Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Masonluk ve Dernek olmak  (Okunma sayısı 2607 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 01, 2014, 05:17:31 ÖS
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 244
 • Cinsiyet: Bay

     Bildiğimiz gibi hiçbir üye dernek kanunlarında yazılı gerekli bir sebep gösterilmeksizin bir dernekten ihraç edilemez. Bir üye dernek kurallarına uyduğu sürece üye olarak dilediği sürece kalabilir.

     Mason bir kişinin derneğin üyesi olarak kalma arzusunda olması Mason olması için yeterli bir sebepdir elbette, ancak kardeşleri bu konuda ne düşünür? Bazı erdemlere sahip olamayan HKEBML üyesi bir Mason sırf dernekler yasası gereği bu çatı altında kalması Masonluğun ülküsüne ters değil midir? Bu Mason kardeşlerini rahatsız etmez mi? Mason olmanın erdemlerini üzerinde taşımayan bir Mason kardeşini aralarında tutmak zorunda olmak, erdeme sahip bir Mason'u rahatsız etmez mi? Sonuçta Masonluğun amacı insanlık mabedini inşa etmek iken, kardeşi bu değerlere sahip olmadığını görmek O'nu Masonluktan soğutmaz mı? Ben Masonluğun herhangi bir dernek gibi hareket etmesini, Masonluğun ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyorum. Sadece toplantılara fiziken katılmak, aidatlarını ödemek, düzensiz atfedilmeden bir ömür geçirmek, bu çatı altında uzun yıllar kalmak için yeterli sebep olmamalıdır. Bu şekilde olmak zorunda bırakılması(dernek olması hasebiyle) Masonluğun ışıltısını azaltıyor


Saygılar 


Ekim 02, 2014, 02:56:03 ÖS
Yanıtla #1
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Masonlukta bu konudaki uygulama kimi yerde iç içe, kimi yerde art ardadır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Böyle bir konu sadece Türkiye’deki Masonluk açısından ele alınamaz; alınmamalıdır. Kuşkusuz her ülkedeki dernek uygulaması, o ülkenin yasalarına ve o ülkede yaşayan insanların kültürüne göre fark gösterir. Ancak bu nedenle, konuyu çapraşıklaştırmamak amacıyla konunun Türkiye çapında düşünülmesi söz konusu olabilir.

Öyle yapalım… O zaman da bu konunun sadece HKEMBL çapında düşünülmesi olanaklı değildir. Çünkü Türkiye’de altı ayrı mason derneği vardır. Ancak bunların hepsinin tutumu birbirine pek benzer. Bu nedenle HKEMBL Derneği, tümünün içinde en çok üyesi olan dernek oluşu nedeniyle sadece ondan söz edilebilir.

Bu konunun irdelenmesi üç başlığın iyi bilinmesini gerektirir. Bunlar, masonluktaki önem sırasına göre şöyledir:

1- Masonluğun etiketi yani kuralları, gelenekleri ve yöntemleri;

2- Büyük Loca’nın dernek tüzüğünün yanı sıra masonik nitelikli iç tüzük ya da yönetmelikleri (burada büyük loca deyişimiz, örnek olarak HKEMBL alındığı için)

3- TC yasaları yani Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili maddeleri.

Bir de şunu gözden uzak tutmamak gerekir: Şayet Masonlukta ya da bir dernekte, bir üye hakkında disiplin/haysiyet soruşturması açılp, bunun sonucunda ilgili üyenin cezalandırılması söz konusu olacaksa, bu ceza ille de “kesin uzaklaştırma” yani “ihraç” olmayabilir. Buna, kendi bilgi ve değerlendirmeleri çerçevesinde ilgili kurullar karar verir.

Sayın Ersin Baltalı’nın burada “Bazı erdemlere sahip olamayan HKEBML üyesi bir Mason” sözünü, sanırım “Masonluğun Etiketi’ne aykırı davranan bir mason” anlamına alabiliriz. Öyle bir kişinin masonik çatı altında kalmaması ya da kalarak cezalandırılması gereği, elbette bir değerlendirme sonucu belirlenecektir.

Şöyle daha somut bir örnek alalım. Her mason, bu kurumda üstlendiği görevleri, yerinde ve zamanında gerektiğince yerine getirmek zorundadır. Bunu böyle yapacağına, o görevi üstlenirken söz verir. Üstendiği görevleri yerine getirmeyen bir mason, böylece söz verişine, dolayısıyla Masonluğun Etiketi’ne aykırı hareket etmiş olur. Bu aksatışı, diğer masonları rahatsız edecek bir boyuta varmış olabilir. Bundan ötürü hakkında bir işlem yapılabilir. Peki ama böyle bir nedenle ilgili kişi Masonluktan, dolayısıyla dernek üyeliğinden çıkarılacak mıdır? Hiç olur mu?... Olur olmasına da şayet tüzüklerde üstlenilen bir görevin aksatılmasının Masonluktan/üyelikten çıkarma nedeni olduğu yazılıysa olur. O da aslında zor olur ama hiç olmazsa bu kayıtla olabileceğini düşünebiliriz.

Masonlukta herhangi bir dernek gibi hareket edilmez. Dernek (Türkiye’de) Masonluktaki masonik elikli çalışmanın bir dış kılıfıdır. Bunun uygulaması gerektiğince yapılmaktadır çünkü bırakın TC Dernekler Kanunu’nun bu bağlamdaki zorunluluğunu, masonlar her vesileyle bulundukları ülkede, kurumsal olarak ülkenin yasalarına uyduklarını dile getirir. (Bireysel olarak yasalara uymayan masonlar çıkabilir; çıkmıştır da, o durum kurumu ya da örgütü bağlamaz. Bireysel olarak aykırı davranışlarda bulunanlar, Masonluğun kendi içinde Mason Töresi uyarınca değerlendirilir.)

Elbette Sayın Ersin Baltalı’nın demiş olduğu üzere; sadece toplantılara fiziken katılmak, aidatlarını ödemek, düzensiz atfedilmeden bir ömür geçirmek, bu çatı altında uzun yıllar kalmak için yeterli sebep olmamalıdır ve nitekim değildir de… Sayın Ersin Baltalı, “bu şekilde olmak zorunda bırakılması(dernek olması hasebiyle) Masonluğun ışıltısını azaltıyor” diyor ama bu dediği o şekilde olmak zorunda bırakılırsa…

Hiç de o şekilde olması gerekmiyor ve olmuyor.


ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 02, 2014, 04:07:13 ÖS
Yanıtla #2
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 244
 • Cinsiyet: Bay

Anlatmak istediğim sadece HKEMBL için değil, Türkiye de yer alan bütün Mason dernekleri için geçerlidir. Anlatmak istediğim bir Mason verdiği sözün gereğini yetirmek, çalışmalara katılmak ya da katılmamak değil. Her bir Mason'un dernekler kanuna göre hareket etmek zorunda kalması. 6 Mason derneğide-ki hala dernek demek zorunda kalıyorum-ayrıca her bir rit çalışmalar yaparken bu çalışmalara gerekli katkıyı veremeyen üyenin dernekler kanunu esasına bağlı kalınarak çıkartılamaması buna bir örnek. Yine Masonların dernekler kanunu gereği yapmak zorunda olduğu bir sürü örnek vardır. Bunları biz bilemeyiz. Ama anlatılmak istenen konu, Masonluğun bir dernek çatısı altına girmek zorunda oluşu. Bir yanda ülkü mabedi inşaasını yapmayı amaçlayan bir örgüt ve dernek kanuna tabi. Bana abes gelen resim budur.Ekim 02, 2014, 05:09:43 ÖS
Yanıtla #3
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Tümceler Türk dili kurallarına tam uyulmayarak ve özensizce yazılarak kurulduğunda, anlaşılması zor oluyor. Bu konuda bir de Sayın Ersin Baltalı'yı uyarmalı ve bundan sonra yazdıklarını Foruma yerleştirmeden önce kendisinin okumasını önermeliyim.

Örneğin yetirmek ne demek? Yerine getirmek demek istiyor, değil mi? Biz de burada ne demek istediğini düşünmek gibi bir zahmete katlanmak zorunda kalıyoruz. Kendisi bunu düzgün yazmak durumunda değil mi?

Bu durumdaki, çok ciddi bir foruma üye olup iki tümceyi doğru dürüst yazmayı beceremeyen bir kişi nasıl oluyor da mason kuruluşlarını ve masonları, kendi kafasından geçirdiği bir yanılsamayla kusurlu görebiliyor acaba?

Buna karşın yanıt verelim.

Her mason Dernekler Kanunu'na göre hareket etmek zorundadır diye bir şey yok... Masonlar, bulundukları ülkenin yasalarına karşı saygılı davranmak, yasaları gözetmek zorundadır. Sadece yasaları değil, daha çok şeyi... Öyle yapmazlarsa, noksanlık ya da yyyylışlıkları değerlendirilerek gereği yapılır. Fakat bu zorunluluklar öyle sanıldığı gibi bir sorun yaratmaz. Masonluğun amaçları ve ilkeleriyle de çelişmez. Özellikle görevliler için birtakım zorluklar yaratmakta olabilir ama masonlar çok daha büyük, çok daha önemli zorluklarla karşı karşıyadır; bunların başında da içinde yaşadıkları toplumda bilgisizlik ve bağnazlığın yaygınlığı gelir. Bunların yanında Dernekler Kanunu'nun gereklerinin yerine getirilmesinin esamisi okunmaz. Fakat derneklerin yöneticiierinin bu konuda ihmalci davranmaları düşünülemez. Nitekim davranmamakta ve derneklerin işlerini sadece Dernekler Kanunu'na değil, diğer başka kanunlara göre de (Örneğin Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu) titizlikle yürütmektedirler.
 
Mason olmayanların bu bağlamda bilemeyeceği hiçbir şey yoktur. Herhangi bir derneğin Dernekler Kanunu karşısındaki sorumlulukları ve yükümlülükleri neler ise, -arada tüzüksel farklılıklar bulunmasına karşın- bir mason derneğinin sorumluluk ve yükümlülükleri de onlardır.

Türkiye'de mason örgütleri bir dernek çatısı altında çalışmak zorundadır. Bu zorunluluk başka ülkelerde de vardır, Bu durum mason örgütleri için kimi zaman sıkıcı olmaktaysa da öyle sanıldığı kadar büyük bir dert de değildir.

Bu arada mason örgütlerinin ülkü mabedi yapmak gibi bir amaçları olmadığını da belirtmeliyiz. Bu konu yanlış anlaşılmamalı. Gerekirse, kim bilir keç kez anlatmış olduğumuz bu konuya da yine gireriz. 

Demek ki bu durumun Sayın Ersin Baltalı'ya abes gelmesi, onun bu işi tam anlayamamış olmasından, tam anlayamadan yargıo üretmeye kalkışmasından kaynaklanıyor. Ayrıntılar bu Forumun arşivinde var. Biraz daha dikkatli incelerse anlayacağından kuşku duyulmaz.


 
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 06, 2014, 12:45:30 ÖÖ
Yanıtla #4
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 244
 • Cinsiyet: Bay

    Yazımda ne anlatmak istediğimi anlaşılmamış sanırım. Sn. Adam'ın belirttiği gibi benim tümcelerim Türk Dil Kurumuna uyulmadan, özensizce yazılmış olsun. Kendisi de yazısında yanlışlıklar yapmış. İnsan klavyede yazısını yazarken bir takım yanlışlıklar yapıyor. Bunu mazur görmek lazım. Ama kendisine saygım sonsuz. Yazarken hata ettiysek affola. Ama yazdıklarımız yanlış ise eğer, demek ki burada kelam etmek için yanlış üyeyiz.

Saygılar

   


Ekim 06, 2014, 08:07:00 ÖÖ
Yanıtla #5
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Klavye hatası farklı, anlatım yetersizliği farklıdır.

Biz, bu Foruma üye olan kişilerden, yazdıklarında anlattıklarının anlaşılabilir şekilde olmasını bekleriz. Çünkü bu Forum sıradan herhangi bir forum değildir. (Bu konuyu kim bilir kaçıncı kez tekrarlamış olmaktan dolayı üzülüyorum. Tapaj hataları her zaman olabilir ve toleransla karşılanır.) Forumda paylaşımda bulunanlar, hiç olmazsa yazmış olduklarını bir kez kendileri okusa, belki düzeltir ve izleyenlerin daha iyi anlayabilmesini sağlar.

Buradaki konu başlığı Masonluktaki (özellikle Türkiye'deki) dernek olgusudur. Bu başlık altında özet açıklamalar yapıldı. Bunlar başlık sahibi Ersin Baltalı ve bu başlığı izleyen diğer kişilerden katılımcı niteliği taşıyanlar için yeterli oldu mu? Daha başka ya da daha detaylı anlatımlar gerekiyor mu? Önemli olan budur.
     
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 07, 2014, 03:50:35 ÖÖ
Yanıtla #6
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 415
 • Cinsiyet: Bay

Bu başlık altında Sayın Ersin Baltalı'ya aşağıdaki soruları sormanın uygun olduğunu düşünüyorum.

-Mason Locaları dernek olmasaydı; peki ne olmalıydılar?

-Sizin fikirleriniz nelerdir?

O zaman belki başlık biraz daha evrilebilir.

Saygılar,

propulsion
« Son Düzenleme: Ekim 07, 2014, 04:06:06 ÖÖ Gönderen: propulsion »
Nosce te Ipsum


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
2 Yanıt
2499 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 17, 2012, 07:57:23 ÖÖ
Gönderen: kerberos
3 Yanıt
3565 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 14, 2011, 05:14:38 ÖS
Gönderen: ADAM
8 Yanıt
13898 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 17, 2016, 06:51:04 ÖS
Gönderen: Tesla
2 Yanıt
3020 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 30, 2009, 11:17:03 ÖÖ
Gönderen: yalçın
4 Yanıt
2634 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 19, 2014, 10:18:00 ÖS
Gönderen: mbulut
3 Yanıt
2494 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 21, 2009, 02:39:47 ÖS
Gönderen: ADAM
21 Yanıt
22732 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 25, 2017, 11:20:43 ÖÖ
Gönderen: gfeenatre
26 Yanıt
12089 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 21, 2011, 07:53:17 ÖS
Gönderen: sahasrara
25 Yanıt
15540 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 20, 2012, 09:52:24 ÖÖ
Gönderen: peacewings
60 Yanıt
21414 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 09, 2015, 12:45:35 ÖÖ
Gönderen: darkshadow