî: Zengin
Habib: Sevgili, çok sevilen
Hâdi: Doğru yola götüren
Hâfız: Muhafaza edici
Halîl: Dost
Halîm: Yumuşak huylu
Hâlis: saf, temiz
Hâmid: Hamd edici, övücü
Hammâd: Çok hamdeden
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
Kamer: Ay
Kayyim: Görüp, gözeten
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
Mâcid: Yüce ve şerefli
Mahmûd: Övülen
Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
Mâsum: Suçsuz, günahsız
Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü
Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
Mekkî: Mekkeli
Merhûm: Rahmetle bezenmiş
Mes'ûd: Mutlu
Metîn: Çok sağlam ve güçlü
Muallim: Öğretici
Muktedâ: Peşinden gidilen
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
Müctebâ: Seçilmiş
Mükerrem: Şerefli, yüce
   Müktefî: İktifâ eden, yetinen
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
Mustafa: Çok arınmış
Müstakîm: Doğru yolda olan
Mutî: Hakka itaat eden
Mu'tî: Veren ihsân eden Müşâvir: Kendisine danışılan
Nakî: Çok temiz
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsih: Öğüt veren
Nâtık: Konuşan, nutuk veren
Nebî: Peygamber
Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
Necm(i): Yıldız
Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr: Işık, aydınlık
Râfi: Yükselten
Râgıb: Rağbet eden, isteyen
Rahîm: Mü'minleri çok seven
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
Resûl: Elçi
Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Saîd: Mutlu
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
Sâdık: Doğru olan, gerçekci
Saffet: Arınmış, seçkin kişi
Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
Sâlih: iyi ve güzel huylu
Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah: Allah' ın kılıcı
Seyyid: Efendi
Şâfi: Şefaat edici
Şâkir: Şükredici
Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
Tâhir: Çok temiz
Takî: Haramlardan kaçınan
Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz: Nasihat eden
Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
Zâkir: Allah' ı çok anan

Yukarıdakiler Hz.Muhammed'in isimleri değil kendisine atfedilmiş sıfatlar kaldı ki aralarında Muhammed geçmiyor.Bu nedenle önceki yorumumda yapılan paylaştığım alıntı beni düşündürdü.


Ocak 28, 2008, 12:59:15 öö
Yanıtla #33
 • Ziyaretçi

Ama "benim adımda ve babamın adına benzer" diye bir ifade yer alıyor Hz. Muhammed' in Hz. Mehdi hakkındaki hadisi şeriflerinde. Hz. İsa ancak peygamberi müjdelemiştir. Çünkü peygamberlerden bir önceki, başka peygamberlerin geleceğini ve kendisinden sonraki peygamberi hep müjdelemiştir.


Ocak 28, 2008, 01:04:31 öö
Yanıtla #34
 • Ziyaretçi

Elbette müjdelemiştir değerli blossom fakat bu ayet için aynı durum geçerli değildir diye düşünüyorum.
Hadislerde olduğu gibi Hz.Mehdi'nin babasının adı Hz.Muhammed'in babasının adıyla aynı olacağı yani Abdullah olacağı daha birçok hadisde ve rivayette mevcuttur.


Ocak 28, 2008, 01:08:21 öö
Yanıtla #35
 • Ziyaretçi

Elbette müjdelemiştir değerli blossom fakat bu ayet için aynı durum geçerli değildir diye düşünüyorum.
Hadislerde olduğu gibi Hz.Mehdi'nin babasının adı Hz.Muhammed'in babasının adıyla aynı olacağı yani Abdullah olacağı daha birçok hadisde ve rivayette mevcuttur.
Benim itirazımda zaten ayete :) Bunu en iyi İslam bilginleri bilirler ama ben bu ayetin Hz. Muhammed' i müjdeleme olduğunu düşünüyorum. İlahiyatçılar ne diyor bu ayet için?


Ocak 28, 2008, 01:27:44 öö
Yanıtla #36
 • Ziyaretçi

O yönde bir yorum yapamıyorum sevgili blossom çünkü bir ilahiyat yetkilisinin bu ayet üzerine yorumunu hiç değerlendirme fırsatım olmadı.Ama anlatmaya çalıştığım ayette Hz.İsa kendisinden sonra müjdelediği kişinin adının ahmed olduğunu belirtmiştir.Bana göre Hz.Muhammed'in ismi zaten Muhameddir.Ahmed ona bir sıfat bir yüceltme olarak kullanılmıştır.Fakat ayette gelecek kişinin adının ahmed olduğu belirtilmiştir.Aynı zamanda kuran ı kerimde Hz.Muhammed,resul ,peygamber ve Muhammed olarak anılmıştır.


Ocak 28, 2008, 01:31:27 öö
Yanıtla #37
 • Ziyaretçi

Sevgili galilei, emin olun şuan matematiksel düşünüyorum ve Hz. İsa' nın Hz. Muhammed' i müjdelemeden Hz. Mehdi' yi müjdeleyeceğini düşünmüyorum :) "Sırası ile",  anlatmak istediğim ve inandığım :)


Ocak 28, 2008, 01:39:31 öö
Yanıtla #38
 • Ziyaretçi

Söylemek istediğinizi anlıyorum sevgili blossom.Aynı şekilde ayete bakarsak ayette "Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı "cümleside akıl karıştırıyor olabilir.Fakat hatasızlığı tartışılmaz bir gerçek olan Kuran ı kerimde o ayette neden diğerlerinden farklı olarak Hz.Muhammed için Ahmed kullanılmış?Bunu düşünmekte bende Hz.Muhammed değil de Hz.Mehdi'nin müjdelendiği izlenimini bırakıyor


Ocak 28, 2008, 01:42:52 öö
Yanıtla #39
 • Ziyaretçi

"Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş"
Bütün peygamberler övülmüştür, fakat diğerlerine bazı yetenekler verilmişti (Hz. Musa'nın asası ile denizi yarması, vb.). Hz. Muhammed' e özellikle bu tür yetenek verilmemiş, insanları kelamlarıyla peşinden sürüklemiştir. Dolayısı ile bence "en çok övülmüş ve sevilmiş" olacak olan Hz. Muhammed' i müjdelemiştir...