Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Rotary  (Okunma sayısı 31026 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 21, 2008, 11:48:03 ös
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 574
 • Cinsiyet: BayTarihce

Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 23 Şubat 1905 yılında Paul P. Harris tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, mesleki bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu.

Rotary'nin popülaritesi, kuruluşunu takip eden ilk on yıl içinde tüm Amerika Birleşik Devletleri’ne yayıldı. San Francisco’dan New York’a kadar kulüpler kuruldu. 1921 yılına gelindiğinde, Rotary kulüpleri altı kıtaya yayılmıştı. Kuruluş, bir yıl sonra Uluslararası Rotary adını aldı.

Rotary büyüdükçe, misyonu, kulüp üyelerinin mesleki ve sosyal çıkarlarına hizmet etmekten öteye geçti. Rotaryenler, ihtiyacı olan topluluklara hizmet verilmesine yardım etmek amacıyla kaynaklarını birleştirmeye ve yetenekleri ile bu alanlara katkıda bulunmaya başladılar. Kuruluşun bu ideale bağlılığı, en iyi şekilde kuruluşun “Kendinden Önce Hizmet” temel prensibinde ifade edilmektedir. Rotary daha sonra,  Dörtlü Deney adı verilen ve yüzlerce dile çevrilmiş olan bir Etik Bildirgesini de kabul etti.

Rotaryenler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, uluslararası anlayışı geliştirme hususunda giderek daha fazla katılımcı olmaya başladılar. 1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler.

1917 yılında Rotaryenler tarafından “tüm dünyada hizmet yapmak” amacıyla kurulan bir bağış fonu, 1928’de Rotary Vakfı olarak tanınan ve kar amacı gütmeyen bir şirkete dönüştü. 1947 yılında Paul Harris’in  ölümü üzerine, Rotaryenlerin Harris onuruna yaptığı ve toplamı 2 milyon doları bulan bir bağış yağmuru ile, Vakfın ilk programı olan ve günümüzde Elçilik(Ambassadorial) Bursu adı verilen lisansüstü eğitim bursları başlatıldı. Bugün, Rotary Vakfı’na yapılan bağışlar, yıllık olarak 80 milyon doları geçmektedir. Bu bağışlar, Rotaryenlerin, tüm dünyada umut dağıtmasını ve uluslararası anlayışı geliştirmesini sağlayan, çok geniş çaplı hizmet çalışmalarını ve eğitim programlarını desteklemektedir.

Rotary, 1985’te, tüm dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir karar aldı. Çocuk Felcini Yoketme Programı(Polio Plus Programı) aracılığı ile sivil toplum örgütleri ve ulusal hükümetlerle işbirliği içinde çalışan Rotary, özel sektörde, çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesine yönelik global kampanyaya en büyük katkıyı sağlayan kuruluştur.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirmiş ve dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşılamıştır. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için hedef tarih olan 2005 yılında, Rotary, bu amaç için yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamış olacaktır.

Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapmış; bu kapsamda, hizmet çabalarını çevre sorunları, okuma-yazma bilgisizliği, açlık ve korunmaya muhtaç çocuklar gibi acil hususları ele alacak şekilde genişletmiştir. Kuruluş, (dünya çapında) kadınları ilk defa 1989’da üye olarak almaya başlamıştır. Günümüzde, çeşitli mesleklerden  90,000 kadın üye bulunmaktadır.  Berlin Duvarı’nın yıkılması ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben, Orta ve Doğu Avrupa’da Rotary kulüpleri kurulmuş veya mevcut kulüpler geliştirilmiştir. Günümüzde, 160’dan fazla ülkedeki yaklaşık 30.000 Rotary kulübünde, 1,2 milyon Rotaryen bulunmaktadır.


Amaci

-    Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
 
-    Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 
-    İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in  kendi işini ve mesleğini , topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,
 
-    Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi,
 
olarak tanımlanır.
 
Bu esaslara göre Rotary;
 
-    Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
 
-    Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
 
-    Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
 
-    İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
 
-    İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
 
-    Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla  topluma yararlı olmalarını sağlar.
 
-    Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.
 
 ROTARY’NİN HİZMET İDEALİ
 
 KENDİNDEN ÖNCE HİZMET
 
olarak tanımlanır.
 
Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir.
 
Temmuz 2006 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1.200.000’nin üstünde kişi 30.000 ‘i aşan Rotary Kulübü’nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliği yalnızca ve davet üzerine , bölgedeki meslek guruplarından 5’e kadar veya üye sayısı 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye sayısının %10’una kadar kişilerin seçilmesi ile oluşur. Rotary Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır.
 
ROTARYENLER ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır.
 
Bu ilkeye göre,
 
Rotary ; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü  farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden  kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.
 
ROTARYENLER; olanak olan her yerde ve her yönde  hizmet verirler.
 
ROTARYEN; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.
 
Bunun yanında her ROTARYENden ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.
 
Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde olan Rotary’de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini  çekmeye yeterli  olmayacağı anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş   ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir.
 
Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar . Nitekim her Rotaryen’in uyması gereken “İş ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi” nin son paragrafında:
 
“İş ve meslek ilişkilerinde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları  Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iş ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir.
 
Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.
 
Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ eliyle gerçekleşir.
 
Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.
 
Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.
 
Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary’nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary’nin önerdiği Programlar içinde yer bulur.
 
Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir.
 
1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary’nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir.
 
Bir Rotaryen’den aşağıdaki dört bölümü  geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir.
 
Bunlar;
 
-    Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
 
-    İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması,
 
-    Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

http://www.rotary2420.org


Ocak 29, 2009, 01:15:56 ös
Yanıtla #1
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 95
 • Cinsiyet: Bay

Dışarıdan içeri baktığında anlayamazsın;içeriden dışarı baktığında anlatamazsın.


Ocak 29, 2009, 01:56:26 ös
Yanıtla #2
 • Ziyaretçi

Rotary ve Lions un kuruluş amaçlarından çok günümüzdeki durumuna bakmak gerekir.Günümüzde bu derneklere sosyal olabilmek için,bazen Mason olabilmek için, zengin hanımları birbirlerine caka satmak için, toplaşıp yiyip içip muhabbet etmek için girilir.Arada birde fakir fukara ya üç beş kuruş atarlar.Toplaştıklarında kendi keyiflerine harcadıkları para yaptığı yardımlarla kıyaslanmaz bile.

Yani kısaca amaç zenginlerin golabal ölçekte birbirleri ile dayanışmasıdır.

Sakın muhalif olduğumu düşünmeyin bu dünya böyledir işte.Olsun biz huzuru İslam da aramaya devam edelim arkadaşlar.Onların Rotary si varsa bizim de tarikatlarımız var.Yeşil sermayemiz var.Hatta İntihar komandolarımız bile var.Herşeyden önemlisi öbür tarafta yok yok yahu. :)

Sevgiler


Ocak 29, 2009, 06:45:52 ös
Yanıtla #3
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 784
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Bombislam

Rotary veya diğer oluşumları tenkit edebilirsiniz bir itirazım yok. Geceler yoluyla gelir elde kısmındaki eleştirinize kısmen katılabilirim.

Fakat,
Yok kıyafete harcama yapıyorlar yok yiyip içiyorlar, kendilerine haracadıkları ettikleri yardımdan fazladır dediniz peki ya siz kazancınızın bir bölümünü  (az veya çok)  üstelik tanımadığınız insanlara fayda sağlamak için, beklentiniz de olmadığı halde  paylaşabiliyormusunuz.

Bir çok memur Rotaryen var, gelir seviyesi öyle yüksekte değil ama bir yardım söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmıyorlar.Üstelik bir beklenti içinde olmadan. İster Rotaryen ister herhangi biri bunu yapabilen her insana saygı duymalı.

Unutmadan Rotary bir yardımlaşma derneği değildir. İş ve meslek sahibi insanların üyesi olduğu hizmet örgütüdür (derneğidir)!

Eski bir Rotaryen olduğumu da belirtmek isterim söylediklerimin doğruluğunu belgelemek için.

Bir diğer hususta evet espiri yapmak güzeldir, kusura bakmayın ama  yaptığınız  espiri değil konuyu sulandırmak.

Saygılarımla,


« Son Düzenleme: Ocak 29, 2009, 06:50:30 ös Gönderen: dogudan »


Mart 02, 2009, 10:34:00 öö
Yanıtla #4
 • Ziyaretçi

rotary zenginler kulübüdür amac burda kendine harcadıkları paralar değil insanlığa ne gibi yardınlar ettiğidir


Mart 02, 2009, 11:45:15 öö
Yanıtla #5
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 259
 • Cinsiyet: Bay

Sayın hewal73 ; Rotay zenginler kulübü değildir.Mesleklerinde başarılı olan ve hizmet yolu ile dostluklar kuran ciddi bir kuruluştur.
Amacı farklı mesleklerden tebârüz etmiş ve daha da geniş bağlantılar kuracak kişileri bir araya getirerek kaynaştırmak ve topluma hizmet etmektir. Herhangi bir ırkın veya milletin diğerlerinden üstün olmadığı, dünyadaki bütün insanların korku, açlık ve zulümden korunması, bütün insanlığın hayat standardının yükseltilmesi temel fikirleriyle çalışılır. İyi ahlâklı ve dürüst işadamlarına kucak açar. Her hafta toplanılır, “ocakbaşı toplantıları” denen kaynaşma buluşmaları yapılır. 1989’a kadar kadınları aralarına almazken, bu kural değiştirilir.
Önemle belirtmek gerekirki bugün kadın üyelere kapalı birçok Rotary kulübü bulunmaktadır.Mesela benim bağlı olduğum kulüp gibi.

Saygılarımla.
Her şey bir adımla başlar...


Mart 02, 2009, 02:57:06 ös
Yanıtla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1665
 • Cinsiyet: Bay

Bay Merican bildigim kadariyla 3-4 tane kaldi, benim de Rotaract olarak bagli oldugum Rotary sadece erkek kabul etmekte ancak yeni acilimla getirildi, yakinda bayan ùyelerde Rotary ùyesi olabilecek.Dogru olanida budur.


Mart 02, 2009, 03:01:03 ös
Yanıtla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 259
 • Cinsiyet: Bay

Sayın M.Akyol öncelikle rotaract sevgi ve saygılarımı sunarım.Tabiki bayan üye alımına başlayabilirler fakat benim kulübümüm kuruluş maddelerinden birinde ''.... kulübü erkekler kulübüdür '' denilmekte ve üyeler bu maddeyi değiştirmek istememektedir.

Saygılarımla.
Her şey bir adımla başlar...


Mart 02, 2009, 04:49:45 ös
Yanıtla #8
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1665
 • Cinsiyet: Bay

Bay Mericcan öncelikle teşekkür ederim, bilmukabele. Bay Mericcan niye istememektedirler?
Saygı Değer Bayan Rotaractlar en az Bay Rotaractlar kadar emek vermektedir.Yaşı geldiğinde de bağlı bulunduğu Rotary'e devam etmek istemektedir, ancak mesela bizim Rotary gibi şuan Bayan alımı olmadığı için başka Rotary Kulüplerine gitmektedir.

Saygılarımla


Mart 02, 2009, 04:56:32 ös
Yanıtla #9
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 259
 • Cinsiyet: Bay

Sayın M.Akyol , istememelerinin sebebi bayan rotaractlarımızın üye olabileceği başka kulüblerin bulunması  ve Roteryanlarımızın çoğunluğu çok eski üyelerdendir ve bugüne kadar hep geleneklerine bağlı kalmışlar.Ben bayan üye alımı ile ilgili fikrimi beyan ettiğimde bir ağabeyim istifanı verebilirsin demişti :) Ben bu tutumu saygıyla karşılıyorum ileride ne olur bilemem ama şu an için yapılan tüm oylamalarda bayan üye alımı için sadece 1 oy çıkmıştı.Ayrıca önemli olan topluma hizmet etmek ve kendini geliştirmek olduğundan bayan rotaractlarımız kendilerini üye alabilecek olan kulüplere yönlendirilmektedir.

Bu vesile ile rotaract olduğunuzu ve güzel fikirlerinizin olduğunu da öğrenmekten mutluluk duydum,sizinde bildiğiniz gibi bu çatı altında birleşen herkes kardeştir.

Saygılarımla.
Her şey bir adımla başlar...


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
27 Yanıt
76002 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 18, 2015, 11:57:36 ös
Gönderen: akcanmd
21 Yanıt
18195 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 04, 2013, 11:40:37 öö
Gönderen: Samuray
4 Yanıt
4049 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 07, 2009, 08:31:13 ös
Gönderen: Mozart
8 Yanıt
34844 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 05, 2010, 01:52:15 ös
Gönderen: xscarfacex
8 Yanıt
9624 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 09, 2009, 03:14:08 öö
Gönderen: KUZEYDOĞU
12 Yanıt
7308 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 27, 2018, 04:34:21 ös
Gönderen: QueenG
29 Yanıt
15876 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 19, 2014, 08:46:46 ös
Gönderen: ASENA
0 Yanıt
4427 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 11, 2010, 01:20:47 öö
Gönderen: Mozart
1 Yanıt
2396 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 03, 2013, 04:59:08 ös
Gönderen: proxima
5 Yanıt
3204 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 13, 2014, 01:03:08 ös
Gönderen: semhn