Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: TANRININ TARİHİ  (Okunma sayısı 4922 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 24, 2009, 10:16:45 ös
  • Seyirci
  • Orta Dereceli Uye
  • **
  • İleti: 386

Tarihsel süreçte yöneten ve yönetilen sınıfının ortaya çıkmasıyla yöneten sınıfın yönetilen sınıfın başkaldırısını önlemek amacıyla dinler yaratılmıştır.

Konuya analitik olarak yaklaşırsak batı düşünce sistemleri sadece entelektüel olarak ele alınmakta tarihsel süreçlerde meydana gelen değişiklikler gözardı edilmektedir.Felsefe sözcüğü bile gerçek anlamından uzaklaştırılarak bilgiye olan sevgi biçimine girmiştir.Tanrı kavramını anlayabilmemiz ve süreçleri daha iyi analiz yapabilmemiz için antik yunanında Öncesine geçmek zorundayız.eğer düşüncelerimizi buradan başlatırsak hepimizin çıktığı nokta aynı olur.felsefenin gerçek noktası olan ‘’tanrısal bilgelik’’ ancak antik yunan öncesine uzanılarak anlaşılır.

Antik grek in başlangıcı olan Orpheus (iö.1000), solon (iö.650),thales (iö.6009),pisagor (iö.580), mısırda thebes ve Menphis tapınaklarında 20 yılı aşkın sürelerde eğitim aldıkları kanıtlıdır.thebes ve menphis Tapınaklarının içine girdiğimiz zaman ,solon hukuk,pisagor sayı mistiği ve matematik,orpheus yunan mitolojisinin oluşum kaynağı,thales felsefe konularında eğitim Almışlardır.thebes ve menphis tapınaklarının eğitim yapısı incelenirse hermes öğretisinin Uygulandığı görülür.Bu öğreti dışa kapalıdır, rahip ve kral öğretisidir.

Doğa bilimleri,astronomi,Hukuk,matematik,mistisizm ve mitos u kapsar dönemim üniversitesi niteliğindedir.bu öğreti içinde öğretilen dinsel yapının içine girersek sezgi ve sağduyu ile örülmüş çoğu zaman dygularla örülmüş olduğunu görürüz.(bkz.hermes metinler).

temel kavramlarını incelediğimiz zaman H – R – M

Saint Thomas **uiston dan örnek verirsek grek dillerinin Latin yapısına karşın mısır dillerinin yapısı İbrani,arami,asur,keldanidir.bu kavrama intentional denir.kısaca yazı dilini sadece ünsüzler oluşturur. Hermes H R M olarak kodlanır H i R a M olarak ünlendirildiğinde nurlanmış anlamına gelir.bu gün çeşitli dinlerdeki tasavvuf Yolunun kaynağıdır. Hermes,hiramus,hermese olarak gecer.terzi olarak ün salmıştır.islamda İdris olarak geçer.idris terzi demektir.hermesin mısır dilindeki ismi thot tur.thot inisiyasyon Yöntemiyle insana hal elbisesi giydirir.bunu belirli aşamaları vardır.ve bu konunun yazıldığı Mısırlıların kara kitap ı bugün ülkemizdede yayınlanmıştır.alınıp incelenirse bugün tasavvuf yolu ile insana giydirilen hal elbisesi mısırlılarınki ile birebir aynıdır.anadoluya hermes ,ermiş olarak girmiştir.tanrıya kavuşma halinin ortak ismidir.hermes artık o konuma gelmiş
İnsanlar için kullanılmaya başlanmıştır.RA ya ulaşmış kişi,Ra ışık tanrı,nur tanrı,güneş tanrı.
Hermetik öğreti ile Yahudi kabalası Müslüman hurifilik ve ebced hesapları oluşmuştur.bir kaç

Örnekle herhesi açarsak,HRM = HİRAM

RHM = RAHİM
HMR = HAMUR

Takı olarak

HMRB = HAMURABİ
RHMN = RAHMAN
İ-HRM = İHRAM
MHR-M = MAHREM
HRM =HARAM

Mekan olarak

EHRAM
MESCİD-EL HARAM
EL HAMRA
HİRA DAĞI
HİRA MAĞARASI

Süleymanın mabedi hiram adında bir bilge mimar tarafından yapılmıştır.
RA ile ilgili olanlardan bazıları.

ABA-RA-HAM
İS-RA-EL
AM-ON –RA

Saf aklın bilgiye ve hikmete kavuşması bütün uygarlıklarda güneş ve nur simgeleri ile belirtilir.sanskrit öğretilere karşın aydınlanmayı amaç edinen batı, Ortadoğu dahil düşünce yapısını veren antik mısır Hermes öğretisidir.halka daima kapalıdır.üç temel üzerine inşa edilmiştir.Kavramsal olup akla,simgesel olup sezgiye,mistik olup iç deneyime hitap eder.bu öğretide insan 7 mertebeden oluşur.1-maddi beden 2- hayat kuvveti 3- kalp,nur 4- hayvansal ruh 5- kutsal ruh 6- akli ruh 7- ilahi ruh. Bir öğrenci için son amaç nura ulaşmaktır.buda 3 aşamalı bir eğitimdir. 1-beden eğitimi2-hayvansal ruh eğitimi3-insani ruh eğitimi.

RA : NUR.GÜNEŞ
OS-İR-İS : TÜMEL ZEKA
AM-ON-RA : KOZMİK SEVGİ GÜNEŞİ

Hermes derki

- Osiris semadadır fakat osiris aynı zamanda her insanın kalbindedir.kalpteki osiris semadaki
Osirisi tanırsa o zaman insan tanrısal bir ermiş olur.

- Tanrılar ölümsüz insanlar,insanlar ise ölümlü tanrılardır.nur sizsiniz ve bunur daima parlasın Bilgiyi toparlama birleştirme ve üretme konusunda antik yunan ın beslendiği en önemli yer Mısır olmakla beraber Hitit,asur,Fenike gibi Anadolu uygarlıklarıda azda olsa etkili olmuştur Ama asıl sentez mısırdır.antik mısır bilgi ihracını sadece yunan a ihraç etmemiştir.musanın Öğretisi olan Musevilik mısır kökenlidir ve bu konuda araştırma yapanlar bugün hayrete Düşmüş durumdadırlar.Musa kesinlikle Musevi asıllı birisi değil hermetik öğretiyi öğrenmiş Rahip-prenstir.konuyla ilgili mısırda yüzlerce yazılı kanıt olmasına karşın insanlara açıklanmaz.mısır uygarlığında ilk büyük devrimi yapan 4.Amonethep, günümüz dünyasının İlk aydını sayılır.mısırda halk arasında bulunan yüzlerce öğretiyi birleştirmiş tek din haline getirmiştir.

Monist anlamda tek tanrı anlayışını ilk kez o ortaya koymuştur.bu tanrının adı Aton dur kendi adınıda IKNATON olarak değiştirmiştir.ruhban sınıfın eğemenliğni sona Erdirerek seküler dünya yaşamına geçişin ilk temelidir.Musa tarafından Kenan diyarına Götürülen Yahudi toplumunca inanılan tanrının ADONAİ denmesinin bu tanrının ATON dan başkası olmadığını gösterir.yunanda ADONİS olması gibi.

MU-SA : su ile gelen demek
MU-SU-İSİUS : suyun oğlu
ADONAİ : efendimiz.

Mısırda genel anlamda THE dir ve mısıra kavkaslardan geçmiştir.

BETH – BEYT-BETHES ev anlamında kullanılır

THE-BEHT : tanrının evi demektir.

THE kavramı proto-türklerde TEO olarak geçer.çinde ise TAO

Antik yunan yoluyla batıya geçen tanrı işte bu THE – TEO – TAO –DİO dur.

THEO – LOGİ : tanrı bilimi.

Ünlü mısır tanrısı Am – On Türklerden alınmıştır. Kozmik sevgi anlamını taşır.

Am : sevgi,vajina

On : Kozmos,varlık

Batıya geçişi AM – OR , AM- UR diye aşk anlamında geçmiştir ve Proto Türklerin bir armağanıdır bu.

Varlık anlamındaki ON yine yunan kanalı ile batıya eçmiştir.
ON-TO-LOGİ : tanrısal varlık bilimi.

Dionisos kültü,orpheus tarafından antik mısırdan egeye taşınarak mitologia biçimine
Getirilmiştir.

DİONİSOS – Dİ-ON-İSİUS : THE –ON-İSİUS , tanrısal varlığın oğlu,hermetik geleneğin
Devamı.

Pisagor mısırda öğrenim görmekte iken Perslere esir düşmüş,babilonyaya götürülerek orda 7 yıl boyunca ezoterik kurumda matematik ve astronomi eğitimi almıştır.daha sonra yunan a geçerek kendi sentezini sayı-mistiği öğretmiştir.daha sonraki yüzyıllarda ritüellerini BEKTAŞİLİK ve MEVLEVİLİK takip etmiştir.

ünlü sayı pi : 3,14

Pİ ( 3,1416) THA ( tanrı) GORAS ( karanlıktan aydınlığa çıkan) , mısırda ilk tanrı olarak Bilinen pyth , pythagoras tarafından ilk ve düzenleyici ilke olarak kabul etmiştir.ona göre evren armonik bir bütündür.armonik ise , ayrılıkların birliğidir.pi ise sınırlı sonsuzluğu İfade eder.pisagorun bu değerleri gelenek ve inançları sarsmaya başlayınca katledilmiştir.Pi sınırlı sonludan sınırsız sonsuza akıl yoluyla bağ kurma çabasıdır.bu daha sonra HEGEL Kulanılmıştır.mısır hermetik öğretisi butür üçlemelerden oluşur.piramitlerin inşasında bu dik Üçgen yöntemi kullanılmıştır.ayrıca yunanlılar hermese üçkere bilge hermes der.bu öğretilerin öğretildiği dünyanın diğer köşelerine bakarsak.

Mısırda : thep ve menphis
Eski yunanda : pisagor okulu,elois okulu Eski iranda : Zerdüşt tapınağı Filistinde : esensiler tapınağı (isa esensidir.)
Kudüste : Süleyman tapınağı

Doğuda : Tibet
Hintte : Brahma,krishna,buda

Üçlemeli triadlara fazla girmeyeceğim merak edenler inceleyebilir.anadoluda yunus emre,Mevlana ,alevi-bektaşı üçleme triadlarını benimsemişlerdir.çünkü tamamen hermetiktirler.mistik simgesel anlatımlar teo-sophia arap kanalında tasavvuf adıyla anılmıştır.Teo-sophia, teo-logia dönüştündüğünde aklın kendi yöntemlerine başvurarak açıklamalar bulma çabası başlamış ve metafizik felsefe doğmuştur.en temel sorun bilmek ve aydınlakmaktır.şimdi bu aydınlanma etkilerini dinler başlamadan bir göz gezdirirsek.

TİBET : İ.Ö 7 yy. hermes öğretisine paralel olarak tapınaklarda yapılmıştır.

daha sonra bölge adı olan Tibet aslında tapınağa ver,ilen isimdir.ve…THE – BETH (tebet) olup
anlamı tanrının evi demektir.zor ulaşılır yerlere kurulur,baskı görmemek için,laboratuar
gibidir,katılımcılar inisiye edilir,sadce doktrinsel olmayıp mistik öğretiyide kapsar.

HİNDİSTAN : tibetteki bu çalışmalar hindistana yayılmıştır.ve binlerce din oluşmuştur.
5 grupta toplarsak

1-vedizm : tek evrensel gercek Brahman ile birleşmektir.
A-THA-MAN : tanrısal insan
BRAHMAN : ABA – RA – H- MAN insanların ra babası.

2-brahmanizm : din adamlarının vedaları yorumlaması sonucu ortaya çıkmıştır
upanishadlar :barahmancılardan farklı inanç ve mistik önermelerinin yerine düşünce önermelerini kullanırlar,bir anlamda felsefeye geçiş.

3-janizm : önce güzelliğe sonra nirvanaya ulaşmaktır asıl olan.

4- Budizm : Budizmin kurucusu GAUTAMA SHAKYAMUNİ adında Bir TÜRK prensidir.

(Not: Türk tarihini batılılardan öğrenenlerede bilgi olsun,Yüce önder Türklüğün medeni
vasfı bir güneş gibi doğacaktır demesiyle,bunların hepsini biliyordu ve seçtiği Güneş kavramı
önmelidir.)

hinduizmin temelinde mitolojik ve ritüel yapısına karşın tamamen pisikolojiktir.Budaya göre
hiçbirşey kendisiyle özdeş kalmaz akar gider./anımsayınız hHerakleitos.budalık hermes gibi
bir isim değil sıfattır.

5-Hinduizm :kökleri vedizm ve brahmanizmden kaynaklanır.kurtuluşa ermenin 6 yolu vardır

ÇİN : mısır ve hint uygarlıkları gibi eski bir uygarlıktır.sürekli ortaasya Türkleri ile ilişki İçinde olmuşlardır. Kurumsal anlamda hiçbir dine sahip olmamışlardır.öğretiler bilgelik niteLiğindedir.konfüçyüs öğretisnde budadan etkilenmiştir.metafizik hiçbir öğeyi içermez.

PERSLER VE MEDLER : veda kültürünü hindistandan irana taşımışlardır.
Persler arasında Benimsenen öğreti ilkel mazdekçiliktir.medlerde güçlü bir din adamı sınıfı vardır.İlkel mazdekçiliğin yerine klasik mazdekçiliği oluşturmuşlardır.zaten daha sonra bu Yahudilikle
Birleştirilerek Hıristiyanlığı doğurmuştur.Bir türlü anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen NIETZSCHE ninde etkilendiği Zerdüşt dinidir.İ.S 3 yy.iranın resmi dini olarak kabul Edilmiştir.Zerdüşt iran üşüncesine ikiciliği getirir. Ahura- mazda’da HÜRMÜZ (iyi,güzel,Işık,yaşam) Ehrimen ise (kötü,çirkin,karanlık,ölüm) karşılığı vardır.bu iki güç arasında sürekli bir kavga mevcuttur.

HÜRMÜZ incelendiği vakit HERMES ten başkası değildir.hayat Daima kavgadır.zerdüşt rahiplare magi denir.

SÜMERLER : günümüz tarihinin başlangıç noktası.kendisinden sonra gelenleri etkileme bakımından önemlidir.dil kökenleri konusunda ırkçı söylemleriyle karşılaşmamak için bilgi
Vermiyorum isteyen araştırıp baksın.ünlü gılgamış destanı İbrani mitosunu beslemiştir.kendine konşu olan tüm devletleri etkilemişlerdir.tanrı kavramı bütün sami dillerinde aynıdır.Akad : ilu

Kenan : il

İbrani : el

Aramide : el ve elah
Güney arapta : il ve ilah

Süryanilerde : aloho ve aloha

Babilde : ba al

Semavi dinler içerisinde yer alan melek sözü, Süryani ve İbranilerde Molek,Araplarda melektir.

İBRANİLER : ibranilerdesami dir.araplar gibi.bir babanın farklı yönlere gitmiş 2 oğlundan Biridirler.akrabaları Araplardır.göcebeyken bunlara habiri denirdi.eski ahitte Abraham a İbrani denmektedir.

Daha sonra ismini İSRAEL olarak değiştirmiştir.dünya din tarihini derinden etkilemişlerdir. Eski ahitin oluşum kronolojisi, Debora ve efsaneler i.ö 1000 den sonra Yahwehciler i.ö 850 den sonra Elohimciler i.ö 550 ye doğru Musa,yeşu,samuel,kitapları işleyen tesniyeciler, i.ö 550 ye doğru. Kahinler,levniniler i.ö. 444 Musa 5.kitap yeniden işleme i.ö 450 den sonra Tarihler,ezra ve nehemya i.ö 300 e doğru.

Bugün semavi dinlerin ne olup olmadığını daha iyi anlayabilmemiz için Yahudi dinini ve gelişimini çok iyi bilmemiz gerekir.bunula ilgili olarak , Ezoterik gelişim ,,,ezoterik okullarda inisiye olanların isimleri değiştirilir.eski ahitten örneklersek, abram yada Abraham ın adını aba-ra-him olarak değiştirmiştir.halkın ra babası Anlamındadır.

‘’’’işte ahdim seninledir ve birçok milletlerin babası olacaksın ve adın Abram çağrılmayacak,
fakat adın ibrahim olacak’’’’’’’(tekvin17/5)

is-ra-il : ilahi nurun ruhu

is : zeka ruh
ra : nur
il : tanrı

‘’’’’artık sana Yakup değil ancak İsrail denecek’’’’’(tekvin32/28)

Kenan diyarına yolculuk : mısırdan çıkan musa,çıkış hikayelerini ve musayla ilgili hikayeleri
Anlatmayacağım,çocuklar bile inanmaz.yolculuk esnasında toplanma çadırında mısırdaki gibi Hermetik, ezoterik ve ritüel çalışmaları yapar.bu çadır toplantılarında kahinlerle birlikte bulunur.toplantıların rabb denilen kişiler yönetir.toplantı çadırının etrafında koruma ve hizmet Alayı bulunur ve bunlara levnililer denir.başlarında musanın inisiyatik kardeşi Harun(aron) bulunur.harun aynı zamanda çadırdakiler ve dışarıdaki halk arasındaki tercümandır.çünkü dil Mısırca dır.musa ve çadırdakiler ibranice bilmez.musa mısırdan bize anlatıldığı gibi firavun baskıları yüzünden değil, tarih dikkatli incelenirse iç savaş ve kargaşadan dolayı çıkmıştır.Musa mısır tanrısı Aton (ibranice Adonai), İbrani geleneksel tanrısı el ile birleştirmiş ve iki tanrıyı YHWH diye kodlayarak tek tanrı olayını getirmiştir.YHWH halka kapatılmıştır.halkın Adonai olarak tanrıya seslenmesi istenmiştir.musa TORA(Tevrat) adlı kitabında YHWH nin Tanımını,ben olan ben diye yapmıştır (çıkış3/14), bugüne kadar doğa parçalarına ve fetiş ve Totemlere tapan insanlık için musa YHWH ile soyut tanrı kavramını öğretmiştir.

daha sonra bu soyut kavram adonai olarak kişiselleştirilmiştir.Bu rab çadırı daha sonra davud un planlarını hazırladığı ve oğlu salamon tarafından gerçekleştirilen görkemli anıtsal bir tapınağa dönmüştür./süleymanın mabedi. Musadan süleymana kadar olan süreçte gezgin olan İbraniler mabedle birlikte toplum niteliğine bürünmüştür.

SÜLEYMANIN MABEDİ : mısır piramitlerinden sonra dünyanın en görkemli yapısıdır.musa dan miras kalan ahit sandığı burada saklanmıştır.tapınak içlerinde hermetik geleneğe bağlı olarak öğretim verilir ve mısırda olduğu gibi derecelendirilir.bir üniversite Ve bilgi bankasıdır.süleymanda bir bilgedir.hem devletin hem okulun başıdır.tapınak utsalaRının geçimleri devlet tarafından sağlanır.süleyman devrinde öteki inanç mabedlerinin yaPımına izin vererek devrinde bir ilki gerçekleştirmiştir.diğer dinlerde bulunan iyi olan öğRetileride alarak inisiye etmiştir.fakat ona göre bu tapınakta verilen eğitim ve bilgi halk için doğrudan doğruya sürmek oldukça sakıncalıdır,toplumsal kargaşaya yol açar.

Tapınakta öğretilen bütün bilgiler yazıdiliyle değil sembollerle yazılır.bugün Yahudilere ait olduğu söylenen Davudun yıldızı denen iç içe geçmiş üçgen aslında mısırdaki triadları temsil eder.bugün hala Dünya bu sembollerle yönetilir. mabedin girişinde üçgen içinden bakan göz vardır.bu göz asla Yahudi sembolü olmayıp,osiris dinindeki isis in gözüdür.(bakınız 1 dolar),Hıristiyan olduğu Söylenen Vatikan binası beşgendir,abd pentagon binası beşgendir.dünyayı ve insanları yüzyıllardır ezoterik öğreti almış gruplar yönetir.sınırlar sadece kağıt üzerinde vardır.konuyla İlgili yüzlerce örnek yazabilirim.(nazi gamalı hacı ), tapınak içinde müzik,şiir,şarkı,önemli Bir yer tutar.bu şiir ve şarkılar genellikle öğüt niteliğindedir ve buna süleymanın mezmurları denir.daha sonra babilliler bu ülkeyi istila edince mabedi yıkarlar İbranileri esir alarak,ahit Sandığını kendi ülkelerine götürürler.(ünlü babil sürgünü.i.ö.587)

SÜLEYMAN : Arabi dilde

İBRANİCE : ŞELOMOH (barış adamı)

EZOTERİK ADI : ŞAL-AM-ON : kozmik sevgi emini.

İbrani Süleyman mısır firavunu 22.soydan 1.Şoşenk in kzıyla evlidir.(çok garip değimli) Tapınağın daha diplerinede inersek karşımıza kabala ve zohar çıkar.zohar nur demektir.Öğretinin mistik yolla avranılması ve varlık birliğine ulaşmaktır.kabala harfler sayılarla Eşleştirilerek matematiksel kurallara göre anlamlar üretilmiştir.hatırlayınız pisagor.

KABALA : üç temel kavramı vardır.sefar,sipur ve sefer.
Sefar : sayı nicelik demektir.varolanların birbiryle olan ilişkilerinde birinci derece rol
Oynar.

Sipur : yazı demektir ve tanrının yazısından da evrende varolanları anlamak gerekir.
Sefer : varlığın en temel ve genel biçimidir. ON (10) sayısına uygun olarak yapılır.

RİTÜELLER : batını/ezoterik öğretide ritus önemli bir yer tutar.
Ritüel gaybı anlamak için yapılan bir yöntemdir.

Mistik güçler(mitos) belli bir törenle(ritus), bireyde (inisiye) içselleşir,yani mitos ritus ile
Ozmoslaşır.Bu olay İbrani kültüründe: aday akarsuya dalıp yıkanır.beyaz elbiseler giyer.sonra oruç
Tutar ve şu dua yapılır.’’’tanrının sesi suların üstündedir’’’’herhalde bu işlemler size çok
Tanıdık gelmiştir.sonra dualarla olay bitirilir.

Hıristiyan ve İslamda ise : önce sufi aday boy abdesti alır.(vaftiz),temiz elbiseler giyer,mürŞit eline verilen bir bardak su ya dualar okunur üfler ve adaya içirilir.sonra kutsal bir kelime İle zikir yapılır.
Ritüellerde mitos gibi simgeseldir.bu simgeler anlaşılmadan kavranılamaz.simgeler her şeyin anahtarıdır. bir çok kabalacı kutsal sözcüklerden sakınır.eski ahitte şöyleder.

‘’’’’tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın’’’’’’

hermetik öğretinin dördüncü kuşağı olan Endülüs musa ibn meymun,muhyiddin ibn Arabi en ünlü mistiklerdir.diğer taraftanda İslam tasavvufunu şekillendirmişlerdir.yahudiler aracı lığı ile anadoluya yayılmışlardır.Melamilerde ve Bektaşilerde önemli etkilere sahiptirler.bu konuyla Osmanlıda çok uğraşmıstır. 1626 kabalaist sabetay sevi Mesihliğini öne sürmüştür. Batı dünyasında Yahudilere uygulanan baskının temelleri atılmıştır.asıl bastırılmak istenen Ezoterik öğretinin halka yayılmasını önlemektir.insanlar teist bir anlayışla yönetilmek istenmiş ve panteist düşünce günümüzde dahi zor anlaşılır ve öğretilemez duruma gelmiştir.ülkemizde bunlara bir örnektir ezoterik öğreti ile şekillenen alevi-bektaşiler sürekli baskı altındadır.batı dünyasında baskıdan kaçmaya çalışan Yahudilere marrano Osmanlıda dönme denmiştir.bunlar daha sonra ittihat ve terakkiye önemli destekler yapmışlardır.

İBRANİ GELENEĞİ : TORA 4 AKIM DİKKAT ÇEKER.

Yazıcılar-ferisiler-saddukiler-esseniler. (not.isada essenidir)

Yazıcılar : kutsal yazıları yazmak ve korumakla görevlidirler.taşıyıcı ve tarihçidirler.
Ferisiler : tanrıya inanır,ruhları,peygamberi tanır şeriatı savunurlar.
Saddukiler : tanrıya inanır fakat meleklere inanmaz,peygambere ayrıcalık tanımazlar.ruha ve
Ölümden sonra hayata inanmazlar.
Esensiler : ezoterik olanlardır.lut gölü ve mısır civarında örgütlenmişlerdir.isanın hayatının bir
Döneminin gizlenmesinin sebebi budur.ezoterik mabedlerde eğitim almıştır.tamamen RA öğ
retisi kullanırlar.

MERMETİK ÖĞRETİNİN ÜÇÜNCÜ KUŞAĞINDAKİ PHİLON :Mısır iskenderiyesinde öğretiyi yayan İbrani soyundan philon, (i.ö 25-i.s. 50) En başta Hıristiyanlık olmak üzere Yahudi ve İslam tasavvufunu derinden etkilemiştir.öneMi ise mısırdan çıkıp 2 ayrı yolla yayılan hermetik öğretiyi yeniden birleştirmiştir.Musa ile İbranilerde , platon ile yunanda yayılan öğreti yeni bir sentez ile birleştirilmiştir.

YENİ AHİT ‘ te isanın çocukluğu mısır a götürüldüğü yazar ama bu insanlara söylenmez ve 25 yaşında birden ortaya çıkıp öğretiyi yaymaya başlaması bu sürecin karanlık kalmasını sağlar ,en azından bilmiyenler için.isanın öğretisi ile philon un öğretisi incelendiği zaman birebir aynı olduğu görülür.yoksa tanrı philonmudur. ?

İSA : JESUS := YESUS = YHWH nin kısaltımışı…

EVET ŞİMDİ MEŞHUR PLATON VE ARİSTOYA BİRAZ BAKALIM.

Platon ideaları zamanın ve mekanın üstünde gerçek reel olarak görür.PHİLON ise ‘’’tanrı nının onları düşünmesiyle ideler varlık kazanır.’’’ Demesiyle Platon ve Aristoda görülen Mimar_Tanrı kavramı yerine Yaratan-tanrı kavramını ortaya koymuştur.

Philon a göre tanrı saltık ve en yetkin varlıktır.o her şeyin nedeni,tümel kudrettir.o her şeyin içindedir ve araçları melekler ve ruhlardır.

‘’’’Tanrı oğlu logos aracılığı ile kaostan kozmosu yaratmıştır.’’’’

‘’’’’algıladığımız seyler önce ruhumuzda saklanır ki buna içe ait logos denir.dışa çıkınca ise söz biçimini alır.’’
‘’’’tanrının yüzü esrime ile içe bir nur olarak görülebilir.bunun için arınmalı ve ruhu bilgi ve
nur ile yüceltmelidir.

Ve philon un ezoterik söylemleri, hırıstiyanlık üzerinde derin izler bırakmıştır.piyasada bulunan İncil (bedava veriyorlar) alıp okursanız bol bol ezoterik hikayelerle karşı karşıya
Kalırsınız.
Diğer taraftan Philon düşüncesi , Yeni Platonculuğun temellerini atmıştır artık.

Philondan sonra sakasın öğrencisi Plotinos (i.s.270) , philonun felsefesini mistik anlatımlardan urtararak platon benzeri felsefesel kavramları ortaya koymuştur.philon a evren bir sürekli açılımıdır diyerek, bütün dünya üzerindeki tasavvuf anlayışını yeniden şekillendirmiştir.Bu görüş islamiyette İBNİ ARABİ TARAFINDAN VARLIK BİRLİĞİ (vahdeti vucut) Olarak şekillenmiştir.philonun teist yaklaşımına plotinos panteist yaklaşımla cevap vermiştir.

Ve gerçek olanda budur.

MİTLER : ksenophenes , homerosun ve hesiodos un tanrısal mitos anlatımlarını çok eleştirmiş oldukça yadsımıştır.bu eleştiri ve baskılar sonucunda mitler dinden ve metafizikten arındırılmıştır.

Yaşamdan örnekler olan bu mitoslarda kopukluklar baş göstermiştir.ancak günümüz pisikolojisi bunu farkına vararak sadece fantastik masallar gözüyle bakmamıştır.zaman ve mekan sınırlaması yoktur.toplumların yaratıp yaşattığı mitler geleneği yaşatmakla birlikte gelecekle ilgili özlemleri dile getirir.çagdaş isikolojide geri dönüş teknikleri uygulamasını bu mitoslardan almıştır.metafiziksek kozmogoni bir yandan felsefesel spekülasyon biçimini Alırken diğer yandan miti dine dönüştürmüştür.Dinsel mit ise tarih bilinci ile aşılmıştır.

İnsan artık kendini toplumsal ilişkilerde varolan birey olarak kavramaya geçmiştir.Paganist Mitlerde eşya ve doğa parçaları yüceltilerek insan üstü varlığa bürünmüştür.Ezoterik okul geleneğinde ise insan aklını özgürleştiren tutsaklıktan kurtaran öğreti ile yoğrulmuştur.Kendinden Önceki mitlere tarihsel olanıda Eklerek hepsini kapsayan dinler artık popüler olmuştur.Yazılı kültürüde benimsemeleri onlara kalıcılık ve yaygınlık sağlamıştır.

Semitik dinlerde önce aşkın tanrı kavramıyla soyutlaşmaya gidilmiş ve pağanlık aşılmak istenmiştir. Daha sonra Tanrı kulu ile insana indirgenmiş , sonradan ise ikisi birleştirilerek Tevhid Tanrı kavramı oluşmuştur (islamiyet)

Dinlerdeki temel mitler :

1- başlangıç (genesis.tekvin.yaratılış)
2- kurtuluş (exodus,çıkış.hicret)
3- kurtarıcı ( Mesih,mehdi,Hızır)
4- son mitosu ( ragedon,kıyamet)
5- diriliş ( ölümden sonra dirilmek, ölmeden önce ölüp dirilmek)
6- ütopya mitosu (paradise,cennet)

yukarıda yazdığım mitler üç din içindede mevcut olup, insanlık yaşamı tehlikeye girdiği zaman bu mitlerden yararlanmıştır.orta çağda geriye dönüş,batı uygarlığı köklerine dönüş antik yunan,roma, rönesansın doğuşu.Hıristiyanlıktaki Protestan anlayışı din baronlarının egemenliğini kırmak için flash-back yapılmış ve incile geri dönülmüştür.Aydınlama döneminin ünlü düşünürü KANT düşüncelerinde tıka nınca , HEGEL tarih bilincinde geriye dönüşle herakleitos un deyalektik yaklaşımlarını örnek almışlardır.

ÜNLÜ KARL MARKS flash-back yaparak ilkel kömünal devlet yönetimini kendine baz almış ve toplumu değiştirme yöntemini, proleteryaya vermiştir.(ütopyamiti) ,Freud aynı şekilde , çocukluğa dönme,

VE TÜRKLER

Dünyanın en eski kavimlerinden biridir.Tarih ve uygarlık bilinci Türklerde başladığını rahatça öyleyebiliriz. Hint kaynaklarında TURUKHA, diye adlandırılmışlardır.Ön-Türk Uygarlığının ana yurdu Hazar denizi 5 parça halinde iken (bugüngü şeklini almadan önce) Ana vatanları burasıdır.karbon testleri hazar denizin dibinden çıkan fosillerin antrometrik ölçümleri bunu göstermektedir.Proto-Türklerin ana yurdu ural Altay bölgesidir.bu bölgede Tarihin ilk piramitlerinide yapmışlardır.

TÜRK = TURUK = KUVVETLİ,GÜÇLÜ

Büyük hun imparatorluğundan sonra kurdukları,Göktürklerdir.ilk kez resmi olarak TÜRK
Kelimesini kullanmışlardır.

KHUN : HUN = ATEŞ

GÖK - TÜRK = TANRISAL HALK

Çeşitli boylar
ON………. OKLAR
ÜÇ………. OKLAR
BOZ…….. OKLAR
OK………. UR
OK………. UZ

Onoklar Altayların Sırderya cevresinde yerleşik Otohhonlardır.

ON = KOZMOS
OK = KABİLE , SOY,IRK
ON ….; OK = KOZMİK IRK

Anadoluya ilk gelen oğuzlar yaklaşık 7,000-8,000 yıl önce bir boyun adı değil birleşik
Boylara verilen addır.
OK = BOY,
UZ = UZLAŞIK
OK-UZ - = BOYLAR BİRLİĞİ

Bizans kaynaklarına göre anadoluya Türkiye denmesi ilk defa 9 yy. başlamıştır.bu Türklerin bu tarihte geldiğini göstermez.Etrüsklerin Türk olduğu bugün kanıtlıdır fakat emperyalist endişelerden dolayı açıklanmamakdır.bunu bütün batı üniversiteleri bilir.bir tek bizimkiler hariç.At ı ilk evcilleştiren oplumdur ,demiri ilk işleyen toplumdur.tarih boyunca eşyaya değil insana önem vermiştir.benzer kültürlerde kölecilik ve ticareti varken Türk tarihinde asla kölecilik anlayışı olmamıştır.BU DURUM ÖZGÜRLÜK ONURUNUN SADECE KENDİLERİNE AİT DEĞİL TÜM İNSANLIĞA AİT OLDUĞU DÜŞÜNCESİNİN BİR YANSIMASIDIR.

TÜRKLERDE DİN : tarih boyunca 7 dine mensupturlar.
1-KÖK-TENGRİ
2-SHA-MAN
3-BUDİZM
4-MANİHEİZM
5-MUSEVİLİK
6-HIRİSTİYANLIK
7-İSLAM

Proto- Türklerde din adamına kam denir.tanrı soyuttur ikinci derece kutsallaştırdıkları doğa parçaları tanrıya ek olarak alınır.burda konuyu çok dikkatli düşünmek gerekmektedir doğa parçası tanrı olarak algılanmaz, tanrı her şeyin içinde görüşüdür bu.(Vahdeti vucut) Bu konuyu ülkemizde batı tarihçilerinin etkisinde kalarak onlardan beslenen kendini aydın olarak gören büyüklerimiz gerçek olan bu yorumu asla yapmaz.kendini milliyetçi olarak gören ve tarih bilincini talas savaşından başlatan ülkücü-milliyetçi düşüncede asla bu görüşe Katılmaz.ama gerçek budur.

GÖK- TANRI
YER - TANRI
GÜNEŞ- TANRI
AY- TANRI

Bu sahte yorumlar Benimde en çok beğendiğim din olan KÖK-TENGRi nin düşünce olarak kalmasına sebep olmuştur.dinsel törenler yapılmamış mabedler yapılmamıştır.GÖK- TANRI , tanrıya gök yakıştırması tanrının sadece kendilerine değil herkese hitap etmesinin sebebidir.

EVREN = EVİR = GALİLEO dan yüzlerce yıl önce evrenin durmadan hareket ettiği düşüncesinin ilk önce TÜRK ler tarafından ortaya koyulduğunun kanıtıdır.Diğer bir inanç sistemi olan Sha-man , lık SHA = dişi Man= erkek = dişiyle erkeğin uyumu Anlamında olup hiç ölmeyecek bir felsefedir.ünlü tarihci heredot İskitlerden söz ederken Türk geleneklerindeki Sha-Man törenlerinden bahseder.shaman da kamlar sadece erkek değil bayanlarda kam olabilir.törenler ATEŞ karşısında yapılır.gökte güneş,yerde ateş,evde ocak Türkler için kutsaldır.diğer ortadaki dinleri atlarsak hazar da bulunan Türkler,Yahudiliği seçmişlerdir.ünlü tarihçi arthur koestler avrupada bulunan sarışın mavi gözlü Yahudilerin Türk olduğunu ve Hazardan göç ettiğini kanıtlamıştır.Bunlara avrupada ispanya göçmenlerine Sapharad Hazar kökenli olanlarınada Eskenazi denir.

Yine aynı çağda BOLKAR ( Bulgar) Türkleri Slavlaşmış ve Hıristiyan olmuşlardır.ve böylece dinler arasında bir sentez oluşmuş ve Ortodoks yapıdan tasavvufa yönelmiştir.anadoluda sufi geleneği oluşmuş, alp-ernler yaşamda hem düşünsel hemde mistik ve sosyal,siyasal etkilerde Bulunmuşlardır.sufi geleneğine girmiyoruz .

Anadoluda oluşan bu kültürde saf bir kültürden bahsedemeyiz baskın olan daima kazanmıştır.anadolu etkisi altında batı anadoluda felsefe doğmuştur.antik yunandaki ionya Okulundaki felsefecilerin düşüncelerinden burada bahsetmeme gerek yok zaten hepiniz biliyorsunuz.thalesten socrata kadar geçen süreçe doğa filozofları denir.düşünceler hep doğa ya yönelmiştir.çağdaş felsefeyi derinden etkileyen herakleitos un düşünceleri ise hermetik yasaların yeniden yorumlanması şeklindedir ; parmenides buna karşı çıkarak hakikat tektir,sonsuzdur ve değişmez demiştir.ona göre felsefe bilimle yapılmaz akılla yapılır.öğrencisi zenon heraklesin devim ilkesine karşı cıkarak diyalektiği yaratır.ve düşüncelerini ontolojik bir metafiziğe büründürür.felsefe buradan yunan a taşınır anaksagaros doğayı uyum içinde tutan bir yasadan NOUS tan bahseder. Buna karşılık demokritos kısmi olarak hareket yasalarının temelini atar ve yer değiştirme olarak tanımlar.ona göre ne nous nede raslantı egemen olan özdeksel yasadır.(Hermetik). Ona göre insanları tanrıya yönelten şey korkudur.Doğacılardan sonra gelen sofistler dikkatlerini doğadan insana çekmişlerdir.
HIRİSTİYAN TASAVVUFU.***Saint aurelis augustinus…bildiğimiz şeylerin tekrarını yapmıştır.tüm doğa olayları tanrısal buyruk ile gerçekleşir.kötülük iyiliğin yokluğundan kaynaklanır.en yüksek gerçeklik tanrıdır.


****scotus erigena ….Platoncu…..tanrı reel tözdür.
****anselmus……tanrı saltık olgusaldır der….ünlü sözü ve benim de uygulamaya çalıştığım
ama başarıya ulaşamadığım CREDO UT İNTELLİGAM…..anlamak için inanıyorum.
****roscellinus……(Aristocu)….
****abaelardus…….oda anlamak için inananlardan….
******ınolu Saint Thomas…gerçeklik bir düşüncenin nesnesi ile bağdaşmasıdır.tanrının düşüncesi en son olgusal nesnelerin kendileridir.öyleyse tanrı kendisinde gerçektir.(biz bu Aristo mantığını daha önce aşmıştık).Tanrıyı görmek için onu sevmek gerekir.onu sevmezsen bu hedefe ulaşamazsın.


Temmuz 06, 2009, 11:49:54 öö
Yanıtla #1
  • Uzman Uye
  • ****
  • İleti: 1741
  • Cinsiyet: Bay


Tanrı'nı tarihi...Nitelik ögeleri barındırdığı izlenimi veren bir başlık olmuş.

Tarih,beşer açısından algılanan bir kavram olmasının ötesinde,zamanla ilgili göreceli boyutlar,bizim sınırlarımız dahilinde yorumlanabilecek "olgular"olma özelliği taşımaktadır."Zaman olgusu"bizim sınırlarımız dahilinde yorumlanabilecek durumdaysa,"Tanrının tarihi"tanımlaması,bizim,Tanrı hakkındaki yorumlarımızın tarihi olarak açıklanabilir.

Sosyal sınıfların birbirleri üzerindeki tahakkümünün idamesinin sağlanması için  ortaya çıktığı iddia edilen Tanrı inancının,binlerce yıldır kitleleri yoğun bir şekilde etkileyebilmesi gücüyle ölçüldüğünde,gayet sığ kaldığı görülecektir.Çünkü Tanrı,kendisinin hissedilmesine izin vermesi yoluyla,milyonlarca insanın kalbinde zuhur ederek,bu iddiaları ortaya atma cürretini göstermiş insanlardan çok daha donanımlı bilgin ve bilgeleri etkileyebilmiş,onların kainatı yorumlamalarında ilham kaynağı olabilmiştir.

Bizlerin Tanrı'sı bukadar basit tanımlanamaz.Düşünen,üreten,eğitilmeye ve keşfe açık varlıkları binlerce yıldır,bukadar basit bir gerekçe ile ikna edebilmek,butür iddiaların sahiplerinin Tanrı'sı durumuna gelmiş bilim e de haksızlık etmek olur.Böylesine basit iddialar,tıpkı günümüzde ki Tanrı'nın ve dinlerin zahir yorumcularının oluşturdukları,batıl kirlilikle eşdeğerdedir.

Tanrı'yı bulamayan veya bulacağına inanmayanların,"O"nun yolunda ilerleme gayreti içinde olanlara,yaptıkları zulüm ve haksızlık,aslında "yol"un niteliğini müspet anlamda arttırmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.


Saygılarımla...
Ben"O"yum,"O"ben değil...


Temmuz 07, 2009, 03:50:35 öö
Yanıtla #2
  • Ziyaretçi

Bazilarina gore adem ve havvadir bazilarina gore degil... bazilarina gore hepsi 1 dir bazilarina gorede hepsi 1 dir...bazilari kendini bir yola hapseder bazilarida varolusun kendisini tanri sayar ve baslangicini herseyin basladigi yer olarak kabul eder ve yeni yollar insa eder...bazilari tanriyi  coktan bulmustur  bazilarida onu aramaya devam etmektedir...bazilari onu gecmiste arar bazilari gelecekte...bazisi evinde oturup bekler bazisi uzaya cikar...bazilari bilebildigin kadar kavrayabilirsin der bazisida aramaya ugrasmaya gerek yok o var der oylece bekler.bazisi misirda,antik yunanda,babilde,iskenderiyede,kuduste,mekkede... bazisida kendinde arar
bazilari bugun batida arar bazilarida dun doguda ariyordu yarin kuzey ve ondan sonrada guneyde arayanlarda olacaktir suphesiz.
biz en iyisi bugunden dogmalara karsi olmaya  baskalarinin fikirlerine saygi duymaya baslayalim bizim olmayanida sevmeye ve deger vermeye gayret edelim birbirimize karsi sahip olabilecegimiz sevginin ve sayginin inanclarimizdan daha degerli oldugunu anlayalim ve yolumuzu buna gore cizelim. DUN BENDIM BUGUNDE BENIM VE YARINDA BEN OLMAYA DEVAM EDECEGIM.... CUNKU ONLAR DIYE BIRSEY YOK SEN VARSIN SENDEN MILYARLARCA OLSA BILE.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
Tanrinin Baslagincini Ispat

Başlatan Hamlet « 1 2 ... 6 7 » Dini Felsefe

62 Yanıt
22364 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 10, 2014, 12:37:48 öö
Gönderen: yihaak
9 Yanıt
5948 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 16, 2007, 01:56:15 öö
Gönderen: shemuel
15 Yanıt
9439 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 08, 2007, 01:51:52 öö
Gönderen: Kaan
3 Yanıt
4698 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 24, 2009, 10:20:10 ös
Gönderen: degas
8 Yanıt
11756 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 25, 2010, 02:45:24 ös
Gönderen: Mozart
5 Yanıt
8716 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 05, 2009, 03:37:37 ös
Gönderen: karahan
2 Yanıt
6717 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 14, 2011, 11:37:52 öö
Gönderen: ceycet
0 Yanıt
3242 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 03, 2012, 02:04:32 ös
Gönderen: karahan