Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Rotary nedir?  (Okunma sayısı 34757 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 08, 2009, 07:51:19 öö
 • Ziyaretçi


Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

   - Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
   - İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi  meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
   - Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
   - Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.
Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.
 
« Son Düzenleme: Mart 08, 2009, 07:57:45 öö Gönderen: TRca »


Mart 08, 2009, 07:58:14 öö
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

Rotary’nin amacı 
-    Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
 
-    Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 
-    İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in  kendi işini ve mesleğini , topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,
 
-    Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi,
olarak tanımlanır.
 
Bu esaslara göre Rotary;
 
-    Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
 
-    Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
 
-    Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
 
-    İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
 
-    İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
 
-    Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla  topluma yararlı olmalarını sağlar.
 
-    Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.
 
 ROTARY’NİN HİZMET İDEALİ
 
 KENDİNDEN ÖNCE HİZMET
 
olarak tanımlanır.
 
Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir.
 
Temmuz 2006 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1.200.000’nin üstünde kişi 30.000 ‘i aşan Rotary Kulübü’nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliği yalnızca ve davet üzerine , bölgedeki meslek guruplarından 5’e kadar veya üye sayısı 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye sayısının %10’una kadar kişilerin seçilmesi ile oluşur. Rotary Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır.
 
ROTARYENLER ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır.
 
Bu ilkeye göre,
 
Rotary ; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü  farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden  kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.
 
ROTARYENLER; olanak olan her yerde ve her yönde  hizmet verirler.
 
ROTARYEN; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.
 
Bunun yanında her ROTARYENden ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.
 
Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde olan Rotary’de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini  çekmeye yeterli  olmayacağı anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş   ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir.
 
Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar . Nitekim her Rotaryen’in uyması gereken “İş ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi” nin son paragrafında:
 
“İş ve meslek ilişkilerinde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları  Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iş ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir.
 
Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.
 
Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ eliyle gerçekleşir.
 
Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.
 
Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.
 
Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary’nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary’nin önerdiği Programlar içinde yer bulur.
 
Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir.
 
1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary’nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir.
 
Bir Rotaryen’den aşağıdaki dört bölümü  geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir.
 
Bunlar;
 
-    Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
 
-    İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması,
 
-    Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.


Mart 08, 2009, 07:58:50 öö
Yanıtla #2
 • Ziyaretçi

Rotary’nin tarihçesi 
Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 23 Şubat 1905 yılında Paul P. Harris tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, mesleki bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu.

Rotary'nin popülaritesi, kuruluşunu takip eden ilk on yıl içinde tüm Amerika Birleşik Devletleri’ne yayıldı. San Francisco’dan New York’a kadar kulüpler kuruldu. 1921 yılına gelindiğinde, Rotary kulüpleri altı kıtaya yayılmıştı. Kuruluş, bir yıl sonra Uluslararası Rotary adını aldı.

Rotary büyüdükçe, misyonu, kulüp üyelerinin mesleki ve sosyal çıkarlarına hizmet etmekten öteye geçti. Rotaryenler, ihtiyacı olan topluluklara hizmet verilmesine yardım etmek amacıyla kaynaklarını birleştirmeye ve yetenekleri ile bu alanlara katkıda bulunmaya başladılar. Kuruluşun bu ideale bağlılığı, en iyi şekilde kuruluşun “Kendinden Önce Hizmet” temel prensibinde ifade edilmektedir. Rotary daha sonra,  Dörtlü Deney adı verilen ve yüzlerce dile çevrilmiş olan bir Etik Bildirgesini de kabul etti.

Rotaryenler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, uluslararası anlayışı geliştirme hususunda giderek daha fazla katılımcı olmaya başladılar. 1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler.

1917 yılında Rotaryenler tarafından “tüm dünyada hizmet yapmak” amacıyla kurulan bir bağış fonu, 1928’de Rotary Vakfı olarak tanınan ve kar amacı gütmeyen bir şirkete dönüştü. 1947 yılında Paul Harris’in  ölümü üzerine, Rotaryenlerin Harris onuruna yaptığı ve toplamı 2 milyon doları bulan bir bağış yağmuru ile, Vakfın ilk programı olan ve günümüzde Elçilik(Ambassadorial) Bursu adı verilen lisansüstü eğitim bursları başlatıldı. Bugün, Rotary Vakfı’na yapılan bağışlar, yıllık olarak 80 milyon doları geçmektedir. Bu bağışlar, Rotaryenlerin, tüm dünyada umut dağıtmasını ve uluslararası anlayışı geliştirmesini sağlayan, çok geniş çaplı hizmet çalışmalarını ve eğitim programlarını desteklemektedir.

Rotary, 1985’te, tüm dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir karar aldı. Çocuk Felcini Yoketme Programı(Polio Plus Programı) aracılığı ile sivil toplum örgütleri ve ulusal hükümetlerle işbirliği içinde çalışan Rotary, özel sektörde, çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesine yönelik global kampanyaya en büyük katkıyı sağlayan kuruluştur.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirmiş ve dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşılamıştır. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için hedef tarih olan 2005 yılında, Rotary, bu amaç için yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamış olacaktır.

Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapmış; bu kapsamda, hizmet çabalarını çevre sorunları, okuma-yazma bilgisizliği, açlık ve korunmaya muhtaç çocuklar gibi acil hususları ele alacak şekilde genişletmiştir. Kuruluş, (dünya çapında) kadınları ilk defa 1989’da üye olarak almaya başlamıştır. Günümüzde, çeşitli mesleklerden  90,000 kadın üye bulunmaktadır.  Berlin Duvarı’nın yıkılması ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben, Orta ve Doğu Avrupa’da Rotary kulüpleri kurulmuş veya mevcut kulüpler geliştirilmiştir. Günümüzde, 160’dan fazla ülkedeki yaklaşık 30.000 Rotary kulübünde, 1,2 milyon Rotaryen bulunmaktadır.

 


Mart 08, 2009, 07:59:33 öö
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Türkiye’de Rotary 
Ülkemizde ilk Rotary Kulübü 1954 yılında Ankara'da kurulmuştur.
 
1951 ve 1952 yılları arasında gazeteci Falih Rıfkı Atay, gazeteci Ahmet Emin Yalman, Prof. Şükrü Esmer tarafından girişimlerde bulunulmuş ancak bu girişimler başarılı olmamıştır.
 
1952 yılı içinde Oğuzhan Koraltan tarafından başlatılan ikinci girişimde Nail Avunduk ve Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ün kurucu üye olduğu ANKARA ROTARY KULÜBÜ 1954 TARİHİNDE KURULMUŞTUR. İLK KULÜP BAŞKANI ŞAHAP BİRGİ'DİR.
 
23 Mart 1955 yılı içinde Charter alan Ankara Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary kayıtlarında TÜRKİYE'NİN İLK ROTARY KULÜBÜ'DÜR. Rıfat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım Taşkent, Eli Rosenthal, Hilmi Naili Barlo bu Kulübün kurucu üyeleridir.
 
Ülkemizin ikinci Kulübü İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ olup, 8 Şubat 1956 yılında, Oğuzhan R. Koraltan, Paul Ziegler, Hasan Akev, Ahmet Rıfat Bereket, Ümit Kırdar, John A. Caouki, Ferit Sporel, Eli Rosenthal, Osman Aytuğ ve Hugh J. Beard tarafından kurulmuştur. 
 
Türkiye'de kurulan üçüncü Rotary Kulübü İZMİR ROTARY KULÜBÜ'dür. Bu kulüp İstanbul Rotary Kulübü'nden Nejat Eczacıbaşı ve John Cauki'nin girişimleri ile kurulmuştur. İlk Toplantısını 9 Ocak 1961'de yapan İzmir Rotary Kulübü'nün kurucuları arasında Sadi aral, Cemil Atalay, Muvahhit Atamer ve Süreyya Birsel vardır.
 
Dördüncü Rotary Kulübü de yine İstanbul Rotary Kulübü'nün öncülüğünde Zübeyir Seyhan'ın girişimleri ile 12 Haziran 1963'de kurulan BURSA ROTARY KULÜBÜ'dür.
 
Türkiye'de ilk Rotary Kulübü'nün kurulduğu 1954 yılından 1964 yılına kadar geçen ilk on yıl içinde kulüp sayısı dördü geçmemiştir. 1965 yılında bunlara Çankaya ve 1966 yılında da Samsun Rotary Kulüpleri eklenmiştir.
 
Bu gün ülkemizde 2420, 2430, 2440 Nolu 3 Bölgede 235'in üzerinde Rotary Kulübü ve 7800'ün üzerinde Rotaryen vardır.
 
Bölgemiz olan 2420 de 2004 yılı başında mevcut kulüp sayısı 84 ve Rotaryen sayısı 2762 civarındadır. 


Mart 08, 2009, 08:00:49 öö
Yanıtla #4
 • Ziyaretçi

Dörtlü Deney 
-    Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
 
-    Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 
-    İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in  kendi işini ve mesleğini , topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,
 
-    Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi,  olarak tanımlanır.
 
Bu esaslara göre Rotary;
 
-    Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
 
-    Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
 
-    Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
 
-    İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
 
-    İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
 
-    Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla  topluma yararlı olmalarını  sağlar.
 
-    Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.
 
 ROTARY’NİN HİZMET İDEALİ :
 
 KENDİNDEN ÖNCE HİZMET
 
olarak tanımlanır.
 
Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir.
 
Ocak 2003 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1.220.000’nin üstünde kişi 30.000 ‘i aşan Rotary Kulübü’nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliği yalnızca ve davet üzerine , bölgedeki meslek guruplarından 5’e kadar veya üye sayısı 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye sayısının %10’una kadar kişilerin seçilmesi ile oluşur. Rotary Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır.
 
ROTARYENLER ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır.
 
Bu ilkeye göre,
 
Rotary ; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü  farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden  kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.
 
ROTARYENLERE ; olanak olan her yerde ve her yönde  hizmet vermeleri önerilir.
 
ROTARYEN : İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.
 
Bunun yanında her ROTARYENden ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.
 
Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde olan Rotary’de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini  çekmeye yeterli  olmayacağı anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş   ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir.
 
Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar . Nitekim her Rotaryen’in uyması gereken “İş ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi” nin son paragrafında:
 
“İş ve meslek ilişkilerinde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları  Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iş ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir.
 
Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.
 
Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ eliyle gerçekleşir.
 
Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.
 
Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.
 
Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary’nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary’nin önerdiği Programlar içinde yer bulur.
 
Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir.
 
1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary’nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir.
 
Bir Rotaryen’den aşağıdaki dört bölümü  geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir.
 
Bunlar;
 
-    Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
 
-    İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması,
 
-    Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.
 


Mart 08, 2009, 08:01:17 öö
Yanıtla #5
 • Ziyaretçi

Rotary’nin kilometre taşları 
1905…….Chicago, Illinois, ABD’de ilk Rotary kulübü organize oldu.

1908…….İkinci kulüp San Francisco, California, ABD’de kuruldu.

1910…….İlk Rotary Konvansiyonu Chicago’da yapıldı.

1912…….Manitoba, Kanada’daki Winnipeg Rotary Kulübü ABD dışında    resmi charter alan ilk kulüp oldu. (Kulüp 1910’da kurulmuştu.)

1917…….Rotary Vakfı’nın öncüsü olan bağış fonu kuruldu.

1932…….Chicago’lu Rotaryen Herbert J.Taylor, Dörtlü Öz Denetimi formüle etti.

1945…….49 Rotaryen, San Francisco’da Birleşmiş Milletler Charter’ına yardım etti.

1947…….Rotary kurucusu Paul Harris öldü; ilk 18 Rotary Vakfı bursu verildi.

1962…….Melbourne, Florida, ABD’de ilk İnteract Kulübü kuruldu.

1965…….Rotary Vakfı, Eşlendirilmiş Bağış ve Grup İnceleme Değişim programlarına başladı.

1978…….Uluslararası Rotary’nin en büyük konvansiyonu, 39834 katılımla Tokyo’da gerçekleşti.

1985…….Rotary, tüm dünya çocuklarını polio’ya karşı aşılamak üzere PolioPlus programını ilan etti.

1989…….Yasama Kurulu, Rotary üyeliğini dünya çapında kadınlara açtı; Budapeşte, Macaristan ve Varşova, Polonya Rotary Kulüpleri, yaklaşık 50 yılda ilk defa charter aldılar.

1990…….Moskova Rotary Kulübü, Sovyetler Birliğinde ilk charter alan kulüp oldu.

1990-91….Dünya Gezegenini Koruyunuz programı, 2000’e yakın Rotary-destekli çevre projesine ilham verdi.

1994…….Batı Yarımküre, polio’dan arındırılmış ilan edildi.

1999…….Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Çalışmalar için Rotary Merkezleri kuruldu.

2000…….Batı Pasifik polio’dan arındırılmış ilan edildi.

2001…….30000’inci Rotary kulübü charter aldı.

2002…….Avrupa polio’dan arındırılmış ilan edildi; ilk 70 Rotary Barış Bursiyeri çalışmaya başladı.

 


Mart 03, 2010, 06:12:42 ös
Yanıtla #6
 • Ziyaretçi

Sayın GTurk rotary hakkında gerçekten faydalı bilgilere sahipsiniz merakımdan bir rotaract olarak soruyorum Rotaryen misiniz yoksa kişisel meraklarınız doğrultusundamı bu bilgilere ulaştınız


Mart 03, 2010, 08:59:41 ös
Yanıtla #7
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1665
 • Cinsiyet: Bay

Bay xscarfacex,

Bay GTurk'ün verdiği bilgiler bir çok Rotary kulübünün internet sitesinde mevcuttur ve alıntıdır.

sevgiler


Mart 05, 2010, 01:52:15 ös
Yanıtla #8
 • Ziyaretçi

Sayın Mozart internet sitesinde bu bilğilerin bukundugunun farkındayım ama Rotarye üyeliği olup olmadığını merak etmekteyim


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
27 Yanıt
75783 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 18, 2015, 11:57:36 ös
Gönderen: akcanmd
21 Yanıt
18058 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 04, 2013, 11:40:37 öö
Gönderen: Samuray
54 Yanıt
30820 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 20, 2020, 09:19:42 ös
Gönderen: Özgürefe
4 Yanıt
4033 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 07, 2009, 08:31:13 ös
Gönderen: Mozart
8 Yanıt
9586 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 09, 2009, 03:14:08 öö
Gönderen: KUZEYDOĞU
12 Yanıt
7244 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 27, 2018, 04:34:21 ös
Gönderen: QueenG
29 Yanıt
15770 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 19, 2014, 08:46:46 ös
Gönderen: ASENA
0 Yanıt
4418 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 11, 2010, 01:20:47 öö
Gönderen: Mozart
1 Yanıt
2351 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 03, 2013, 04:59:08 ös
Gönderen: proxima
5 Yanıt
3173 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 13, 2014, 01:03:08 ös
Gönderen: semhn