Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Kur'ân-ı Kerîm'den Âyetlerin Çıkarılması  (Okunma sayısı 25399 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 01, 2008, 12:32:31 öö
Yanıtla #10

Mâlik İlyas Tanrıbağı'nın "HANÎF DİN" adlı eserinden, alıntı yaparak, yazıyorum: Denmiş eğer alıntı eksik yapılmamışsa...

Yazar önce rivayeten bir Kuran sayfa sayısından bahsetmiş bunlara ilişkin net ve gözle görülebilecek bir kaynak olmadığını anlatmış.Sonra hangi hesaplar içindeyse birden bire bu sözlerini bırakıp Halife Osman'nın ayetleri yaktığını ve yeniden derlediğini anlatmış. Şimdi işin ilginç tarafı inen her ayeti geliş sırasına göre ezberleyen 4 yeminli kişi olduğundan bahsedilir.Bu gibi karışıklıklar çıkabileceğinden olsa gerek bu 4 kişiye ihtiyaç duyulmuş. Madem böyle bir olay yaşandı deniliyor peki yeminli 4 kişiye ne oldu bahsedilmemiş. Geçiyorum Hz. Muhammed kendi halifesinin Hz Ali olmasını isteseydi herhalde tek sözüne kalırdı bu iş neden Halife Ebubekir'e verilmiştir sorgulanılamaz diye düşünüyorum. Geçelim bu ve benzeri yazıları nedense Hz Ali'ye yoğun sevgi besleyen kişilerden duyuyoruz buda siyasi bir amaç için Kuran tahrif edildi söylencesine uymakta ancak tahrif konusu değilde siyasi bir sorun yarattığı konusunda hemfikirim. Hz Ali Halifelik yapmadı mı? İstese bu rivayet edilen el yazması Kuran'ını orjinali budur diye ortaya çıkaramaz mıydı? Belki yapmıştır. Bundan ötürü Muaviye bunu tanımamış ve bir sonraki Halife din lideri olmasına rağmen Hz Ali'ye karşı bu ikinci Kuran'ın sayfalarını mızraklara taktırmıştır. Anlaşılan o ki ilk Kuran-ı Kebir'i kimse görmemiş toplanan sayfalar Hz Osman tarafından derlenmiş musaf haline getirilmiş, ondan başka kimsede orjinal kuran yoksa kim neden bu spekülasyonları yapar? Eger varsa nerededir neden ortaya çıkmamıştır. Bir çeşit Gnostisizm yapılmakta, heteredoks inançlar doğrultusunda bir şeyler açıklanıyor gibi davranılmakta ancak kaynak nerde desek yakıldı cevabı geliyor. Yakılırken orda mıydınız? Hadi yakıldı diyelim 4 Halife dönemi bitti üstünden bin yıldan fazla zaman geçti bunca zaman madem rivayet ettiğiniz Hz. Ali tarafından yazılmış bir orjinal var hangi niyet ve amaçla ortaya çıkarmadınız? Yahudi toplumunda görülen Essene ve Sabii diye anılan topluluklar gibi İslam inancı içinde de gnostisizm yaşayan cemaatler var. Bu sırlarını zaten dışarı ifşa etmezler, siz onlardansanız bunu zaten yazmazsınız eğer ki yazıyorsanız gidin bir daha sorun acaba size kaynağını verecekler mi?


Kasım 01, 2008, 07:00:38 öö
Yanıtla #11
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 180
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Fraternis

Bu bilginin sır olduğunu hatırlamıyorum Hz Ali de mevcut bulunan kuran kimseye teslim edilmedi

Müslüman din adamlarına din tarihi ve dini konularda eğitim veren  yayınladığı kitapların doğruluğuna ve tarafsızlığına müslüman kesim tarafından  kesin gözle bakılan Mısırın Al-ehzer üniversitesinin konu ile ilgili kitaplarına bakınız.

O kaynaklara bakarsanız dediğim bilgiye ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz Türkiyede hiç konusu edilmeyen  Muaviye ye yollanan  mektuba bile.

Ve dediğiniz gibi  çevrem bu tür sırları bilip benden saklıyanlarla doludur bazılarına  1000 yıldan yaşlı kitaplar aktarılmıştır. 


Kasım 01, 2008, 12:01:13 ös
Yanıtla #12
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 180
 • Cinsiyet: Bay

ehli sünnet kaynaklarında da Ali 'nin mushafının olduğu söylenir Buhari  ve müslim (sünni din adamları) istemiş olduğunuz iki kaynaktır.

Bir dosta da teşekkürü borç bilirim

Saygılar
« Son Düzenleme: Kasım 01, 2008, 12:05:59 ös Gönderen: semsin »


Kasım 01, 2008, 12:48:40 ös
Yanıtla #13
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 319
 • Cinsiyet: Bay

Değerli Kardeşimiz;


Kuran ayetlerinin sayısı hakkında tam bir mutabakat yoktur. Bunun bazı sebepleri vardır:

1- Ayetlerin tamamında veya kur'anın umumunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani Kur'anın tamamı bellidir. Fakat alimler arasında ayet sayısında bir görüş ayrılığı mevcuttur. Şöyleki, Kur'anı açtığınızda ayetlerin yerini tayin eden yuvarlak işaretler vardır. İşte bazı alimlere göre, bu iki yuvarlak arasındaki ifadeler ayettir. Fakat bazı alimlere göre, bu iki yuvarlakların aralarındaki ifadelerin bazısı bir ayet değil, iki veya daha fazla ayettir. Bu görüş ayrılığından dolayı, ayet sayısında farklılık olabilir. Yoksa Kur'anın tamamında veya ayetlerin kendilerinde herhangi bir anlaşmazlık veya terslik söz konusu değildir.

2- Her besmelenin ayrı ayrı ayet sayılıp sayılmayacağı da ihitlaf sebeplerinden biridir. Her surenin başındaki besmele tek tek birer ayet midir, yoksa tek bir ayet midir.

3- Ayrıca, Kuranda bulunan “durmayınız” anlamına gelen “LA” işaretinin olduğu yerlerin de birer ayet sayılıp sayılmayacağı.

Bu nedenlerle Kuranın bir harfinde bile değişiklik olmadığı halde, ne kadar ayet olduğu konusu tam netlik kazanmamıştır. Elinizde bir kitap olsa kaç parağraf veya cümleden meydana geldiği sorulsa değişik anlayışlara göre farklı rakamlar çıkacaktır. Bu anlayış farklılığı kitabın azalacağı veya fazlalaşacağı anlamına gelmez. İşte Kuran da esas olarak içindeki her şey ile meydandadır. Ancak değerlendirme farklılığından rakamlar da farklı çıkmaktadır.

Kuranın yazılışı ve zamanımıza kadar gelişini anlatan şu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz.

Allah'ın son mukaddes kitabı, bütün insanlığa İlâhi fermanı olan Kur'an, 23 senede âyet âyet, sûre sûre nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan âyet ve sûreleri yanında bulunan sahabelerine okur, sahabeler de onu ezber ederler, bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak, Peygamber Efendimizin vahiy kâtipleri vardı. Bunlar nazil olan âyetleri ve sûreleri özel olarak yazmakla vazifeli idiler. Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.

Efendimizin vefatından evvelki son Ramazanda Hz. Cibril yine gelmiş, ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimizle iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril okumuş, Peygamberimiz dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz okumuş, Hz. Cibril dinlemişti. Böylece Kur'an son şeklini almıştı.

Bununla beraber, Hz. Peygamber'in sağlığında Kur'an, henüz müstakil bir cilt hâlinde bir araya toplanmış da değildi. Sayfalar halinde Sahabeler arasında dağınık olarak bulunuyor, hafızalarda ezberlenmiş halde duruyordu. Fakat neyin nereye gireceği gayet kesin ve net şekilde bilinmekteydi.

Nihayet Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamanında görülen lüzum üzerine Zeyd bin Sâbit'in başkanlığında vahiy kâtiplerinden ve kuvvetli hafızlardan müteşekkil bir komisyon kuruldu. Kur'an'ın bir cilt hâlinde bir araya toplanma işi, bu komisyona havale edildi. Ashabdan herkes, elinde yazılı bulunan Kur'an sayfalarını getirip bu komisyona teslim ettiler. Hafızların ve vahiy kâtiplerinin elbirliği ile çalışmaları sonunda sayfalar, sûre ve âyetler Peygamberimizin tarif ettiği şekilde yerli yerine kondu. Böylece Kur'an, Mushaf adıyla tek kitab hâline getirilmiş oldu.

Artık Kur'an için unutulma, kaybolma, tahrif ve tebdile uğrama diye bir şey söz konusu olamazdı. Zira aslı, Hz. Peygambere gelen şekliyle eksiksiz ve noksansız şekilde tesbit edilmişti.

Hz. Osman zamanında görülen lüzum üzerine, bu Mushaftan yeni nüshalar çoğaltılıp çeşitli memleketlere gönderildi.

Bugün elde mevcut olan Kur'anlar, işte bu Kur'an'dan çoğaltılmıştır.

Kur'an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, diğer ilâhi Kitablardan farklı olarak, hiçbir tahrifat ve değişikliğe uğramadan vahiy mahsulü olan şekliyle tesbit edilip ortaya konmuş; 1400 senedir de muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Kur'an'ın edebî icaz ve i'câzının, yani, ezberleme kolaylığının hiçbir insan sözüne benzememesinin ve söz olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve zaptında a'zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat asıl sebeb, Kur'an'ı Cenâb-ı Hakk'ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve mânâ bakımından bir mu'cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur: «Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz.:.» (Hicr, 9).

Bugün yeryüzündeki bütün Kur' anlar aynıdır. Hiçbir farklılık ve değişiklik yoktur. Ayrıca milyonlarca hafızın ezberinde bulunmakta, her an milyonlarca dil ile kırâet edilip okunmaktadır. Bu özellik, Kur'an'dan başka herhangi bir beşeri kitaba nasib olmadığı gibi, semavi kitablardan hiçbirine dahi nasib olmamıştır. Allah'ın son kelâmı, hükmü kıyamete kadar baki ezelî fermanı olan Kur'an'ın, böyle eşsiz bir makam ve ulvi bir şerefe nail olması da, elbette zaruri ve lüzumludur. (Mehmed Dikmen, İslam İlmihali, Cihan Yayınları, İstanbul, 1991, ss. 94-97)


Kasım 01, 2008, 02:13:50 ös
Yanıtla #14

Sayın Semsin verdiğiniz bilgiye göre kaynak bulmaya çalışıcağım. Teşekkür ederim.


Kasım 01, 2008, 10:00:45 ös
Yanıtla #15
 • Ziyaretçi

Sayın Fraternis, son ve sondan yedinci paragrafların sonuna bakarsanız [...] böyle bir işaret göreceksiniz. Bir tek oraları yazmadım çünkü oralarda genelde eleştiriler yapmış yazar; o yüzden yazma gereği duymadım.

Esenlikler olsun.


Aralık 25, 2008, 10:25:41 ös
Yanıtla #16
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 379
 • Cinsiyet: Bay

Eğer birileri kuran'daki ayetleri değiştirmediyse bu kitap kökünden sahtedir.

Hac.46 Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafadaki gözler kör olmaz ama göğüslerin içindeki gönüller körleşir.

biz aklımızı kalbimizlemi çalıştırıyoruz, kalbin böyle bir fonksiyonu varmı? günümüz teknolojisinin çürüttüğü yada kendi kendini çürüten bir sürü ayet var kuran'da...
Odi Profanum Vulgus Et Arceo.


Ocak 16, 2010, 11:36:24 ös
Yanıtla #17
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 300
 • Cinsiyet: Bay

Değişen sadece Kuran değildir. Günümüzdeki Tanrı taraflndan indirildi denilen kitapların hemen hemen hepsi değiştirilmiştir.

Bu durumda Tabletleri okumanız gerekicek.Ocak 16, 2010, 11:59:21 ös
Yanıtla #18
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1648
 • Cinsiyet: Bay

Bay neo

Değişmiş olan ayetlerden örnek verebilirmisiniz ve kim tarafından değiştirildiğini kaynak ile kanıtlarınızla birlikte belirtebilirmisiniz!

sevgilerDeğişen sadece Kuran değildir. Günümüzdeki Tanrı taraflndan indirildi denilen kitapların hemen hemen hepsi değiştirilmiştir.

Bu durumda Tabletleri okumanız gerekicek.
« Son Düzenleme: Ocak 17, 2010, 12:05:12 öö Gönderen: Mozart »


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
4118 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 02, 2007, 03:34:11 ös
Gönderen: LuckyEye
30 Yanıt
35723 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 16, 2009, 06:05:39 ös
Gönderen: Lux_e_Tenebris
1 Yanıt
5483 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 22, 2009, 06:08:41 ös
Gönderen: Mozart
8 Yanıt
13080 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2010, 11:33:37 ös
Gönderen: sundance
6 Yanıt
4664 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 15, 2012, 07:53:28 ös
Gönderen: BULGARIA
0 Yanıt
3607 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 02, 2013, 01:34:43 öö
Gönderen: sad
38 Yanıt
18089 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 30, 2014, 05:04:44 ös
Gönderen: asimov