Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Geleneksel TSK Düşmanlığı  (Okunma sayısı 5214 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 10, 2010, 06:31:39 ÖS
 • Ziyaretçi

TSK DÜŞMANLIĞININ KÖKENİ NEREYE DAYANIYOR

Milli Şair Mehmet Akif’e soruyorlar; “Tarih tekerrür eder mi?” Şair şöyle yanıt veriyor: “Hiç ibret alınsa tekerrür eder mi?” Mehmet Akif bugün hayatta olsaydı, son yıllarda yaşadığımız olaylar hakkında ne düşünürdü? Ergenekon soruşturması, darbe iddiaları, ıslak imza, kozmik oda, balyoz planları, emasya tartışmaları vs.
Şair kuşkusuz derdi ki, “ama biz bunların benzerini aynen yaşadık.” Nasıl mı? Okuyacağınız bugün yaşadıklarınızdır…

Kafamızı Türkiye topraklarına sokarak olan biteni anlamamız zor.
Dünyaya bakacağız; bir yaprak kımıldasa, bunun rüzgarının Türkiye’ye etkisini analiz etmeye çalışacağız. İşte o zaman çok karışık gibi gelen meselelerin ne kadar basit sebepleri olduğunu kavrayabiliriz.
Gelin, Mehmet Akif’in yaşadığı 20’inci yüzyıl başına gidelim. Tarihin tekerrür edip etmediğine bir bakalım.
Biliyoruz ki; büyük emperyal güçler arasındaki yeni sömürge pazarlarını kapma mücadelesi, Birinci Paylaşım Savaşı’na/Birinci Dünya Savaşı’na neden oldu.
Osmanlı bu savaştan yenik çıktı.
Galiplerin arasında en güçlü olan İngilizlerdi.
İngilizler, Mezopotamya, Suriye ve Arabistan’ı Osmanlı’dan koparıp almak istiyordu. Kurmayı planladıkları kukla devletler arasında Ermenistan ve Kürdistan da vardı.
Osmanlı idari yapısını, milliyet esasına göre parçalayıp, federatif hale getirmeyi planladılar.
Siyasi emellerinin yanında İngilizlerin, iktisadi amaçları da vardı. Birinci Dünya Savaşı başında Osmanlı’nın tek yanlı olarak kaldırdığı kapitülasyonları yeniden uygulamak istiyorlardı.
Osmanlı maliyesini tümüyle Duyun-u Umumiye’nin denetimine vermek amacındaydılar.
İngilizler biliyordu ki, Osmanlı siyasi yaşamında İttihatçılarla birlikte ordunun da büyük etkisi vardı. Ordunun siyasal düşüncesi belliydi; milliciydi.
O halde tüm bunları yapabilmeleri için ordudaki ulusçu/milliyetçi komutanların tasfiyesi gerekiyordu.

Önce bir kurnazlık yaptılar:
Bir süre İttihat ve Terakki Hükümeti’yle çalıştılar. Ağır şartları onlara kabul ettirip, nüfuzlarını kırıp, bir daha iktidar olma olanağını ortadan kaldırmak için!
Tam başarılı olamadılar.
İçinde İttihatçıların bulunduğu İzzet Paşa Hükümeti’ne ağır şartları kabul ettiremediler; ancak bazı tavizler koparabildiler.
Bunlardan en önemlisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ydı. İngilizler, savaşta Hamidiye zırhlısıyla olağanüstü başarılar kazanan Rauf (Orbay) Bey’in imzaya gelmesini özellikle istediler. Başarılı komutanları halkın gözünden düşürmek istiyorlardı. Sonra tutuklayacaklar, sürgüne göndereceklerdi. Hepsini adım adım yapacaklardı…

Darbe iddiasıyla başlayan tutuklamalar

İngilizler, İttihatçıları kolay kullanamayacağı anlayınca, sertleşme politikası güttüler. Bunda İttihatçılara kin duyan Sultan Vahdettin’in de etkisi vardı.
Sultan Vahdettin, İngilizlerin tertiplediği gerici 31 Mart (1909) olayının hazırlayıcılarından Derviş Vahdeti’nin kurduğu İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti’nin üyesiydi.
Bir dönem perde arkasındaki ilişki artık açıkça ortadaydı. Vahdettin, İngilizlerin desteğiyle iktidarını güçlendireceğini ve düşman gördüğü ulusalcılardan tamamen kurtulacağını düşünüyordu.
Bu nedenle İngilizleri de arkasına alarak ittihatçı hükümeti yıkıp, Tevfik Paşa Hükümeti’ni kurdurdu.
Şimdi sıra İttihatçıların cezaevlerine tıkılmasındaydı.
İngiliz ve Saray ittifakının elinde önemli bir gerekçe vardı: Savaş dönemindeki Ermeni ve Rum tehcirleri.
Tehcir kararının altında imzası olan-olmayan tüm İttihatçılar cezalandırılmalıydı. 2500 kişilik bir tutuklama listesi hazırlandı.
Ama önce…
Meclis feshedildi. Basına sansür getirildi. Harp divanı kuruldu.
Ve ardından gözaltılar, tutuklamalar başladı. Bunlar kısa sürede “cadı avına” dönüştü.
Yeniden kurulan liberal-dinci ittifak partisi; Hürriyet ve İtilaf, daha çok kişiyi tutuklamadığı için hükümeti uyuşukla itham eden bildiri yayınladı.
Bu partinin yayın organı Peyam, Sabah ve Alemdar gazeteler, daha çok ittihatçının tutuklanması için var gücüyle çalıştı. Sürekli hedef gösterdiler; İttihat ve Terakki’nin hemen kapatılmasını; partinin ileri gelenlerinin hemen tutuklanmasını istiyorlardı.
Tehcire izin veren Diyarbakır Valisi Dr. Reşid’in cezaevinden kaçması bu çevreleri daha da saldırganlaştırdı. Yaptıkları mitingle bu kaçışı protesto ettiler.
Sonunda bu kaçışla ilgili inanılmaz bir iddiayı ortaya attılar:
İttihatçılar darbe yapacak!
Vahdettin’in has Paşası Ömer Yaver Paşa, İstanbul’daki İngiliz Yarbay Murphy’e giderek, darbe olacağını aman İstanbul’dan ayrılmamalarını rica etti. Murphy, Osmanlı Paşasını gülerek dinledi.
Zavallı Yaver Paşa bilmiyordu ki, bu iddianın ortaya atılmasını sağlayanlar İngilizlerdi.
Darbe iddiaları üzerine yeni bir tutuklama dalgası başladı; 30 kişi daha sorgusuz sualsiz cezaevine kondu.
Milli Kongre’nin başkanı Dr. Esat (Işık) gibi saygın ulusalcılar gece yarıları pijamaları, terlikleriyle evlerinden alındılar.
İttihat ve Terakki’nin tüm mallarına el konuldu.
Sonra sıra subaylara geldi.
İngilizler savaş tutsaklarına eziyet ettikleri iddiasıyla 23 subayın hemen tutuklanmasını istedi.

Ordunun önde gelen isimleri tutuklanınca, İngilizler bu kez bazı kurumların “darbeyi planladıklarını” gündeme getirdi.
Bunların başında Enver Paşa’nın kurdurduğu istihbarat örgütü Müsellah Müdafaa-i Milliye vardı. Savaş döneminde İngilizlere zorluklar yaşatan Osmanlı istihbarat örgütü küçültülüp etkisizleştirilerek Harbiye Nezareti’ne bağlandı.
Osmanlı’nın deniz kuvvetlerini güçlendirmek için kurulan Donanma Cemiyetleri Bahriye Nezaretlerine bağlandı.
Jandarma, ordudan koparılarak Dahiliye Nazırlığı çatısı altına sokuldu.
İleri de tehlikeli olacağı düşünülen genç mektepli subayların rütbeleri indirildi. Amaç, istifaya zorlamaktı.
İttihatçılar döneminde emekli edilen alaylı subaylar tekrar orduya alındı. Etkin görevlere getirildi. Emekli askerlerin kurduğu Nigehban Cemiyeti, basına verdikleri demeçlerde mektepli subaylara ağır hakaretler ettiler. Hukuk-u Beşer gazetesi mektepli subaylar için “haydut başları” başlığını bile atacak kadar ileri gitti.
İngilizler, Tetkik-i Hesabat ve Seyyiat Komisyonu kurdurarak, Harbiye Nezareti’nin kozmik odalarına girip tüm belgelerini didik didik ettirdi.
Amaçları belliydi; orduyu küçültmek, halk üzerindeki etkinliğini kırmak.
Ordu’yu sadece iç güvenlik örgütü olarak polis, jandarma ve muhafız kıtaları seviyesine getirmek istiyorlardı.
Bu arada İngilizler ile Fransızlar arasında Jandarmanın yönetimi kimin kontrolünde olacak tartışması çıktı.
İnanması güç ama Saray’ın bırakın bunlara karşı çıkmasını, Vahdettin ve Damat Ferid Paşa ikilisi, ordu komutasını İngiliz subaylarına verme talebinde bile bulundular. İngilizler reddetti.

Güvenilir başsavcı aranıyor

Dönemin partisi Hürriyet ve İtilaf idi.
Ülkenin dört köşesinde şubeler açan bu liberal-dinci ittifak partisi, artık hükümet olmak istiyordu. Ve nihayet, 4 mart 1919’da Damat Ferid Paşa başkanlığında hükümeti kurdular.
Bu hükümete, İngiliz ajanı Hüseyin Hilmi’nin gazeteci dostlarıyla kurduğu Sosyalist Fırka da destek verdi!

Damat Ferid Paşa hükümetinin ilk yaptığı icraat, ulusalcıları yargılayan Divan-ı Harp mensuplarına yüksek maaş ödemek oldu.
Bu arada Divan-ı Harp’in üyeleri sürekli değişti. Damat Ferid Paşa, Takvim-i Vekayi gazetesine “güvenilir bir başsavcı bulmakta zorlandıklarını” açıkladı.
Yeni hükümetle birlikte yandaş medyadaki “tutuklayın”, “kapatın”. “neden cezalandırmıyorsunuz” yayınlarında artış oldu.
Alemdar gibi yandaş gazeteler, “sehbalar bile bu adamlara layık değildir; kafalarının koparılması gerekir” diye yazdı.
Liberal gazeteciler; Alemdar’da Refi Cevat (Ulunay), Peyam’da Ali Kemal “daha ziyade şiddet” diye makaleler kaleme aldılar. “Bu adamlar için ölümden daha hafif ceza aklımıza gelmiyor” diye yazdılar.
Kamuoyu oluşturulduktan sonra istekleri yerine getirildi.
Ermeni tehcirinde kusurlu bulunan Yozgat Mutasarrıf vekili Kemal Bey idam edildi.
Fakat umulmadık bir olay gerçekleşti; yandaş medyanın “cani” olarak gösterdiği Kemal Beyin cenazesine onbinler katıldı.
Hükümet cenazeye gidenler hakkında soruşturma açtı; içlerinde toplumun çeşitli katmanlarından; doktor, tıp öğrencisi, subay, imam, tekke şeyhinin de olduğu bazı kişiler tutuklandı. Üsküdar mevki kumandanı cenaze törenini dağıtmadığı için görevinden azledildi.

Eski defterler açılıyor

İngilizler gündemi hep sıcak tuttu. Tehcir ve darbe iddiaları gündemden düşünce hemen yenisi bulundu; “eski defterler” açıldı. Örneğin, intihar eden veliaht Yusuf İzzeddin Efendi’yi Enver Paşa’nın öldürttüğü iddia edildi! Adliye Nazırı Sıtkı Bey hemen soruşturma açtırdı.
Bu olay sıcaklığını kaybedince hemen yeni bir gündem yaratıldı:
Sultan II. Abdulhamid tahtan indirildiğinde, içinde 1 milyon liralık mücevher bulunan çanta kayıp olmuştu. Çantanın peşine düşüldü.
Ayrıca Yıldız Sarayı’nı kimlerin yağma ettiği konusunda spekülasyonlar yapılmaya başlandı.
Partiler, gazeteler bu suni gündemlerle oyalanırken, İngilizler emellerini tek tek gerçekleştirdi. Kapitülasyonları yeniden uygulamaya koydu. Osmanlı maliyesini tümüyle Duyun-u Umumiye’nin denetimine verdi.
İttihatçıların yerli sermaye oluşturmak için kurdurduğu milli şirketlerin bazılarını tasfiye etti; bazılarının müdürlüklerine liberal isimleri getirdi.
Levant Limited gibi şirketler kurdular; Vickers, Metropolitan Carriage, British Trade Corparation gibi şirketleriyle Osmanlı pazarına daldılar. Şirketlerde Türkçe kullanma zorunluluğunu kaldırdılar.
Türk bankalarına İngiliz denetçi gönderdiler. Denetleme işi bitinceye kadar bankaları kapattılar. Türk Milli Bankası’nı ele geçirdiler. Kendileri yeni bankalar kurdular.
Hıristiyanlara ait “emval-i metruke” sayılarak satılan mallar gibi birçok konu gündeme getirildi.
Sultan Vahdettin o aralar Toros Tüneli’ne kafayı takmıştı. Tüneli yapmak için anlaşma yaptığı Alman ve Avusturyalılar kaçmıştı; “ah İngilizler şu tüneli bir yapsa” diyordu. Tünel yapılıp bitirilince ne olacaksa?
Diğer yanda…
Osmanlı münevverleri olan biteni seyrediyordu; şaşkındı. Kurtuluş “reçeteleri” arıyordu. Çoğu bağımsızlığın Batı eliyle gerçekleşeceğine inanıyordu!
Kimi ABD’nin sömürgeci olmadığına inanıp, Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni kurdu.
Kimi kurtuluşu İngilizlerin Osmanlı yönetimine el koymasında görüp İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni girdi.
Halkına güvenen münevver sayısı parmakla sayılacak kadar azdı…

Tüm bunlar olurken İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Osmanlı topraklarını işgal etti.
Taktik hep aynıydı:
İngiliz basını, İzmir ve çevresinin uyduları Yunanistan tarafından ilhak edilmesi için yoğun bir “Barbar Türk” kampanyasına başladı. Bu yayınlara göre Türkler, Rumları yok etmek için gizli planlar yapıyordu!
Ve hep ekliyorlardı; “zaten bu barbar Türkler Ermenileri de katlettiler!” Bu gerekçe Batı basının en etkili propaganda silahıydı.
Sonra Yunanlılar İzmir’e çıktı.
Batı basını yine Türkleri suçladı; “Türkler inatçı bir direnme gösterdi!”
Peki İzmir işgali konusunda yandaş medya ne yazdı: “İngilizleri İstiyoruz.”
Bu başlığı Alemdar gazetesi başyazarı Refii Cevat attı. Osmanlı’yı her türlü beladan kurtaran İngilizlerin, bu işgalden de İzmir’i kurtaracağına inanıyordu!
Teali-i İslam Cemiyeti ise işgalin hemen sonrasına rastlayan Ramazan ayında, bazı memurların oruç yediğine, kimi kadınların tesettüre uymadığına dikkat çekip zabıtaların daha uyanık olmasını istedi.
Saray ile Hükümet ise Paris Konferansı’na hangi bakanların gidip gitmeyeceği tartışmasını yaptı.
Bu arada bir “anket” yayınlandı ve Müslüman halkın yüzde 60’ının İngiliz yönetimini istedikleri ortaya çıktı!
Memnun olmayan birileri vardı: Mustafa Kemal ve bir avuç arkadaşı.
Samsun’a çıktılar.
Onu kısa bir süre sonra Mehmet Akif gibi yurtseverler takip etti.

Şimdi Mehmet Akif hayatta olsaydı ve Türkiye’nin yaşadığı son yıllardaki olayları görse ne söylerdi acaba?
“Hiç ders alınsa tarih tekerrür eder mi?”

Soner Yalçın
Odatv.com

Türkiye'de şu an yaşanan Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığının, gericiler için bir gelenek olduğu ile ilgili çok güzel bir yazı.
Saygılarımla...


Şubat 10, 2010, 07:18:00 ÖS
Yanıtla #1
 • Skoç Riti Masonu
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 102
 • Cinsiyet: Bay

llk paragrafi okuyunca yazinin Soner Yalcin tarafindan yazildigini anladim hemen; su anda "Bu Mulumanlar O Muslumanlara Benzemiyor" isimli kitabini okuyorum, sanirim Sn.merimac'in gonderdigi yazi kitabinin bir bolumunu olusturuyor.

Ben Sonet Yalcin hakkinda ciddi supheleri olan biriyim, daha dogrusu biri idim. Ozellikle Bay Pipo adli kitabinda ciddi hatalar ve/veya yanlis yonlendirmeler oldugunu cok iyi biliyorum cunki ismi gecen bazi kisileri ozel hayatlarindan taniyorum... Suc isleyip islemediklerine kefil olacak degilim, ama gundelik hayatlar hakkinda verdigi bilgilerin bazilari cok abartili, yanlis ve farkli bir imaj yaratmak icin kurgulanmis gibi.

Kanimca Can Dundar'in Mustafa'si ne ise, Soner Yalcin'in Bay Pipo'su da odur...

Fakat son 1-2 yildir okudugum kitaplari cok farkli gibime geliyor, fikir ve gorusleri bana ciddi anlamda hitap ediyor...

Turkiye'nin gidisati ile ilgili endiseleri olanlarin, ve bazi olaylara anlam vermekte zorlananlarin bu kitabi okumasini tavsiye ederim.

Sevgiler, saygilar,

aashooter

Masonry is not a secret society, it is a society with secrets...


Şubat 10, 2010, 08:14:36 ÖS
Yanıtla #2
 • Ziyaretçi

Yaşanmış tarih derlenip , toparlanıp ,yazılmış...ingilizler en çok okullarımızda okutulan tarih dersine gıcık oluyordur ve  din dersi zorunluluğu çok seviyordur :) Sayın Merimac ; teşekkür ederiz. Güzel yazı.


Şubat 11, 2010, 06:12:15 ÖS
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Sayın aashooter

Bende şu an Soner YALÇIN'ın "Bu Mulumanlar O Muslumanlara Benzemiyor" adlı kitabını okuyorum,  son kısımlardayım bu yazıya raslamadım ben öyle hatırlıyorum o kitap zaten Soner YALÇIN'ın eski yazılarının kitap haline getirilmiş hali bu yazı ise yeni olarak biliyorum ben yanlışım da olabilir.

Bay Pipo'yu bende okumuştum 2000-2001 gibiydi sanırım baya bir zaman geçti üstünden ama aklımda kalan o kitabın tamamen MİT in elemanlarının iç hesaplaşmasına yönelik olduğu MİT personeli olmayan birinin yada orada isimleri geçen çok sayıdaki kişiyi gerçek hayatta pek tanımayan birinin o kitapdan fazla bir şey çıkaramıyacak daha kurumsal ve kurumun yakın tarihine yönelik bir kitap olarak kaldı aklımda


Nisan 14, 2010, 04:34:41 ÖS
Yanıtla #4
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 269
 • Cinsiyet: Bay

Soner Yalçın isiml kişinin 4 erin ihmal sonucu öl(dürül)mesine karşılık yazmış olduğu yazı aşağıdadır:

http://www.odatv.com/n.php?n=pimi-cekilmis-bombanin-analizi-3108091200


Bu yazısından sonra sitesi odatv'yi bile ziyaret etmiyorum. Hürriyet'teki yazılarını ise ara sıra denk geldiğimde okur oldum. Çünkü ordunun yanlışlarına, ancak üstteki yazının yazarı (Soner Yalçın) kadar kör olunabileceğini düşünüyorum.


Tsk düşmanlığı konusuna gelince; Tsk bulunduğu coğrafyada (Ortadoğu için) önemli ve oldukça güçlü bir ordudur. Bunun dışında modern/gelişmiş ordularla (askerlerinin eline verdiği silah, strateji geliştirme..vb açısından) karşılaştırıldığında zayıftır. Peki kim(ler)dir bu modern ve güçlü ordulara sahip ülkeler? Britanya, ABD, Polonya, Rusya, İsrail ve Çin.  Bu açıdan bakıldığında Tsk, Yunan'a Bulgar'a Arap'a söz geçirebilir fakat benzer şeyler adları geçen diğer ülkeler için geçerli değildir.  Zaten bu, ülkemizin izlediği siyasetten..vb belli olmaktadır.

Düşman aramadan önce, "kendimizde ne kadar kusur var, bunu(bunları) gözden geçirmek gerekir". Değinmiş olduğum bu noktanın gerçekten önemli olduğuna inanıyorum ('kahraman ordumuz' içindeki son skandalı duymamış olanlar ise linke -bi zahmet-tıklasın: http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=282656).
« Son Düzenleme: Nisan 14, 2010, 04:39:14 ÖS Gönderen: Texan »
Çöl Bilgesi


Nisan 14, 2010, 09:44:56 ÖS
Yanıtla #5
 • Ziyaretçi

aktifhaber gibi cemaatin iftira sitesini referans gösteren birinin Soner YALÇIN'ı beğenmemesi çok normal. Aktifhaberde iftira hakaret yalan haberden başka ne varki, cemaatin provakasyon sitesi.


Nisan 14, 2010, 09:51:18 ÖS
Yanıtla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1665
 • Cinsiyet: Bay

"Genelkurmay, 4 internet sitesini akredite etti!"  isimli konuya dikkat buyurma gerekliliği var gibi.

İlgili konu: http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=7532.0


Nisan 15, 2010, 02:40:27 ÖÖ
Yanıtla #7
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 788
 • Cinsiyet: Bay

TSK'ya kimlerin düşmanlık ettiği,dikkatli bakılırsa çok iyi görülür.

Göz göre göre askerini ölüme gönderen,saldırılardan haberdar olduğu halde önlem almayan,kendi halkının çocuklarını öldürmek için planlar yapan,doğuyu felç eden,siyasi iktidarını kaybetmemek için kaosu destekleyen askerdir en çok TSK'ya düşmanlık eden. .

bunun dışında hala asker gururumuz,güçlü ordu güçlü türkiye, zırvalarını dillendirenler, gözlerini açıp bir baksın. .

çünkü bu oyunda başkaları değil, kendi halkımızın gariban çocukları ölmekte. .
Vostede é vostede. . Nunca perder o caducidade. .


Nisan 16, 2010, 12:25:22 ÖÖ
Yanıtla #8
 • Ziyaretçi

sevgili tibet senin nezdinde pensilvanyaya sevgiler selamlar yolluyorum iletirsen sevinirim.


Nisan 16, 2010, 12:15:44 ÖS
Yanıtla #9
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 788
 • Cinsiyet: Bay

sn merimac, forumda yazdığınız ilk günlerinizde böyle haşarı, atak,deli dolu olmanız normal. Ama basit ve ukala yollara kaçmadan, yazacaklarınızı bir kaç kez düşünerek yazmanızı tavsiye ediyorum, tsk ya her laf edeni fethullahçı sanacak kadar bayağılaşırsanız, burada hiç kimse sizinle doğru dürüst yazışamaz. .
« Son Düzenleme: Nisan 16, 2010, 12:29:33 ÖS Gönderen: tibet »
Vostede é vostede. . Nunca perder o caducidade. .


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
15 Yanıt
6592 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 03, 2016, 08:23:00 ÖS
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
1992 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 29, 2007, 02:06:57 ÖÖ
Gönderen: shemuel
2 Yanıt
3976 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 28, 2007, 09:35:47 ÖS
Gönderen: shemuel
3 Yanıt
3894 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 09, 2011, 07:56:49 ÖS
Gönderen: AMON RA
0 Yanıt
4160 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 01, 2010, 04:55:33 ÖS
Gönderen: ozkann
0 Yanıt
2606 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 01, 2010, 07:49:01 ÖÖ
Gönderen: Genius Loci
1 Yanıt
4971 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2011, 04:29:30 ÖÖ
Gönderen: Sirius
9 Yanıt
6968 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 11, 2014, 04:28:09 ÖS
Gönderen: BULGARIA