Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Ezoterizm ve Sol El Örgütü  (Okunma sayısı 8383 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 29, 2010, 11:30:59 öö
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1741
 • Cinsiyet: Bay

Dragon Rouge genellikle kendini ezoterik bilgiyi araştıran ezoterik bir cemiyet olarak tanımlar. Peki o zaman ezoterizm nedir ve sol el yoluyla nasıl bir bağlantısı vardır? Okült araştırma ve ezoterizmde başı tutan akademisyenlerden Antoine Faivre Ezoterizm adlı kitabında ezoterizmin sanat, felsefe veya kimya gibi bir alan olmadığını, daha çok bir düşünme yöntemi olduğunu yazar. Faivre şöyle açıklıyor:

“Kelimenin geniş bir alana yayılmış etimolojik kökleri bireyin sembollerin, mitlerin ve gerçekliğin anahtarlarını, tefsirci bir yolla, aydınlanmaya adım adım eriştiği yerde ilerlemesiyle elde edebileceğini işaret eder. Eğer kişi herşeyin esasında gizli olduğuna inanıyorsa, dışsal bir giz yoktur.”

Ezoterizm (batınilik), dışsal şekil olan egzoterizm’den (zahirilik) farklı olarak, içsel ve gizemli birşeyi anlatır. Hristiyanlık ve onun dışsal dogmaları ve seremonileri egzoterik (zahiri) olarak adlandırılabilir, bunun yanında gnostisizme ezoterik (batini) denebilir. Aynı şekilde Satanizm egzoterik olarak nitelenirken, sol el yoluna da ezoterik denebilir. Faivre ezoterizm kelimesi hakkındaki açıklamasını şöyle sunuyor:

“Ezoterizm kelimesi ‘içeri’ anlamına gelen “eso”dan ve ‘karşıtlık’ manasına yönelen “ter”den türetilmiştir. Kelimenin köklerinin geniş bir yelpazeden gelmesi kelimeyi şekillenebilir ve açık hale getirmiştir.”

Bununla beraber Faivre birinin birşeyin ezoterik olup olmamasını düzgün şekilde tartışabilmesi için (ezoterik olmayan aydınlanmalardan ayırabilmek amacıyla) dört tanesi esas olan altı kriterin karşılanması gerektiğine inanmaktadır. Sıralanan kriterler, 1) mütekabiliyet, 2) yaşayan doğa, 3)kavramlar ve uyuşmaları, 4)özsel dönüşümün tecrübesi, ve 5) uyumluluklar ve 6) aktarım.

1) Tekabüliyet (karşılıklılık), hermetik “Aşağıdaki de Yukarıdaki gibidir.” yasasıyla uyum içinde, evrenin görünür ve görünür olmayan parçaları arasındaki gizli bağlantılar düşüncesidir. Mineraller, insan vücudu ve gezegenler arasında vb. karşılıklı ilişkiler bulunur.

2) Yaşayan doğa, doğanın Tanrı ve insandan hemen sonra geldiği, çok çeşitli ve hiyerarşik birlik içindeki bir kozmos düşüncesidir. Bir ışık yada bir ateş tarafından doğaya nüfuz edilmiştir ve doğa potansiyel deneyimler açısından zengindir ve bir kitap gibi okunmalıdır. Ama Faivre’nin söylemek istediği esas önemli olan şey, yirminci yüzyılın başından beri doğu mistizminden etkilenmiş olan bir çeşit monistik spiritualizmin yükselmiş olduğudur ve bu yeni akımdaki doğa düşüncesi terkedilmiştir ve hatta ölüdür.

3) Kavramlar ve uyuşmaları. Ezoterizm mistisizmden dünyevi ve uhrevi seviyelerin önemi ve vurgusu yoluyla ayrılmıştır. Melekler ve diğer orta düzlemlerde yaşayan değişik varlık çeşitleri, aynen guruların ve inisiyatörlerin düşünceleri gibi, bu bağlamda önem kazanır. Mistisizm fantazilere bir engel olarak bakarken, ezoterizm bunu bir potansiyel olarak görür. Faivre bunu renkli bir şekilde tanımlıyor:

“Fantazi (‘imaginato’ kelimesi magnet, magia ve imagio ile ilişkilidir) benlik, dünya ve mit hakkında bilgiye ulaşmak isteyenler için bir araç şeklinde anlaşılmıştır. Bu zahiri görüntünün içine işleyen, esas önemli olanın görünmesini sağlayan ve bizim normal görüşümüzü geliştirmek için “bağlantıların” örtüsünü kaldırarak gizliyi görünür yapan  ateşin gözüdür; etten vücudumuza ait gözümüze göre ulaşılamayan ‘mundus imaginalis’tir”.

4) Özsel dönüşümün tecrübesi. Özsel dönüşüm tecrübesi ezoterizmin önemli bir parçası olarak algılanmazsa ezoterizmin bir çeşit spekülatif ruhanilik olduğu hatasına düşülebilir. Özsel dönüşüm kelimesi simyada bulunabilir ve bir seviyeden diğer bir seviyeye yükseliş veya geçişi, öznenin yüksek seviyelere metamorfozunu anlatır.

Ezoterizmin bu dört esas bileşenine iki göreceli bileşen daha eklenebilir:

5) Değişik dinler ve öğretiler arasında uyumluluklar vardır, ve bunları birleştirmek için ortak paydalar bulunabilir.

6) Aktarım. Bilgi öğretmenden öğrenciye belli bir döngüye göre, çoğu zaman inisasyonlarla transfer edilebilir veya edilmelidir. Bu “ikinci doğum”un şartları şunlardır: a) kişi geleneğin bir parçası olmak istediğinden, öğretilere saygı duymaktadır ve sorgulamamaktadır, ve b) inisasyona bir üstat veya öğretmen tarafından nezaret edilmektedir.

Faivre’nin ezoterizm tanımı Dragon Rouge’un drakonyan felsefesine uymaktadır. Karşılıklıklar ritüel majinin temelidir ve sol el yolunun pratiği için gereklidir. “Beş esas drakonyan prensip”in ilki: Herşey birdir. Bu Ouroboros sembollerine kadar her tür simyasal sembollerde bulunabilecek simyasal bir formüldür: kuyruğunu ısıran ejderhaların ve yılanların resimleri. Bu formül Yunancada En to pan’dır ve simyasal ve hermetik felsefede kritik önemdedir. Sol el yolunun sisteminde bu formül, bizim dışımızdaki ilahi güce bir tepki olarak insanın içinde ilahi ateşin bulunduğu(oluştuğu) şeklinde yorumlanır. Drakonyan terminolojide bu dışsal ve içsel ejder olarak adlandırılır. Bu düşünce, insanın içinde atman/şaktikundalini şeklinde bulunan brahman/parakundalini tantrik düşüncesine uyumludur. Aynı zamanda bu, kendi içinde bulduğu takdirde insanı tanrıya çeviren pagan Işık tanrısı Lucifer’in ışığına veya Prometheus’un ateşine de karşılık gelmektedir. İnsan ve ruhu, dışımızdaki evrenin prensiplerine karşılık gelir.

İnsan ve doğa hakkındaki atomcu ve materyalist görüşe karşı çıktığından, yaşayan doğa hakkındaki düşünce drakonyan felsefede önemlidir. Özellikle eski nordik ve keltik majide ejderhayı doğanın ruhunun sembolü olarak bulabiliriz. Bu durum Çin geleneği Feng Shui için de geçerlidir. Tüm ezoterik bilgi doğada bulunmaktadır, ama modern şehirli insandan saklanmıştır. “Bilgi ağacı” yalnızca bir mecaz değildir, daha fazlasıdır.

Faivre’nin bahsettiği orta bölgeler majisyenin simyasal dönüşüm sırasında geçtiği astral dünyalar ve değişik seviyelerdir. Dragon Rouge’un majikal sistemi, majisyenin belli seviyelere yavaş yavaş girdiği inisiyatik bir sistemdir. Amaç Tanrıyla bir olmak değildir; bu yüzden ilahiyata giden yol, ilahi ateşi kontrol etmeyi öğrenmek için önemli bir işlemdir.

Faivre’nin son kriteri Dragon Rouge’un simyasal inisasyon işleminin belki de en önemli özelliğidir. Bizim insani tabiatımızdan tanrısal bir tabiata transforme olmak sol el yolunun hedefidir. Birçok Satanistin veya Yeni Çağ akımındakilerin aksine, Dragon Rouge insanın zaten halihazırda tanrısal olduğunu ve sadece bunu farketmesi gerektiği düşüncesine inanmaz. Klifotik prensiplerin ve karanlık güçlerin halihazırdaki benliklerimizin parçalanmasında ve kendimizin yeniden yapılandırılmasında bizzat bizim tarafımızdan kullanılması gereklidir, ta ki kendimize tanrı olarak doğum vermemize dek. Biz geçmişin yaratımlarından geleceğin yaratıcıları olmak üzere dönüşmeye başladık.

Faivre’nin son iki kriteri Dragon Rouge’un felsefesine belli bir ölçüde uyumludur. Farklı kara geleneklerdeki varolan prensipler birbiriyle karşılıklılığa sahiptir ve bu da geniş  bir alandan gelen çalışmaları verimli kılmaktadır. Odin, Şiva, Hermes ve Lucifer karşılaştırılabilir ve kişi birbirine karşılık olan özellikler bulabilir. Faivre’nin inisasyonla ve aktarımla ilgili son kriteri Dragon Rouge’da daha dinamik ve bireyci bir anlama sahiptir.
Maji ve Ezoterizm

Sosyolojist Edward E. Tirkarian ezoterizmin klasik tanımını icat etmiştir. Ezoterizmi pratik okültizmin üzerine inşa edildiği inanç sistemi veya teorik bilgi şeklinde tanımlamıştır. Okültizm pratiktir ve ezoterizm de teoridir. Tiryakian şöyle yazıyor:

“Ezoterik terimiyle ben okült tekniklerin ve pratiklerin altında yatan dini-felsefi inanç sistemlerini işaret ediyorum. Yani bu doğanın ve kozmosun daha kapsayıcı bilişsel modellemelerini, modellemelerin okült prosedürler için temel sağlayan bilgi stoğu sağladığı bir durumda, nihai gerçekliğin epistemolojik ve ontolojik reflekslerini anlatıyor”

Faivre Tiryakian’ın terimleri kullanışını  kabul etmiş, ama ezoterizmin pratik yanları ve okültizmin teorik yanları olduğu için Tiryakian’ın terimlerinin belli sınırlamaları  olduğuna işaret etmiştir.

Maji bir pratiğe işaret eder ve Tiryakian tarafından tanımlanan okültizm terimine karşılık gelebilir. Maji terimi bilimsel olarak tanımlanmaya başlandığında genellikle sahte bilim veya bir bilim-öncesi olarak görülmüştür. Maji terimini ilk tanımlayan ve biraz geçerlilik kazanan iki yazar Edward Burnett Taylor ve James Frazer’dı. Frazer sempatik maji diye adlandırdığı şeyi ikiye ayırdı: dokunmayla çalışan homeopatik ve benzer benzeri çeker konseptine dayanan taklitçi. Birçok majikal çevrede Aleister Crowley’nin maji tanımı kabul edilmiştir. Crowley’e göre: “Maji irade doğrultusunda değişikliklerin gerçekleşmesine sebep olma bilimi ve sanatıdır”. Bu Dragon Rouge’da da kullanılan tanımdır. Dragon Rouge majiye bireyin ilerlemesine olanak sağlayan iradenin pratik felsefesi ve saklı olan hakkında bir bilgi olarak bakar.

Çeviri: Aytaç Koray

© Copyright Thomas Karlsson 2009. www.dragonrouge.net

© 2010, BATİNİLER. Ticari hakları saklıdır. Kaynak belirtmek şartiyla her türlü yazı ve resimin kullanılması serbesttir.
« Son Düzenleme: Mart 28, 2011, 10:38:06 ös Gönderen: Nomen est omen »
Ben"O"yum,"O"ben değil...


Kasım 28, 2010, 12:12:14 ös
Yanıtla #1
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 269
 • Cinsiyet: Bay

son derece faydalı bilgiler, çok teşekkürler.. :)
Çöl Bilgesi


Mart 28, 2011, 09:02:39 ös
Yanıtla #2
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 58
 • Cinsiyet: Bay

Bir dönem Dragon Rouge ile  iletişim ve temas halindeydim, DR hakkında merak ettiğiniz şeyler var ise elimden geldiğinde yanıtlamaya çalışabilirim..

Sevgi ve Saygılarımla....
« Son Düzenleme: Mart 28, 2011, 10:39:21 ös Gönderen: Nomen est omen »
In lumine tuo, videbimus lumen....


Mayıs 06, 2011, 10:07:49 öö
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 339
 • Cinsiyet: Bayan

Sol el insiyasyonu açan yaratıcıları temsıl eder...sag el insiye edilenler ve insiyelerin insiye ettiklerini tanımlar..


Ekim 03, 2011, 02:35:13 öö
Yanıtla #4
 • Ziyaretçi

Dragon rougeu çok iyi bilen biri olarak yanlış bir giriş olduğunu söyleyebilirim. Dragon rouge sol kol ezoterizmi olarak doğmatik metotlarda zahiriyi izah eden bir yaklaşıma sahiptir. Bunun için kliphotu kullanır. Kliphot sağ kol olan sephirotun diğer yansımasıdır çünkü sefirot aşkın iyilikle bir yol ortaya koymaya çalışırken kliphot iyi ve kötü birleşimini ortaya koyar. Bu nedenle yaklaşım daha doğru ve mantıkçı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sol kol mistisizmi satanizm denilen yapının yansıması veya ezoterik karşılığı değildir. Sol kolun tanımını öğrenmenizde yarar var (Blavatsky  okumak lazım, Elipas Levi bilmek lazım). Sağ kol eril, gurup çalışmasına dayalı madde ile ruhu bir gören monoteist bir yaklaşımken sol kol, dişil, majiye dayalı, kökeni sizin hristiyan batinilik olarak gördüğünüz gnostizme dayalı daha animanist veya pagan birşeydir. Ezoterizmde asıl başarının sol ile sağ kolun birbirine vurduğunda çıkan alkış sesi olduğunu düşünüyorum. (Alkışa davetin gerçek anlamı bu bence) Ayrıca sayın smyrnali'nin yorumundan birşey anlamadım.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
İlluminati Örgütü!!

Başlatan mitni « 1 2 3 4 » İlluminati

32 Yanıt
50469 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 08, 2014, 11:51:32 öö
Gönderen: firat045
3 Yanıt
4345 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 22, 2007, 06:29:16 öö
Gönderen: Fraternis
5 Yanıt
4738 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 19, 2008, 04:17:31 ös
Gönderen: Prenses Isabella
9 Yanıt
8738 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 28, 2009, 06:17:36 ös
Gönderen: Prenses Isabella
3 Yanıt
5409 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 14, 2016, 04:42:49 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
1 Yanıt
4054 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 30, 2014, 04:33:28 ös
Gönderen: NOSAM33
11 Yanıt
4226 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 27, 2020, 04:57:30 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
1 Yanıt
1870 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 30, 2014, 11:22:47 öö
Gönderen: Caliper
2 Yanıt
2502 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 01, 2014, 05:11:06 ös
Gönderen: ADAM
14 Yanıt
3647 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2020, 01:02:09 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu