Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Büyük Üstat Mesajı  (Okunma sayısı 15992 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 18, 2006, 02:02:18 öö
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9555
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Büyük Üstat Mesajı
16 Ocak 1996 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınlanmıştır
Ülkemizde zaman zaman Masonluğa karşı dile getirilen asla hak etmediğimiz görüş ve düşünceler, gerçeklerden çok uzak hatta karalamalar şeklinde olduğu halde, her insanın düşüncelerini özgürce söyleyebilmesi gerektiğine içtenlikle inandığımız için, ânında cevaplamak ve polemiklere girmek yerine, konuyu büyük çoğunluğunun sağ duyu sahibi olduğuna inandığımız vatandaşlarımızın değerlendirmesine bırakmak, özenle uygulamaya çalıştığımız geleneksel bir davranıştır. Bu arada değerli Basın ve Yayın kuruluşlarımızın Masonluk konusuna objektif olarak yaklaşımları ve soruları da, yeri geldikçe içtenlikle değerlendirilip, doğru olarak cevaplandırılmıştır.

Ancak son günlerde bazı çevreler, Masonluk hakkında her türlü hatalı görüş ve söylentilerin sınırlarını da aşarak bir siyasi parti başkanının Mason olduğu iddiasından yola çıkıp, konuyu bir Masonluk suçlaması biçiminde ve adeta bir hakaret gibi ele almışlardır. Bu nedenle kuruluşundan bu yana geçen üçyüz yıl boyunca siyasetle uğraşmayan ve insanların dinî inançlarına saygı duyan Masonluğun ne olup, olmadığını bir kez daha anlatmak gereği duyulmuştur.

Büyük Locamızın bu davranışı, şu veya bu kişinin üyemiz olup olmaması açısından değil, Masonluk yolunda olmanın bir suçlama veya hakaret sayılmayacağı açısından önemlidir.

1. MASONLUĞUN AMACI VE GİZLİLİK KONUSU

Masonluğun amacı, bütün insanlar arasında dostluk ve sevgi bağlarının güçlenmesi, insan kişiliğinin yüceltilmesi, insanlığın özgürlük ve barış içinde gelişmesidir. Bu nedenle Masonluk utanılacak birşey değil, onur duyulacak bir yaşam biçimidir. Çünkü Masonluk, içimizdeki erdemlerin ve insaniyetin dışarıdan görülür hale gelmesidir. Ama bütün kusurlarımızdan arınmak, ne yazık ki olanaksızdır. Kendini bilen hiç kimse "Ben kusursuz tam ve mükemmel bir insanım" diyemeyeceği için; Masonluğa gönül verenler de "Ben Masonum" dememeye ve başkalarının Masonluğu hakkında konuşmamaya özen gösterirler. Bu davranışta bir gizlilik, bir korku değil; bir kendini bilme, bir alçak gönüllülük saklıdır. Kaldı ki Türk Masonluğu gizli bir dernek değildir. Ülkemizin dernekler yasasına göre kurulmuştur. Lokallerimizin adresleri bellidir. Kapılarımızda adımız yazılıdır. Bütün kayıtlarımız Devletimizin denetimine açıktır.

2. DIŞA BAĞIMLILIK İDDİASI

Türk Masonluğu, görevlileri üyelerimiz tarafından iki yılda bir seçilen Büyük Locamız tarafından ülkemizin yasaları doğrultusunda yönetilir. Diğer ülkelerdeki Masonik kuruluşlarla idari veya parasal açıdan hiç bir bağlantısı yoktur. İlişkilerimiz aynı insanlık gayesine yönelenlerin birbirlerini tanımaları düzeyindedir.

3. DİN VE POLİTİKA

Evrenin Ulu Yaradanı dediğimiz Yüce Allah'a inanmayanlar aramıza giremezler. Kardeşlerimiz dini inançlarında ve ibadetlerinde serbesttirler.

Toplantımıza Kutsal kitaplar açılarak başlanır.

Dinler tartışma konusu yapılamaz.

Masonluk politik bir kuruluş da değildir. Demokrasinin benimsendiği ülkelerde Masonluk çok saygın bir kuruluştur.

Masonluk adı altında hiç bir politik veya toplumsal eyleme katılınamaz. Kardeşlerimiz diledikleri partilere girebilirler, görev alabilirler ancak lokallerimizde politik tartışmalar yapılamaz.

Politik görüşleri ne olursa olsun, her Türk Masonu Atatürk ilkelerini korumakla, Lâik Cumhuriyetimizin yasalarına uymakla, vatanımıza sadakatle ve ülkemizin yararları için çalışmakla yükümlüdür.

4. MASONİK SIR VE DAYANIŞMA

Masonik sırlar, eski duvarcı ustalarının yapı san'atına dönük bilgileri idi. Bugünün teknolojisinde, yapı san'atı sır olmaktan çıkmıştır. Ancak ilkelerini efsaneler ve semboller aracılığı ile anlatmaya çalışan Masonlukta; insan hayatında sıkı ağızlılığın önemini vurgulamak ve kurucularımız dediğimiz duvarcı ustalarının anısını yaşatmak için bazı kelime ve işaretlerden oluşan sembolik bir sır kavramı vardır.

Masonik dayanışma ise, öğrenim çağında aynı okuldan, askerlikte aynı devreden, sporda aynı kulüpten olan insanlar arasındaki arkadaşlık ve dayanışmadan farklı değildir.

5. SİYONİZM YAKIŞTIRMASI

Masonluk politikayla uğraşmadığı gibi, ne Siyonizmle ne de herhangi bir siyasi akımla ilgisi yoktur. Kaldı ki, Yahudi olmayanları bünyesine almayan Siyonizm, 1897'de Filistin'de düzenlediği kongre ile dünyanın dikkatini çekmiş, 1948'de İsrail Devletinin kuruluşu ile hedefine ulaşmıştır.

Masonluğun kökleri ise 900-1000 yıllarından bu yana yapı san'atı ile uğraşan duvarcı ustalarına kadar uzanmaktadır. İlkeleri de Siyonizmin sesini duyurmasından çok önce: 1717'de kaleme alınmıştır. Görüleceği gibi zaman tüneli içinde bile Siyonizmle Masonluk yan yana değildir.

6. "TOPLUMA NE KATKINIZ VAR?" SUALİ

Masonlar ağırlıklı olarak eğitim alanında topluma katkıda bulunmaya çalışırlar. Kardeşlerimizin veya Localarımızın okuttuğu bir çok öğrenci ve yaptırdıkları okullar vardır. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Veremle Savaş, Yeşilay, Cüzzamla Savaş, Kanserle Savaş, Kalp Vakfı, Sev Vakfı, İnsanlık Vakfı, Ankara Trafik Hastanesi gibi kamu yararına çalışan kuruluşların temelinde halen yöneticileri arasında da kardeşlerimiz veya eşlerimiz bulunmaktadır. Ve bu hizmetler yapılırken sağ elin verdiğini sol elin bilmemesine özen gösterilir. Büyük Locamız da olanakları ölçüsünde maddi durumu bozuk ama erdemli ve başarılı gençlere karşılıksız üniversite bursu vermekte; doğal felaketlere, sağlık hizmetlerine, Milli Savunmamıza dönük Vakıflara, şehit ailelerine, soykırımına uğrayanlara yardım elini uzatmaya ve yurdumuzu ağaçlandırma kampanyalarına katılmaya çalışmaktadır. Ancak bizim için en önemlisi; Masonik ilkelerin doğrultusunda her gün biraz daha iyi insan olma çabamızın karanlıkta kalan insanlar için bir ışık olabileceği umududur.

7. HUKUK VE AHLAK KURALLARINA TERS DÜŞEN KİŞİLER MASON OLABİLİR Mİ?

Temel prensiplerimiz uyarınca, Hür Masonluk ahlâk sağlamlılığını şart koşar. Arasına alacağı kişiler için bu niteliği en başta gelen ilke olarak kabul eder. Erdemli olmayan kimselerin aramıza girmemelerine özen gösterilir.

Bütün dikkatimize rağmen sızmalar olursa, bunların Türk adaleti karşısında yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin kesinleşmesi halinde tüzüklerimiz uyarınca derhal kayıtları silinir.

8. TARİH BOYUNCA MASONLUĞU KÖTÜLEMEYE ÇALIŞANLAR KİMLERDİR?

Masonluğa gönül verenler dünyanın her tarafında barışın, özgürlüğün, insan haklarının, demokrasinin ve lâik düzenin savunucusu oldukları için; bu kavramların karşısında yer alan diktatörler, naziler, faşistler ve komünistler ve her inançtan bağnaz dinciler ve inançsızlar Hür Masonluğa karşı daima cephe almışlardır.

9. ASILSIZ SUÇLAMALAR KARŞISINDA HUKUKİ DURUMUMUZ

Lâik Cumhuriyetimizin Dernekler Kanunu'na göre kurulmuş ve üyeleri saygın kişilerden oluşan Mason Derneğimiz ve Masonluk hakkında, Türk kamu oyunda yanlış ve kötü bir imaj yaratmaya çalışan gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal haklarımız olduğunu çok iyi bilmemize rağmen, görüşleri farklı da olsa insanların kardeşçe yaşamaları gerektiğine inandığımız için şimdilik hukuki yollara başvurmuyoruz.

10. SON SÖZ VE ÜNLÜ TÜRK MASONLARINDAN BİR KAÇI

Masonluğu bir suç gibi göstermeye ve kötülemeye çalışanları yakın geçmişimize bakmaya davet ediyoruz. Büyük Devlet adamlarımız Keçecizade Fuat Paşa, Âli Paşa, Mithat Paşa, Ahmet Vefik Paşa Sadrâzam Kardeşlerimizin, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Kardeşimizin, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucusu Tıp Profesörü Besim Ömer Paşa Kardeşimizin; ünlü şair ve yazarlarımızdan Namık Kemâl, Ziya Paşa, Şinasi, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Rıza Doğrul Kardeşlerimizin; değerli Şeyhülislâm Hayri Efendi ve Musa Kâzım Efendi Kardeşlerimizin ülkemize, insanlığa ve Masonluğa hizmet etmiş, şerefli ve seçkin kardeşlerimizden bir kaçı olmaları karşısında Masonluk suç mudur? Fazilet midir? kararını vermeleri için onları vicdanları ile başbaşa bırakıyoruz.

Ve son olarak, bugün aramızda bulunan pek çok kardeşimizi, bizden sonraki kuşakların ülkemize ve insanlığa hizmet etmiş kişiler arasında sevgiyle, saygıyla anacaklarını söylemek istiyoruz.

Evrenin Ulu Yaradanı ülkemizden barışı, özgürlüğü aydınlık günlerde kardeşçe ve insanca yaşamayı eksik etmesin.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar
Büyük Locası Derneği
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Şubat 27, 2012, 07:45:26 ös
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Amin üstst amin saygılar ...
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Mart 11, 2012, 11:09:25 ös
Yanıtla #2
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Mason  iletiyi 2. defa okuduğumda bir konu dikkatimi çekti izniniz le yazıdan kopyaladığım kısmı arz ediyorum ;     ( Bütün kayıtlarımız Devletimizin denetimine açıktır. )  bağlamındaki kısımda dikkatimi çeken  üyelere ait bilgilerin konunun muhatabı Devlet kurumun'daki en alt kademede ki memur'unda ulaşma imkanı varmı ? Mason üyeler'in isimleri nin gizliliği açısından saygılar. ???
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Mart 12, 2012, 12:17:00 öö
Yanıtla #3
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1789
 • Cinsiyet: Bay

     Sayın MASON'un alıntı olarak yayınladığı mesajı  gerçekten çok manidar buldum.  İlkelere bakarmısınız. Hayran olmamak mümkün mü?. Hangimiz bu ilkelerin hayatımızın her aşamasına yansımasını istemeyiz ki;  burada sorulan bir soruya da cevap vermem gerekirse, neden suç olsun, yasalara uygun olarak kurulup yasal denetimlere açık olan bir oluşum nasıl  olur da suç olur. Suç olarak düşünebilenlerin konuya bir de bu açıdan bakmalarını isterim. Bence Masonluk bir fazilettir. Hem de müstesna bir fazilet.
      Saygılar-sevgiler.
"Vur ama dinle beni"


Mart 12, 2012, 04:41:33 ös
Yanıtla #4
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

Alıntı
soykırımına uğrayanlara yardım elini uzatmaya


Bilen varmi acaba sayin Büyük Üstat burda ne kastediyor?

Saygilarimla


Mart 12, 2012, 05:53:05 ös
Yanıtla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

Benim bir kac tane sorum olacak, ve cevaplanmasini özellikle istirham ediyorum.

1.Bir ateist ( inancsiz) hangi barisa karsidir?
2. Bir ateist  hangi özgürlügün karsisindadir?
3. Bir ateist hangi insan haklarinin karsisindadir?
4.Bir ateist hangi demokrasinin karsisindadir?
5. Bir ateist hangi laik düzenin karsisindadir?

Tabi Masonlugun vede Masonlarin yukardaki maddelerden yani demokrasiden, insan haklarindan, özgürlükten vede baristan ne anladiklari ve özellikle ülkemizde bu ugurda neler yaptiklarida bir baska soru. ( cevap alamiyacagimi biliyorum)

Saygilarimla.


Aralık 04, 2012, 12:18:03 ös
Yanıtla #6

Paylaşım için teşekkürler efendim.Olması gereken bu. İnsanların çoğu bilgi sahibi olmadan masonluğa karşı duruyor olmalı.Saygılar...


Aralık 04, 2012, 01:18:20 ös
Yanıtla #7
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 301
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Tij,

12 Mart 2012 tarihli sorunuzu yeni gördüm. Masonların bahsettiğiniz gibi sıkıntıları yok. Alıntı içerisindeki bağlam da çok açık, inançsızlığı da içeren bazı ideolojiler Masonları yüzyıllardır emperyalizmin, kapitalizmin ve küresel sömürünün iplerini elinde tutanlar olarak düşünmeyi pek sevdiği için mesleğimize her zaman karşı olmuşlardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak önyargıdan başka bir şey üretmez.

"Cevap alamama" imalarına gerek yok diye düşünmekteyim. Son derece açık anlatılan meseleleri başka yönlere çekmenin de pek manası yok sanırım.

Saygılarımla.
"Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır."
Ludwig Wittgenstein


Aralık 04, 2012, 01:33:12 ös
Yanıtla #8
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Bu başlık ile bağlantılı olmak üzere dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var.

Burada söz konusu olan Büyük Üstat Mesajı bir genel büyük üstat mesajı değil... 16 Ocak 1996 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış olduğuna göre, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın o tarihteki büyük üstadının bir demeçi.

O tarihte HKEMBL En Muhterem Büyük Üstadı kimdi diye bir baktığımızda, karşımıza Can Arpaç çıkıyor (Ansiklopedik Mason Sözlüğü  S. 397) Gerçi o yıl görevi Tunç Timurkan devralmış ama gazete tarihine bakacak olursak henüz görev el değiştirmemiş.

O iki büyük üstadın genel tutumu arasında pek büyük fark yoktur. 1950'li yıllaran sıonlarında Büyük Üstat Ahmet Salih Korur'un tutumunu geri getirmek istediklerine ilişkin bir eğilim açıkça sezilmektedir. (Bu eğilimin sonrasınının, HKEMBL içinde bir soruna yol açmış olduğu bilinir ama o konumuzun dışındadır.)

Masonlukta büyük locaların tutumu zaman içinde değişime uğrar. Bu tutumun, o tarihte her kim büyük üstat ise onun bireysel tutumuyla da hayli sıkı bir şekilde uyuştuğu görülür.

Nitekim HKEMBL açısından bu örgütün tutumu, 2000 yılından sonra hayli değişime uğramıştır. 1996 yılında yayınlanmış olan bir mesaj belki birçok bakımdan geçerliliğini korur ama bazı bakımlardan da artık geçersizdir.

Bir örgüt ne kadar geleneklerine bağlı olduğunu ileri sürerse sürsün, ne kadar tutucu ve değişmelzikçi bir tavır takınırsa takınsın, zaman içinde bazı açılardan kendi kendini değişime uğratır. Çünkü bu doğanın diyalektik yapısının gereğidir ve engellenemez.

Nitekim geçenlerde Forum üyelerinden Sayın enelsır, bir başka başlık altında HKEMBL'nın şu andaki En Muhterem Büyük Üstadı Remzi Sanver'in en yakın tarihli mesajından bir bölüm aktardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, bu mesajın bütününü yayınlayacağını da belirtti ama Sayın SkullG hafif sitemli bir söz edince duraladı. Bence duralamasının hiç gereği yok; bir dergide yayınlanmış olan bir yazının buraya aktarılmasına karşı hiçbir yasak yok. (Ritüelik içerikler hariç)

Demek ki şimdi biz Sayın enelsır'dan o bildirgenin tamamını yayınlamasını rica edebiliriz.

İşte o bildirge, tüm Türk Masonluğu adına değil ama HKEMBL adına bir Büyük Üstat mesajı olur ve 1996 tarihini taşıyan bu mesaj ile çelişkileri varsa, o çelişkili yönleri bakımından önceki değil, şimdiki geçerlidir.

Kim bilir, belki bu yayınlamayı doğrudan Sayın MASON yapar; böylece kendi başlığını yenilemiş olur; öylesi çok daha güzel ve çok daha doğrudur.

   

ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Aralık 04, 2012, 03:52:28 ös
Yanıtla #9
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

Alıntı
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak önyargıdan başka bir şey üretmez.

Sayin gnothi, hani cevabiniz icin "tesekkür" edeyim diyecem ama cevap vermemissinizki benim sorularima, vede akabindede birde hakaret vari bir cümle yazmissiniz.

Bu "cevaba" istinaden bende kendimde sunu yazma hakki görüyorum. Vermis oldugunuz "cevap" suna benzer.

" Dam üstünde saksagan, vur beline kazmayi"

Hatta aklima su bile geldi simdi, " acaba sayin Büyük Üstat bunu, yani inancsizlar kelimesini birazda bilerekmi ekledi. Nedeolsa %99 müslüman vede ´inancli´ insanlarin yasadigi bir ülkede yasiyoruz"

Vede özellikle müslümanligin inancsizlara yani diger bir ( genel ) deyimle ateistlere karsi tavrini ve bakisini vede düsmanligini biliyoruz.

Ve bendende saygilar.
« Son Düzenleme: Aralık 04, 2012, 03:57:56 ös Gönderen: Tij »


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
28 Yanıt
55593 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2017, 08:24:27 ös
Gönderen: ADAM
8 Yanıt
6290 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 14, 2012, 01:12:49 öö
Gönderen: Munir
8 Yanıt
5028 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 28, 2012, 09:12:01 ös
Gönderen: Tij
1 Yanıt
3876 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 30, 2010, 04:21:33 ös
Gönderen: MASON
0 Yanıt
2671 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 31, 2010, 01:21:50 ös
Gönderen: Mozart
0 Yanıt
5746 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 14, 2011, 06:19:30 öö
Gönderen: M1TO
43 Yanıt
10757 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 16, 2015, 03:27:44 öö
Gönderen: Risus
1 Yanıt
1618 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 17, 2015, 05:28:11 öö
Gönderen: Risus
8 Yanıt
3270 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 13, 2015, 07:06:51 ös
Gönderen: Risus
11 Yanıt
3671 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 14, 2015, 07:51:53 öö
Gönderen: ADAM