ADAM ROPORTAJI

ADAM ROPORTAJI

Category : Kişisel Bloglar

Sayın forum üyeleri ve ziyaretçilerimiz, 
    
   Her topluluğun kendi içinden, kültürleri ve  eğilimleri doğrultusunda  bir  ” yıldız” çıkarması kaçınılmazdır. Masonluğu anlamak ve öğrenmek için bu siteye üye olmuş bizlerin de , bizimle paylaştıkları , onun sayesinde öğrendiklerimiz göz önünde bulundurulduğunda, kendi içimizden çıkardığımız en parlak yıldızlardan biri şüphesiz sayın ADAM dır. Kendisine teklifimi kabul ettiği ve sorularıma samimiyetle yanıt verdiği için teşekkürü bir borç sayarım…Buyurun! Karşınızda yıldızımız ADAM.

  enelsır– Öncelikle forum da kullandığınız adınızla başlayalım isterseniz. Neden ADAM?

  ADAM– Bu sorunun yanıtını sanırım foruma ilk üye olduğum da vermiştim. Ama bir kez daha söylemenin zararı olmaz: Piyasa da bir zamanlar ”ADAM OLMAK” diye bir kitap vardı; Türkiye’deki tanınmış masonlardan Murat Özgen Ayfer’in yapıtı. ”ADAM”  terimini ilginç bir yöntemle incelemişti. O kitaptan bazı alıntılar yapmış, sonra forumda özetini de vermiştim. İşte ora da geçen  ” adam” betimlemesi beni pek etkilemiş olduğu için onu seçtim ama ille de büyük harflerle ADAM biçiminde yazılmak üzere. İsterseniz buna bir özenti diyelim.

  enelsır– Eğitiminiz nedir?

  ADAM– Mühendislik eğitimi gördüm. İki ayrı fakülte bitirdim ama öncekinden diploma alamadım. Onun da ilginç bir hikayesi var. Zaten bu yüzden ikinciye geçtim ve MS de yaptım. Sonra belli bir branşta uzmanlaşma yolunu tuttum ve yurt dışında doktora yaptım.

  enelsır– Mesleğiniz nedir?

  ADAM– İşte bu yanıtlaması  biraz zor bir soru… Sıradan sorulduğun da ” mühendis” deyip geçebilim. Ancak ne gibi mühendislikler yaptığım, ne gibi branşlarda ne işler de çalışmış olduğum pek bir karmaşıktır. Bir odal da , o yürümeyince bir başkasında. Aslında keşke bir ünüversite de öğretim üyesi olabilseydim. Zaten doktora da o yüzden devreye girmişti ama sonradan para kazanmak da gerektiği için yürümedi.

  enelsır– Halen aktif olarak yapıyor musunuz?

  ADAM– Hayır. Artık tam emekliyim.

  enelsır– Masonluk’ a bu ilginizin nedeni nedir?

  ADAM– İlgiye değer hatta ilgi gösterilmesi gereken bir konu da ondan… Aslında benim ilgi alanım, eğitim gereği mesleki uygulamalarımı bir kenara bırakırsak, tarih, edebiyat, genel de sosyal bilimler ve felsefe üzerinedir. Özellikle tarih ve edebiyatla ilgilenişim de sıkı bir eğitime dayanır ama ötekilerin gerekçesi sanırım hep teknik ve bilimden uzaklaşıp biraz da insana yönelme gereksinmesiduymuş olmamdır.Masonluk da işte bunların arasında devreye girer. Bu forum masonlar sitesi olduğu için öncelikle üzerinde yoğunlaşıyorum ama sitenin başka alanlarında da yazdıklarım oldu.

  enelsır– Ailenizde Mason var mı?

  ADAM– Aile deyince bunu geçmişe yönelik almak gerekir değil mi?… Baba ailem de mason yok bildiğimce. Ancak anne ailem de vardı.

  enelsır– Tanıdığınız bir Mason var mı?

  ADAM– Hiçolmaz mı? Bir değil çok olduğunu bile söyleyebilirim.

  enelsır– Bu kadar bilgiye ulaşmak sanırım epeyi bir zamanınızı almıştır. Ne zamandır Masonluk hakkında araştırma yapıyorsunuz?

  ADAM– Masonluğu diyer tüm araştırma ve çalışmalarımdan kopararak alırsak, sanırım 1958 ya da 1959 yılından bu yana… O tarihinde ilginçbir öyküsü vardır. İsterseniz anlatırım. Ancak o henüz bir çocukluk dönemi olarak da nitelenebilir. Sonra üniversite dönemi giriyor ve bu arada yoğun olarak tiyatro çalışmalım da var. Dolayısıyla assıl asıl araştırmaya başladığım tarihin 1969 sonrası olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer deyişle üniversiteden ayrıldıktan ve profesyonel yaşama atıldıktan sonra.

  enelsır–  O ilginç dediğiniz öyküyü bizimle paylaşır mısınız?

  ADAM– Bu biraz uzun bir anlatım gerektirir. Bir de dinleyenin Ankara’ nın eski durumunu bilmesini gerektirir.
                 O yıllar da Ankara’da akşamları ” piyasa” alanı , Kızılay ile Sıhhiye arasıydı. Atatürk Bulvarı’nın karşılıklı ikikaldırımında piyasa yapılırdı ama bir yanında daha çok gençler, öteki yanında daha çok büyükler… Tuna Caddesi’nin bitiminde solda İş Bankası, ötekinde mağaza gibi bir görünümü olan ama perdeleri kapalı bir lokal… Okaldırım da akşamları kimi melon kimi silindir şapkalı, kapkara ve şık giyimli, bir elinde genellikle aksesuar olarakbaston ya da şemsiye taşıyan beyler gidip gelir,birbirlerine şapka çıkararak selam verir, kimisi ara sıra o lokale girer çıkardı.

  İş Bankası’nın müdürü Rıza Amca’nın evi bankanın üzerindeydi, iki pekin köpeği vardı; erkek olanın adı Tarçın, dişi olanın Biber. Babamın dayısının Zafer Meydanı’nın alt köşesinde işlettiği bir butik otel vardı: Gül Palas. Onun av köpekleri vardı Puanter ama bir de Pekin; adı Cin. Ben Cin’i alır ara sıra Rıza Amcaya giderdim, köpekler oynaşsın diye.Bunun da bir gerekçesi vardı ama o ayrıntıya girmeyelim. Özeti şu ki, Rıza AMca ile iyi tanışırdıki

  Akşamları o karşı kaldırımdaki üst düzey izlenimi veren beyler hayli dikkatimi çekmişti. Bir gün Rıza Amca’ya sordum onları gösterip ” Bu adamlar kim Rıza Amca .?”
Rıza Amca sorumu boş geçirmeyip şöyle demişti:
” Onlar mı?… Onlar mason.”
”Mason ne demek Rıza Amca?”
”Onu şimdi ben sana ne kadar anlatsan olmaz. Büyüyünceöğrenirsin.”
”Fakat çok hürmete şayan kişiler gibi.”
”Evet öyledirler. Cemiyeimizin en müstesna kimseleridir.”

Ben de ” Demek onlar gibi olmalı ” diye düşünmüştüm.
Elbette Masonluk öyle giyim kuşamla, bulvar piyasasında boy göstermekle olmaz. Üstelik Rıza Amca’nın onlar için söylediğine denli doğru, orası da kuşkulu. Çünkü ben orasını bir Mason lokali sanmıştım ama çok sonra öğrendiğime göre değilmiş.

  enelsır– Bu konuya bu kadar hakim bir harici olarak, Msonluk sizce nedir?

  ADAM– Bu konu üzerinde forum da sanırım çokça yazdım. Burada özet bir yanıt vereyim: İyi ve güzel birşeydir.

  enelsır– Bazı konularda yazarken forum kuralları uyarınca bir oto sansür uyguladığınızı görüyoruz, bizimle paylaştıklarınızdan daha fazlasını bildiğiniz sonucuna varabilir miyiz?

  ADAM– Elbette… Ancak bu oto sansür dediğiniz , çoğunlukla forum kurallarından ileri geliyor. Kuşkusuz akla yatkın bir gerekçeye dayanarak bu forumda paylaşılması uygun görülmemiş konular var. Örneği localar da uygulanan ritüellerin ayrıntılarına girilmesi yasak. Bu gibi kurallar beni de biraz kısıtlıyor amaçaresiz. Ancak bu kısıtlama elbette tüm forum üyeleri için geçerli.

  enelsır– Bir harici olarak bu kadar detaylı bilgiye ulaşmak nasıl mümkün oldu?

  ADAM– Çok kitap okudum. Üstelik okuduklarımdan notlar çıkardım ve bunları sistematik bir şekilde biriktirdim. Neyazık ki bu işlerin çoğunluğu şu bilgisayar olanaklarının böylesine gelişmesinden önceydi. Doğal olarak bu birikimin en azından bir bölümünü elektronik ortama aktarmak da hayli zamanımı aldı. Ardından bir de internet çıktı ki , o bambaşka bir derya. Öğrencilik yıllarım da şunu denemişve çok yararını görmütüm: Ders çalışırken okuyarak değil, okuduğunu yazarak çalış; o zaman öğrenirsin. Eh, ben de yaza yaza neredeyse yazdıklarımı ezberlemişgibi oldum. Ancak bimediklerim hep bildiklerimden çoktur.

  enelsır– Forumumuzda zincirin diğer halkaları diye bahsi geçen ( Lions, Rotary, vb.) başka kuruluşlardan herhangi birine üye misiniz?

  ADAM– Hayır. O tür kuruluşlardan hiçbirinin üyesi değilim. Ancak istek üzerine o derneklerin bazılarında zaman zaman konuşma yaptım.

  enelsır– Forum da aktif olduğunuz süre göz önüne alındığında neredeyse bir forum yöneticisinden bile fazla zaman ayırdığınız görülüyor. Bunun sebebi nedir?

  ADAM–  İki nedeni var.B irncisi hoşuma gidiyor; emekliolunca bir tür hobi oldu bu forum benim için. İkincisi de bildiklerini paylaşmazsan değeri olmaz; ;üstelik bilgi paylaşımı hem ortak yarar sağlar hem bunu yapana mutluluk verir.

  enelsır– Üyesi olduğumuz bu site ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

  ADAM– Ohooo… Çok şey düşünürüm. Her ne kadar masonluk açısından benim görebildiğim kadarıyla en güzel site ise de bana göre çok daha güzelleştirilebilir. Bu bağlamda önerilerde de bulınabilirim ama korkarım bu yönetimin pek işine gelmez.

  enelsır– Bunu biraz açar mısınız?

  ADAM– Bunu burada açıkça belirtmenin uygun olmayacağı görüşündeyim. Eğer forum yönetimi isterse , onlara özel olarak aktarabilirim. Üstelik açıkça belitmek bazı forumüyelerini de rahatsız edebilir; örneğin ” güncel” ve ” benim şiirlerim” gibi bazı bölümlerin kaldırılması gibi.

  enelsır– İletilerinizde ( özellikle edebiyat bölümünde yayınladıklarınızda) sembolik bir anlatım görüyoruz. Bu ,masonluk hakkında bu kadar kafa yormuş biri olarak , otomatik gelişmiş bir özellik mi, yoksa blinçli olarak mı böyle bir anlatım yolu seçiyorsunuz?

  ADAM– O dediğiniz sadece bir çalışma için geçerli aslında. Alegori çok güzel bir anlatım tarzıdır. Zamana ve kültüre bağlı kalmaz. O nedenle sadece forum için yaptığım bir çalışmayı alegoriler üzerine kurdum. Ancak diğer çalışmalarımın hepsi öyle değil.

  enelsır– Kendinizi ideal mason adayı olarak görüyor musunuz?

  ADAM– Yok öyle bir şey…

  enelsır– Nasıl yani? İdeal mason adayı diye mi bir şey yok?

  ADAM– İdeal mason adayı diye bir şe olamaz bence…Belirli ve gerekli nitelikleri bulunan bir kişi ister de masonluğa girebilecek olursa , bundan sonra ideal bir mason olma yolunda ilerleyebilir.Bunun dışında ideal mason adayı ancak o belir ve gerekli nitelikleri taşıyan kişidir. Üstelik bir çok kişi aynı an da masonluğa alındığından , bunların arasında ” şu ideal”, ” şu değil” diye bir ayırım da yapılamaz. Önceleri kim bilir, kimilerinin ” bu çocuk çok iyi mason olur.” diye düşündüğü bir aday aslında hiçişe yaramaz ve boşuna yer dolduran bir mason olmaya dönüşür, öte yandan pek umut vermeyez gibi görünen bir mason adayı ileride kendi kendisini çok iyi eğterek yetiştirip ilerleyebilir.

  enelsır– Mason olmak istediniz mi?

  ADAM– Bu bireysel ve pek özel bir soru. Yanıtlamasam hoş görürsünüz umarım.

  enelsır– Size bu yön de bir davet geldi mi? Geldiyse olaylar nasıl gelişti?

  ADAM– Bu soru da öncekinin devamı oldu. Şu klasikleşmiş yanıtı vereyim: Yorum yok.

  enelsır– Kendinizi masonluğa uygun biri olarak görüyor musunuz?

  ADAM– Böyle bir değerlendirmeyi ben yapamam ki…

  enelsır– Bir harici olarak ”gönlünde mason olmak” deyişinden ne anlıyorsunuz?

  ADAM– Bu kimilerinin forum da kullanmı olduğu bir deyim… Ben ise ” önlüsüz mason olmak” terimini yeğliyorum. Kimileri bir masonun taşıması gereken nitelikleri taşır ya da bunları edinmek ve bir masonun toplum içindeki görevlerini yerine getiemek bakımından da bir çaba gösterir. Bunun için mason olmak gerekmiyor.

  enelsır– Bu konuya bu kadar hakim bir harici olarak , masonluğu anlamak ve belki mason olmayı uman haricilere öğüt vermeniz istense bu ne olurdu?

  ADAM– Öğüt gençleri rahatsız eder. Öneri diyelim, daha iyi. İ leride mason olmayı uman ya da bu bağlamda bir girişimde bulunmayı öngören bir harici bence masonluğu bir güzel inceleyip öğrenmeli. Bunun için kitaplar var , internet var , hele bu sitenin üyeleri açısından çok geniş olanaklar var…. Üstelik hem masonluktan yana hemde masonluk karşıtı yayınları incelemeli. Bu kurumakarşı kendi öz yargısını oluşturmalı. Kendisinin bireysel nitelikleri bakımından masonluğa tam elverişli olup olmadığına pek de fazla önem vermemeli; buna geek yok. Çünkü öyle yaoarsa , bu kez masonluğa girdikten sonra düş kırıklığına uğrayabilir.
Ancak mason olunca mutlaka ilgili kurumun yükümlülüklerini yerine getirebilecek durum da olmalı. Yani toplantılara düzenli katılma ve ödentileri rahatça karşılayabilme olanağı. Bunlar olmayınca aktif masonluk yapılamaz.
Masonluktan belirli bir şey beklenmemeli; orada varsa o zaten kendisine gelecektir ama masonluğa ne gibi katkı da bulunacağını, orada neler yapabileceğini düşünmeli.Çünkü masonluk bir paylaşım ortamıdır; öyle ” Rab bene , hep bana” olmaz. Ancak bundan sonra böyle bir işe girişmeye gönüllü ise masonluğa girmeye karar vermeli.

  enelsır– Son olarak eklemek veya forum üyelerine iletmek istediğiniz bir konu var mı?

  ADAM– B u forum da çok güzel yazılar ve çalışmalar yayınlanıyor. Ancak forum üyeleri sadece yararlanmakla yetinmemeli. Anlatımları güçlü olmasa ve yazamasalar, kendi yazdıklarını beyenmeseler, bir dünya dil bilgisi hatası yapsalar bile, mutlaka katkıda bulunmalılar. Bu bağlamda ben forum üyelerinden çoğunu ne yazık ki eleştiriyorum. Katkıda bulunanlar pek az geliyor bana . Öte yandan bireysel çekişme ve atışmalara kesinlikle son verilmeli. Bir eleştiri olacaksa , bu kişinin kendisi değil, görüş ve düşünceleri ya da yazdıkları olmalı. Her konunun bir başlığı var… O başlığa sadık kalınmalı.

  enelsır– Sayın ADAM bu roportajı benimle yapmayı kabul ettiğiniz ve bana zaman ayırıp sorularımı yanıtladığınız için size çok teşekkür ederim.

  ADAM– Bir katkımolduysa mutlu olurum.Ben teşekkür ederim.

    Sayın forum üyeleri ve ziyaretçilerimiz , umarım zevk alarak okuduğunuz yararlı bir roportaj gerçekleştirebilmişimdir. Bir sonraki roportajımda buluşmak üzere. Mutlu kalın.


4 Comments

ALTAN GÜVEN

29/09/2011 at 4:38 pm

GÜZEL VE YARARLI BİR ÇALIŞMA ELİNİZE SAĞLIK.

Leyla Neriman

05/01/2013 at 10:41 am

Sn.Adam ile yapılan röportajı büyük bir keyifle okudum.Cünkü bu foruma geldiğimden beri en çok Sn.Adam’ın iletileri dikkatimi çekti ve bir cok şeyide Sn.Adam’dan öğrendim.

Roportajin sonlarinda utandim dogrusu…Cünkü bu forumda paylaşımlardan uzak kaçan bir üyede benim.Ama bilgim yeterli(kendimce) oldugunda en azından “masonluk” hakkında bir paragraf da olsa yaza bildigimde bende paylaşımlarda bulunacağım.

Röportaj icin cok tesekkur ederim…

Saygılar,Sevgiler…

Serkan EGESOY

24/01/2013 at 4:18 pm

Sayın Adam,
Bilgileriniz ve anlatım tarzınız bir mason gibi ama mason olmadığınızı söylüyorsunuz. Bence düzensiz denen bir locadan muhtemelen Özgür Masonlar Büyük Locası isimli dernektensiniz. Bu forumda size Mason kimliği verilmediği için bir nevi ironiye baş vurarak “madem mason değilim sizlerden çok bilgilendirici paylaşımı nasıl yapıyorum” mesajını vermek için çok yazı yazıyorsunuz.
Serde amatör senaristlik olduğundan kafamda biraz fazla senaryo yazmış da olabilirim bilmiyorum. 🙂
Merakımı giderirseniz mutlu olurum. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın.

Zeynep A.

28/01/2013 at 1:17 pm

Forumu ilk okumaya başladığım günlerde bende sayın ADAM’ın mason olabileceğini ve hatta bu sitenin kurucusunun kendisi olduğunu düşünüyordum..! Çünkü her konuda verilebilecek bir cevabı veya paylaşımları mevcuttu.Zamanla forumda daha çok vakit geçirmeye başladım..kişilerin paylaşımlarını,birbirlerine yaklaşım tarzlarını,sorularını ! okudukça sn.ADAM ın mason olmadığını farkettim..(bence) …ama şunu özellikle söylemek isterim ki kendisinin ‘masonluk’ harici kendi düşünceleriyle olan paylaşımlarını daha keyifle okuyorum:)

Log out of this account

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Haberdar ol

Yeni yazilardan haberdar olmak icin email adresinizi girin

YAZI ARŞİVİ

Son Yorumlar